Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 31 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 111 16026 Johan Josef Fogelberg f. Åbo 29.11.1821. Fdr körsnären Johan Petter F. och Ester Hehmelin. Vb J. O. Strömberg. Aboens. Teol.ex. 1846. Kyrkoherde i Helsinge 1891. † där 3.1.1903.
s. 111 16027 Ernst Ferdinand Hjelt f. Vasa 4.2.1823. Fdr häradshövd. Ernst August H. och Sofia Margareta Lithén. Vb C. H. Palmros. Aboens. Domarex. 1846. Registrator i Sen. ekon.dep. 1866, avsked 1884. † Helsingfors 30.12.1896.
s. 111 16028 Carl Isak Ridderborg f. Pälkäne 19.8.1816. Fdr kaptenen Carl Gustav R. och Anna Katarina Wallenius. Vb S. J. G. Smalén. Tav. Teol.ex. 1845. Sockneadjunkt i Vittis 1857. † där 14.10.1862.
s. 111 16029 Johan Gideon Schottman f. Kristina 20.2.1815. Fdr kap. Johan Christian S. och Maria Helena von Becker i hennes första gifte. Vb T. T. Renvall. Sav.kar. Kontorsskrivare vid postkontoret i Åbo 1843. Gränsepostförvaltare i Torneå 1857, avsked 1880. † S:t Michel 9.10.1884.
s. 111 16030 Julius Alexander Staudinger f. Kronoby 1.4.1822. Fdr hospitalsläk. MD Johan Georg S. och Beata Helena Borg. Vb J. J. Staudinger. Sydösterb. Domarex. 1851. Auskultant i Vasa hovrätt 1852. † Himango Rauma 12.9.1889.
s. 111 16031 Magnus Georg af Forselles f. Stockholm 31.3.1822. Fdr generalkonsuln Georg Henrik Samuel af F. och Beata Charlotta Adriana von Arckenholtz. Vb J. G. Strömberg. Sav.kar. Underlöjtnant i svensk tjänst, avsked 1850. Affärsman i Borås. † där 8.6.1885.
s. 111 16032 Albert Boman f. Borgå 10.12.1818. Fdr khd i Kangasniemi Adolf B. och hans första hustru Sofia Albertina Sirén. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.ex. 1846. Kapellan i Kivinebb 1877. † där 26.3.1889.
s. 111 16033 Adolf Boman f. Borgå 20.12.1820. Fdr khd i Kangasniemi Adolf B. och hans första hustru Sofia Albertina Sirén. Vb Borgå gymn. Nyl. FK och FM 1850. E. o. amanuens vid Borgå domkapitel 1850, notarie 1855. † Borgå 22.2.1893.
s. 111 16034 Robert Wilhelm Brummer f. Sysmä (Liikola) 14.4.1817. Fdr sergeanten Wilhelm Christian B. och Sofia Wassén. Vb Borgå gymn. Tav. Teol.ex. 1844. Kyrkoherde i Joutsa 1865. † där 3.3.1880.
s. 111 16035 Fredrik Wilhelm Hjelmman f. Kristina (Haikola) 22.12.1825. Fdr löjtnanten Nils Fredrik H. och Gustava Fredrika von Nandelstadh. Vb Borgå gymn. Sav.kar. Domarex. 1850. Häradshövding i Idensalmi domsaga 1865, avsked 1889. † S:t Michel 14.10.1910.
s. 111 16036 Gustav Adolf Höök f. Libelits 14.2.1816. Fdr bonden Johan Petter H. och Kristina Koponen. Vb Borgå gymn. Sav.kar. Teol.ex. 1847. Kapellanssubstitut i Libelits 1868. † där 18.7.1868.
s. 111 16037 Frans Severin Palmros f. Åbo 22.6.1822. Fdr handl. Henrik P. och Hedvig Fredrika Hjelt. Vb Åbo gymn. Aboens. FK 1849. FM 1850. TK 1856. TL och TD 1857. Lektor vid Åbo gymn. 1859. † Åbo 21.8.1863.
s. 111 16038 Nikolaus Jakob Kuhlman f. [Svensksund] 24.5.1823. Fdr översten Nikolai K. och hans andra hustru Jakobina Kristina Bruun. Vb J. O. Strömberg. Sav.kar. Lantm.ex. 1846. Kommissionslantmätare i Viborgs län 1858. † Viborg 16.4.1862.
s. 111 16039 Knut Teodor Pipping f. Åbo 15.8.1826. Fdr professorn och senatsled. Fredrik Wilhelm P. och Engla Kristina Florin. Vb Helsingfors lyc. Bor. FK och FM 1847. FML 1856. FMD 1857. Arbetschef vid järnvägsbygget 1857. Överstelöjtnant 1862. Distriktsingenjör i Saima distrikt 1875, avsked 1880. † Helsingfors 19.2.1885.
s. 112 16040 Feodor Kiseleff f. Helsingfors 14.2.1823. Fdr kommerserådet Feodor Pantelejeff K. och Lovisa Margareta Sahlstedt. Vb Helsingfors lyc. Nyl. Affärsman, industriidkare i Helsingfors. Lantdagsman. † Esbo Alberga 7.8.1874.
s. 112 16041 Otto Ivar August Thuneberg f. Kangasala 5.6.1824. Fdr överstelöjtn. Carl T. och Agata Wilhelmina Jack. Vb Helsingfors lyc. Nyl. HFK 1855. HFM 1857. Skollärare 1858. Lärare i franska vid Åbo lyceum 1877, avsked 1892. † Åbo 16.1.1894.
s. 112 16042 Carl Erik Bergbom f. Uleåborg 4.3.1824. Fdr handl. och rådm. Gustav B. och Katarina Sofia Hortulan. Vb Helsingfors lyc. Nordösterb. Handlande i Uleåborg. † Hamburg 16.8.1876.
s. 112 16043 Carl Hjalmar Adlerstjerna f. Åbo 31.8.1825. Fdr hovrättspres. Carl Adam A. och hans andra hustru Gunilla Kristina Sofia af Grubbens. Vb Helsingfors lyc. Tav. Domarex. 1846. Hovrättsråd i Åbo 1868. † där 10.4.1878.
s. 112 16044 Otto Henrik Cleve f. Rantasalmi 3.9.1826. Fdr khd TD Joakim Adolf C. och Julia Aminoff. Vb Helsingfors lyc. Sav.kar. Skollärare 1850. Teol.dim. 1851. Teologielektor vid elem.läroverket i Jyväskylä 1863. † Jyväskylä 11.6.1881.
s. 112 16045 Carl Collan f. Idensalmi 3.1.1828. Fdr khd TD Per Johan C. och Kristina Elisabet Crohns. Vb Helsingfors lyc. Sav.kar. FK och FM 1850. HFL 1860. FD 1864. Lärare vid Helsingfors frunt.skola 1849. Lektor i tyska vid Univ. 1859. Universitetsbibliotekarie 1866. † Helsingfors 12.9.1871, i kolera.
s. 112 16046 Adolf Grotenfelt f. Åbo 7.4.1828. Fdr hovrättsrådet Nils Adolf G. och Sofia Lovisa Alléen. Vb Helsingfors lyc. Sav.kar. FK och FM 1847. JUK 1852. Kanslist i direktionen för väg- och vattenkommun. 1859. Universitetssekreterare 1860. Inspektör för fängelserna 1867. Överdirektör i Fångvårdsstyr. 1881, avsked 1891. † Helsingfors 29.12.1892.
s. 112 16047 Georg Gustav Winter f. Puumala 23.4.1825. Fdr kap. Gustav W. och Margareta Petronella Hultin. Vb Helsingfors lyc. Sav.kar. FK och FM 1847. MK 1851. ML 1853. MKD 1860. Överläkare för finska militären 1881, avsked 1894. Adlad 1890 med namnet von Winther. † Helsingfors 25.11.1901.
s. 112 16048 Wilhelm (af) Ursin f. Åbo 12.2.1824. Fdr prof. Nils Abraham (af) U. och Gustava Wilhelmina Barck. Vb Helsingfors lyc. Sav.kar. FK och FM 1850. MK 1855. ML 1861. MKD 1863. Provinsialläkare i Åbo 1880. † där 1.7.1885.
s. 112 16049 Anders Johan Reinhold Petterson f. Karungi 20.3.1821. Fdr kap. i Karlö Israel Reinhold P. och Johanna Gustava Ehrström. Vb W. Heikel. Nordösterb. Skollärare 1845. Lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus 1852. Kapellan i Geta 1864. Utn. kyrkoherde i Oravais 1877. † Vemo 22.12.1878.
s. 112 16050 Knut Samuel Sirelius f. Tavastehus 9.2.1827. Fdr handl. Magnus Gustav S. och Eva Johansdotter. Vb J. O. Strömberg. Tav. FK och FM 1847. MK 1850. ML 1852. MKD 1860. Docent i barnförlossningskonst och barnsjukdomarnas klinik 1859, professor 1861. † Helsingfors 3.11.1869.
s. 112 16051 Carl Ernst Magnus Kocken von Grünbladt f. Reval 11.3.1822. Fdr polis- och kretskommissarien, kaptenen Carl Fredrik von G. och Johanna Helena von Wolffeldt. Vb C. M. Crusell. Vib. For 1843 till Riga.
s. 113 16052 Fredrik Berndtson f. Falun, Sverige 27.4.1820. Fdr bergsmekanikus Edvard B. och Anna Charlotta Falck. Vb Uppsala univ. (där inskr. Västm.-Dala 25.10.1839). Sav.kar. FK och FM 1844. FL och FD 1847. Docent i estetik vid Univ. 1847. Expeditionschef vid gen.guv. kansliet 1855, avsked 1877. † Helsingfors 2.11.1881.
s. 113 16053 Carl Constantin von Pfaler f. Längelmäki 25.5.1822. Fdr sockneadj. i Tyrvis Benjamin Wilhelm von Pf. och Maria Albertina Rönnbäck. Vb F. von Pfaler. Satak. FK 1846. † Åbo 24.3.1849, i spetälska.
s. 113 16054 Jakob Gabriel Leistenius f. Karkku [Suoniemi] 15.4.1821. Fdr kap. Jakob Gabriel L. och hans första hustru Ulrika Helena Inberg. Vb F. von Pfaler. Satak. Skollärare 1849. FK och FM 1853. Konrektor vid högre elem.skolan i Viborg 1857. † där 4.1.1858.
s. 113 16055 Georg Nestor Laurell f. Loimijoki 17.6.1822. Fdr khd Georg L. och Hedvig Johanna Gyllensten. Vb J. O. Strömberg. Satak. Relegerad för alltid 1850 för ett uppträde på teatern. Skollärare 1857. Lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors 1866. † där 13.11.1866.
s. 113 16056 Fredrik Sevón f. Åbo 21.4.1821. Fdr guldsmeden Abraham S. och Fredrika Petrell. Vb J. L. Häggroth. Aboens. Mindre kam.ex. 1850. Kontorsskrivare vid postkontoret i Åbo 1848, i Björneborg 1853, avsked s. å. På kronofogdekontor 1856. † Vasa 17.1.1888.
s. 113 16057 Otto Argillander f. Lovisa 13.4.1817. Fdr kap. Anders Gustav A. och hans första hustru Gustava Charlotta Silfverdahl. Vb A. Collan. Sav.kar. Skollärare 1843. Lärare (kollega) i ryska språket vid Kuopio gymn. (lyc.) 1850 (1874). † där 12.2.1885.
s. 113 16058 Walfrid Wilhelm [Wilhelm Alfred] Wetterhall f. Nykarleby 16.9.1825. Fdr organisten Adolf Fredrik W. och Anna Maria Snell. Vb J. G. Friberg. Sydösterb. Större kam.ex. 1850. Domarex. 1852. E. o. kammarskrivare i Senaten. † Helsingfors 3.4.1856, i lungsot.
s. 113 16059 Wilhelm Benedikt [B. W.] Löfberg f. Rautus 23.2.1824. Fdr khd Wilhelm L. och Katarina Kristina Zilliacus i hennes 2 gifte. Vb G. E. Ingelius. Vib. Domarex. 1847. Vicehäradshövding 1851. † 27.12.1869.
s. 113 16060 Johan Jakob Sihvoin [Sihvonen] f. Sordavala 27.12.1821. Fdr handl. Jakob S. och Margareta Soldan. Vb J. O. Strömberg. Vib. E. o. kammarskrivare vid Postdir. 1847. Teol.dim. 1858. Kapellan i Helsingfors 1869. † där 23.10.1895.
s. 113 16061 Nils Helenius f. Pöytis 24.5.1821. Fdr khd TD Carl H. och Karolina Renata Bange. Vb J. G. Smalén. Bor. Teol.ex. 1846. Kyrkoherde i Letala 1875. † där 16.8.1897.
s. 113 16062 Lars Viktor Nordlund f. Euraåminne 16.12.1822. Fdr kap. i Luvia Isak N. och Albertina Helena Törnroth. Vb G. E. Ingelius. Satak. Kam.ex. 1849. Kronofogde i Nedre Satakunta (Ulvsby) härad 1875, avsked 1890. † Luvia 27.12.1890.
s. 113 16063 Knut Emil Sonck f. Bötom 24.12.1822. Fdr kap. Johan S. och Katarina Elisabet Kölling. Vb R. I. Holsti. Sydösterb. Teol.ex. 1845. Kyrkoherde i Finström 1878. † där 25.3.1915.
s. 113 16064 Carl August Holm f. Parikkala 9.5.1825. Fdr sekreter. i Finlands bank August Wilhelm H. och Wilhelmina Katarina Stewen. Vb G. W. Hirn. Nyl. Domarex. 1849. Hovrättsextranotarie i Åbo s. å. Tf kämnersrättsordförande i Lovisa. † där 27.1.1853, i lungsot.
s. 113 16065 Georg Gustav Werner Wallgren f. Sibbo 6.9.1823. Fdr vicepastorn och kap. Robert Johan W. och Sofia Charlotta Blåfield. Vb G. Wallgren. Sav.kar. Skrivare vid Senaten. † Helsingfors 14.7.1880.
s. 114 16066 Lars Teodor von Hellens f. Åbo 11.10.1826. Fdr hovrättsrådet Lars Gustav von H. och Hedvig Dorotea Elisabet Prytz. Vb H. G. Perander. Tav. Domarex. 1849. Hovrättsråd i Åbo 1871. Senator i just. dep. 1877, i ekon.dep. och chef för civilexp. 1882. President i Åbo hovrätt 1884. Lantmarskalk 1894. Upphöjd i friherrligt stånd 1895. † Åbo 13.12.1896.
s. 114 16067 Erik Julin f. Åbo 17.9.1825. Fdr apotekaren Erik J. och Kristina Sofia Sundbäck. Vb H. G. Perander. Aboens. Farmaceut 1847. Apotekare i Åbo 1852. † där 22.12.1857.
s. 114 16068 Adolf Fredrik Josef von Kothen f. Lemo 29.4.1824. Fdr majoren frih. Carl Axel von K. och hans andra hustru Johanna Maria Pippingsköld. Vb C. M. Crusell. Sav.kar. Domarex. 1848. Direktör i Statskontoret 1880, avsked 1890. † Helsingfors 2.4.1896.
s. 114 16069 Axel Tiodolf Federley f. Åbo 7.10.1824. Fdr bankdirektören Axel F. och Wilhelmina Gustava Charlotta Armfelt. Vb C. M. Crusell. Aboens. Domarex. 1852. Auditör vid Åbo indelta bataljon 1855, avsked 1868. † Åbo 21.3.1881.
s. 114 16070 Ulrik Polon f. Hollola (Messilä) 26.1.1822. Fdr lanthushåll. Hans P. och Ulrika Mandelin. Vb J. O. Strömberg. Tav. Länsman i Nastola 1849. † där 16.9.1882.
s. 114 16071 Josef August Schauman f. Helsingfors 7.7.1826. Fdr kamreraren Carl S. och Johanna Lovisa Hoeckert. Vb F. L. Schauman. Aboens. FK och FM 1850. Tidningsman 1853–85. † Stansvik nära Helsingfors 28.8.1896.
s. 114 16072 Alexander Gustav Ehrenrooth f. Sulkava 14.1.1825. Fdr löjtn. Carl Adolf E. och Henrika Karolina Telén. Vb F. E. Florin. Sav.kar. Domarex. 1847. Vicehäradshövding 1851. Godsägare på Idenlax i Sulkava (till 1898). † Helsingfors 22.1.1910.
s. 114 16073 Gustav Fredrik Krook f. Tavastehus 29.12.1824. Fdr senatsledamoten Bengt Detlov K. och Lovisa Ulrika Arckenholtz. Vb J. G. Friberg. Tav. Domarex. 1848. Häradshövding i Kronoborgs domsaga 1867. † Jakimvara Rauhala 7.10.1883.
s. 114 16074 Oskar Gustav Fredrik Granfelt f. Vesilax [Birkala?] 27.3.1822. Fdr häradshövd. Carl Henrik G. och Ulrika Charlotta Furuhjelm. Vb F. E. Florin. Satak. Godsägare. † Urdiala Hongola 29.6.1896.
s. 114 16075 Paul Urbin f. Nurmes (Haapajärvi) 13.2.1811. Fdr bonden Henrik Urpiain och Margareta Timonen. Vb J. G. Friberg. Sav.kar. Teol.ex. 1846. Kapellan i Jämsä 1865. † där 11.11.1872.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >