Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 30 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 88 1413 Korp, Andreas Olai Smol. p. 64 || Sm. 97: 25.9. – Stipendiat h. t. 1661 och v. t. 1662. Son af kh Ol. Jonæ Korp († 1653) i Tuna i Östergötland?
s. 88 1414 Korp, Johan. Olai Smol. p. 64 || Sm. 97a: 25.9. – Föregåendes bror.
s. 88 1447 Krabbe, Nic. Johannis Vg. p. 65 || Svg. 55: 30.5.1661. – Född 1647 i Vennersborg. Stipendiat 1664–69. Sekreterare i kongl. kansliet och bankokommissarie 1679. Adlad 1680: Krabbenström. Banksekreterare 1681. Död 1683.
s. 88 1405 Krokius [Krok], Israel Nicolai Smol. p. 64 || Sm. 94: Upsaliæ depositus [1656]; Aboæ inscriptus 23.6. – Son af bisk. Nic. Krok i Vexiö († 1646) och styfbror till assess. And. Krok (Gyllenkrok) i Åbo, som understödde honom. Nämd i prot. 1662. Respondens 4.4.1663 (ej 1660) u. Thuronius. Magister 24.5.1664. Lektor i Vexiö 1665. Kh i Tolg 1675. Död 1677.
s. 88 1408 Kylander, Matth. Canuti. – Nämd i prot. 30.5, 8.6.1661 såsom vitne; möjl. ej student?
s. 88 1416 Lannerus, Abr. Jonæ Smol. p. 64 || Sm. 98: 19.10. – Från Vexiö. Son af kh i Odensjö Petrus(!) Lannerus? Respondens 1662 u. Svenonius. Student i Upsala 1665. Respondens i Lund 1670. Kh i Skatelöf 1679. Död 1697.
s. 88 1412 Lantzenfælt, Henr. Smol. p. 64 || Sm. 96: nobilis, 25.9. – Adoptivson (1655) af sin farbror Jul. Kemmerer, adlad 1649 Lantzenfeldt, som af P. Brahe förordnats till slottshauptman på Visingsborg. Bodde i Åbo hos prof. Thuronius. Nämd i prot. 1.4.1663, 16.3.1664. Af honom en orat. De fortitudine bellica Sviogothorum, till hvars åhörande inbjudningsprogram af d. v. rektor Thuronius 15.4.1664. I ättartaflorna till förnamnet okänd.
s. 89 1432 Leerbeck, Andr. Petri Norcop. p. 64.
s. 89 1194 Leistenius, Johan. Olai. – Son af kh i Raumo Ol. Leistenius († 1658). Nämd i prot. 7.3.1661–64. Kpl i Säkylä. Död 1670. Hans bror p. 80.
s. 89 1407 Limingius l. Lithovius, Gabr. Laurentii. – Son af kh Laur. Josephi i Limingo († 1665). Student i Upsala 5.7.1655, 1656, sedan i Åbo. Nämd i prot. 1660. Blef kpl i Limingo.
s. 89 1415 Lingelius, Nic. Svenonis Junec. p. 64 || Sm. 99: Junec.-Smol., 3.10.
s. 89 1228 Lithenius, Petrus. – Nämd i prot. 15.8.1660.
s. 89 1411 Ljung, Jon. Bened:i Vg. p. 64 || Svg. 53: 25.9.1660. – Se p. 59, der kallad Smol.
s. 89 1428 Meisnerus, Jacob. Johannis. p. 64 || Hans bror p. 56? Nämd i prot. 13.12.1665, 3.7.1666, 21.5.1667.
s. 89 1425 Neocleander, Abr. Andreæ. p. 64 || Son af sist kh i Raumo Andr. Nicolai Neocleander († 1656). Nämd i prot. 2.12.1668, stämd för excess i Raumo.
s. 89 1433 Nezelius, Matth. Olai Angerm. p. 64.
s. 89 1431 Norinius [Norinus], Sam. Hieronymi Vest. p. 64 || Komministerson från Nora. Född 1633. Nämd i prot. 24.1.1662 såsom aktör i Kolmodins pjes vid dess andra uppförande. Djekneprest 1663. Kollega i Köping 1666. Död 1669.
s. 89 1292 Orlander, Petrus, se i XXV.
s. 89 1403 Petrælius, Nic. Laurentii Vg. p. 64 || Svg. 51: 23.6.1660. – En Petrelius nämd i prot. 10.2.1664.
s. 89 895 Petrus Laurentii Suderm. – Stipendiat 27.3.1661–67. Nämd i prot. 7.8.1667. Väl ej Fabricius p. 45.
s. 89 1429 Reichenback, Elias Eliæ Holm. p. 64 || Väl son af Elias Reichenback (ej af adliga slägten), kommendant på Vaxholm kr. 1640.
s. 89 1437 Roberth, Joh. Georgii Ostrob. p. 64 || Ob. 153: 1661.
s. 89 1430 Salander, Israel Israelis. p. 64 || Nämd i prot. 28.5.1662. – Son af sist kh i Motala Isr. Salander († 1676)?
s. 89 1444 Samsingius, Nic. Nic. Ostrob. p. 65 || Ob. 155: 1661.
s. 89 1418 Stockius, Matth. Laurentii Ostr. p. 64 || Ob. 152: 1660, Upsaliæ depositus [1657].
s. 89 1423 Suomatca, Georg. Henrici Kang. p. 64 || Sat. 106. – Son af kyrkovärd i Kangasala. Nämd i prot. 18.5.1661, 2.3.1669.
s. 89 1309 Sylvenius, Simon Martini. – Nämd i prot. 18.5.1661, 1664. Sockneadjunkt i Mietois. Död 1677.
s. 89 1424 Tammelander, Joh. Mich:is. p. 64 || Blef rådman i Brahestad. Hans bror p. 80?
s. 89 1434 Tornæus, Henr. Johannis. p. 64 || V. Botn. – Respondens 1665 u. Svenonius. Nämd i prot. 12.7.1665, 29.3, 9.5.1666. Hans bror p. 60.
s. 89 1452 Uronius, Petr. Martini. p. 65 || Finno. Vib. 40: 25.5.1661. – Son af kh i Sahalax Mart. Matthiæ Uronius (1650). Kpl i Padasjoki 1675–84; afsatt, men benådad 1692. – Studenten Petr. Uroi i prot. 5.3.1662?
s. 89 1417 Waicko, Johan. Henrici Ostrob. p. 64 || Ob. 151: 1660, Upsaliæ depositus. – En handlande Waikko i Uleåborg nämnes efter medlet af 1600-talet.
s. 89 1426 Wallenius, Petr. Henrici Fenn. p. 64 || En Petr. Wallenius nämd i prot. 29.3.1664.
s. 89 1448 Wassenius, Joh. Joh:is (Lagermark) p. 65 || Svg. 54: 10.4.1661. – Son af ass. Joh. Wassenius, adlad Lagermark (1688, † 1692), här p. 11. Född 1653. På kanslers förord stipendiat genast i 1 kl. 7.10.1663–66. Kammarskrifvare i kammarkollegiet 1672. Kammarråd 1714. Död 1722 i Stockholm.
s. 90 1408 Wichman, Matth. Canuti Og. – Son af kh Canutus Neokylander i Vikingstad († 1667). Student i Åbo 1661. Stipendiat 19.4.1662–68. Amanuensis secretarii 19.12.1666. Magister 26.5.1668 (ej 1672, ty kallas mag. redan i prot. 3.6.1668 och kandidat 14.2 s. å.). Respondens 1662 u. P. Laurbeckius, 1662 och 8.5.1668 u. Kempe. Skolrektor i Vestervik 1669. Pvgd samma år. Kh i Vist, Östergötland 1672. Död 1695.
s. 90 Lue XXII.
Rectore Enev. Svenonio 1661.
Studiosi inscripti 70. Pagg. 67–69.
Bor. 105–108; Ob. 156–164; Sat. 107–115; Sm. 100–103; Svg. 0; Vib. 41.
s. 90 1519 Albilacuvius, Jac. Sigfr:i Ob. p. 69 || Ob. 164: 1662, mutato nomine Haustramnium se appellavit. – Son af kpl i Kauhajoki Sigfridus Henrici Albilacuvius (1627). Haustramnius blef ock kpl i Kauhajoki 1673. Kh i Lappo i Österbotten 1698. Död 1709.
s. 90 1506 Andreas Danielis Rimitoensis. Bor. 105. – Hans bror Sigfridus här nedan.
s. 90 1470 Archenholtz, Jacob. Johannis Aboens. p. 67 || Hans bror p. 39.
s. 90 1094 Arnerus, Laur. Norcop. – Höll 5.10.1662 i Åbo en orat. Encomium Norcopiæ, tryckt i Åbo 1664.
s. 90 1524 Bagge, Nicol. M. Smol. – Student i Upsala 1656, sedan i Åbo, der han bodde hos prof. Kexlerus. Förde på dennes vägnar 200 dlr till Biningius vid hans flykt (p. 51), hvarföre bötfäld. Stipendiat genast i 1 kl. 1662–65. Respondens 1663 u. Svenonius, 11.4.1663 u. Thuronius. Magister 24.5.1664. Lektor i Vexiö. Kh i Skatelöf i Småland 1672. Död 1678.
s. 90 U281 Balningius, Matth. Ostrob. – Studerade i Upsala h. t. 1662. Äfven i Åbo?
s. 90 1467 Beccmannus, Joh. Joh:is Ob. p. 67 || Ob. 160: 1661. – Son af kpl i Nerpes, sedan kh Joh. Wazæus i Lappfjärd († 1687), men ombytte tillnamn. Född i Nerpes 1644. Fadrens efterträdare i Lappfjärd 1688. Död 1701. Kallas redan i prot. 6.7.1667 Beckman.
s. 90 1468 Beccmannus, Andr. Johannis Ob. p. 67 || Ob. 161: 1661. – Föregåendes bror. En Andr. Joh:is i prot. 7.3.1666.
s. 90 1513 Birkmannus, Georg. Jac:i Fenn. p. 69 || Sat. 113. – Son af kpl Jac. (Joachim?) Birkman i Birkala († 1671). Dennes efterträdare 1672. Död 1688.
s. 90 1494 Bjurius, Josua Erici Verm. p. 68 || Son af kh i Sillerud, Vermland, Er. Bjurius († 1681). Dennes son Jonas (Josua) student i Upsala 1655, blef prest i Tyksmark
s. 91 1465 Brennerus, Henr. Gabr:is Ostr. p. 67 || Ob. 158: 1661. – Son af kh i Nerpes Gabr. Henrici Brennerus († 1694). Handlingsskrifvare i Åbo hofrätt. Sist assessor der 1685. Död 1689.
s. 91 1466 Brennerus, Canutus Gabrielis Ostrob. p. 67 || Ob. 159: 1661. – Föregåendes bror. Respondens 1665 [1667?] u. Svenonius. Blef prest på Ösel.
s. 91 1459 Brunnerus, Petr. Joh:is Oel. p. 67 || Sm. 100: 7.9. – Bondeson. Respondens 27.4.1664 u. Svenonius. Skolkollega i Kalmar 1666. Död 1677.
s. 91 1476 Burelius, Johan. Thomæ Vbotn. p. 67.
s. 91 1488 Busin [rättel. Bosin], Gust. Pauli Nobil. Fenn. p. 68 || Son af löjtn., sist ryttmästaren Påvel Bosin till Wanantaka i Janakkala, adlad 1653 († i Polska kriget, efterlemnade omyndiga barn i armod). Löjtant. Stupade i slaget vid Lund 1676.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >