Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 23 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 81 15627 Johan August Wikström f. Stockholm 28.7.1812. Fdr skådespelaren vid kungl. teatern Johan Fredrik W. och Maria Charlotta Ericsson. Vb Uppsala univ. (stud. 1830 och avlagt kameralex. 1836). Vicekapellmästare vid Sveaborgs marin-musikskola. Bor. I rysk militärtjänst 1841. Fänrik 1842. Stabskapten vid konungens av Preussen grenadiärreg. 1856.
s. 81 15628 Anders Olivier Saelan f. S:t Andreæ 18.1.1818. Fdr khd i Hiitola Daniel S. och Lovisa Eleonora Söderbom. Vb Viborgs gymn. Vib. FK och FM 1847. Föreståndare för tekn. realsk. (polytekn. skolan) i Helsingfors 1848. † där 14.4.1874.
s. 82 15629 Carl Meller f. Kisko 21.5.1820. Fdr rusthåll. på Toija Elias M. och Eva Lisa Österbäck. Vb M. Churberg. Aboens. Lantm.ex. 1842. Vicelantmätare 1846. Länsforstmästaradjoint 1853. Kommissionslantmätare i Nylands län 1880, avsked 1882. † Kisko Orijärvi 14.3.1886.
s. 82 15630 Carl Otto Thermén f. Tavastehus 10.10.1818. Fdr kommerserådet Carl Detlov T. och Wilhelmina Kjöllerfeldt. Vb A. G. Borg. Tav. Domarex. 1842. Referendariesekreterare i Senatens kammarexp. 1875, avsked 1881. † Helsingfors 3.8.1893.
s. 82 15631 Anton Johan Thermén f. Tavastehus 12.12.1819. Fdr kommerserådet Carl Detlov T. och Wilhelmina Kjöllerfeldt. Vb A. G. Borg. Tav. Domarex. 1842. Borgmästare i Tavastehus 1847. Lantdagsman. † Tavastehus 7.12.1883.
s. 82 15632 August Wilhelm Helsingius f. Tavastehus 21.7.1821. Fdr kronofogden Carl Johan H. och Johanna Gustava Florin. Vb M. Churberg. Tav. Domarex. 1844. Borgmästare i Tavastehus 1884. Lantdagsman. † Tavastehus 20.5.1914.
s. 82 15633 Frans Otto Rydman f. Loppis 6.9.1819. Fdr kronofogden Axel Gabriel R. och Amalia Schrey. Vb B. W. Wegelius. Nyl. Större kam.ex. 1843. Häradsskrivare i Nedre Sääksmäki härad 1848. † Kalvola Kutila 9.8.1850.
s. 82 15634 Carl Viktor Ahlstedt f. Åbo 8.8.1819. Fdr viktualiehandl. Gustav A. och Lovisa Ulrika Sandler. Vb A. Cajander. Aboens. Domarex. 1843. Hovrättsextranotarie s. å. † Stockholm 7.8.1844, på resa.
s. 82 15635 Carl Gustav Pundani f. Nyslott 24.11.1812. Fdr rådmannen Petter P. och Anna Helena Malberg. Vb A. Lindh. Vib. Skollärare 1842. Till postverket 1846. Postförvaltare i Jyväskylä 1874, avsked 1882. † Säminge 12.3.1891.
s. 82 15636 Nils Jakob Juselius f. Orihpää 25.3.1818. Fdr kap. Jakob J. och Brigitta Lovis Brunæus. Vb M. Churberg. Bor. Teol.ex. 1843. Kyrkoherde i Parkano 1868. Lantdagsman. † Parkano 2.10.1880.
s. 82 15637 Jakob Engman f. Kuivaniemi (Nyby) 7.11.1822. Fdr handl. och brukspatronen Johan E. och Margareta Nylander. Vb H. G. Piponius. Nordösterb. Domarex. 1844. Kopist i prokuratorsexp. 1849, avsked 1855. † Alexandria 17.10.1856.
s. 82 15638 Carl Olof Mellberg f. Jakobstad 10.8.1821. Fdr skepparen Carl Johan M. och Johanna Lovisa Malm. Vb H. Malm. Sydösterb. På handelskontor 1839. Handlande i Jakobstad 1848. † där 20.1.1876.
s. 82 15639 Carl Alexander Aspegren f. Nykarleby 1.1.1822. Fdr handl. Gustav [Gabriel] Wilhelm A. och Maria Gustava Sebenius. Vb H. Malm. Sydösterb. † Nykarleby 21.1.1841.
s. 82 15640 Per August Törnqvist f. Helsingfors 1.8.1822. Fdr senatorn Per Jonas T. och Beata Sofia Trapp. Vb Helsingfors privatlyc. Aboens. Domarex. 1843. Direktör i Finlands bank 1858. Verkställande direktör i Föreningsbanken 1865. † Helsingfors 18.6.1872.
s. 82 15641 Henrik Otto Kreuger f. Helsingfors 19.9.1821. Fdr koff.kaptenen Carl Abraham K. och Agata Kristina Wasenius. Vb Helsingfors privatlyc. Tav. Betyg 1841. Gårdsägare i Helsingfors. † där 4.6.1897.
s. 82 15642 Alexander August Brunou f. Mola 21.4.1821. Fdr khd i S:t Michel FD Gustav Adolf B. och Ottiliana Lovisa Charpentier i dennas 2 gifte. Vb Helsingfors privatlyc. Sav.kar. Domarex. 1846. Tf referendariesekret. i senatens kansliexp. 1862 (och hovrättsråd 1868). Direktör i Föreningsbanken 1869. Senator i just.dep. 1872. † Helsingfors 19.10.1887.
s. 83 15643 August Fredrik Munck f. Tammerfors 10.7.1822. Fdr överstelöjtn. August Carl Ludvig M. och Sofia Fredrika Thilman. Vb H. G. Piponius. Satak. Betyg till milit. 1840. Fänrik i rysk tjänst 1847. † Berlat (Moldau) 20.7.1848.
s. 83 15644 Fredrik Julius Petersén f. Tuulos 4.4.1820. Fdr kap. Frans Fredrik P. och Gustava Elisabet Lalin. Vb Borgå gymn. Tav. FK 1845. FM 1847. Skollärare 1846. Gymnasiiadjunkt i Borgå 1856. E. o. professor i romersk litteratur 1871, avsked 1881. † Helsingfors 8.12.1883.
s. 83 15645 Johan Wilhelm Pesonius f. Veckelax 22.7.1819. Fdr khd i Mäntyharju Olof P. och Anna Katarina Haeggroth. Vb Borgå gymn. Vib. FK och FM 1844. Skollärare 1844. Lektor vid Borgå gymn. 1854. † där 23.11.1862.
s. 83 15646 Fredrik Christian Frankenhäuser f. Viborg 29.11.1820. Fdr övertranslatorn Fredrik Carl F. och Maria Helena Örn. Vb A. G. Lindforss. Vib. FK och FM 1847. MK 1856. ML och MKD 1860. Stadsläkare i Viborg 1867, avsked 1883. † Viborg 30.1.1887.
s. 83 15647 Carl Mårten Kiljander f. Kaavi 22.9.1817. Fdr khd Samuel K. och Maria Kristina Sirelius. Vb Borgå gymn. Sav.kar. Teol.ex. 1842. Kyrkoherde i Nilsiä 1866. FD i Uppsala 1877. † Muhos 6.9.1879, på resa.
s. 83 15648 August Mauritz Öhman f. Helsingfors 12.7.1819. Fdr guldsmeden Johan Ö. och Katarina Schogster. Vb J. E. Öhman. Nyl. Underofficer. Lärare vid högre elementarsk. i Borgå 1844, vid gymn. 1847. † Petersburg 21.1.1849, i kolera.
s. 83 15649 Johan Birkman f. Letala 22.7.1818. Fdr klockaren Johan B. och Sofia Birkman. Vb J. V. Snellman. Bor. Jordbrukare. † på sin egendom Syttyä Venno i Letala 28.8.1865.
s. 83 15650 Abel Viktor Favorin f. Längelmäki 1.1.1821. Fdr häradsskriv. Anders Johan F. och Johanna Fredrika Kingelin. Vb A. M. Lilius. Satak. Teol.ex. 1843. Domkapitelsnotarie i Kuopio 1851. † där 24.1.1856.
s. 83 15651 Claes Teodor Nordanwehr f. Heinola 27.11[27.1].1813. Fdr häradsskriv. Gustav N. och Helena Gustava Nikander. Vb J. V. Snellman. Tav. Flyttade såsom »studerande» från Tavastehus till Hauho 1873, men har där ej anträffats.
s. 83 15652 Carl Otto Johan Blåfield f. Sääksmäki 4.1.1823. Fdr VH Carl Johan B. och hans andra hustru Aurora Fredrika Johanna Ramsay. Vb A. Cajander. Tav. FK 1845. FM 1847. MK 1851. ML 1857. MKD 1860. Stadsläkare i Tammerfors 1859. † där 12.8.1886.
s. 83 15653 Johan Martin Jakob af Tengström f. Åbo 10.11.1821. Fdr prof. Johan Magnus af T. och Hedvig Gustava Charlotta Prytz. Vb A. G. Borg. Nordösterb. Amanuens vid Zoologiska museet 1845–1852. Kirurgiekand. 1847. Kirurgiemag. 1851. Provinsialläkare i Lojo 1879. † där 25.12.1890.
s. 83 15654 Gustav Lindberg f. Torneå 17.10.1819. Fdr handskmak. Anders Gustav L. och Eva Barbro Turdfjell. Vb H. G. Piponius. Nordösterb. Domarex. 1843. Vicehäradshövding 1846. † Torneå 4.3.1853.
s. 83 15655 Anders Akates Bremer [Brehmer] f. Uskela 1.12.1822. Fdr kaptenen och bruksägaren Josef B. och Albertina Sofia Baer. Vb F. Hertzberg. Aboens. Ingick i svensk militärtjänst 1839. Underlöjtnant vid Wendes artillerireg. 1842. † Kristianstad 5.6.1843.
s. 84 15656 Johan Reinhold Bergstadi f. Pälkäne 20.9.1820. Fdr hovrättsausk. Johan Reinhold B. och Anna Katarina Lindström. Vb A. Cajander. Tav. FK 1844. FM 1847. Tf rysk språklärare i Åbo 1849. † där 13.1.1850.
s. 84 15657 Alexander Rudbäck f. Idensalmi 26.9.1821. Fdr häradsskriv. Anders R. och Maria Sofia Crohns. Vb Helsingfors privatlyc. Sav.kar. Domarex. 1845. Häradshövding i Libelits doms. 1862. † Libelits 4.1.1878.
s. 84 15658 Gustav Reinhold Saelan f. S:t Andreae 12.4.1820. Fdr khd i Hiitola Daniel S. och Lovisa Eleonora Söderbom. Vb R. F. Mansner. Vib. Kam.ex. 1844. Kammarskrivare i Senaten 1850. † Helsingfors 16.9.1853.
s. 84 15659 Aron Wilander f. Karlö 22.7.1818. Fdr kap. Johan W. och Anna Hällstedt. Vb M. A. Castrén. Nordösterb. Lantmäterielev. † Uleåborg (?) mars 1841.
s. 84 15660 Johan Robert Tengström f. Åbo 24.5.1823. Fdr prof. Johan Jakob T. och hans första hustru Sofia Magdalena af Tengström. Vb J. J. Tengström. Nordösterb. FK och FM 1844. FL 1846. FD 1847. Docent i filosofi 1846. † Paris 13.11.1847.
s. 84 15661 Bernt Otto Nymalm f. Kronoborg 8.2.1819. Fdr landskansl. Henrik Johan N. och Maria Lovisa Fagerström. Lantmäterielev. Vb R. F. Mansner. Vib. Lantm.ex. 1843. Direktör för lantmäteriväsendet 1872. † Helsingfors 17.6.1887.
s. 84 15662 Emir Elfvengren f. Nyslott 22.11.1822. Fdr borgmäst. Enok E. och Katarina Rosenbom. Vb J. T. Swanström. Vib. Domarex. 1844. Kam.ex. 1847. Kronofogde i Sordavala 1859. † Sordavala Karmala 29.8.1886.
s. 84 15663 Petter Gustav Ferdinand Hornborg f. Alastaro 18.11.1819. Fdr khd i Karkku Anders Johan H. och Katarina Corpolander. Vb F. Hertzberg. Satak. Teol.ex. 1842. Kapellan i Pielavesi 1867. † där 15.1.1890.
s. 84 15664 Jakob Wilhelm Ekwall f. Helsingfors 15.10.1822. Fdr ingenjören vid generallantm.kontoret Jakob Ulrik E. och Henrika Magdalena Telenius. Vb F. Hertzberg. Nyl. FK 1842. FM 1844. MK 1848. ML 1854. Stadsläkare i Nystad 1853. † där 29.2.1856.
s. 84 15665 Johan Edvard Jerngren f. Helsingfors 26.4.1823. Fdr konditorn Johan Daniel J. och Katarina Svedin. Vb F. Hertzberg. Nyl. Domarex. 1845. Tullförvaltare i Helsingfors 1875. † där 25.6.1881.
s. 84 15666 Carl Johan Jägerhorn f. Åbo 14.12.1819. Fdr kaptenen och packhusinsp. Gustav Johan J. och hans andra hustru Justina Reims. Vb F. Hertzberg. Sav.kar. Domarex. 1843. Vicekanslerssekreterare 1849. Guvernör i Uleåborgs län 1878, avsked 1883. † Helsingfors 24.6.1890.
s. 84 15667 Johan Alfred Björkstén f. Helsingfors 22.11.1823. Fdr senatsled. Bror Ulrik B., adlad af B., och Gustava Ulrika Kuhlberg. Vb F. Cygnaeus. Tav. Domarex. 1845. Hovrättsråd i Åbo 1868. † där 24.3.1873.
s. 84 15668 Johan Åhlberg f. Uleåborg 20.8.1820. Fdr sågbokhåll. Isak Å. och Maria Eleonora Junelius. Vb H. G. Piponius. Nordösterb. Domarex. 1843. Vicelandssekreterare i Åbo 1850, avsked 1860. † Kalajoki 22.4.1863.
s. 84 15669 Otto Reinhold Frenckell f. Åbo 21.7.1823. Fdr boktryck. Johan Christoffer F. och Amalia Ulrika Tillman. Vb F. Cygnaeus. Aboens. Affärsman. Ordförande i Hypoteksföreningens direktion 1863, tillika direktör i Föreningsbanken 1863. Direktör i Finlands bank 1866. Överdirektör i statskontoret 1875, avsked 1879. † Helsingfors 2.2.1880.
s. 85 15670 Carl Henrik Sebastian Solin f. Nykyrko 26.9.1816. Fdr khd i Euraåminne FD Henrik S. och Margareta Kristina Hedén. Vb Åbo gymn. Bor. Skollärare 1842. Lärare vid lägre elementarsk. i Ekenäs 1851. † där 10.6.1863.
s. 85 15671 Wilhelm [William] Nylander f. Uleåborg 3.1.1822. Fdr handl. och rådmannen Anders N. och Margareta Magdalena Fahlander. Vb H. G. Piponius. Nordösterb. FK 1843. FM 1844. MK 1845. ML och MKD 1847. Professor i botanik 1857, avsked 1863. † Paris 29.3.1899.
s. 85 15672 Wolmar Teodor Renvall f. Åbo 14.4.1821. Fdr borgmäst. i Nådendal Henrik R. och Agneta Cornelia Cairenius i hennes 2 gifte. Vb C. M. Crusell. Bor. FK och FM 1847. Skollärare 1847. Kollega vid högre elementarsk. (lyceum) i Åbo 1852, avsked 1886. † Åbo 17.5.1902.
s. 85 15673 Paul Markow f. Åbo 14.7.1818. Fdr handl. Petter M. och Maria Elisabet Maslin. Vb G. A. Wallin. Bor. Registrator i generalguvernörskansliet 1855, avsked 1867. † Helsingfors 5.6.1875.
s. 85 15674 Frans Gustav Reinhold Sjöstedt f. Åbo 15.4.1819. Fdr rådmannen Adolf Reinhold S. och Gustava Bonsdorff. Vb A. G. Borg. Aboens. Ställd under förmynderskap 1851. † Karkku 24.9.1865.
s. 85 15675 Knut Engelbrekt Wirzenius f. Loimijoki 6.2.1819. Fdr vicehäradshövd. Carl Daniel W. och Johanna Magdalena Tennberg. Vb A. Cajander. Satak. Domarex. 1843. Magistratssekreterare i Helsingfors 1851. † Hattula Pelkola 23.1.1862.
s. 85 15676 Ferdinand Granberg f. Tyrvis 31.3.1820. Fdr kap. i Somero Matias G. och Katarina Elisabet Hornborg. Vb M. Churberg. Tav. Betyg 1842. † f. d. student i Somero 7.12.1855.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >