Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Turkul. osak. matr. II

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 170 henkilöä. Olet sivulla 3 / 4.

< edellinen   1 2 3 4   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

374 15451 14/2 1837. Thomas Adolf Adlercreutz \ 9/8 1819. Född i Sjundeå Skn. Hans fader C. H. Adlercreutz var Häradshöfding och Lagman. \ ... \ Rysk exam. d. 30/5 1837. med omd. Nöjaktiga. Theologiae ex. d. 11/12 1837. med omd. Nöjakt. Lägre exam. d. 14/12 1838 med 1 fullkoml. Nöjakt. 1 Ganska Nöjakt. och 2 Nöjaktiga. \ ‹–› \ ‹–›
375 15463 14/2 1837. Otto Fredric Mesterton. \ 23/12 1817. Åbo; fadren var Kapitain vid Sv. Flottan, sedermera Politie-Rådman i Åbo, Collegii Assessor, Daniel Mesterton. \ ... \ Svenskt Skrifprof d. 30/11 1837 med omd. G. Nöjakt. Theol. exam. d. 11/5 1838. med omd. Nöjakt. Logices exam. d. 16/6 1838, med omd. G. Nöjakt. i Historie; Nöjakt. i Latin, Nöjakt. i Logik m. m. och G. Nöjakt. i Mathem. Rysk Examen 1840 Omd. Ganska Nöjaktiga. Jurid. Skrifprof d. 23/5 1843; Domare examen den 9/6 1843 m. Omd. Fulkoml. Nöjaktiga i Allm. Lfh, Ganska Nöjakt. i Rom. Lfh och Nöjaktiga i Rättsphilosophien och ekon. Lfh. \ [Afgång från Afdelningen:] 10/6 1843. med Omd. gansk. nöjaktig flit och hedr. berömv. uppförande. \ Auscultant i Åbo Hofrätt.
376 15429 7/10 1837. Sven Gabriel Elmgren \ 25/10 1817 Född i Pargas Socken. fadren, Gabriel Elmgren, var Kapellan i Pargas och Vice Pastor. \ ... \ Student exam. d. 20/6 1836. med omd: Laudatur (33 röster); Stipend. ex. d. 5/12 1837. med 6 Suffrag. Theolog. ex. d. 4/12 1838 med omd: Approbatur c. laude; Skrifprof pro Exercit. d. 29/5 1838 (Approbatur). Disp. pro Exerc. d. 17/11 1838. Disp. H.T. 1838; Skrifprof pro Gradu H.T. 1839 med omd. Approbatur; Examen rigoros. d. 14/5 1840, med 14 Bifalls röster. Promov. Phil. Mag. 20/7 1840. Theologiae Candidat 1844. \ ‹–› \ Antagen till Extraordin. Amanuens vid Bibliotheket i October 1844. Vald till Afdelningens Curator d. 28. Sept. 1844.
377 15503 7/10 1837. Joseph Nummelin. \ 4/6 1818 Född i Åbo. Hans fader, Joseph Nummelin var Glasmästare. \ ... \ Theol. exam d. ‹–›. Skrifprof pro Exerc. H.T. 1839. med omd. Admittitur. \ ‹–› \ ‹–› \ [Anmärkningar:] I afsigt att resa till Sverige, uttog han V.T. 1839 Afdelnings betyg, hvarvid han erhöll det bästa Vitsord.
378 15504 7/10 1837. Lars Uno Sjöberg. \ 5/6 1817 Åbo; hans fader var Kopparslagaren Lars Magnus Sjöberg. \ ... \ Stipend. exam. d. 28/5 1839, med 6 suffragier; Seminarii ex. V.T. 1840, med 7 suffragier. Theol. Stipend. exam. V.T. 1840 med 10 suffragier; \ [Afgång från Afdelningen:] 6/10 1840, med omd. berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Prestvigd 1840, och förordnad till Kapellans adj:t i Merimasku, 1841 t. f. Sockne Adj:t i Lemo. \ [Anmärkningar:] Sinnessvag.
379 15506 7/10 1837. Anders Gabriel Nymann \ 17/5 1820. Åbo; Fadren, A. Nyman var Handlande. \ ... \ ‹–› \ [Afgång från Afdelningen:] d. 16/5 1840. med omd. Nöjaktig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ ‹–›
380 15497 7/10 1837. Fredrik Wilhelm Nylund. \ 11/11 1815 Född i Åbo; fadren: Carl Nylund, var Skeppare. \ ... \ Examen i Ryska Språket 6/12 1838 med omdömet ganska Nöjaktiga; mindre Cameral examen 14/12 1840, med omdömet fullkoml. Nöjaktiga. \ [Afgång från Afdelningen:] 5/2 1841, med intyg: Nöjaktig flit i Studier jemte ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ ‹–›
381 15532 7/2 1838. Berndt Otto Schauman. \ 17/5 1821. Född i Helsingfors. Hans fader, Carl Schauman, var Kamererare i Militiae Expeditionen af Oeconomiae Departementet i Kejserl. Senaten för Finland Kammar-Råd och Riddare. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Inskrifven vid Upsala Universitet 1842. \ [Anmärkningar:] Anhöll om Afdelnings bevis V.T. 1839, i afsigt att resa till Sverige, och erhöll det, med bästa Videtur. | 7/6 1842 äfvenledes i samma afsigt.
382 15536 7/2 1838. Ernst Eric Wigren. \ 16/10 1817. Född i Åbo; hans fader var Coopvaerdi Capitainen Eric Johan Wigren \ [Närvaro:] V.T. 1838; H.T. 1838; V.T. 1839 \ Theologiae Ex. d. 11/5 1838, med omd: Nöjaktiga. \ [Afgång från Afdelningen:] 16/10 1841 för att i militair-tjenst ingå; med omdöme: nöjaktig Flit, Hedrande och Berömvärdt Uppförande. | Återintagen i Afdelning 4/11 1842 \ ‹–›
383 15467 17/3 1838. Carl Engelbrecht Engroos. \ 7/11 1816. född i Åbo; hans fader, Carl Engroos, var Senatsvaktmästare \ ... \ Stud. exam. d. 30/5 1837. med omd. Laudatur (27 R); Theol. exam V.T. 1838 med omd. Berömliga; Rysk ex. d. 26/5 1838, med omd. fullkoml. Nöjakt.; Skrifprof i Sv. Språket jemte förhör i samma språk d. 2/6 1838 med omd. Nöjakt. Logic. exam d. 16/6 1838 med omd. G. Nöjakt. i Historie; fullk. Nöjakt. i Philosoph. fullkoml. Nöjakt. i Mathem. Beröml. i Latin. Jurid Skrifprof 17/5 1841, med omd. Berömliga. Större Cameral ex. 4/6 1841, med omd. Beröml. i Finlands Civila och Crim. Rätt, Ganska Nöjakt i Finska och Ryska Histor. samt i Romersk och Ekonom. Lfh. \ [Afgång från Afdelningen:] 5/6 1841, med omdöme: Berömlig flit i studier samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Kammarskrifvare i K. Senatens Finance Exped.
384 15553 17/3 1838. Carl Johan Lindholm. \ 20/8 1819. Född i Bjerno Skn. Fadren, Johan Lindholm, var Inspector. \ ... \ Theologiae exam. d. 7/12 1838, med omd.: Nöjaktiga; Skrifprof på Sv. språket samt examen i samma språks Grammatik d. 3/6 1839, med omd.: fullkomligt Nöjaktiga; Logices Ex. 16/6 1841. med öfverhufvud mycket Nöjaktiga insigter. \ ‹–› \ ‹–›
385 15549 17/3 1838. Johan Fredrik Randén. \ 23/6 1818. Fadren Bokbindare i Åbo. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Krono Länsman.
386 15528 30/3 1838. Carl Otto Tenlén. \ 11/12 1815 Född i Kiikala Skn.; hans fader var Krono Länsmannen derstädes Adam Gustaf Tenlén. \ ... \ Skrifn. pro Exerc. 1841 V.T. Admitt. \ ‹–› \ ‹–›
387 15574 22/9 1838. Carl Casimir Bernstedt. \ 1/10 1817. Åbo; Fadren var Hofslagare-mästare. \ ... \ ‹Teksti Skrifvit pro Exercitio 1841 V.T. admittitur. on yliviivattu.› \ Uttog Afdelnings betyg den 9 Octob. 1844. med vitsorden berömlig flit hedr. o. berömv. uppför. \ Prestvigd i Dec. 1844.
388 15577 22/9 1838. Sven Grönlund \ 24/2 1820 Född i Uskela Skn. Hans fader var: Första Läne Landtmätaren och Riddaren Simon Grönlund. \ ... \ Theologiae exam. den 2/3 1839. med omd. Nöjaktiga. Svenskt Skrifprof och förhör i Sv. Språket d. 7/12 1839 med omd. Nöjaktiga. \ [Afgång från Afdelningen:] d. 28/8 1841, för enskilta angelägenheter, med omd: Nöjakt. flit i studier samt ett hedrande och berömvärdt uppförende. \ Cancellist vid Gener. Gouvern. Cancellie.
389 15589 22/9 1838. Frans Wilhelm Frenckell \ 19/3 1821 Åbo; fadren: Boktryckare. \ ... \ ‹–› \ Uttog Afdelnings betyg V.T. 1839, i afsigt att egna sig åt Boktryckeri konsten och erhöll det högsta Vitsord. \ Brukspatron. \ [Anmärkningar:] Gjorde 1839 en resa till Brüssel.
390 15515 13/10 1838. Carl Michaël Candolin. \ 16/10 1816. Född i Åbo. Hans fader, C. M. Candolin, var garfvare. \ ... \ Rysk examen d. 6/12 1838, med omd. fullkoml. Nöjaktiga. Stipendiat Examen 10/12 1841. med 7 Suffragier. Specimen för lägre Skoltjenster 1846 med approbatur. \ Uttog Afdeln. betyg för enskilda angelägenheter d. 27 Nov. 1844 och erhöll vitsorden berömlig flit samt hedr. och berömvärdt uppförande. \ t. f. 3:e Collega vid H. El. Skolan i Björneborg
391 15569 13/10 1838. Frans Ludvig Saxén \ 24/2 1820 Född i Kimito Skn. Hans fader var Kapellanen i Kimito, sedermera Kyrkoherden i Uskela, J. E. Saxén. \ ... \ Theologiae Exam. H.T. 1838; Philosophisk Landtmäteri Examen H.T. 1839 med omd. Nöjaktiga. \ [Afgång från Afdelningen:] 28/8 1841, med omdömet Nöjaktig flit i studier samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Landtmäteri Auscultant
392 15612 13/10 1838. Johan Gustaf Ahlberg. \ 11/9 1816. Född i Åbo; hans fader var: Auctions Directeuren J. J. Ahlberg. \ [Närvaro:] H.T. 1838; V.T. 1839; H.T. 1839; V.T. 1840 \ Ryska Ex. d. 6/12 1838, med omd. fullkoml. Nöjaktiga. \ ‹–› \ ‹–› \ † 1840.
393 15609 13/10 1838. Carl Wilhelm Hjelt \ 10/10 1819. Född i Åbo; hans fader var Coopvaerdie Capitainen F. W. Hjelt. \ ... \ Student exam. 27/7 1838 med omd. Laudatur (31 röster). Stip. exam. d. 28/5 1839 med 8 Suffragier; Theologiæ Ex. 30/5 1839 Approb. c. laude; Pro Exerc. /5 1842. admittitur. Philos. Candidat med 17 röster 1844. Promoverad s. å. \ Uttog Afdelningsbetyg den 15 Jan. 1845 för att ansöka Skoltjenst. \ Rector vid Lägre Elementarskolan i Christina 1845
394 15622 13/10 1838. Eduard W. Langel \ 28/3 1820 Född i Åbo. Hans fader, Fredrik Langel, var Post Directeurs Adjoint, Hof-Råd och Riddare. \ ... \ Skrifvit pro Exercitio. Disputerat pro Exercitio 30 Apr. 1842. \ [Afgång från Afdelningen:] 11/12 1844 med vitsorden: Klanderlöst uppförande, nöjaktig flit. \ ‹–› \ [Anmärkningar:] Förnekades återinträde i Afdelningen H.T. 1845.
395 15629 1/12 1838. Carl Meller. \ 21/5 1820. Född i Kisko Skn. Fadren, Elias Meller, var Possessionat. \ ... \ Theologiae Examen 4/4 1839 med Omd.: Nöjaktiga. Philos. Landtmäteri Ex. V.T. 1840. Försvarl. Juridiska D:o V.T. 1841. Nöjakt. Skrifprof för Eloq. Prof. H.T. 1841. Ganska Nöj. \ [Afgång från Afdelningen:] 14/5 1842. Nöjakt. Flit Hedr. och Berömv. Uppf. \ Landtmäteri Auscultant
396 15634 12/12 1838. Carl V. Ahlstedt \ 8/8 1819 Född i Åbo; hans fader var Victualie Handlanden G. Ahlstedt. \ ... \ Theologiae Examen d. 11/5 1839 med omd.: Nöjaktiga; Logices Examen d. 18/6 1840, Rysk exam d. ‹–›. Jurid. Skrifprof. den 23/5 1843; Domare exam. den 9/6 1843 med Omd. fullk. nöjakt. i Allm. Lfh. ganska nöjakt. i Rom. o. Ekon. Lfh. och nöjaktiga i Rättsphilos. \ [Afgång från Afdelningen:] 10/6 1843 med omd. fullk. nöjaktig flit och hedr. berömvärdt uppförande. \ ‹–› \ Död i Stockolm 1844.
397 15640 2/2 1839. Pehr August Törnqvist \ 1/8 1822 Född i Esbo‹!› Socken, Hans fader, Pehr Törnqvist, var Allmän Referendarie Secreterare i Kejserl. Senaten för Finland, Stats-Råd och Riddare. Ledamot i Kejs. Senaten 1/10 1841. \ ... \ Rysk Examen H.T. 1839. Nöjakt. Logices Ex. H.T. 1840. Fullkoml. Nöj. Juris Examen 11/12 1843 med Omdömen: Berömliga, Berömliga, Fullkoml. Nöj. o. Ganska Nöj. \ [Afgång från Afdelningen:] 13/12 1843. med Omdöme: Utmärkt flit och Hedr. o. Berömvärdt Upprörande. \ Auscultant i Åbo Hofrätt
398 15575 9/2 1839. Nils Johan Engström. \ 3/1 1819 Född i St: Mårtens Skn; hans fader var: Sockne-Adjuncten J. F. Engström. \ ... \ Enskildt förhör i Theolog. Nöjaktiga. d. 27 Maji 1839. Rysk Exam. 12/12 1839 Fullkoml. Nöjaktiga. Philos. Landtm. Ex. Försvarl., 30/5 1840; Jurid. Landtmät. Ex. Ganska Försvarl. 18/5 1841. Skrifprof i Svenskan 28/5 1841, Nöjakt. \ Uttog Afdeln. Betyg den 12 Febr. 1842, för att vid Landtmäteri Contoiret engageras. Erhöll Vittsordet Beröml. Flit och Bästa Uppförande. \ Landtmäteri Auskultant
399 15469 11/2 1839. Frans Ludvig Ingerman. \ 25/3 1819 Åbo; hans Fader, Zacharias Ingerman, var Handlande. \ ... \ ‹–› \ [Afgång från Afdelningen:] 11/3 1843 med omdöme: Beröml. Flit, Hedr. och Beröml. Uppförande. \ Prest.
400 15572 23/2 1839. Johan Eduard Lindequist \ 20/3 1820 född i Åbo; Fadren var Skräddare. \ ... \ Rysk examen /5 1841. Logices examen /11 1842. \ ‹–› \ ‹–›
401 15608 5/X 1839 Olof Gustaf Hollmeen \ 1/VI 1820 Åbo. Fadren: Handlande. \ ... \ Stipendiat Exam. 13/5 1840. 7 Suffr. Skr. pro Exercitio 10/6 1841. Approb. Svensk Skrifprof för Theol. Fac. 6/12 1841. Approb. Seminarii Examen 6/6 1842. 11 Röster eller Laudatur. Promoverad filosofie Magister 1844. \ ‹–› \ ‹–›
402 15669 5/10 1839 Otto Reinhold Frenckell \ 21/7 1823. Åbo. fadren: Boktryckare. \ ... \ ‹–›
403 15697 5/10 1839 Frans Oscar Hummelin \ 5/3 1819 \ Född i Åbo. fadren var Victualie Handlande. \ [Närvaro:] H.T. 1839 ... V.T. 1843 \ ‹–›
404 15724 5/10 1839. Otto Eduard August Hjelt. \ 18/4 1823. Född i Åbo. fadren var Boktryckare och Bokhandlaren Magister Chr. Ludv. Hjelt. \ ... \ Theologiæ Exam. 10/12 1839. Fullk. Nöjaktiga. Skrifvit pro Exercitio 24/2 1842. Approb. Cum Laude. Disputerat pro Exercitio 4/3 1843 hvarvid sjelf författat en afhandling om Naturhistoriens Studium i Finland före Linnés tid. I. Elias Tillandz och hans föregångare. (Præses: J. M. af Tengström). Promoverad Filosofie Magister 1844 Candidat med 25 röster. \ ‹–› \ ‹–›
405 15731 5/10 1839. Adolph Fredric Langel \ 19/9 1817 Född i Åbo. Hans fader, Fredrik Langel, var Post-Directeurs Adjoint Hof-Råd och Riddare \ ... \ Seminarii Examen 13/12 1841. Adprobatur. \ [Afgång från Afdelningen:] 12/3 1842. \ Kapellans Substitut i Suomusjärvi 1842. \ † 1845
406 15674 8/2 1840. Frans, Gustaf, Reinhold, Sjöstedt. \ 15/4 1819. Född i Åbo; fadren var Justitie-Rådman. \ ... \ Rysk Ex. 12/12 1840. Fullkoml. Nöjakt. Theologiæ Ex. 12/3 1841. Svenskt Skrifprof 3/6 1841. Nöjakt. \ ‹–› \ ‹–›
407 15753 8/2 1840. Carl, Gustaf, Ståhlhandske \ 25/9 1817. Född i Åbo. Fadren var Notarie vid Rådstugu Rätten. \ ... \ Landtmäteri examina \ [Afgång från Afdelningen:] 11/12 1844 med vitsorden hedrande och berömvärdt uppförande samt nöjaktig flit. \ ‹–›
408 15749 24/2 1840. Carl August Langell. \ 26/8 1818. Född i Åbo. Hans fader, Fredrik Langel, var Post Directeurs Adjoint, Hof-Råd och Riddare. \ ... \ ‹–› \ [Afgång från Afdelningen:] 11/3 1840, med omd.: Nöjaktig flit samt ett sedigt och anständigt uppförande. \ ‹–› \ [Anmärkningar:] Under Officer vid Sjö Equipaget.
409 15765 18/3 1840. Anders Johan Rautalin \ 24/3 1817. Åbo; Fadren var Bergsprängare. \ [Närvaro:] V.T. 1840; V.T. 1841; H.T. 1841; V.T. 1842; V.T. 1843; V.T. 1844; H.T. 1844; V.T. 1845; H.T. 1845 \ ‹–› \ ‹–› \ ‹–› \ [Anmärkningar:] För oordentl. lefnad fått af Afdelningen consilium abeundi för ett halft år eller för H.T. 1843.
410 15812 5/10 1840. Carl Fredric Rothström \ 21/9 1817. Född i Uskela Socken; hans fader, Henric Rothström, var färgare. \ ... \ Seminarii Examen 13/12 1841. Omd. adprobatur. \ [Afgång från Afdelningen:] 12/3 1842. \ Pastors Adjunct i Bjerno 1842. Kapellan i Angelniemi 1844.
411 15787 30/1 1841. Anders Gabriel Roos \ 18/1 1821. Född i Åbo; hans fader var Guld och Silfver arbetaren Anders Gottfrid Roos, död år 1838. \ ... \ Rysk Ex. 9/12 1841. Nöjaktiga. Mindre Theologiæ Ex. 8/5 1842 Nöjakt. \ ‹–› \ ‹–›
412 15801 30/1 1841. Gustaf Wilhelm Malmström \ 31/1 1818. Åbo; fadren var Victualie Handlanden Gustaf Malmström. \ ... \ Seminarii Examen 13/12 1841. Adprob. c. laude. \ [Afgång från Afdelningen:] 12/3 1842. \ Pastors Adj. i Tavastehus 1842.
413 15844 17/2 1841. Carl Bengt Alex. Ignatius \ 11/3 1823. Haliko S:kn; Fadren var Prosten och Kyrkoherden i Haliko Carl Anders Ignatius, gift med Johanna Saurén, begge dogo 1828. \ ... \ ‹–›
414 15914 22/6 1841. Robert Borenius \ 29/5 1821. Haliko S:kn. Fadren Capellanen i Haliko Joh. Fredr. Borenius gift med Sophia Albertina Dammert. Fadren död 1836. \ ... \ ‹–› \ [Afgång från Afdelningen:] 11/3 1843 med omdöme: Beröml. flit, Hedrande och Beröml. Uppförande. \ Prest. Sockneadjunkt i Haliko.
415 15777 9/10 1841 Karl Gustaf Ulrik Eklöf. \ 8/12 1816 Åbo. Fadren var Flagg Skepparen Carl Gustaf Eklöf. \ ... \ ‹–›
416 15950 19/2 1842. Henric Otto Renfors. \ 5/1 1821. Åbo. Fadren var Läderhandlare, och dog 1828. \ ... \ ‹–›
417 15974 6/10 1842 Herman Adlercreutz \ 25/8 1825 ‹–› \ ... \ Logices examen 184‹–›. Rysk examen /5 1846. \ ‹–› \ ‹–›
418 15982 6/10 1842 Johan Christopher Nyström \ 28/2 1823 Fadren Garfvare i Åbo, dog 1827. \ [Närvaro:] H.T. 1842; H.T. 1843; V.T. 1844; H.T. 1844 \ ‹–› \ ‹–› \ ‹–› \ Död i Åbo d. 11 Jan. 1845
419 16037 6/10 1842. Frans Severin Palmros \ 22/6 1822 Hans fader var Handlanden i Åbo Henric Palmros. Sonen tog Studentexamen med betyg från Åbo Gymnasium. erhöll 40 röster. \ ... \ ‹–›
420 16018 6/10 1842. Johannes Calonius \ 12/3 1821. Fadren Kopparslagare i Åbo. \ ... \ Logices examen. \ ‹–› \ ‹–›
421 16019 6/10 1842. Anders Johan Hellman \ 22/11 1820. Fadren Skräddare i Åbo. \ ... \ Seminarii-examen. Filosofisk Landtmäteri-examen 1843. \ ‹–› \ Chartae-ritare vid Landtmäteri Contoret 1844.
422 16027 6/10 1842. Ernst Ferdinand Hjelt \ 4/2 1823 Fadren Landsekreteraren i Wasa Län E. A. Hjelt. Lagman. \ ... \ Logices-examen. \ ‹–› \ ‹–›
423 16056 8/12 1842. Fredrik Sewón \ 21/4 1821. Fadren: Guld och Silfve-Arbetaren i Åbo Abrah. Sevón. \ ... \ ‹–›

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4   seuraava >