Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 30 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 120 8052 Orenius, Johan. Tav. p. 458.
s. 120 8006 Peithzius, Gabr. Ostrob. p. 456 || Ob. 999: 1757. Hans far (Mart.) p. 364. Född 17.3.1742. Koffardiskeppare. Bosatt i Spanien.
s. 120 8047 Polviander, Eric. Nyland. p. 458 || Hans bror p. 496?
s. 120 8094 Rydeen, Car. Joh. – Sat. 867, se p. 462.
s. 120 8030 Stilman, Joh. Bened. Ostrob. p. 457 || Ob. 1010: 8.2.1758. Son af kamrer Karl Joh. S. i Vasa (1758). Vistades i Upsala 1760. Respondens der 1761 u. Ekerman. Kopist i kammarkolleg. 1766. Död s. å. i Vasa, såsom sin fars vikarie.
s. 120 8008 Strömmer, Michael Ostrob. p. 456 || Ob. 1001: 1757. Hans far p. 281. Född 1738. Betyg 23.6.1760 att pvg till sin fars adj. i Oravais.
s. 120 8012 Ståhlhanske [Stålhandske], Eric. Gust. p. 456 || Student 1757. Hans far p. 286. Född 1736. Auskult. i Åbo hofr. Auditör vid lätta dragonerne. Assessor i Vasa hofr. 1775. Lagman i Karelska lagsagan 1776. Afsked 1795. Död 1808. Ofta nämd i Porthans bref till Calonius.
s. 120 8070 Ståhlhanske [Stålhandske], Car. Adolph. p. 459 || Student 1758. Föregåendes bror. Född 1744. Bodde i Åbo hos sin farbror häradsh. Mauritz S. Betyg 10.12.1761 till auskult. i Åbo hofr. Död 1770.
s. 120 8013 Stålström, Jac. Ab. p. 456 || Student 1757. Född 1732. Landtmätare. Död 1797.
s. 120 8048 Tallquist, Johan. Ericus [Nyl. p. 458 || Student 1758. Från Tallnäs i Karislojo. Vistades hemma 1760, 1761. Pvgd 1766 till pastorsadj. i Raumo. Kpl der 1774. Död 1786.
s. 120 8009 Tenlenius, Dav. Immanuel Bor. p. 456 || Bor. 541: 12.9.1757. Hans far p. 343. Född 1742. Betyg 27.9.1764 till pvg. Adj. hos sin far. Kaplansadj. i Pyhämaa, derpå i Vehmo. Död 1768, „infelicem vitam matura morte terminavit“.
s. 120 U787 Thesleff, Petr. Vilh. Vib. – Student i Upsala 27.10.1757: civis antea acad. Jenensis. Son af råd- och handelsm. Joh. T. i Viborg († 1758). Född 5.9.1735. Rådman i Viborg. Titulärråd. Död 1818.
s. 120 8020 Vachlin [Wacklin], Johan. Ostrob. p. 457 || Ob. 1006: 1757. Son af postinspekt. Joh. W. i Uleåborg. Född 1739. Notarie i Uleåborg.
s. 120 8007 Wallenborg, Henr. Ostrob. p. 456 || Ob. 1000: 1757. Hans far p. 332. Född 13.12.1740. Respondens 18.12.1759 (med ded. till sin far) u. Mesterton, 18.8.1760 pro gradu u. M. J. Wallenius. Magister 25.8.1760. Inskr. vid akad. i Upsala 14.9.1763. Utgaf der en diss. 1766. E. o. filos. adj. der. Konrektor i Uleåborgs skola 1787; rektor 1791. Död 1804.
s. 121 8039 Wallenius, Isaac. Tavast. p. 458 || Student 1758. Hans far (Jos.) p. 298. Född 1738. Gymnasist i Borgå 1754. Respondens 27.6.1761 (med ded. till sin far) och pro gradu 17.12.1762 (med ded. till sin morbror Hans Nikl. John, arrendator af Harvila) u. Is. Ross. Magister 6.7.1763. Betyg 2.5.1763 att pvg i Borgå stift. Konrektor i Lovisa skola 18.12.1771. Kh i Mäntsälä 1778. Död 1805.
s. 121 8061 Wanochius, Abrah. [I.] Satac. p. 459 || Sat. 863: 22.6.1758, Tyrvensis. Hans far p. 229? Enl en förteckn. 1760 hos sina föräldrar i Tyrvis (fadren † 1759?). Respondens 1.12.1762 (med ded. till sin bror Jac. W. sockneadj. i Messuby) och pro gradu 14.5.1763 (med grat. af sin bror) u. Is. Ross. Magister 6.7.1763. Betyg 29.10.1761 till pvg. Sockneadj. i Kangasala 1772. Död 1773. Finsk minneskrift öfver honom af Th. Ragvaldin poika, tr. i Åbo 1774.
s. 121 8058 Wirenius, Andr. Vib. p. 459 || Vib. 760: 17.6.1758. Son af kh Andr. Wirenius i Kexholm († 1765). Född 31.7.1739. Gymnasist i Borgå 1756. Vistades enl. en fört. af 30.10.1760 då i Kexholm. Häradshöfding. Kollegiiassessor. Borgmästare i Kexholm. Död 7.4.1801.
s. 121 Lue CX.
Rectore Sam. Pryss II 1758.
Studiosi inscripti 80. Pagg. 461–464.
Bor. 544, 545; Ob. 1011–1030; Sat. 870–876; Sm. 0; Svg. 329–331; Vib. 761–775.
s. 121 8121 Ahlman, Jonas Austr. p. 463 || Student 1759. Hans bror p. 442. Från Bjerno. Född 1740. „Lär ej mycket studera“ säges i en fört. af 1760. Bokhållare.
s. 121 8125 Austrell, Petr. Johannes Sat. p. 463 || Sat. 874: 11.5.1759, Lempälensis; militiæ se obtulit, signifer; rei rusticæ addictus in Ruovesi. Född 1739. Vistades 1760 hos sina föräldrar i Lempälä.
s. 121 8149 Bange, Gustav. Austr. p. 464 || Student 25.6.1759. Född 1739. Informator hos kornett Geitel i Letala 1761, 1762. Nämd i prot. 28.2.1767 att icke kan befrias från kronoutskylder, ty sedan h. t. 1764 haft kondition. Betyg 12.12.1772 (i prot. 22.12).
s. 121 8081 Bergmark, And. Laur[entii] Vg. p. 461 || Svg. 329: 23.10.1758. Son af kmn Lars B. i Daretorp, Skara stift († 1781). Född 1738 (1736?). Nämnes redan i en nationsfört. af 6.8.1757, samt vidare ända till 1763, såsom informator i Åbo hos prof. Leche. Stipendiat 1759–68. Respondens 3.12.1763 (med ded. till sin far och ass. Gust. Idman samt grat. af sin disc. Gust. Idman, p. 521) och pro gradu 21.3.1766 (åter med ded. till sin far) u. Bilmark. Magister 24.7.1766. Rektor vid Stockholms barnhus. Död 1813. Hans bror p. 498.
s. 122 8106 Bernsten, Johan. Satac. p. 462 || Sat. 872: 7.2.1759, Björneburgensis; in Muscoviam se contulit. Född 1738. Vistades 1760 hos sina föräldrar, borgarfolk, i Björneborg.
s. 122 8120 Bock, Sam. Sigfridus Vib. p. 463 || Vib. 775: 26.3.1759. Född 1739 i Vilmanstrand. Kh i Ingris, Ingermanland 1764, i Duderhoff 1781. Död 1809. Hans son p. 726.
s. 122 8124 Brunberg, Car. Frid. Suderm. p. 463 || Svg. 330: 10.5.1759. Fadren kmn Petr. B. i Fogdö, Strengnäs stift († 1765)? Född 1738. Informator hos majoren baron Armfelt i Nyland 1759–62, hos kronofogden Tackou 1763, sedan hos kapten B. J. Eneschiöldh. Stipendiat 1765–69. Respondens 25.6.1765 (med ded. bl. a. till nämde Eneschiöldh) och pro gradu 17.12.1765 u. Bilmark. Magister 24.7.1766. Afreste 1769 på våren. Betyg 7.5.1770 till sin hemort.
s. 122 8102 Calonius, Henric. Vib. p. 461 || Vib. 764: 21.1.1759. Son af sockneadj. i Kivijärvi, sedan kpl i Kristina Kristian Henr. C. († 1780). Född 1740. Gymnasist i Borgå 1754. Betyg 20.6.1764 till pvg. Kaplansadj. i Lovisa. Död 1765.
s. 122 8103 Calonius, Sigfrid Vib. p. 462 || Vib. 765: 21.1.1759. Föregåendes bror. Född 1741. Gymnasist i Borgå 1754. Kpl efter fadren i Kristina 1781. Vicepastor. Död 1795.
s. 122 8140 Capström [äfv. Cappström], Joh. Aboens. p. 463 || Student 25.6.1759. Född 1741. Betyg 12.12.1772 (i prot. 22.12) till pvg. Nådårspred. i Pargas 1783. Död 1786.
s. 122 6625 Carling, And. Ostrob. p. 462 || Ej i Ob. matr. Okänd.
s. 122 8147 Carpæus, Gabr. Austr. p. 464 || Student 1759. Från Bjerno. Född 1743. Betyg 17.5.1763 till landtmäteriet.
s. 122 8145 Castelin, Matth. Boreal. p. 464 || Bor. 545: 27.6.1759. Född 1737. Vistades 1760 hos sin bror i Masku.
s. 122 8098 Cederlöf, Car. Austr. p. 462 || Student 1759. Född 1740. Vistades 1760 på hemorten i Pargas.
s. 122 8072 Choræus, Michael Ostrob. p. 461 || Ob. 1012: 30.8.1758. Hans far p. 339. Född 1740. Betyg 28.7.1761 till pvg. Fadrens adj. i Esse. T. f. i Vetil under And. Chydenii vistelse vid riksdagen 1765. Kpl i Kristinestad 1781. Död 1790. Skaldens far.
s. 122 8077 Classon, Claud. Austr. p. 461 || Student 1758. Född 1742. Nämd i prot. 12.7.1761 och 29.6.1764 att får på sin fars skepp segla utrikes utan att förlora sina akad. privilegier.
s. 122 8074 Corpolander, El. Dan[iel] Satac. p. 461 || [Sat. 866]: 19.9.1758, Loimijokiensis. Född 1744. Betyg 1.10.1761 att resa till Sth. Respondens 6.3.1773 u. Chronander. Pvgd 1774. Kpl i Norrmark 1777. Död 1799.
s. 122 8073 Engström, Matth. Ostrob. p. 461 || Ob. 1013: 30.8.1758. Son af kyrkovärden i Nerpes Henr. Andersson. Född 1738. Respondens 28.12.1762 (med ded. till sin far) u. Gadd. Reste följ. år till Alingsås i Vgötland att lära sig fårskötseln. Kämnersnotarie i Åbo 1765. Rådman i Alingsås.
s. 122 8083 Ervast, Dan. Ostrob. p. 461 || Ob. 1020: 25.10.1758; geodæta in patrio solo. Född 1738. Betyg 17.3.1763. Son af kronolänsman i Brahestad Dan. Ervast?
s. 123 8093 Ervast, Isaac. Ostrob. Ups. p. 462 || Ob. 1016: 25.10.1758. Hans far (Is.) p. 306. Student i Upsala 20.11.1753, jfr i CV. Född 2.6.1737 i Kemi. Informator hos general Stackelberg 1760. Respondens 16.2.1760 (med grat. af sin bror Fredrik) u. Kalm, 30.7.1760 pro gradu u. Jac. Gadolin. Magister 25.8.1760. Pvgd 1778 till kh i Muhos. Död 4.12.1789.
s. 123 8130 Ezelius, Christian. Austr. p. 463 || Student 1759. Från Pargas, der han ock vistades 1760, 1761. Jfr p. 229 & 333.
s. 123 8086 Fellman, Esaias [Nic. fil.] Ostrob. p. 461 || Ob. 1023: 25.10.1758. Hans far p. 358. Född 1.8.1745. Respondens 4.1764 (med ded. till sin far) u. J. C. Nycopensis, 23.6.1766 pro gradu u. Is. Ross. Magister 24.7.1766. Betyg 3.6.1766 till pvg. Pvgd i Sth 24.6.1766. Inskr. vid Upsala akad. 28.10.1767: natus 1750[?] Tjenstgjorde först i Kemi. Kpl i Rovaniemi 1771. Kh der 1785. Jubelmagister 28.6.1819. Död 24.6 s. å.
s. 123 8087 Fellman, Nicol. Ostrob. p. 462 || Ob. 1024: 25.10.1758. Föregåendes bror. Född 14.5.1747. Betyg 24.10.1771 att pvg till adj. hos sin far (då kh i Uleåborg). Kpl i Uleåborg 1776. En tid suspenderad för fylleri. Död 1799.
s. 123 8123 Flodberg, Israel Tavast. p. 463 || Student 1759. Tillhörde filos. fakult. 1760. Hans far p. 340?
s. 123 8110 Forssman, Abrah. Vib. p. 462 || Vib. 766: 2.3.1759. Hans far p. 250, sist förvaltare på Bestuschev-Riuminska godset Pargala vid Petersb. Född 24.4.1739 i Petersburg. Pvgd i Viborg 1763. Lärare i finska församl. skola i Petersburg 1765. Språkmästare i Viborgs katedr. skola 1767; rektor der 1781. Kh i Björkö 1789, efter sin yngre bror. Teol. doktor 1817. Död 15.5.1826. Om honom och hans slägt närmare hos Akiander I, 98 f.
s. 123 8111 Forssman, Jacob. Vib. p. 462 || Vib. 767: 2.3.1759. Föregåendes bror. Född 23.3.1742. Pvgd 24.6.1765. Kpl i Kuolemajärvi 1769. Kh i Björkö 1783. Död 27.3.1787.
s. 123 8105 Fortelius, Ericus Johannes Satac. p. 462 || Sat. 871: 7.2.1759, Ulfsbyensis. Hans far p. 294, sannolikare p. 297. Född 1738. Vistades 1760 hos sin far „kyrkoherden Fortelius“. Landtmätare.
s. 123 8109 Ganander, Christian [läs: Christfried] Ostrob. p. 462 || Ob. 1028: 10.2.1759. Hans far p. 294. Född 22.11.1741. Informator hos advokatfiskal Böisman 1760. Respondens 29.10.1763 u. Kalm, 22.5.1766 vdm pro gradu u. Is. Ross. Magister 24.7.1766. Pvgd i Åbo 21.12.1763 till kaplansadj. i Vasa. Åter vid akad. 1765. Pastorsadj. i Vasa 1769. Kpl i Frantsila 1775. Död 17.2.1790. Skrifter, se strandb. II, 176; Elmgr. I, 127. II, 12 f.
s. 123 8071 Granlund, Vilhelm Ostrob. p. 461 || Ob. 1011: 28.7.1758. Klockareson från Malax. Född 3.2.1739. Stipendiat 1766, 1767. Respondens 9.10.1765 (ej 5.10) och pro gradu 24.5.1766 u. Kalm. Magister 24.7.1766. Betyg 12.12.1772 (i prot. 22.12) att pvg till huspred. hos öfversten gr. Cronhjelm. Predikant i Replot 27.9.1777. Kpl i Qveflax 1781, i Vörå 1800. Fick fältprost titel af fältmarsk. gr. Klingspor 1809. Död 9.3.1814.
s. 123 8126 Gummerus, Jac. Satac. p. 463 || Sat. 875: 11.5.1759, Hvittensis; vitam adoptavit geodæticam. Född 1740. Praktiserade hos landtm. Rungius 1760. Betyg 27.6.1765 att resa till Stockholm.
s. 124 8142 Hartelin [Hartlin], Henr. Ab. p. 463 || Student 1759. Son af byggmästaren Andr. Pimänen. Född 1739. Nämd i prot. 12.7 o. 23.8.1771 att låtit vräka fadrens hyresgäst, student Har. Joh. Alftan; 19.6.1776 gift och ansatt af magistraten, ålägges inom ½ år förskaffa sig något näringsfång, i annat fall skiljes från akad. Hans bror p. 474.
s. 124 8122 Hausen, Arendt Johannes Aust. p. 463 || Student 1758. Från Pemar. Född 1744. I en förteckn. af 30.10.1760 säges: „missvårdar sina studier“, men 1761 kallas han „flitig“. Kapten vid T:hus jägarebataljon.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >