Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 22 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 48 4413 Boisman, Henr. Jacobi Carel... Son af kronoarrendatorn i Sakkula Jac. B. († 1710). Innehade som kapten vid T:hus regem. bostället Hilmo i Rautalampi 1727 ff, där skalden J. H. Kellgrens far informator. Se Skalden J. H. Kellgrens Finska Lefnadsminnen sid. 7 f.
s. 48 4667 Bondelius, Sim. Thomae Ab... Åternjöt såsom akad. kursor stipendium ännu 1723–27 och efterträddes af sin son.
s. 48 4679 Borgerus, Car. Gabrielis.. Fr. Åbo skola 23.6.1702.
s. 48 4886 Cerenius, Jac. Aboens. Se i LXXVIII noten.
s. 48 4636 Colliander, Mart... Icke hans bror p. 199. Skolaris i H:fors 1691 och där † som pastorsadj. 1707. Fadren Elias C. lefde i denna stad.
s. 48 4674 Dahl, Er... Född 1685. Enl. Sukukirja stud. i Åbo 11.6.1702, i Upsala 1705–1708, pvgd i Åbo 30.11.1711.
s. 48 4630 Ellonius, Joh... Son af kpl Chr. E. i Kides, och dennes adj. samt efter fadrens död (1735) personell sockneadj. där, † 6.11.1754. (Bergholm).
s. 48 4683 Fors, Joh. Abrahami.. Fr. Åbo sk. 23.6.1702.
s. 48 4652 Forsmarck, Henr... Född o. skolaris i H:fors. Hans bror i LIV.
s. 48 4658 Freese, Laur... Häradshöfd. i Norra Karelens domsaga 1710, † 1728.
s. 48 U1138 Fremling, Henr... Son af borgm. Petr. F. († 1705). Konstapel. Fånge i Ryssland. Opterade efter fredsslutet för Sverige. (G. Lagus).
s. 48 4665 Keplerus, Gabr... i Lojo läs Pojo.
s. 48 4611 Lyra, Thom... Klockare.
s. 48 4639 Mechelin, Er... Utn. kpl. i Pielavesi 1713, var död 1722. (Bergholm).
s. 48 4684 Melartopaeus, Chr... Skolg. i Åbo, † 12.12.1753.
s. 48 4610 Michael Olai... Kallade sig sedan Olsonius. Skolkollega i Viborg 1702–12, sedan kh i Kesälax, men t. f. 1716–24 i Hirvensalmi, därefter åter i Kesälax, † 1727. (Bergholm).
s. 48 4649 Olinius, i Index Olinus.. Skolaris i H:fors: Olin.
s. 48 4755 Oreus, And., se Tillägg och Rättelser omöjligt! Hellre som i texten. Hans far i XXXV. Skolaris i H:fors 1709.
s. 48 4681 Palenius, Er. Erici.. Fr. Åbo sk. 23.6.1702.
s. 48 4612 Siponius, Is... Abrahami. Skolaris i H:fors 1691. Skolrektor i Reval.
s. 48 4682 Wendelin, Henr... Fr. Åbo sk. 23.6.1702.
s. 48 4662 Åkerman, Rich... Fadren slutl. borgm. i Viborg († 1739).
s. 49 4739 Alopaeus, Joh. [Joh:is, ej Samuelis!]... Son af kpl i Kirvus Joh. A. (1671–86). Kpl i Kymmene 1711, därifrån flykting till Borgå 1712, hvarest död under kriget. Däremot Joh. Samuelis (ej Magni) A. l LXX.
s. 49 4748 Aphreen, And. Aboens. p. 248 || = Affrén, And. Kpl i Ylistaro 1706. Hängd såsom politiskt misstänkt. Se Strandb. II, 70.
s. 49 4691 Berger, Nic. Thomae.. Jfr Leinb. sid. 179.
s. 49 4701 Brenner, Is... Fadren Henr. B. i IX, ej Gust. i XX, ty misskrifning i Index. (Sukukirja). Enl. M. Brenner hade dock hvardera af bröderne Henr. o. Gust. Brenner en son Isak, men kpl i Korsnäs var nog son af Henrik.
s. 49 4749 Chytraeus, Dan... T. f. lärare i Åbo sk. medan Gabr. Hartman (LIV) under stora ofreden flykting i Sverige.
s. 49 4735 Fontenius, Matth. Aboens läs Satac.
s. 49 4771 Forsman, Sam... Hans söner i CX. Skolaris i H:fors 1698. Om Sam. Samuelis Forsman Helsingforsiensis heter det i skolmatrikeln „propter morositatem suam, obstinatione, et negligentiam privilegiis scholaribus deturbatus, cohorti militari publicis literis demandatus est“.
s. 49 4733 Gadolinus, Jac... Sockneadj. i Nykyrka 5.2.1702–1705.
s. 49 4711 Haartman, Greg... Född 1684. Egde Högsar i Nagu. Död där 1760.
s. 49 4723 Indrenius, Matth... Son af borgaren Henr. I. i Björneb.
s. 49 4702 Polviander, Mich... Enl. Leinb. sid 3 vicelektor i Bjb sk. 1713, t. f. rektor i Raumo sk. 1717–21. Jfr i LI.
s. 49 4715 Rajalenius, Ge... p. 244 läs 247.
s. 49 4743 Salovius, Sam.... Hans bror p. 239, enl. sonen Anders' ded. 13.6.1733 (se p. 331).
s. 49 3106 Tammelinus, Laur... Jfr i LXXIII.
s. 49 4817 Ahlqvist, Joh... Se här nedan Putther.
s. 49 4800 Brotherus, Er... Son af rådm. o. sedan borgm. Hans B. († 1710). Extra sekret. vid rådstufvurätten i Viborg 1706. Under ryska tiden häradsh. Död 1738. (G. Lagus).
s. 49 4799 Gestrinius, Nic... Son af kh Nic. G. i Kuhmois († 1722 l. 1720) och kapten. (Bergholm). Jfr i XLIII.
s. 50 4790 König, Petr... Okänd; ty hvad i texten och Tillägg och Rättelser läses om honom, gäller hans bror Andreas. Se Gjöding, Korsholms Minne (Sth 1754) p. 133. Både Petr. o. Andr. König skolaris i H:fors 1701.
s. 50 4798 Lyra, Er... Enl. Sukukirja blott 1 person, ty sockneadj. 1727–31 (ej 1738 såsom hos Akiander).
s. 50 4801 Molander, Andr... Hans bröder p. 222, 268. Bataljonspredikant 1709. Död i pesten 1710.
s. 50 4819 Reuter, Er... Fråget. strykes. Kommissarie (1730).
s. 50 4788 Simolenius, Jac... Se följande.
s. 50 4805 Simolin, Matth... I hvad släktskap till borgaren i Åbo Jak. S.? hvilken då han 1726 valdes till riksdagsman uppgafs vara litterat och f. d. student. (Se M. G. Schybergson i Sv. litt. sällsk. Förh. och Uppsatser V, sid. 29). Måhända = Simolenius, Jac. här ofvan.
s. 50 4796 Witstock, Joh... Död 24.8.1733, begrafven 13.1.1734. (Bergholm).
s. 50 4822 Flodin, Sam... Lommeryd läs Lommaryd.
s. 50 U584 Gråå, Gabr... Fråget. strykes. Student i Upsala 1707 (enl. Hammarin). Född 1693. Skolmästare i Kristinehamn 1722, † 1743.
s. 50 4843 Hofflin, Er... Vicepastor i Padasjoki 1712–22. Hans son i LXXXVIII.
s. 50 4856 Kyander, Joh... Hans bror i LVIII.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >