Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 23 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 50 4867 Leisten, Dav... Student 1705. (Förekommer ej i Sukukirja). Om Dav. L. kpl i Ruokolax etc. se i LXXIX, Suppl.
s. 50 4876 Leisten, Joh... Son af kronofogden Ol. L. i Kexholm († 1697). Men Joh. Davidis L. se i CXIV.
s. 50 U587 Cajanus, Andr... Hans far i XLV.
s. 50 4906 Forsenius, Sam... Hans far p. 108, bror p. 242. Född 1686 † 22.5.1744. Jfr noten i LXXXVI.
s. 50 4887 Junelius, Joh... Bondeson från Juntila hmn i Kemi. Sist kh i Uleå 1745. Död 1755. (Strandb. II, 195).
s. 51 4892 Licenius, Joh... Bor. 417 läs Vib. 417.
s. 51 4893 Peldan, Gabr... Att han verkl. (och icke brodren Isak P. i LXXVIII) är förf. till „Noctes Aboenses 1713–21“ framgår på det bestämdaste af hans bref till sagde Is. P., meddeladt jämte hans öfriga skrifter i F. Fmf:s Tidskr. VI, 151–175. Uppgiften i Österb. nationsmatrikeln (se här Prooem. not 66) hvilar således på ett misstag, i fall ej den förändrade titeln, forts. till 1728, bör anses vara af Isak. P.
s. 51 4921 Rucker, Andr... Son af krigskirurgen Andr. Ruchert. Skolaris (jämte sina bröder Eric & Joh.) i H:fors 1702. Fältskassör.
s. 51 4936 Serlachius, Car... Hans far (Petr.) i XXXIV. Hofrättsadvokat i Sth, † 1754 (5). Poetiska skrifter, se Sukukirja.
s. 51 4923 Staenbergius läs enl. Index: Steenbergius.
s. 51 U594 Cajanus, Joh. Erici.. Fråget. strykes. Hans bröder i LXIX & LXX.
s. 51 4973 Dahlström, Er... läs Dahlsten.
s. 51 4959 Florinus, Joh... Lampexs. läs Lampens. Skolaris i H:fors 1703.
s. 51 U597 Fritz, Joh... Jfr p. 374.
s. 51 4980 Frostmannus, Gust... Samuelis. Fråget. strykes. Skolaris i H:fors 1702.
s. 51 4941 Keckonius, Gabr... Hans far i XXIII, bror p. 204. Född 1688.
s. 51 4952 Leerbecchius, Er... i LXV (ej LXVI).
s. 51 U599 Lithovius, Gust... Lithou. Hans far i XXXIX. Efter fadrens död, i krigstjänst. Fänrik. Afsked 1721. Fick kaptens tit. och en liten pension. Egnade sig helt o. hållet åt författande af latinsk vers. Död i Sth 1753. Skrifter, se Elmgr, 1, 132, m. fl.
s. 51 4983 Malm, Nic... Hans far i XXXVIII, bror i LXXIV.
s. 51 2628 Miltopaeus, Er... Viceborgm. i Bjb 1749–50. Identiteten tvifvelaktig.
s. 51 4969 Molitor, Barth... Enligt Bergholm död som kpl i Lappvesi, fick till efterträdare Ge. Nigraeus 1722, (saknas hos Akiander).
s. 51 4957 Palander, Petr. Abr. Raum. p. 264... Abr. = Abrahami. Hans bror (ej far!) p. 177, far p. 17 (Abrah. Axelii). Född 1683. Länsm. i Keuru. Död 1758.
s. 51 4961 Thomaeus, Eric. Erici. Nyl. p. 264 || Jfr i LXI = p. 236. Hans far i XXVIII, Suppl.
s. 52 5028 Alanus, Joh. Saknas i Sukukirja.
s. 52 U604 Alopaeus, Andr... Fråget. strykes. Född 1683.
s. 52 5030 Borenius, Er... Född omkr. 1685.
s. 52 5038 Brenner, Joh... Hans far i XXXI, bror i LVIII.
s. 52 5109 Faber, Joh... Flykting för Ryssarne från Nyen. Tysk språklärare i Åbo.
s. 52 5007 Frese, Joh... Var 1710 landssekreterare i Helsingfors.
s. 52 5034 Hagert, Gabr... Orätt (äfv. i Tillägg och Rättelser) att blef borgmäst. i Borgå, ty denne säges varit född 1706 och son af landssekret. i Viborg, sedan 1707 häradsh. i Borgå o. Kymmene härad, Isak Hagert. En löjtn. Gabr. Hagert omtalas på 1730 talet. – I H:fors skolmatr. inskrefvos 17.11.1702: praefecti territ. Borgoensis Joh:is Hagert filioli Sigfr. & Gabriel, och blef den senare borgmästare i Borgå 1745.
s. 52 5010 Junelius, Ol... Redan i LXII.
s. 52 U646 Tengström, Georg. – Student i Lund (1707?). Son af rusth. sedan kvartersmästaren vid vestgöta kavalleri Ol. Arvidsson, hvars hustru var från Djupedalen i Tengeneds s:n af Skara stift, hvaraf namnet Tengström är taget. Född 1688 i Vestergötland. Pvgd 1712. Krigspräst i Skåne 1715. Sist kpl i Solf 1727. Död 1742. Släktens stamfar, erkeb. Tengströms farfar.
s. 52 5037 Thauvonius, Gabr... p. 114 (enl. prot. 10.2.1769) läs p. 144 (enl. prot. 10.2.1709). Död 1758.
s. 52 5054 Alanus, Claud... Död 1714.
s. 52 5067 Alftanus, Abr... Fråget. strykes Munsterskrifvare, innehade boställe i Uskela, † 1738.
s. 52 5053 Cajanus, Er... Hans bröder här i LXVI, & LXX. Uppgiften: „Hans far p. 95“ strykes.
s. 52 U611 Essevius, Joh... 15.9.1705 läs 15.9.1708.
s. 52 5094 Lagus, Ge... Gabrielis. Skolg. i Åbo.
s. 52 5074 Martinius, Mart... Död 1761 läs 1767.
s. 52 5062 Munster, Jac. Bernh. Prof. fil. – Annan i LXXXII.
s. 52 5085 Rivelius, Mart. Joh... Född i Lifland 1691. Lm biträde i Sth 1715. Lm i Södermanland 1720. Död 26.10.1758.
s. 52 5088 Stockman, Joh... Född 1690. Pvgd i Visby 1717. Kh i Atlingbo på Gotland. Död 1752.
s. 53 5102 Alopaeus, Joh. [Samuelis, ej Magni]... Hans far i XXXVI. Född 1686 etc. som i LXIII.
s. 53 U621 Cajanus, Andr. E[rici]... Hans bröder i LXVII & LXIX. Kpl i Tohmajärvi. Död 1729 l. 1730.
s. 53 5128 Hoffrenius, Joh... Hans far i XXXII. Löjtn. vid Savolaks regem. (Alcenius sid. 219. Sukukirja.)
s. 53 5129 Hoffrenius, Gust... Hans far i XXXII. Predikant vid Savolaks o. Nyslotts infanteri. Död 1724.
s. 53 5130 Hoffrenius, Abr... Född 1695 † 1755. Klockare i Leppävirta.
s. 53 5098 Linaeus, läs Limaeus.
s. 53 5099 Linaeus, läs Limaeus.
s. 53 5117 Naulenius, läs enl. Index Naulinus.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >