Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 25 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 56 5341 Allenius, Joh... Fr. Åbo sk. 3.5.1720.
s. 56 U1252 Asp, Gust... läs 7.9.1722 „trol.“ strykes.
s. 56 5340 Deutsch, Henr... Fr. Åbo sk. 3.5.1720. Son af länsm. i Letala, sedan kronoarrendatorn Henr. D. († 1737). Född 1702.
s. 56 5384 Elfving, Sam... Kapten vid artilleriet, lefde 1760 i Lovisa. (Bergholm).
s. 56 5317 Erlin, Mich... Thomae. Fr. Åbo sk. 17.7.1722.
s. 56 5310 Ganander, Thom... Son af borgaren Thom. Krydma i Åbo († 1710). Jfr Krydma i LV.
s. 56 5323 Gottleben, Joh. Gabrielis.. Hans far i XXXVII. Fr. Åbo sk. 17.7.1722.
s. 56 5319 Grönholm, Joh... Joh:is. Fr. Åbo sk. 17.7.1722.
s. 56 5328 Gumerus, Henr. Död 1743.
s. 56 5329 Gumerus, Andr. „sacell. in Vambula“ gäller blott fadren († 1772) ej sonen († 1766).
s. 56 5320 Hallenius, Matth... Andreae. Född 1697 läs 1699. Fr. Åbo sk. 17.7.1722.
s. 56 5292 Höckert, Mich... Borgareson från Raumo. Kpl i Euraåminne 1721 (ej 1749). Hans bror p. 314.
s. 56 U1256 Jacobsonius, Henr... Nybyensis. Fr. Åbo sk. 27.6.1718.
s. 56 5336 Indrenius, Andr... Fadren borgare i Bjb. Född 1690. Af samma släkt med Indrenierna.
s. 56 5304 Indrenius, Car... Död kyndelsmässodagen (2.2) 1756 några timmar timmar efter predikan „om rätta sättet att kristligen lefva och saligen dö“.
s. 56 5337 Irenius, Sim... Fr. Åbo sk. 24.1.1720. Kantor i Åbo samt sånglärare i skolan där 1726–41.
s. 56 5298 Levanus, Gust... Född 1696.
s. 56 5316 Limnelius, Henr... Erici. Fr. Åbo sk. 17.7.1722.
s. 56 5321 Mallenius, Jac... Pauli Fr. Åbo sk. 17.7.1722.
s. 56 5324 Melartopaeus, Gust. Gabrielis. – Fr. Åbo sk. 17.7.1722. Hans far i XXVI?
s. 56 5315 Montin, Mich... Henrici. Fr. Åbo sk. 17.7.1722.
s. 56 U1152 Montin, Sam. Henrici. Föregåendes bror. Fr. Åbo sk. 3.5.1720. Kpl i Piikkis 1722, † 1779.
s. 56 5338 Palander, Gabr... Hans bror p. 302.
s. 56 5309 Pryss, Car. And. Pr. f. p. 296 || Föregåendes bror.
s. 56 U1246 Rechman, Matth.. Fr. Åbo sk. 27.6.1718. Jfr i LXXXIII.
s. 56 5312 Reilin, Joh... Fr. Åbo sk. 27.6.1718.
s. 56 U1146 Reinius, Henr. – Hans far i XL. F. 1700. Student (hvar? när?). Lm auskult. 1731. Ordinarie i Kalmar län, † 1765. (Sukukirja).
s. 56 5347 Ritz, Car. Jacobi. – Fr. Åbo sk. 22.3.1722. Af farsnamnet kan slutas, att denne och hans efterf. bror voro söner af Jac. R. i XXXVII, hvaremot Car. R. i LIII möjl. desses kusin. Enl. en gammal anteckn. hade nml prosten Jac. R. en bror som jämte honom inkom till Finland och här fick posteritet, – bl. a. en son, som blef fältskär vid Åbo läns regem. och far till en fältväbel Ritz i Uskela (f. 1751); förnamnen ej angifna, men jfr i CXXVII.
s. 57 U1160 Ritz, Ge. Jacobi. – Fr. Åbo sk. 19.6.1722.
s. 57 5325 Rosenius, Marcus... Laurentii Viburgens. Fr. Åbo sk. 17.7.1722. Hans far i XLIX. Se ock Tillägg och Rättelser p. 489.
s. 57 U1249 Rungius, Joh... Död 1743.
s. 57 5322 Sacrelius, Sim... Thomae. Fr. Åbo sk. 17.7.1722.
s. 57 U1241 Sadenius, Abr... Simonis. Fr. Åbo sk. 27.6.1718.
s. 57 U1151 Säkylensis, Henr. Gustavi. – Fr. Åbo sk. 24.1.1720. Född 1699 i Nyby. Kpl i Koskis (Nyby) 1722. Död 1753.
s. 57 5294 Wallenius, Joh... Fr. Åbo sk. 27.6.1718.
s. 57 5339 Werander, Car. Gust... Respondens 27.2.1725 u. P. Elfving,
s. 57 5398 Alftanus, Isr... „Kpl i Ylistaro“ etc. strykes (ty denne redan i LXIV). Hans far i XLI, bror i LXIX. Tullman i Åbo. Död 1748.
s. 57 5291 Algeen, Andr... Förut i LXXV.
s. 57 5388 Båge, Sim... Länsman i Kumo (?).
s. 57 5399 Haberman, Joh... Från skolan i H:fors 1709 (1702?) till Viborg.
s. 57 5377 Mollerus, Gust... Se anm. i CIX.
s. 57 5403 Palander, El... Hans far i XLIX, bror p. 298. Född 1709.
s. 57 U708 Ross, Jac. Vilh... Fadren [i XVII?] borgm. i Vasa. Blef salpetersjuderidirektör i Österbotten. Hos Laurén: Roos, Jac. Vilh.
s. 57 5405 Rotkerus, Nic... Versernas titel: Fägneljud då komminist. i Töfsala Nic. R. och jungfru Anna Bange ingingo ächta förbund i stapelst. Åbo 24.3.1737, välment yttradt. Tr i Åbo. Senare gift med Clara Maria Aeimelaeus, hvars far (Andr.) i XLIX. Jfr nedan Nic. Rotkerus i C och Jos. Aeimelaeus i CXII.
s. 57 5368 Sadenius, Jacob. Aboens. p. 301 || Jac. Simonis Sadenius valedicerade Åbo skola 18.7.1721. Hans bror i LXXV. I prot. 21.6.1725 att orätt tagen af vakten, släppes.
s. 58 5439 Deutsch, Dav... Hans bror i LXX läs LXXV. Domkyrkosysloman 1748.
s. 58 5475 Döpner, Nic... Hos Akiander II, 97 f.: Depner f. 1701, kpl i Nurmis (under Pielis) 1731, † 1771.
s. 58 5456 Ekeblad, Claud... Stod under prof. Hasselboms ledning, som med honom på utrikesresa 1727–29.
s. 58 5453 Ervast, Is... Skrifter, se Elmgr. 1, 125. 126.
s. 58 5454 Ervast, Joh... Filos. adj. läs Teol. adj. o. kh i Lundo 1736.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >