Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1705 Johan Homan, myöhemmin Homeen Johannes Thomæ, Tavastensis 4870. Vht: Kalvolan pitäjänapulainen Tomas Homman 1943 (yo 1667/68, † 1708) ja Elisabet. Turun katedraalikoulun oppilas 1700 (in cl. rect. circ. infer., Johannes Thomae Kalvolens.). Ylioppilas Turussa kl. 1705 Håman Joh. Thomæ _ 255. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1712 – kl. 1713. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 15.10.1721. — Euran vt. kirkkoherra 1721, varrontavaltakirja kirkkoherraksi edeltäjän eläessä 1722 (virkaan noin 1723?). † Eurassa 27.4.1725.

Pso: 1722 Margareta Gottleben tämän 1. avioliitossa († 1755).

Pson seur. aviomies: Euran kirkkoherra, FM Isak Rothovius 5216 (yo 1712, † 1746).

Appi: Euran kirkkoherra Grels Gottleben 2692 (yo 1678/79, † 1723).

Poika: Kiukaisten kappalainen Johan Homeen 6738 (yo 1741, † 1769).

/ Turussa mainitaan 1709 eräs teini Johannes Jeremiæ, joka oli mustalaisen Jeremias Hommosen poika (Selinheimo 1925). Hän on kuitenkin eri henkilö kuin ylioppilaskaimansa (Tuurala 1977). /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; KA mf. ES 1726 (bb 22) Hollolan ja Tennilän käräjät 1.–2.10.1702 s. 179 (hurulunda d: 21 nestwekne Septembr: een förargelse skedt på Koskis Kyrckbackan, medelst det Tattaren Jeremias Hommonen medh sin häst omkull rijdit Rusthållarens Thomas Sigfredssons lijk ifrån Läinielä, som då skulle jordas), 192 (Framkom för Rätta Signeur och Tattaren Jeremias Johansson Hommonen, inläggiandes Landzhöfdingens men sedermehra Kongl: Rådetz Sahl: Högwälb:ne Greef Carl Bondes honom meddelte Resolution af d: 9 Julii 1696, dess medelst honom och dess fader Johan Hommonen medh Swärfadren Henrich Mårtensson är wordet effterlåtit optaga ett torp under Sahl: Ryttmestarens Wällb: Henrich Ekstubbes gårdh Ålkola i Wichtis S:n; warandes nestnembde Tattare dess uthan gifwit tillståndh, att fåå sökia sin näring i höfdinge dömmet); KA mf. ES 1727 (bb 25) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 26.–27.1.1705 f. 9v (Tattaren Jeremias Hommonen); KA mf. ES 1760 (cc 37) Ylim. käräjät Uskelassa 1.12.1709 f. 702–718v (ett dråp ... Tarttaren Jeremias Johansson Hom[m]oinen tillijka med sin hustro Walborg Henrichzdotter och deras dotter Anna benämbdh); KA mf. ES 1173 (b 9) Porvoon RO 13.8.1704 (Då anklagade Stadz opsyningzman Hind: Wäckman ratione officij Tartaren Jeremias Hommoinen och Axell Hindersson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 326 (LXV), 348 (LXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 53 (LXXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 256, 257, 335, 351; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #5; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 51. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 212; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 609 (Homén Taulu 2); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1470 (Oikaisuja ja lisäyksiä); V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 119; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 76; A. Tuurala, Homén-suvun alkuperästä. Genos 48 (1977) s. 6–11.

Päivitetty 26.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Homeen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4870>. Luettu 17.6.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Håman, Joh. Thomae. p. 255.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 326.

Homén, Joh. – Stipendiat 1712–13. Pvgd till vicepastor i Eura 1721. Död 1725.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 348.

Homén, Joh... Son af rusth. Hommainen i Kalvola.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 53.

Tallenna tiedot muistiin