Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 24 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 53 5119 Ståhlfoot, Petr... Född 1690. Auditör vid Bjb regem. 1717. Borgm. i Bjb 1720. Afsked 1749. Död 1769.
s. 53 5150 Burtz, Joh... Skolaris i H:fors 1699.
s. 53 5151 Burtz, Martin... Skolaris i H:fors 1703.
s. 53 5160 Fonselius, Joh... Från Åbo skola 14.6.1711.
s. 53 4870 Homén, Joh... Son af rusth. Hommainen i Kalvola.
s. 53 5162 Kolchenius, Jos... Född i Sääksmäki. Från Åbo skola 14.6.1711.
s. 53 5159 Lindberg, Joh... Martini. Fr. Åbo skola 14.6.1711.
s. 53 5168 Mexmontan, Joh... Från Lempälä. Död 26.5.1748. Efterföljandes bror.
s. 53 5134 Mexmontan, Mich. Michaelis. – Fr. Åbo skola 14.6.1711. Hans far i XXIX. Född 1690. Sockneadj. i Lempälä 1722. Kpl där 1725. Död 1763.
s. 53 5161 Sciurenius, Dav... Fr. Åbo skola 14.6.1711.
s. 54 5169 Argillander, Jerem... Hans far här i XXXVIII.
s. 54 5193 Broderus, Claud... läs Broserus. Skolaris i H:fors.
s. 54 5186 Calamnius.. Citatet Elmgr. 1, 124 hör till Gabr. Josephi, dock skref äfvcn Gabr. Petri finska runor. Se Sukukirja p. 268, 270.
s. 54 5199 Castrenius, Matth... Son af kh Ol. C. i Pälkäne († 1736). Född 1693. Löjtn. Borgm. i Kajana. Död 1771.
s. 54 5200 Forsander, El... Hans far kpl i Korpilaks Joh. F. († 1716), se i L. Dennes efterträdare; kallas orätt hos Akiander Pet. Joh. Död 1735. (Bergholm).
s. 54 5188 Gottleben, Nic... Son af rådm. Adr. G. i Bjb († 1710). F. 1692. Död 1772.
s. 54 5165 Hagelin, Jac... Från Åbo skola 14.6.1711.
s. 54 5203 Hagert, Andr. Joh:is... „Hans far i XLIII“ trol. fosterfar, men verkl. fadren den Joh. H. som enl. Åbo Hofrätts Hist. (p. 323) mot slutet af 1600 talet fogde i Borgå härad.
s. 54 5194 Lagus, Henr... Skolaris i H:fors 17.6.1707. Campredon, deltagare i den franska gradmätningsexped. under Maupertuis till Torneå 1736? Dock var Lagus (enl. Sukukirja) redan 1727 bosatt i Kph. som språkmästare. Lagos, en ung d:r med detta namn ännu (1897) i Kph.
s. 54 5192 Molander, Claud... Bataljonspred. vid Savol. o. Nyslotts infant. reg. 1724. Kh i Jorois 1732. Död 17.2.1742.
s. 54 5196 Salmenius, Joh... = Joh. Salm, Helsingforsiensis civis filius, skolaris i H:fors, dimitterad 19.12.1710 till akad. i Åbo. Blef „pastor classis“.
s. 54 5191 Tacku, Matth... Sat. 303 läs 503. Bondeson.
s. 54 5244 Argillander, Joh... Hans far i XLVII.
s. 54 5217 Bachster, Joh... Joh:is. Fr. Åbo sk. 10.11.1712.
s. 54 5214 Boge, Gust... Pauli. Fr. Åbo sk. 1.10.1712.
s. 54 U614 Frondelius, Er... Hans far rektorn i Kexholm Sv. F., jfr här i XXXIII.
s. 54 5209 Krogius, Paul... Student redan 1709 efter pröfning af prof. Tammelin. Om hans växlingsrika lif se Sukukirja o. Biogr. Handb. Hans porträtt i Pieksämäki kyrka.
s. 55 5235 Norrgren, Andr... Född 1693.
s. 55 5216 Rothovius, Is... Fr. Åbo sk. 6.10.1712.
s. 55 5258 Ståhlberg, Mart... Se Stohlberg i LXXIV p. 289, Suppl.
s. 55 5252 Tammelin, Henr... Enl. prot. 11.12.1762 fick framl. bisk. Tammelins son, f. d. hofr. sekret.[?] Henr. L. Tammelin, i sitt trångmål hjälp af k:m.
s. 55 5232 Thoranius, Joh... Här afses trol. kh i Sordavala.
s. 55 U1240 Tigerstedt, Joh. Erik. – Student (i detta rektorat?). Född 1693. Son af Erik Fahlander Tigerstedt i XLII. T. f. auditör 1716, 1717. Kanslist i Åbo hofr. Död 1734. (Edv. Sev. Tigerstedt, sid. 20).
s. 55 5213 Wickul, Sim. Ab... Trol. = Sim. Matth. Wijk, som enl. Lib. Sch. Ab. dimitterades till akad. 1.10.1712.
s. 55 5266 Bergius, Joh... Inskr. i Boreal. nationen 3.1715.
s. 55 5267 Bergius, Andr... Inskr. i Bor. nationen 3.1715. Magister legens i Rostock, där utgaf 3 dissertt. 1721, 1722, 1723. Respondens i Åbo 20.6.1724 u. Fahlenius.
s. 55 U643 Cajanus, Joh. Andreae... Född 1695.
s. 55 U634 Carlborg, Henr... Född 1694 i G. Karleby.
s. 55 5263 Julinus [äfv. Julin och Julenius], Joh.
s. 55 U1141 Keckman, Ol. Joh:is. – Student 1718 (hvar?) enl. Alcen. sid. 131. Son af kh i Pudasjärvi Joh. K. (i XXXV, Suppl.), hans bröder i LXI.
s. 55 U649 Lithovius, Is... Hans far i XXXIX.
s. 55 5273 Malm, Jac... Hans bror i LXVII.
s. 55 U650 Pasanen [Pazelius], Matth... Skrift, se Strandb. II, 186; Elmgr. 1, 134. Hans boksamliug skänktes 1890 till Universitetet i H:fors.
s. 55 5264 Prochopaeus, Henr... Enl. Sukukirja: Aust. och son af Nicol. P. i XLI samt innehaft någon tjänst på Gotland. Ej hans bror p. 279.
s. 55 5258 Stohlberg, Mart. Matthiae Tav. p. 289 || Redan i LXXIII: Ståhlberg.
s. 55 5268 Tocklenius, Tob... hos sin bror i XLVII läs far.
s. 55 U632 Vaselius, Andr... Son af råd- o. handelsman Petr. Mornie i Vasa? (Leinberg).
s. 56 5318 Achrenius, Sim... Från Åbo skola 17.7.1722. Hans far i XLV.
s. 56 5291 Algeen, Andr... Åter i LXXVI.
s. 56 5314 Allenius, Gust. Joh:is... Fr. Åbo sk. 17.7.1722.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >