Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 31 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 91 1489 Busin [rättel. Bosin], Ericus Pauli Nobil. Fenn. p. 68 || Föregåendes bror. Född 1654. Häradshöfding i Hollola och Borgå härader 1680. Afsked 1699. Lagman på Gotland, sedan i N. Finland 1711. Död 1715 i Vesterbotten under flykten. – Nämd i prot. 5.12.1667, 9.6.1669.
s. 91 1490 Busin [rättel. Bosin], Paul. Pauli Nobil. Fenn. p. 68 || Föregåendes bror.
s. 91 1474 Byænius, Georg. Laurentii Suderm. p. 67.
s. 91 1508 Collanus [Collanius], Joh. Johannis. p. 69 || Sat. 108: Joh. Collinius (sic!); concionator castrensis. – Son af sist kpl i Sagu Joh. Abrahami Collanius (se p. 5). Stipendiat 1663–69.
s. 91 1509 Collanus [Collanius], Matth. Johannis. p. 69 || Sat. 109: Collanius (sic!). – Föregåendes bror.
s. 91 1510 Collanus [Collanius], Abr. Johannis. p. 69 || Sat. 110: Collanius (sic!). Föregåendes bror.
s. 91 1462 Colliander, Sam. Johan:is Smol. p. 67 || Sm. 102: Dorpati depositus; Ab. inscr. 12.10. – Nämd i prot. 9.9.1663. Respondens (i titeln: „qui generoso moderno nostro Præfecto Regio est a Concionibus sacris“ 27.4.1674 u. P. Bång. Adjunkt i Töfsala 1675.
s. 91 1515 Collinus [ofta Collinius], Gust. Joh. Pelkenens. p. 69 || Sat. 115. – Hans bröder i VIII o. XXVIII. Stipendiat 1667 (ansökan redan 1662) –1669. Respondens 10.11.1666 u. Kempe, 14.12.1667 u. Jac. Flachsenius, 7.5.1670 såsom mag. och depositor (20.9.1669) u. Svenonius. Magister 1668. Ofta nämd i prot., såsom 7.11.1666: att deltagit i attesten för Miltopæus mot Bång, 24.1.1674: att vid hans bröllop en komedi skulle uppföras, som förbjöds, 14.10.1674: att prest i Narva. Kh i Nagu 1673(?)–77, der redan 1671 v. pastor.
s. 91 1095 Drysenius, Magn. Laur:ii Roslag. p. 68. 53 || Född 1636. Stipendiat 1661 (i 3 kl.) –1669 (i 1 kl.) 1669. Nämd redan p. 53.
s. 91 1517 Echenius [l. Eck], Jon. Olai Upland. p. 69 || Stipendiat 1666–71. Resp. 1664 u. Svenonius, 1670 u. Bång. Nämd i prot. 24.3.1663, 7.11.1666, 22.7.1668.
s. 91 1525 Falkius, Joh. Erici Narvensis. p. 69 || Vib. 41: 1.3.1662. – Son af svenska pastorn i Narva Er. Johannis Falck (1638–45). Nämd i prot. 12.3, 6.4.1662 i prubban. Af honom en orat. Laudem studiorum continens, Ab. 1667.
s. 92 1463 Fantius, Isaac. Mich:is Ostrob. p. 67 || Ob. 156. – Hans bror p. 26?
s. 92 1480 Felander, Nic. Erici Aboens. p. 68 || Ofta nämd i prot., såsom 6.2.1667, 21.2.1670 att gift, 15.5, 20.8.1670 söker kursorstjenst, 7.8.1672.
s. 92 1471 Florinus, Isaac. Arvidi Aboens. p. 67 || Son af kpl Arv. Florinus i Åbo (1648). Stipendiat 1662–69. Respondens 13.11.1663 u. Svenonius, 1667 u. And. Petræus. Magister 1668. Nämd i prot. 24.9.1667 såsom kandidat, 5.11.1669. Skolrektor i Tavastehus 1671. Kh i Hattula 1676. Död s. å.
s. 92 1481 Gregorius Matthiæ. – Nämd i prot. 19.3, 19.4.1662.
s. 92 1500 Humanus, Eric. Thomæ Nyl. p. 68.
s. 92 U291 Jacobus Nicolai Ob. – Studerade i Upsala h. t. 1662; ock i Åbo? Väl ej Simolenius i XIX?
s. 92 1458 Jeremias Matthiæ. – Bondeson från Tavastland. Nämd i prot. 31.7.1661. Student?
s. 92 1567 Isaacus Johannis. – „Pastoris son i Vissbo“. Nämd i prot. 24.1.1662.
s. 92 1528 Junander, Bened. Joh:is Smol. p. 69 || Sm. 103: dep. 15.5 Aboæ. – Son af kh i Elghult? Stip. 1665, 1666. Resp. 11.11.1665 u. Svenonius.
s. 92 1303 Karelius, Edv. Suderm. – I det tryckta prot. 24.1.1662; läs Razelius i XIX.
s. 92 1511 Keplerus, Alexand. Simonis. p. 69 || Sat. 111: inspector prædiorum. – Äfven Bor. 107: obiit inspector Ribbingianus. – Son af kh Simon Michaelis Keplerus i Pungalaitio (1645, † 1682). Hans bror
s. 92 1512 Keplerus, Abraham. Simonis. p. 69 || Sat. 112. – Äfven Bor. 108: auffugit, postea non visus.
s. 92 1493 Kinmundus, Robert. Holm. p. 68 || Son af handlanden i Stockholm Hans Kinninmundt († 1658). Född 1647. Student i Upsala 1659 och åter 1663. Respondens 6.12.1662 u. Thuronius. Notarie i kammarkollegium 1678. Adlad 1680: Kinninmundt. Sist bergsråd 1713. Död 1720.
s. 92 1852 Klinius, Henr. Ob. – Skall ha studerat i Upsala h. t. 1662; ock i Åbo?
s. 92 1497 Kolchenius, Petr. Henrici Rimitel. p. 68 || Väl son af kh i Rimito Henr. Kolka († 1658)? Stipendiat i 1 kl. 1665–67. Respondens 1664 u. Svenonius, 1666 u. Miltopæus. En Petr. Henrici i prot. 18.2.1663–28.3.1664; Petr. Kolkenius 2.5.1666.
s. 92 1481 Kriander, Georg. Matthiæ Ab. p. 68 || Nämd i prot. 1.1666: fattig, 30.5: sjuk.
s. 92 1492 Langman, Eric. de Bergsbrunda. p. 68 || Son af Tönnis Henriksson till Bergsbrunna sätesgård i Upland, adlad Langman, sist landshöfding i Vermland († 1656). Född 1644. Lefde utan tjenst på sin egendom Bergsbrunna. Död 1708.
s. 92 1520 Lietz [Lietzen], Arv. Nicolai. Ab. p. 69 || Son af borgmästaren i Åbo, sist ass. i hofrätten Nic. Lietzen († 1691). Född 23.5.1650. Förklarad för student i prot. 22.1.1662. Handlingsskrifvare i hofrätten. Död 14.5.1674. Öfver hans död minnesskrift af Dan. Achrelius, Magn. Wallenius o. a.
s. 92 1491 Linde von der, Gust. L. B. de Lindeborg. p. 68 || Son af Jak. v. d. Linde, frih. till Lindeborg, ass. i Svea hofr. († 1668), hvars bror landshöfdingen i Åbo och Björneborgs län, baron Er. v. d. Linde († 1666). Född 1646. Student i Åbo 1661, i Upsala 1663. Fänrik 1667. Sist öfverstelöjtnant vid ett finskt kavalleri regemente. Död i slaget vid Lund 1676.
s. 93 1321 Lingius, Laurentius Ob. – Uppgifves som student i Upsala h. t. 1662.
s. 93 1498 Macrolander, Petrus Benedicti Nyl. p. 68 || Son af kh i Pojo Bened. Caroli Macrolander, här p. 8. Respondens 1668 u. Svenonius. Kpl i Pojo 1679. Död 1695.
s. 93 1499 Macrolander, Johan. Benedicti Nyl. p. 68 || Föregåendes bror. Respondens 21.3.1673 u. Svenonius. Kh i Pojo, efter sin far, 1678. Död 1684.
s. 93 1503 Mollerus, Joh. Joh. Og. p. 69 || Hans bror p. 54?
s. 93 1501 Norcopensis, Laur. Petri. – Stipendiat 1661, afgick 1664. Hans bror p. 39?
s. 93 1478 Normannus, Bryntho Andreæ Verm. p. 67 || Student 1661. Prestvigd i Karlstad 1667. Komminister i Kristinehamn 1669. Död 1706.
s. 93 1475 Nycopensis, Carol. Petri. p. 67.
s. 93 1505 Orrefeldt, Joh. Nob. Fenn. p. 69 || Son af ryttmästaren El. Orre, adlad Orrfelt till Martila i Nyland († i slaget vid Varschau 1656). Korporal vid drabanterna. Ryttmästare vid Skånska kavalleriet. Död 1702 i slaget vid Clissov.
s. 93 1518 Peldanus, Isaac. Jacobi Ostrob. p. 69 || Ob. 163: 1662; sacell. in Ilmola 1675, obiit 1699. – Son af kh i Ilmola Jac. Pauli Peldanus († 1652).
s. 93 1526 Petrus Matthiæ. – Från Somero. Nämd i prot. 19.3, 19.4.1662, 25.2.1663. Bötfäld för lönskaläge.
s. 93 1482 Pistorius, Henr. Andreæ. p. 68 || Aboens. – Ofta i prot. för ruskigheter 11.2.1663, 22.7.1668, 21.2.1670 att gift, 15.5, 13.6.1670 att afliden nyligen.
s. 93 1521 Portæus, Andr. Jacobi Holm. p. 69 || Var hhöfding i Ingermanland (Koporie); flydde vid ryska infallet och transporterades till Åland 1705. Måste åter fly för fienden. Död 1714.
s. 93 1218 Pythius, Johannes [Thomæ]. – Nämd första gången i prot. 22.6.1661 såsom Eolenii angifvare (se p. 60), och hans mor 1.7.1661. Tyckes varit från Åbo stad och = Johan Thomasson, hvilken i k:m 6.2.1667 och 2.3.1670 begär hjelp åt sin bror.
s. 93 1217 Pythius, Georgius. – Föregåendes bror, svagsint. Ofta nämd i prot. 22.6.1661–16.2.1676 såsom allmosetagare. – Båda bröderna torde ungef. samtidigt med Eolenius blifvit studenter, d. ä. under rektoratet XIX.
s. 93 1522 Riddercrantz, Joachimus Justini Schultii filius Ab. p. 69 || Se nedan Schultius; dittografi.
s. 93 1529 Rosenberg, Simon. – Son af krigskommissarien, sedan krigsrådet Sim. Rosenberg (adlad 1645, † 1689). Respondens 28.6.1662 u. Thuronius. Nämd i prot. 27.9.1662. Kapten 1675. Egde Skogaholm i Nerike o. Säby. Död på 1670-talet.
s. 93 1504 Rosendal, Andr. Erici Nyl. p. 69 || Äldste son af krigskommissarien i Finland, sedan ass. i Åbo hofrätt Er. Andersson, adlad Rosendal (1655, † 1694; 4.12.1690 enl. Törnqvist). Ryttmästare. Död 1709 i Pultava slag.
s. 93 1472 Rosius, Elias Johannis Keuro. p. 67 || Tavast. Sat. 107: Roos; sacell. in Längelmäki [1678]; obiit 1679. – Respondens 1664 u. Miltopæus. Nämd i prot. 29.3.1664.
s. 94 1485 Salamontanus, Joh. Andreæ. p. 68 || Son af sekret. i Åbo hofrätt (1644), sedan ass. och hhöfd. i Virmo och Masku härader (1653–80) Anders Andersson Salamontanus († 1684) och död före fadern.
s. 94 1486 Salamontanus, Gustav. Andreæ. p. 68 || Föregåendes bror. Liksom denne död före fadren?

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >