Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 29 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 116 8059 Björk, Carol. Aboens. p. 459.
s. 116 8067 Björkrot, Matth. Satac. p. 459 || Sat. 865: 22.6.1758, Lempälensis; inspect. prædiorum. Född 1738. Informator hos vicepastor Paulin i Halikko 1760.
s. 116 8034 Brander, Joh. Joachim. Satac. p. 458 || Sat. 857: 11.3.1758, Ulfsbyensis; pagimagister Letalaensis. Hans far p. 353. Född 1738. Betyg 9.7.1761.
s. 116 8011 Brotterus, Car. p. 456 || Student 1757. Son af ass. i Åbo hofr. Car. Brotterus († 1775 på Birko i Pargas). Född 1745. Betyg 17.12.1762 till auskult. i hofr. Hhöfd. Död 1806 på Muddais i Pargas.
s. 117 8057 Bäck [äfv. Bæck], Mich. Vib. p. 459 || Vib. 759: 17.6.1758. Hans far p. 302. Född 1740. Gymnasist i Borgå 1756. Vistades i Viborg 1760, besluten att bli „civilist“. Häradshöfding. Kollegiiråd.
s. 117 8023 Cairenius, Mich. Austral. p. 457 || Hans far p. 333?
s. 117 8033 Carenius, Jacob. Satac. p. 458 || Sat. 856: 11.3.1758, Hvittensis; militiæ se consecravit.
s. 117 8053 Celsius, Nic. Satac. p. 458 || Sat. 859: 9.5.1758, Hvittensis; auscult. dicasterii.
s. 117 8074 Corpolander, El. Dan. – Sat. 866, se p. 461.
s. 117 8027 Cygnæus, Georg. Vib. p. 457 || Vib. 755: 4.1.1758. Hans far p. 301, bror p. 441. Född 1735. Justitiarie vid Savolax brigaden. Död 1793.
s. 117 8049 Dangrén, Fred. Tavast. p. 458 || Student 1758. Borgareson från T:hus. Född 1738. Nämd i prot. 19.5.1761 att ej får prolongation sedan 2 år absens. Betyg 5.10.1762 till pvg. Sockneadj. och kpl i Snappertuna 1765. Död 1809.
s. 117 8050 Ekbom, Eman. Smol. p. 458 || Ej i Smol. matr.
s. 117 8018 Elfving, Jacob. Ostrob. p. 457 || Ob. 1004: 1757. Hans far p. 327. Född 1740. Betyg 23.6.1760 till pvg. Kpl efter sin far i Uleåborg 1760. Död 1764.
s. 117 8066 Elgeen, Thom. Satac. p. 459 || Sat. 864: 22.6.1758; adjunctus pastoris in Riga. Född 1739. Informator i Tohmajärvi.
s. 117 8054 Favorin, Carol. Satac. p. 459 || Sat. 860: 9.5.1758, Ikalensis. Född 1740. Vistades 1760 hos sin far i Ikalis (Nic. F. hos Alcen. p. 253). Betyg 30.4.1765 att besöka Sth. Landtmätare.
s. 117 7982 Florin, Henr. Aboens. p. 456 || Student 1757. Född 1737. Fältväbelsson.
s. 117 8035 Forselius, Joh. Satac. p. 458 || Sat. 858: 11.3.1758, Euraåminensis. Hans far (Mich.) p. 307. Född 1741. Landtmätare.
s. 117 8014 Forsius, Eric. Nyl. p. 457 || Student 1758. Borgareson från H:fors. Född 1740. Gymnasist i Borgå 1752. Respondens 3.12.1760, sjelf auktor, u. Mesterton. Nylänningarnes kurator 1761.
s. 117 8045 Hageman, Adolph. Matthias [Nyl.]. p. 458 || Student 1758. Betyg 11.12.1760. = And. Hageman Nyl.? f. 1744, nämd i en fört. af 12.12.1760 såsom närvarande; ej i Index.
s. 117 8055 Hartlin, Samuel Vib. p. 459 || Vib. 757: 27.5.1758. Hans far p. 340. Född 1741. Pvgd 1760 i F:hamn. Kpl i Kirvus 1764. Afsatt 1774. Död 1779 i Sordavala.
s. 117 8056 Hartlin, Johan. Vib. p. 459 || Vib. 758: 27.5.1758. Föregåendes bror. Född 1743. Ledamot i landträtten i Sordavala, assessor. – Akiander nämner (p. 387), trol. genom förvexling, ej att denne, men väl en tredje bror, Mikael, blifvit student i Åbo 1758.
s. 117 8032 Hartman, Israel Ferdinand. p. 457 || Sat. 869: 21.2.1758. Hans far p. 344. Född 1742. Betyg 6.9.1770 att pvg till kaplansadj. i Lemland. Kpl i Lumparland 1786. Död 1821.
s. 117 8031 Hartman, Gabr. Ernestus. p. 457 || Sat. 868: 21.2.1758. Föregåendes bror. Född 1744. Blef militär.
s. 118 U801 Helsingius, Mich. – Student i Upsala 2.11.1757, under uppsigt af sin äldre bror Georg (se p. 466); ej i Åbo? Född 1741. Bankosekreterare i Sth.
s. 118 8062 Himberg, Sam. Austr. p. 459 || Student 1758. Född 1738. Vistades 1761 på hemorten i Bjerno.
s. 118 8005 Hydenius, Joh. Ostrob. p. 456 || Ob. 998: 1757. Bondeson från Hytinen hmn i Lappajärvi. Född 1736. Skolgången i Vasa. Informator hos kh Westzynthius i Kalajoki 1760. Stipendiat 1761–64. Respondens 26.5.1762 (med grat. på franska af J. H. Aspegren) u. H. G. Porthan, 14.12.1765 pro gradu u. Kalm. Magister 24.7.1766, absens. Pvgd 1763. Pastorsadj. i Kelviå s. å. Kh der 1782. Död 1784.
s. 118 8060 Hællsten [Hällsten], Henr. Ab. p. 459 || Student 1758. Född 1743. Betyg 27.9.1764 till pvg. Kpl 1768 och kh 1794 i Lemo. Död 1799.
s. 118 7975 Höckert, Jonathan Abr. Neostad. p. 459 || Bor. 540: 15.6.1757. Hans far p. 314, bror p. 423. Född 5.5.1742. Stipendiat 1760–66. Respondens 27.3.1762 (med ded. till sin bror Ephr. H. kpl i Nystad) u. Jac. Haartman, 20.12.1762 (med ded. till sin mor) pro gradu u. M. J. Wallenius. Magister 6.7.1768. Pvgd 1766 till pastorsadj. i Nykyrka. Död 1770.
s. 118 8051 Indrenius, Nathan. Tav. p. 458 || Student 1758. Hans far p. 295. Född 1740. Följde på ting 1760. Betyg 19.5.1761 till auskult. Justitierådman i Åbo.
s. 118 8042 Juslen, Frid. p. 458 || Student 1758 (enl. en förteckn.: 1760). Hans far p. 306, bror p. 423. Född 1748 (annan uppgift: 1750). Betyg 21.12.1768 till auskult. i hofr. Sekreterare i Vasa hofr. Assessor der 1789. Hofrättsråd 1794. Ledamot i högsta domstolen 1800–12.12.1803. Död sistsagde dag, vid 54 års ålder.
s. 118 8043 Juslen, Gustav. p. 458 || Student 1758. Föregåendes bror. Född 1750.
s. 118 8019 Keckman, Laurent. [Sam.]. p. 457 || Ob. 1005: 1757. Hans far p. 263. Född 1740. Betyg 3.6.1766 till pvg (i Sth, der bisk. då vistades). Sockneadj. i Limingo (Kembele) 1771. Död 1794.
s. 118 8017 Kranck, Alexander Ostrob. p. 457 || Ob. 1003: Alex. Jos[ephi]. Hans far p. 318 (der dödsåret 1778 tryckfel i st. f. 1748). Född 1740. Stipendiat, kallad „Alex. Kranck l. Falander“ (efter sin styffar, fadrens eftertr. Jac. Falander) 1760–62. Respondens 3.12.1760 (med ded. till sin styffar) samt, kallande sig Falander, pro gradu 18.12.1762 (med ded. – som dock saknas i några exemplar – till sina farbröder Joh. Kranck, kh i Kuusamo, & Car. Kranck, handl. i Brahestad) u. Mesterton. Magister 6.7.1763. Död 1764.
s. 118 8044 Laurbeck, Ulricus Bor. p. 458 || Bor. 543. Student 1758. Född 19.6.1741. Betyg 10.12.1761 till auskult. i hofr. Extra kanslist s. å. Vicenotarie 1765. Stadsnotarie i Nystad 1770.
s. 118 8015 Laxman, Eric. Vib. p. 457 || Vib. 754: 8.10.1757. Son af borgaren o. handl. Gust. L. i Nyslott. Född 27.7.1737. Gymnasist i Borgå 1755. Pastorsadj. i östra Finland. Lärare vid Petri skola i Petersburg 1760. Predikant vid lutherska församlingen i Barnaul i Sibirien 1764. Ledamot i fria ekon. sällskapet i Petersburg 1769 och af vetensk. akad. i Sth s. å. Ordinarie ledamot i vetensk. akad. i Petersburg 1770. Bergsråd vid Nertschinska grufvorna i östra Sibirien 1780. Angifven för tjenstefel och afsatt 1782. Benådad och anstäld som mineralogisk resande vid kejserl. kabinettet 1784, bosatt i Irkutzk. Anordnade den första ryska expeditionen till Japan 1792. Död 16.1.1796 af slag på återresa från Petersburg till Sibirien. Skrifter, se i monografin „Er. Laxman“, särskildt p. 18, 65, 294 f.
s. 119 8021 Lebell, Joh. Jacob. p. 457 || Ob. 1007: 1757. Hans far p. 347? Född 1748. Betyg 15.5.1765 till auskult. i hofr.
s. 119 8003 Lenning, [Joh.] Petr. Aboens. p. 456 || Student 1757. Son af akad. musikdir. organisten Karl Petter L. († 1788). Född 1743. Lärde musik af fadren och, sedan 1766, generalbasen af Johnsen i Sth. Gaf undervisning på klaver. Organist i Viborg. I prot. 12.12.1768 att fadren önskar honom till sin vikarie och sedermera efterträdare vid akad.; k:m svarar att survivancer förbjudna, dock må sonen kallas fadren till hjelp, då man vill hålla honom i minne. Han efterträdde verkligen fadren vid dennes död. (Se vidare om honom i festskriften „Musikal. Sällskapet“ i Åbo 1790–1890, p. 3 f.).
s. 119 8024 Lindelöf, Car. Gust. Nobil. p. 457 || Student 1758. Son af hofrättsadvokaten, sedan vicehäradsh. i Lill-Savolax Car. Ad. L. († efter 1760). Född 1742. E. o. kanslist i statskontoret. Död 1763.
s. 119 8004 Lundbeck, Frid. Vilh. Sveog. p. 456 || Svg. 327: 7.7.1757. Afreste genast efter sin stud. exam.
s. 119 8029 Lundh, Matth. Ostrob. p. 457 || Ob. 1009: 26.1.1758. Född 1737. Handl. i G. Karleby. Reste till Holland 1767. Död der.
s. 119 8025 Martins, Abr. Isaacus Tav. p. 457 || Student 1757. Född 1742. Studerade juridik. Erhöll i prot. 27.9.1764 konsist. tillstånd att äkta stadsfiskalen Steners dotter.
s. 119 8065 Mennander, Joh. Tav. p. 459 || Student 1758. Född 1739. Hans far p. 301.
s. 119 7790 Mennander, Carl Fredr. – Ob. 997: 19.8.1757, se p. 441.
s. 119 8038 Mether, Joachim. p. 458 || [Bor. 553]: Joachim Johan. Född 28.8.1744. Betyg 10.12.1761 till auskult. i hofr. Extra kanslist der s. å. T. f. borgm. i Nådendal 1764, 1765. Tit. hofsekreterare. Död 1816.
s. 119 8037 Mollerus, Gustav. Vib. p. 458 || Vib. 756: 20.12.1758. Född 1740. Betyg 19.5.1761 till auskult. Uppgiften p. 301 ang. Gust. M. (hemtad från Akiander I, 435 och Alcen. p. 206) hör antagligen hit.
s. 119 8069 Montin, Sam. Austr. p. 459 || Student 1758. Från Piikis. Född 1740 (1738?). Betyg 27.9.1764 att pvg till kaplansadj. i Brunkala 1777. Kpl i Pungalaitio 1771, i Brunkala 1777. Vicepastor 1818. Död 1819.
s. 119 8022 Mustelin, Ge. Fredr. – Bor. 542: 15.12.1757. Länsmansson från Nykyrka. Född 12.2.1742. Betyg 15.5.1765 till auskult. i hofr., dertill han antogs 20.5. Landsfiskal.
s. 119 8036 Nummelin, Andr. Austr. p. 458 || Student 1758. Hans far p. 329, bror p. 445. Född 1740 i S:t Marie. Betyg 31.8.1769 till pvg, ehuru angifven för lönskaläge, men friat sig med värjemålsed. Kpl i Hongilax 1780. Död 1798.
s. 120 8046 Nylander, Dan. Episcopi Borg. fil. p. 458 || Student 1758. Hans far p. 301. Född 31.1.1739. Gymnasist i Borgå 1755. Nylänningarnes kurator 1759. Besökte Upsala 1760. Betyg 10.12.1761 till auskult. i hofr. Fortifikationssekreterare. Borgmästare i Borgå. Död 4.8.1782.
s. 120 8028 Nyman, Eric. Ostrob. p. 457 || Ob. 1008: 26.1.1758. Son af rådm. i Jakobstad Matth. N.? Född 26.11.1738. Fick prolongation på Wahlska stipendiet 17.12.1762. Respondens 29.10.1760 (se Sidensnöre här förut p. 452) u. Mesterton, 19.7.1766 pro gradu u. Kalm. Magister 24.7.1766. Österb. nationens kurator 1767. Död 1769 i Åbo; hans testam. uppläst i k:m 31.8.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >