Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 29 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 84 1326 Schilling, Gust. Xphori. p. 61 || Vestm. Son af kh i Skedevi i Dalarne Christophorus Martini Schilling († 1646). Namnet af Schillinge by. Född 1640. Student i Upsala 1659. Följde s. å. till Åbo bisk. Terserus, i hvars hus han bodde som amanuens. Skref en panegyrisk oration öfver hofrätten, hvars framsägande dock förbjöds 10.5.1662. Pvgd i Riga af superintendenten J. Gezelius 19.10.1662. Regementspastor i Finland. Hofpredikant 1673. Kh i Mora i Dalarne 1676. Död 1682.
s. 84 1362 Schogman, Matth. Nicolai. p. 62 || Nyl. Student i Upsala 22.12.1669. En Matth. Skogman kpl i Perno 1680.
s. 85 1419 Schult [Schulterus], Joh. Widichindi Vestm. – Kyrkoherdeson från Skultuna. Född 1635. Student i Upsala 1659, i Åbo 1660. Respondens 1666 u. Er. Justander; prokansler klagar (prot. 10.10), att både i dissertationen och i Justanders verser många errata. Pvgd i Vesterås 1667. Komminister. Kh i Himmeta 1684. Död 1688.
s. 85 1282 Sigfridus Erici. – Nämd i prot. 2.11.1659, 11.4.1666.
s. 85 U276 Skalm, Laur. – Student i Upsala 10.1659, ock i Åbo? Möjl. Lars Skalm, afskedad ryttmästare 1675, hörande till ätten Skalm af Karelen, eller ock en i ättartaflorna okänd son af assess. i Åbo hofr. Klas Skalm, som egde Storgård i Pargas samt Ristniemi och Kärknäs († 1650).
s. 85 1336 Sparman [Sparrman], Ol. Ol. Upl. p. 61 || Son af kommin. Ol. Nicolai Sparrman i Sparrsätra († 1645). Född 1640. Student i Upsala 1657. Död som kh i Tillinge 1690.
s. 85 1344 Stenius, Joh. Martini. p. 62 || Sat. 103: Wesilaxensis; coadjutor in Wesilax; obiit 1667. – Nämd i prot. 9.3.1664. Respondens 1661 u. Kempe, 1665 u. Svenonius. Hans bror p. 49.
s. 85 1372 Sundius, Henric. Andreæ. p. 62 || Bor. 99. – Från Åland. Student i Upsala 29.10.1665, jemte följ.:
s. 85 1373 Sundius, Johan. Andreæ. p. 62 || Bor. 100. – Föregåendes bror.
s. 85 1380 Svidelinus [äfven Svedjelinus], Gabr. Martini. p. 63 || Sockneadjunkt och pedagog i Kimito 1668. Kpl der 1683. Död 1718.
s. 85 1327 Teet, Eric. Henrici. p. 61 || Hans bröder p. 2. Född 1646. Häradshöfding i Medelpad. Död 1693.
s. 85 1330 Terserus, Elaus Johannis. p. 61 || Son af bisk. Joh. Terserus († 1678). Född i Leksand 1640. Student i Upsala 1650. I prot. 10.9.1659, 25.2.1663 bötfäld för oväsen i prubban. Kassör 1668 och bokhållare 1670 i Lånebanken. Bankokommissarie 1673. För fadrens förtjenster adlad 1683: Terser l. Terschère. Död 1712; slöt sjelf sin ätt.
s. 85 1331 Terserus, Uno Johannis. p. 61 || Föregåendes bror. Född i Åbo 1642. Student i Upsala 1664–68. Reste utrikes med riksrådet Lor. Creutz' söner 1669–71. LL prof. i Upsala 1672. Död 1675.
s. 85 1332 Terserus, Sveno Laurentii. p. 61 || Vistades i bisk. Terseri hus, enl. prot. 5.9.1660. Stipendiat 1661–63. För oväsen i prubban bötfäld 25.2.1663.
s. 85 1333 Terserus, Elaus Adolphi. p. 61 || Son af bisk. Terseri äldre bror Adolf, kh i Mora († 1659). Född 1641. Student i Upsala 1652. Stipendiat i Åbo 1659–60. Pvgd i Vesterås 1669. Fältprest 1670. Död i Vismar 1673.
s. 85 1334 Terserus, Henricus Adolphi. p. 61 || Föregåendes bror. Stipendiat 1660–62. Sköt sig af våda.
s. 85 1349 Tillands, Elias Erici Tillander. p. 62 || Sm. 93. – Son af kh i Rogberga Er. Sunonis Tillander († 1651). Född 1640. Stipendiat 1659–62. Respondens 1661 u. Svenonius. Inskrifven som medicine kandidat vid univ. i Leyden 4.3.1670. Der ock medicine doktor s. å. Medicine prof. i Åbo 1670. Död 1693. – Skrifter, se Stjernm. p. 97; Elmgr. I, 103 f.; O. Hjelt.
s. 85 1322 Tordbeckius, Henr. Ambrosii. p. 61 || Nämd i prot. 10.9.1659, bötfäld för slagsmål. – En Henr. Ambrosii Turbrechius (sic!). Ostbot., student i Upsala 5.1657.
s. 86 1338 Torsk, Jonas Laurentii. p. 61 || Neric., äfv. Suderm. – Född 1634. Ansökte stipendium 27.11.1661, det han åtnjöt 1663–67. Respondens 1661 u. Kexlerus, 7.2.1663 u. Svenonius, 1664 u. Thuronius, 13.10.1666 u. P. Bergius. Höll en orat. De pace, Ab. 28.2.1664. Magister 1668. Kh i Vester Haninge, Södermanland 1672. Död 1691; hans porträtt upphängdt i kyrkan.
s. 86 1343 Trolle, Israel Gunnari. p. 62 || Svg. 50: 18.9.1659. – Nämd i prot. 26.11.1662.
s. 86 1366 Valenius, Bened. Johannis. p. 62 || Suderm. Nämdemansson. Nämd i prot. 26.11.1662. Stipendiat 1662–63. Respondens 1663 u. Svenonius. Huspredikant på Sundbyholm 1664. Komminister i Tjula 1665. Död 1694.
s. 86 1398 Wernberg, Dan. Christiani Ob. p. 63 || Ob: 150: 1660; postea senator Aboensis; sacell. in Mietois 1672. – Nämd i prot., jemte sin bror (p. 72), 25.3.1663, 17.2.1664; ensam 21.2.1662; såsom advokat 27.4.1670, 15.3.1671.
s. 86 U277 Wrede, Carol. – Son af baron Karl Henrik Wrede af Elimä, sist landshöfd. i Åbo 1653 († 1654). Inskrefs som student i Upsala 23.2.1660; ock i Åbo? Död ung.
s. 86 U278 Wrede, Fabian. – Föregåendes bror och jemte honom student i Upsala 23.2.1660. Kapten vid lifgardet 1681. Sist öfverstelöjtnant. Död 1716 på Edeby i Stockholms län.
s. 86 1359 Wreetmannus, Georg. Georgii. p. 62.
s. 86 1388 Yxkull, Claud. Johannis. p. 63 || Bor. 101: Johan. – I ättartaflorna nämnas såväl en Klas, kapten, som en Johan Wolmar, söner af öfversten Joh. Yxkull († före 1685), hvilken egde Måsaby i Kimito och Bleknäs i Töfsala.
s. 86 1400 Zetræus, Petr. N. – Trol. student, ty af honom en orat. De passione Christi, Ab. 1660.
s. 86 Lue XXI.
Rectore Ol. O. Vexionio 1660.
Studiosi inscripti 46. Pagg. 64–66.
Bor. 103, 104; Ob. 151–155; Sat. 106; Sm. 94–99; Svg. 51–55; Vib. 39, 40.
s. 86 1436 Alanus, Urbanus Urbani. Bor. 104. – Äfven i Index, men utan pag. Nämd i prot. 11.2.1663.
s. 86 1439 Anthelius, Jonas O. Angerman. p. 65 || Son af kh i Botheå i Ångermanland Ol. Anthelius († 1665). Respondens (nyl. anländ) 8.6.1661 u. Kexlerus. Apologist och komminister i Hernösand. Död 1671.
s. 86 1420 Bachmannus, Er. Michaelis Nyl. p. 64.
s. 86 356 Barthollus Simonis. – Nämd i prot. 15.8.1660, begär rekommendation „till godt folk på bygden“, som dock förvägras honom. Möjl. den Barth. Simonis, som mycket sjuklig begär hjälp af k:m 11.10.1671. Eller kanske Judius i III?
s. 87 1401 Betulander, Nicolaus Vg. – Son af kh Petr. Betulander i Hångsdala († 1676). Nämd i prot. 8.5.1661 etc. En odoga, mycket verksam vid Biningii flykt. Relegerad för alltid 1.5.1664.
s. 87 1453 Björck, Joh. Suderm. – Respondens 1661 u. Kexlerus. Möjl. Joh. Jonæ Björk, prestson från Björkviks socken i Södermanland, hvilken, född 1626, blef student i Upsala 1656, komminister i Runtuna i Södermanland 1671, † 1707.
s. 87 1421 Bolius, Ericus Erici Nyl. p. 64.
s. 87 1647 Caljockius, Petr. Caroli. p. 66 || Jfr i XXIV. Utan tvifvel Petr. Caroli Kalling. Son af kpl i Kalajoki Carol. Petri Kalling († 1672). Född 1648 i Kalajoki. Stip. 1668, 1669. Stud. i Upsala 21.10.1669 och responderade der 1673 u. J. Gartman „De jurisdictione“. Kanslist hos svenska sändebudet i Paris 1674. Sekreterare i reduktionskomitén 1680. Assessor i Svea hofrätt 1687. Adlad 1696. Död 1705.
s. 87 1449 Costianus, Isaacus Martini Savol. p. 65 || Vib. 39: 10.4.1661, Savolax. – Trol. son af kh i Sääminge Mart. Costianus († 1644).
s. 87 1479 Cygnelius [l. Cygnell], Ol. Brynolphi Verml. – Son af kh i Holmedal Brynolphus Cygnæus (sic! † 1658). Student i Upsala 1655, i Åbo 1661. Nämd i prot. 1663 för slagsmål. Respondens 27.6.1663 u. P. Bergius. Magister 24.5.1664. Begär 9.8.1665 testimonium till Upsala, då en ledsam lönskaläge- och giftermålssak mot honom andrages; hvarom ofta i prot. 14.6–10.11.1665. Skall blifvit kh i Österbotten (Hammarin), och verkligen var en Ol. Birgeri Cygnell kh i Kalajoki 1722–30; väl ej sonson till denne? Hans son Brynolf nämnes som borgmästare i Vasa; en Birger Cygnell nämnes åter som borgmästare i Jakobstad. Namnförvexlingar!
s. 87 1440 Ekenberg, Johannes. p. 65 || Hans far och bröder p. 36. Född 1649. Blef sist kommendör vid amiralitetet. Död 1689.
s. 87 1422 Favonius, Arv. Henrici Helsingf. p. 64 || Skolkollega i Helsingfors 1669. Död 1684.
s. 87 1068 Finnonius, Johannes. – Nämd i prot. 27.3.1661. Kh i Pyhämaa 1678. Död omkr. 1682.
s. 87 1441 Galactofagius, Johan. Georgii Tav. p. 65.
s. 87 1442 Gunnerus, Isaac. Samuelis Tav. p. 65 || Hans bröder p. 50, 52. Född 1642. Nämd i prot. 2.5.1666. Ärnade i Reval söka presttjäns, men angafs af finska pastorn derstädes, Jac. Cupræus (sedermera landskpl i Borgå), i hvars hus han bodde, för innehafvande af en nekromantisk skrift, fängslades och förvistes. Återkom till Åbo för att der fortsätta sina studier 1670, men blef af k:m och bisk. Gezelius dömd till kyrkoplikt och relegerad för alltid; se prot. 5.4, 29.4.1671. Klagade hos P. Brahe, som ålade k:m att restituera honom i sina rättigheter; se prot. 31.8, 18.10.1671. Blef amiralitets predikant och af kollegiet „för sina trogna tjenster och utståndne svåre travallier“, föreslagen till kh i Jääskis 1678, men förbigicks.
s. 87 1427 Gyllenstolpe, Sam. Michaelis. p. 64 || Hans bröder p. 36. Född 1650. Stipendiat, genast i 1 kl. 1665–68. Af honom en lat. parentation öfver brodren Gabriel, Ab. 1667, och en Sermo panegyr. öfver Brahe slägten, Ab. 1671. Af P. Brahe utnämd till bibliotekarie redan 1668. Professor i hist. o. polit. 8.6.1671. Presiderade för 3 diss. 1673–74. Utrikes 1676. Suspenderad, men af P. Brahe åter insatt i sin tjenst 1680. Häradshöfding i Öfra Satakunda 1681. Afsattes för tjenstefel, men behöll en del af lönen. Död 1692; begrafven i Åbo domkyrka.
s. 88 1443 Holmius, Elias Eliæ Ostrob. p. 65 || Ob. 154: 1661. – Hans bröder i XIII.
s. 88 1406 Hyltenius, Jon. Andreæ Smol. p. 64 || Sm. 95: 23.6 Ab. depos. – Son af kh i Ölmestad, Vexiö stift, Andr. Jonæ Hyltenius († 1666). Nämd i prot. 24.3.1663. Månne samme med Hyldinus, Jonas, som i prot. 30.5.1661 kallas „nyligen penal“? Hans bror p. 71?
s. 88 1445 Javelinus, Abr. Haqvini. p. 65 || Väl son af Haqv. Javellinus p. 20.
s. 88 U232 Insulander, Nic. Olai. – Enl. prot. 23.6.1660 från Upsala relegerad student, hvilken prokansler Terserus förordar till intagning vid Åbo akad.; utgången okänd.
s. 88 1404 Johannes Johannis. Svg. 52: 23.6.1660.
s. 88 1435 Kellinus [Kjellinus], Laur. Brynolphi. p. 64 || Aland. Bor. 103. – Hans far i I. Stipendiat 1669–72. Respondens 10.7.1672 u. Miltopæus, 1673 u. Jac. Flachsenius. Kh i Sund efter sin far 1676. Riksdagsman 1689. Död 1694.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >