Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 4 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

151 12792 [MDCCCXV] Maji 6. Fredricus Augustus Grahn, natus patre Pastore vicario in Hauho die 24 Septembris 1794. | afgången med Betyg 5/9. 1816. att blifva prest i Borgå | Kapellan i Lampis 1825. Vice Pastor 1830 den 22 Dec. | Kapellan i Korpilax 1839.
152 12797 [MDCCCXV] Maji 20. Carolus Segerswärd natus patre Vexilario Adamo Frederico Segerswärd die 6 Nov: 1796. | afgången med Betyg att blifva Jurist d. 17. Dec. 1818. | Vice Häradshöfding.
153 12844 [MDCCCXV] Octobris, 2. Zachari: Finnander natus die 22 Maij 1794. patre Cantore Zacharia Finnander in Hollola. | afgången med Betyg att blifva prest i Borgå 9/3. 1816.
154 12854 [MDCCCXV Octobris] 14. Andreas David Ticcander natus patre V: Pastore Johanne Ticcander in Syssmä die 12 Augusti 1796. | afgången som Jurist, med betyg i Febr. 1817.
155 12825 [MDCCCXV] Octobris 14. Fredricus Adolphus Stiernvall, natus Patre G. F. Stiernvall Gubernatore Tavastiæ, die 27 Junii, 1798. Albo Academiæ inscr. 17: Junii 1815. | afgången med Betyg d. 10 Junii 1818 för att blifva Jurist. | Såsom vorden Kanslist i Kejs. Senaten, under d. 2 Sept. 1834, förordnad till Krono Fogde i Öfre Hollola Härad af Tavastehus Län. | Död 184‹–›
156 12859 [MDCCCXV Octobris 14.] Carl Edvard Wiens natus Patre Gustavo Wiens Secretario in Somero, die 18. Septembris anno 1794. | afgången med Betyg den 6. Maji 1816.
157 12868 [MDCCCXV] Decembris 4. Gustavus Albert: Bjugg natus die XII Junii 1800. Patre Pharmacopola Laurentio Johanne Bjugg Tavastburgensi. | Skild ifrån Nationens samfund den 13. December 1820. enligt Nationens beslut. | Apothekare i Tavastehus. | Död år 1848.
158 12871 [MDCCCXV Decembris] XV. Johan. Wilhelm. Sahlberg natus die IX. Augusti 1799. Patre Assessore Gustavo B. Sahlberg | afgått med Acad. vittnesbörd d. 20. Juni 1818. | Stabskapten. | Tullförvaltare i Nådendal.
159 12872 [MDCCCXVI] Febr: 6. Adam: Wilhelmus Tammelander, natus die 21 julii 1794. Patre vexillifero Carolo Fred: Tammelander | albo Acad. inscriptus 20. Dec. 1815. | afgången med Betyg V.T. 1817.
160 12826 [MDCCCXVI] Martii 8. Robertus Casparus, v. Kræmer, natus Patre Fredrico v. Kræmer Centurione, Die 13. Januarii 1799. Albo Acad. inscriptus d. ‹Numero 17 on korjattu numeroksi 18.› Jun. 1815 | afgången utan Betyg 1816.
161 12910 [MDCCCXVI] Junii 14. Axelius Hermannus Sahlberg. Natus die 29. Novembris 1802. Patre Assessore Gustavo B. Sahlberg. | Såsom E. O. Kammarskrifvare i K. Senaten, befordrad till Kronofogde i Perno Härad af Nylands Län, d. 14 Mars 1837.
162 12911 [MDCCCXVI] Axelius Gabriel Wiens natus die 8 Decembris 1798 Patre Secretario Carolo Gustavo Wiens in Somero. | afgången med Betyg att blifva Jurist den 30. Maji 1821.
163 12931 [MDCCCXVI Junii] 22. Broderus Petrus Malcus Peterson natus die XV:to Decembris MDCCCI. Patre Judice Territoriali Petro Gadd. in Hattula. | afgången med Betyg H. T. 1820. att blifva Jurist | Vice Härads Höfding | Cancellist i Åbo Hof Rätt d. 2 Maj 1834. | Assessor i Åbo Hof Rätt 184?
164 12932 [MDCCCXVI Junii 22.] Johannes Fredericus Selin natus die 22 Junii 1801 Patre Consule Josia Selin Tavasteburgensi. | afgången den 10 Junii 1818 med Betyg att blifva Jurist | Assessor i Wiborgs HofRätt | Hofrättsråd i Wiborgs Hofrätt den den 7. Jan. 1845. | År 1835 d. 23 Februari, såsom då vorden Notarie, befordrad till Vice-Advokat-Fiskal i Åbo Hof Rätt | 1/8 1836 uppförd i 2:a Förslagsrummet till Advokat Fiskals Tjensten i Åbo Hof Rätt. | Hofrättsråd i Wiborgs Hofrätt.
165 12934 [MDCCCXVI Junii 22.] Augustus Wilhelmus Selin natus die 27 Novembris 1802 Frater præcedentis. | afgången med Betyg att blifva Jurist 27/4 1820. | Kronofogde i Raseborgs Östra Härad. Collegii Assessor.
166 12933 [MDCCCXVI] Junii 22. Petrus Udalricus Saxman natus die XVIII Junii MDCCC. Patre Johanne Saxman Senatore Tavasteburgensi. | afgången utan Betyg
167 12964 [MDCCCXVII] Febr: 14: Henricus Andreas Sundberg natus die XII Septembris MDCCXCIX‹!› Patre Henrico Sundberg, Tingtore. Tavasteburgensi. Albo Acad. Inscriptus d. XX Dec. MDCCCXVI. | afgången med Betyg att blifva Jurist 27/4 1820. Död 184‹–›
168 12996 [MDCCCXVII] Maji d. 22. Carolus Henricus John natus die 17. Decembris MDCCCI. Patre Philos. Magistro Johanne Henrico John. | Philos. Mag. 27/6. 1823. | Uttagit Testimon. d. 20 December 1826, med videtur af Utmärkt Flit och ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt uppförande. | Död 184‹–›
169 12995 [MDCCCXVII Maji d. 22.] Nicolaus Henricus Pinello, natus die XVII Augusti MDCCCII. Patre Chiliarcha Julio Dominico Pinello. | Philos. Mag. 27/6 1823. | har ej ingått i publik tjenst | Redacteur af Åbo Tidningar 18‹–›
170 12997 [MDCCCXVII Maji d. 22.] Adamus Johannes Lagermarck natus die IX Aprilis MDCCCII. Patre Centurione Carolo Gustavo Lagermarck. | afgången med Betyg att blifva Jurist den 20 Juni 1820. | Såsom Registrator befordrad till Extra-Fiskal i Kejs. Åbo Hof Rätt 21/4 1834. Befordrad till Notarie dersammastädes 8/2 1836. Vice Advokat-Fiskal. Advokat-Fiskal | Assessor
171 12998 [MDCCCXVII] Bernhardus Johannes Ahlgrén natus die XIX Julii A: MDCCXCVII Patre Elia Ahlgrén Sacellano in Wiitasaari. | afgången ‹Sanat med Betyg on yliviivattu.› d. 29. Nov. 1817. enligt Nationens Beslut.
172 13025 [MDCCCXVII] ‹–› Fredricus Elers natus die 5 Decembris. MDCCXCV Patre Fredrico Adriano Elers, Expeditions Befallningsman in Urdiala. | afgången med Betyg att blifva prest i Åbo Stift d. 6 Juni 1820. | Kyrkoherde i Loppis 14/11 1832. | Prost
173 13026 [MDCCCXVII] ‹–› Robertus Engelbertus Wilhelmus Rotkirch natus die V Januarii anno MDCCXCIX patre Adolpho Fredrico Rotkirch, dum in vivis esset, Signifero. | afgången med Betyg att blifva Jurist d. 14. Apr. 1821. | Advokat Fiskal i Wasa Hofrätt
174 13038 [MDCCCXVII] Aug. d. 8 Carolus Petrus Limnell. natus die 21 November anno 1800 patre Carolo Limnell., Imp. Supr. Dicast. Ab. Adsessore et Aug. Ross. Imp. a Consiliis Collegiorum. | afgången utan Betyg
175 13044 [MDCCCXVII] Sept. d. 24. Johannes Fredericus Lang, natus die 27 Septembris Anno 1799. patre Laurentio Johanne Lang. | afgången med Betyg att blifva Jurist den 30. Maji 1821.
176 13058 [MDCCCXVII] Octobr. d. 11. Jonas Henricus Mennander, natus die 14 Januarii Anno 1799 patre Andrea Johanne Mennander Lectore Scholæ Cathedr. Aboens. | afgången med Betyg att blifva Jurist d. 12. Juni 1819. | Förste Revisor i Allm. Revisions-Rätten.
177 13027 [MDCCCXVII] Octobris d. 11. Johannes Gustavus Thurén natus die 8:vo ante Calendas Julii anno 1800, patre adjuncto ministerii in paroecia Säxmäki Guiljelmo Thurén. | död 1822. | Disputerat pro Exercitio praes. Sjöström 1821.
178 13059 [MDCCCXVII Octobris d. 11.] Reginaldus Guiliemus Stjerncrantz, natus die XXIX Decembris Petro Stjerncrantz. | uttagit Betyg att blifva Jurist H.T. 1820. | Såsom Kammarskrifvare i Kejs. Senaten, d.22 Julii 1834 befordrad till Kanslist i Ecclesiastik Expeditionen. | Tulförvaltare i Raumo
179 13060 [MDCCCXVII Octobris d. 11.] Carolus Otto Munck natus die 1. Augusti 1802 Patre Chiliarcha Claudio Johanne Munck | afgången med Betyg att blifva Jurist H.T. 1820: sedermera engagerad vid Militaire i Sverige. | Kapten vid Andra Gardet.
180 13083 [MDCCCXVII] Dec. 6. Carolus Benjamin Federleij natus die VI: Maji anno 1799: patre Camerario Benjamin Federleij | afgången med Betyg att blifva Jurist d. 14. Apr. 1821. | Kronofogde i Öfra Satakunda Medledels Härad.
181 13081 [MDCCCXVII Dec. 6.] Axelius Wilhelmus Lepsen natus die XXIV Aprilis anno 1802 patre Centurione Johanne Wilhelmo Lepsen. | obiit die 7. Junii 1819.
182 13091 [MDCCCXVII] Dec. 11. Adamus Rönnquist natus die 7 Julii 1794 Patre Milite Johanne Tjäder in Jämsä. | afgången med Betyg att blifva prest i Borgå stift den 20 Juni 1820. | Pastors-Adjunct i Sysmä 182?
183 13093 [MDCCCXVII] Dec. 13. Fredricus Vilhelmus Favorin natus die 15 Junii 1801 Patre Johanne Vilhelmo Favorin Subcenturione in Hauho. | afgången utan Liquid och utan Betyg.
184 13108 [MDCCCXVIII] Januarii d. 31. Davides Arenius natus die 26 Novem. 1793 Patre Rustico in Padasjoki Adamo Arenio | afgången med Betyg att blifva Prest i Borgo d. 5. febr. 1819. | Kapellans Adj. i Anjala 1830
185 13142 [MDCCCXVIII] Martii d. 28 Bernhardus Udalricus Tamelander natus die 22 Septembris 1800 Patre nuper defuncto Adamo Joh: Tamelander. Pastore ecclesiæ Esboënsis. | afgången med Betyg att blifva Jurist H.T. 1821.
186 13143 [MDCCCXVIII Martii d. 28] Claudius Otto Tamelander natus die 22 Maji 1802 frater proxime præcedentis. | afgången med Betyg att blifva Jurist H.T. 1821. | Afled i Wiborg d. 20 Juni 1836, såsom då vorden Kronofogde i Euräpää Härad af Viborgs Län.
187 13159 [MDCCCXVIII] Apr. d. 21. Petrus Gustavus Swinhufvud natus die 7 Maji 1802 Patre Petro Svinhufvud Signifero in Säxmäki. | Præsterat offentlig så kallad Större Kameral examen, med omdöme af Försvarliga insigter och derefter uttagit Nations Betyg som justerades d. 26 Maj 1824. | Landt-Räntmästare i S:t Mickels Län.
188 13168 [MDCCCXVIII] April 27: Ericus Wilenius natus die XII Maji Anno MDCCIXVII. Patre Rustico Michaele Mathiæ Filio. | (Nämndeman) | afgången med Betyg att blifva prest d. 5 Maji 1821. | Kapellan i Längelmäki och Kuorehvesi 1837.
189 13171 [MDCCCXVIII] Apr. 29. Alexander Wehon natus die II Octobris anno MDCCXCII patre Johanne Wehko (Nämdeman) | afgången med Betyg att blifva Prest i Borgå stift H.T. 1821.
190 13184 [MDCCCXVIII] Junii 6. Gustafvus Ludowicus Arckenholtz natus die X Januarii MDCCCI patre Abrahamo Erico Arckenholtz Judice Prowinciali in Hollola | afgången met Betyg att blifva Jurist V.T. 1821. | Häradshöfding i Sääksmäki Domsaga.
191 13185 [MDCCCXVIII Junii 6.] Carolus Fredericus Cavén Natus die 8 Ochtobris 1800 Patre Jona Cavén Prætore territorii. | Afgången enligt nationens beslut.
192 13212 [MDCCCXVIII Junii] 16. Jacobus Johannes Grönros, natus die 4. Augusti anno 1801. patre Sacellano Simone Grönros. | Philos. Mag. 27/6 1823. | afgången med Betyg d. 15 Nov. 1823 att blifva prest i Borgå stift | Stod, såsom Curam gerens i Leppävirta d: Vice Pastor, Pastoral Examen i Borgå d. 15 Junii 1838: Approbatur.
193 13213 [MDCCCXVIII Junii] 16 Gustavus Fridericus Zandt, natus die 2. Novembris anno 1801. patre Curatore curiæ Regiæ rationum publicarum Carolo Zandt. | ‹Sana afgången on yliviivattu.› | Philos. Mag. 27/6 1823. | Director Cantus vid Trivial Scholan i Tavastehus Oct. 1823. | Sedermera Adjunct hos Svensk. Församlingens Kyrkoherde i St. Petersburg. | Pastor vid Finska‹!› Församlingen i S:t Petersburg
194 13232 [MDCCCXVIII] Adolphus Georgius Wetterhoff, natus die VI Julii anno MDCCCII, patre jam defuncto Ottone Fredrico Wetterhoff Chiliarcha. | Uttagit Betyg att blifva prest V.T. 1821. | Secreterare vid Procurators Expeditionen | Tit. Lagman | Procurators Substitut
195 13247 [MDCCCXVIII] Octobr. 23. Johannes Janson natus die XIII Julii 1793 patre Johanne Leppäne‹!› rustico Saarijeviensi. | Afgången med Betyg att blifva Prest i Åbo stift 1819. | Kapellan i Kalajoki Haapajärvi 20/4 1825.
196 13260 [MDCCCXVIII] Dec. 17. Benedictus Vilhelmus Fleege natus die XVII Nov: 1794. patre Carolo Adolpho Fleege Centurione | Afled i Somero d. 5 Juni 1836, såsom f. d. Studerande. (Se Finlands Allm. T. 36 n. 133.)
197 13276 [MDCCCXIX] Martii d. 26. Josephus Ahonius natus die VIII. Martii MDCCXCVIII. patre colono Rengoënsi Andrea Erici jam defuncto. | Afgången med Betyg att blifva prest d. 5. Maji 1821. | Kapellan i Akkas 4/5 1831.
198 13281 [MDCCCXIX] Aprilis d. 13. Victor Emanuel Waldén natus die 9 Maij MDCCXCIX, patre Sacellano in paroecia Lampis Emanuele Waldén | afgången med Betyg att blifva Jurist 12/6 1822. | vice Häradshöfding.
199 13280 [1819] Aprilis die 13. Carolus Magnus Kiellman natus die 6. Sept. MDCCCXVII. patre Decempedatore Magno Kjellman. | afgången med betyg att blifva prest i Borgå Stift d. 17. febr. 1821. | Förste Amanuens vid Borgå Domkapitel 1824. | Pastoral-examen 1839.
200 13282 [1819] Aprilis die 19. Johannes Gabriel Tuderus natus die 15 Augustii MDCCXCVII patre Daniele Tudero Sacellano, jam jam defuncto. | afgången med Betyg att blifva Prest i Borgå stift d. 17. febr. 1821. | Prestvigd s. år.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >