Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 3 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

101 12311 [MDCCCX] Martii XIX. Carl Gustaf Granfelt född d: 5 December 1796, Son till Majoren och Riddaren C: A: Granfelt | afgången | Kapten
102 12318 [MDCCCX] Maii I: Carolus Josephus Hangelin natus die XXIV julii 1789 patre Rationario (Liquidatjons Commissario) Josepho Hangelin in Hauho | afgått med Betyg till Hof R:n 1814. | Häradsskrifvare.
103 12319 [MDCCCX] Maji 1 Johannes Reginaldus Lepsen, natus die ‹–› Decembris 1795 patre Centurione Johanne Wilhelmo Lepsen in Ackas. | Lieutenant 1813. Auscultant 1815. | Kapten död 183‹–›.
104 12332 [MDCCCX] Junii 14. Otto Wilhelm Furuhielm född den 1 Maij 1794 Son till Capitainen Johan Furuhjelm. | afgången. | Secreterare vid Post-Directionen. | Collegii Assessor. | HofRåd.
105 12333 [MDCCCX Junii 14.] Gabriel Wilhelm Julian Becker född d. 1 Mars 1795 Son till Ingenieuren A: W: Becker | afgången | Kapten | död 1843.
106 12374 [MDCCCX] Octob:r 9. Jacobus Olin natus d XXVI. Aprilis 1791. Patre colono qvondam industrio in Karislojo. Jacobo Johannis filio | afgången utan Betyg.
107 12380 [MDCCCX] Oct: 26. Wilhelmus Björkstén, natus d. XIV. Janua: 1791. Patre vice Pastore in Hollola Joh: Björksten. | Rector vid Borgå ‹Sanat Triv. Schola on yliviivattu ja päälle kirjoitettu Paedagogie.›, år 1813. | Kapellan i Tuulois 1828. | Kapellan i Hollola 1832 | vice Pastor 1835.
108 12385 [MDCCCX] Decemb. 12. Carolus Nicolaus Hellenius natus patre Oeconomiae Professore publico et ordinario Carolo Nicolao Hellenio anno 1794 die 22 februarii. | afgången med Betyg att blifva Jurist den 8. Jun. 1815.
109 12389 [MDCCCXI] Januarii ‹–› Andreas Christianus Gadd Natus Patre Judice territoriali Jacobo Hermanno Gadd Anno 1793. die 15 Octobris. | Afgången såsom possessionat år 1813.
110 12390 [MDCCCXI] Februarii 4. Johannes Georgius Agricola natus Patre Johanne Agricola (Fält Cammerer) anno 1792 die 9 Junii. | Jurist år 1814. | 1817 utnämd Vice Lands Sekreterae i Viborgs Län.
111 12391 [MDCCCXI] Februarii 6 Gustavus Magnus Byman natus Patre Magistratus Adsessore Andrea Byman anno 1795. die 5 Novembris. | afgången | Assessor i General Tull Direktion. Adjoint hos General Tull Direktören.
112 12403 [MDCCCXI] Martii 4. Johannes Fredericus Schmidt natus Patre Petro Frederico Schmidt (Expeditions Befallningsman) Anno 1788. die 24. Julii. | afgången med Betyg 12/5 1819.
113 12404 [MDCCCXI] Martii 4. Andreas Wilhelmus Hirn natus Patre Praeposito Andrea Vilhelmo Hirn anno 1791. die 15. Septembris. | afgången med Betyg för att antaga Krigstjenst i Sverige år 1814. | död den 12. apr. 1820.
114 12405 [MDCCCXI] Martii 4. Carolus Gustavus Nyberg natus Patre Andrea Nyberg (Expeditions Befallningsman) anno 1795. die 8. Junii. | uttagit Betyg för att blifva Militäre 1814.
115 12423 [MDCCCXI] Junii 13. Berndt Gabriel Sahlberg natus die VII: Januarii 1795. patre Assessore Gustavo Berndt Sahlberg | afgången med Betyg att blifva Jurist 14/8 1815. | 1818 d. 22 Juni, Extra Notarie i K. Åbo HofRätt. | Stads Fiskal i Helsingfors.
116 12425 [MDCCCXI] Junii 17. Carolus Gustavus Tammelander natus die IX Januarii 1792 patre Pastore Ecclesiæ Esboënsis Adamo Johanne Tammelander. | afgången | Postmästare i Åbo.
117 12464 [MDCCCXI] Octobris 3. Jacobus Engelbrecht von Rancken, nobilis. natus die 7 Augusti 1796, Patre Consiliario supremi Imperialis Dicasterii Aboënsis Engelbrecht von Rancken. | afgången i Maji 1817. att blifva Possessionat, med Betyg. | Bosatt på sin egendom Mäntsäla uti Mäntsäla Socken
118 12465 [MDCCCXI] Octobris 3. Johannes Lönquist natus die XVII Septembris 1786 patre Aedituo Ecclesiæ Hausjärvi Jacobo Lönquist. | afgången.
119 12467 [MDCCCXI] Octobris 7. Christianus Joachim Åkerman natus die XXIV Junii 1791 patre vicario Pastore in Lampis Henrico Gustafvo Åkerman. | uttagit Betyg för att blifva prest i Borgå stift 1814. | Bönehus predikant i Rauhava 1829.
120 12478 [MDCCCXI] Oct. 21. Gustavus Schmidt natus die XXII. Septembris 1792. Patre Cirurgo Legionis Carolo Reginaldo Schmidt. | afgången utan Betyg. | 1837 såsom vorden Slotts- och Lazaretts Läkare i Kuopio, utnämd till Riddare af K. K. St. Stanislai Ordens 4:a Klass.
121 12479 [MDCCCXI] Oct. 21. Philippus Hellenius natus die X Augusti 1786 Patre colono industrio Andrea Laurentii filio in Jämsä | afgången | Dog år 1836, såsom Kapellan i Pielisjärvi.
122 12493 [MDCCCXI] Decemb. 7. Robert Wilhelm Lagerborg, född den 28 October 1796 son till Öfversteleuitnanten F: W: Lagerborg. | afgången. | Såsom Vice Landshöfding i Uleåborgs Län, Öfverste vid Lif Gardets Finska Skarpskytte Bataljon, Riddare af Kejs. St. Annae Ordens Andra och Fjerde, samt St. Wladimirs Ordens Fjerde Klass, under d. 30 Aug. / 11 Sept. utnämd till Landshöfding i nämnde Län, År 1834. | död år 1849.
123 12542 [MDCCCXII] Juni 12. Carl Ammondt född d: 13. Julij 1793. son till Löitnanten Carl Gustaf. Ammondt. | afgången
124 12552 [MDCCCXII] Junii 20. Georg Adolph Tihleman, född d: 28 Februarji 1797 son till Hof Rättsrådet Emanuel Tihleman. | Ausc. i Åbo HofRätt 1815. | Notarie i K. Åbo HofRätt. Assessor i K. Åbo H.Rätt. | Hofrättsråd i K. Åbo HofRätt.
125 12559 [MDCCCXII] Junii 22. Johannes Reginaldus Holmberg natus die IX. Maiji Anno ‹Luku MDCCCXII on yliviivattu.› 1797. Patre Camerarius vices sustinente Tavasteburgi Reginaldo Holmberg | afgången utan Betyg 1815. | 1817 d. 14 Januari, såsom vorden Extra Kammarskrifvare, befordrad till ordinarie i K. Senatens Finans Expedition. | 1817 d. 13 Maj, Vice Lands Kamrerare i Åbo och Björneborgs Län.
126 12560 [MDCCCXII] Julii d: 7 Broderus Adamus Tammelander natus die 1 Decembris Anno MDCCXCIII Patre Pastore ecclesiae Esboënsis A: J: Tamelander. | Auscultant i K. Åbo Hof Rätt 1815. | Notarie i K. Åbo Hof Rätt. | Landssekreterare i Wiborgs Län. | Lagman i Karelska Lagsagan d. 4. Dec. 1844.
127 12561 [MDCCCXII] Julii d: 7 Johannes Augustus Tammelander, natus die XXII Aprilis Anno 1795 Frater præcedentis. | afgången
128 12568 [MDCCCXII] Octobris d: 3 Samuel Reginaldus Agricola natus die XV Sept: Anno 1793. Patre Johanne Agricola (Fältkamererare). | Jurist d. 8. Jun. 1815. | 1817 d. 20 Maj, såsom vorden E. Kammarskrifvare, befordrad till ordinarie i K. Senatens Kammar- och Räkenskaps Exped. | 1817 d. 9 Aug. förordnad till Extra Revisor vid Senatens Rev. Contoir. | Såsom vorden Revisions Kommissarie i Revisions Kontoiret, den 31 Dec. 1836 (12 Januari 1837) hugnad med värdighet af Kollegii Assessor.
129 12569 [MDCCCXII] Octobris d: III Broderus Birgerus Agricola natus die XIV Apr: 1795 Frater præcedentis. | Jurist [d. 8. Jun. 1815.] | 1818 d. 22 Juni, Extra Notarie vid K. Hof Rätten i Åbo. | 1838 d. 3 Januari, såsom vorden Protokolls Sekreterare i Kejs. Senaten och Riddare af Kejs. ‹–›, i Nåder utnämd till Häradshöfding i Borgå Domsaga.
130 12581 [MDCCCXII] Octobr. XXVII. Gustavus Borgenström natus die IX Dec: anno 1795 patre Centurione millinaie Lorenze Borgenström | afgången.
131 12597 [MDCCCXIII] Februarii IX. Carl Axel Stjerncrantz, född d: 20 Julii 1795, son till Majoren friherre Petter Stjerncrantz. | afgått med Betyg att blifva Auscultant år 1814. | död 1816.
132 12618 [MDCCCXIII] Maji XVII. Andreas Johannes Cawén natus die XXIII Junii 1794. patre (Expeditions Befallningsman) Jona Cavén | afgången som v. Lands Camererare i T:hus i Sept. 1816. | 1816 d. 6 Augusti, såsom vorden Extra Kammarskrifvare, befordrad till Ordinarie i K. Senaten för Finland. | 1816 d. 26 Nov. förordnad till Vice-Lands Kamrerare i Nylands och Tavastehus Län.
133 12674 [MDCCCXIII] Octob. XIII. Fredericus Augustus von Platen natus die VII. Octob. Anno 1790. patre Tribuno militum Gustavo Bogislavo von Platen. | auscultant i Åbo Hofrätt 1814. | Protocolls Secreterare.
134 12660 [MDCCCXIII Octob. XIII] Henricus Gustavus Ahlbergh natus die VII: Sept: anno MDCCXCIV patre tinctore Mathia Ahlberg | afgången med Betyg att blifva Militaire 1814.
135 12680 [MDCCCXIII] Octobris XXX. Adamus Lundell. natus die XXVI Octobris MDCCLXXXVIII patre colono industrio in Loppis. | afgången, att blifva prest, 13. Dec. 1815, med Betyg.
136 12683 [MDCCCXIII] Decembr. 18. Jacobus Reinholdus a Platen natus die XXIX Decemb: MDCCXCIV Patre Locum chiliarchae tenente Carolo a Platen | afgången med Betyg att blifva Jurist 14/6. 1815. | Copist i Senatens Oec. Dep. | Magazins Förvaltare i Heinola.
137 12697 [MDCCCXIV] Febr. 24. Claes Johannes Munck, natus die XXVII Novembris MDCCXCVIII Patre Chiliarcha Johanne Munck, nobili. | afgången med Betyg såsom Lieutenant vid Östgötha Lifgrenadier Regementet i Sverige 15/2 1815.
138 12698 [MDCCCXIV Febr. 24.] Adolphus Fridericus Munck natus die IV Aprilis MDCCC frater præcedentis. | afgången med Betyg att blifva Jurist d. 17. Dec. 1818. | Hofrättsråd i Wiborgs Hofrätt
139 12695 [MDCCCXIV Febr. 24.] Fridericus Reginaldus Tamelander. natus die XII Augusti MDCCXCVII. Patre Adamo Johanne Tamelander pastore in Esbo. | afgången med Betyg, att blifva Jurist V.T. 1816. | Häradshöfding, Policemästare och Riddare.
140 12696 [MDCCCXIV Febr. 24.] Adolphus Guilielmus Tamelander natus die V Aprilis MDCCC frater præcedentis | afgången utan Betyg. | Place Major på Åland.
141 12712 [MDCCCXIV] Maji: 17. Sigfridus Sivén natus die V Maji MDCCLXXXVIII. Patre colono in Padasjoki. | prestvigd i Borgå 1814. | Kapellan i Pyttis 1821. Vice Pastor 1830. | Kapellan i Orimattila 1832.
142 12718 [MDCCCXIV] Nicolaus Augustus Gadd natus patre judice provinciale Carolo Christiano Gadd, anno millesimo septingentesimo nonagesimo octavo. | afgången med Betyg till Hapaniemi 1814. | Dog i Åbo d. 8 Augusti 1841. såsom f. d. Läne-Öfver-Tranlator och Kapten.
143 12719 [MDCCCXIV] Junii XIII. Laurentius Reginaldus Forssell natus patre Carolo Jacobo Forssell vexillario, die 11 Martii 1799. | Philos. Mag: 28/6 1819. | afgången med Betyg såsom Auscultant i Wasa HofRätt | Assessor i Åbo HofRätt.
144 12737 [MDCCCXIV] ‹Päiväys October 29. on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Junii 23.› Henricus Olavus Holmberg natus patre Reginaldo Holmberg Camerarias vices sustinente die 11. Maji Anno 1799. | afgången med Betyg, d. 10. Juni 1818, att blifva Jurist | Kamrerare i General Tull-Directionen | Collegii Assessor.
145 12769 [MDCCCXV] Broderus Udalricus Björkstén Natus patre Johanne Björkstén Vice Pastore in Hollola die 9 Septembris 1795. | afgången med Betyg att blifva Jurist 13. Dec. 1815. | 1816 d. 6 Augusti såsom Extra Kammarskrifvare i K. Senatens Ekon. Depart., befordrad till Ord. Kopist i Militia Exped. | 1819 d. 18 Maj, Kanslist i Kammar Exp. | 1836 d. 12 Januari n. st. Riddare af Kejs. St. Wladimirs Ordens 4:e Klass, såsom då vorden Referend. Sekreterare i Senatens f:r Finland Oecon. Departem. | 1837 d. 19 (31) Maj, på begäran erhållit Afsked, och samma dag kallad att vara Ledamot i Kejs. Senatens Oecon. Departement. | Statsråd.
146 12763 [MDCCCXV] Febr: ‹–› Carolus Gadd natus patre Judice prowinciali Carolo Gadd anno 1800. | afgången med Betyg att blifva Jurist d. 10 Dec. 1817. | Assessor i K. Åbo HofRätt. | Tit. HofRätts-Råd.
147 12777 [MDCCCXV] Martii 2. Tobias Jacobus Ticcander natus patre Johanne Ticcandro V: Pastore in Syssmä, die 13. Januarii 1792. | afgången med Betyg att Blifva prest i Borgå Stift 15/2 1816. | Kapellans Adj: i Nastola 1816. | död 1842 såsom Kapellan i Gustaf Adolf socken.
148 12778 [MDCCCXV Martii 2.] Johannes Ticcander natus die 2 Februarii 1794 frater praecidentis. | afgången med Betyg att blifva Jurist 30/5. 1816. | Notarie i K. Wasa HofRätt | Häradshöfding i Torneå Domsaga.
149 12766 [MDCCCXV] Martii 11. Carl Edvard: Stiernvall natus patre G: F: Stiernvall Gubernatore Tavastiæ die 30 Maji 1797. Albo Academiæ inscriptus die XXI Decemb: 1814. | afgången d. 10. Juni 1818 med Acad. Betyg för att blifva Jurist. | 1834 d. 2/14 Maj förordnad till Protokolls Sekreterare i Eccles. Exped. af K. Senatens Ekon. Departement.
150 12791 [MDCCCXV] Maji 6. Johannes Henr: Nordenswan, natus patre H: C: Nordenswan Concililiario rei rationariae publicae die 19: Maij 1801. | afgången med Betyg att blifva Jurist d. 17. Dec. 1818. | Lands Kamererare i Tavastehus Län. | Kammarråd och Riddare

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >