Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 31 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 124 8117 Heinricius, Andr. Vib. p. 463 || Vib. 772: 26.3.1759. Hans far p. 307. Född 1738. Gymnasist i Borgå 1756. Respondens 13.11.1762 u. Mesterton, 20.4.1765 (med ded. till sin styffar, häradsh. C. W. Malleen) pro gradu u. Bilmark. Magister 24.7.1766. Betyg 10.12.1767 till pvg i Borgå stift. Pvgd 31.12.1767. Kpl i Hirvensalmi 1774. Vicepastor. Död 15.1.1815.
s. 124 8096 Helenius, Petr. Nyl. p. 462 || Student. Hans bröder p. 434, 440. Född 1743. Underkonduktör vid fortifikationen 1761. Sergeant. Stabsfänrik. Använd vid Gustaf III:s regementsförändring. Adlad jemte sina bröder 1772: af Enehjelm. Löjtnant. Kapten 1778. Major 1781. Öfverstelöjtnant 1787. Anjalit, dömd att halshuggas, men benådad med fästningsstraff på Varberg, derifrån dock frigafs. Död 1807 i Lappträsk.
s. 124 8134 Hellquist, Abr. Nyl. p. 463 || Student 1759.
s. 124 8091 Heurlin, Sam. Nicolai [läs: Nicolaus] Viburg. p. 462 || Vib. 761: 25.10.1758. Son af sist kommendanten på Nyslott Sam. Erl. H. (stupade i slaget vid Vilmanstrand 1741). Född 18.5.1740 i Sverige. Respondens 16.12.1762 (med ded. till sin mor Kristina f. Södermark) u. M. J. Wallenius, 14.6.1763 pro gradu u. Gadd. Magister 6.7.1763. Betyg 20.6.1764. Pvgd 27.6.1764. T. f. skolkollega i Helsingfors 1768, 1769. Militärprest. Kh i Jämsä 1777. Död 1814.
s. 124 8128 Hildén, Joh. [läs: Esaias] Ostrob. p. 463 || Ob. 1029: 12.5.1759. Hans far p. 348. Betyg 14.12.1767 att pvg till adj. hos fadren. Kpl i Gustafs kapell 1772 efter fadren. Död 1789.
s. 124 8131 Hornberg [läs: Hornborg], Johan. p. 463 || „Petropolitanus“. Student 1759 under informator. Hans far p. 310. Född 1745. Respondens 22.12.1762 (med ded. till sin far och sina bröder Georg kh i Karkku – p. 316, & Petr. regementspastor i Björneborg – p. 365 samt sin bror Bogislaus kh i Nykyrka – p. 437) u. Is. Ross. Nämd i prot. 30.4.1767 att jemte sin bror och 4 andra studerande, ryske undersåtar, önska bilda en särskild „natio Petropolitana“, hvartill ock Vib. nations inspektor prof. Hassel samtycker, dock skall sistnämde nation i saken höras. Student i Upsala 4.8.1767. Respondens der 1774 för medic. grad u. Linné. Medicine doktor i Tver.
s. 124 8132 Hornberg [läs: Hornborg], Georg. p. 463 || „Petropolitanus“. Student 1759 under informator. Föregåendes bror. Född 1748. Respondens 22.12.1762 (med ded. till sin far, förutom gr. Stroganov i Petersburg, ståth. i Viborg Giberstovski, sina 2 svågrar h:r O. G. Gorts o. postinsp. i T:hus Mich. Jurvelin, m. fl.). Nämd i prot. 30.4.1767, se näst ofvan. Student jemte brodren i Upsala 4.8.1767. Ståthållare i Vilmanstrand. Död 1808.
s. 125 8141 Höglund, Carol. Tav. p. 463 || Student 25.6.1759. „Tryckt af mycken fattigdom“. Stipendiat 1771 h. t. –1773. Betyg 9.3.1773 (i prot. 13.3). Kpl i Hvittis 1781. Död 1789.
s. 125 8136 Indrenius, Joh. Tav. p. 463 || Student 1759. Hans far p. 295, bröder p. 425, 458, 489. Född 1742. Landtmätare i Viborgs län.
s. 125 8144 Justin, Joh. Ab. p. 464 || Student 1758. Född 1739. Betyg 29.10.1761 till pvg. Sockneadj. i Kangasala 1773; kpl 1783. Död 1814.
s. 125 8137 Kempe, Gabriel Tavast. p. 463 || Student 1758. Hans far p. 378 l. 372? Född 3.3.1739 i T:hus. Vistas i Ryssland, säges redan i en fört. af 1760 h. t. Pvgd till adj. i svenska och finska församl. i Narva 18.10.1761. Prest i Estland, nml. i Vaivara (S:t Marie) 1763, i Luggenhusen (S:t Johannis) 1770, i Maholm (S:t Nicolai) 1780. Prost.
s. 125 8097 Kepplerus, Axelius Frideric. p. 462.
s. 125 8151 Ladde, Herman Tav. p. 464 || Student 1758. Född 1740. Studerade i filos. fakult.
s. 125 8143 Laurell, Joh. Austral. p. 464 || Student 1759. Bondeson från Laurila i Uskela. Född 1736. Stipendiat 1768–71. Betyg 13.5.1771 till pvg. Sockneadj. i Sammatti 1772. Kpl der 1786. Död 1792.
s. 125 8114 Lavonius, Abrah. Vib. p. 463 || Vib. 769: 19.3.1759. Hans far p. 350. Född 19.5.1740. Gymnasist i Borgå 1755. Respondens 15.12.1762 (med ded. till sin far) u. Is. Ross, 28.6.1763 pro gradu u. M. J. Wallenius. Magister 6.7.1763. Konrektor i Viborg 1763. Pvgd 1769 till fadrens adj. med vicepastors tit. Assessor i konsist. 1776. Kh i Sääminge 1779. Vicedomprost i F:hamn 1786. Kh i Veckelax 1787, åter i Sääminge 1792. Död 26.5.1794. Tradition, att en trollkarl afskurit hans hufvud i grafven. (Akiander).
s. 125 8135 Leinström [Lemström], Carl Gust. Nyl. p. 463 || Student 1759. Född 1744. Betyg 16.9.1765 till landtmät. Hans far p. 324, bror p. 441?
s. 125 U806 Liljebäck, Christoph. Christophori Ostrob. – Student i Upsala 10.10.1758; ej i Åbo? Född 1737. Ej i Ob. matr.
s. 125 8092 Lilliendahl, Georg. Aust. p. 462 || Student 1758. Från Pargas. Född 1743. Predikant i Eura predikohus (i Nyby) 1781. Kpl i S:t Karins 1789. Död 1805.
s. 125 8078 Lind, Andr. Tavast. p. 461 || Student 1758. Hans far p. 323, bröder p. 443. Född 1739. Gymnasist i Borgå 1756. Student i Upsala 28.5.1759 jemte sin äldre bror Abraham. Kommissionslandtmätare.
s. 125 8075 Lindquist, Joh. Henr. Bor. p. 461 || Bor. 544: 18.9.1758. Handlandeson från Nystad. Född 19.9.1743. Studerade först medicin och uppmuntrades med Segercrantzka stip. Respondens 26.11.1768 (med ded. till sin mor Anna Frendén) u. M. J. Wallenius, 27.6.1769 pro gradu u. Kalm. Magister 6.7.1769, primus. S. å., enl. uppdrag af Ehrensvärd, på Sveaborg hållit astron. föreläsningar för officerarne vid arméns flotta. Docens i matem. 16.6.1771. Förestod matem. professuren under Wallenii sjukdom och sedan under Lexells mångåriga tjenstledighet. Å förslag, i andra rummet, till samma professur, 27.7.1774. Af landtmäterikontoret 1776 föreslagen till astron. observator vid geogr. mätningskommissionen (efter Justander), men tjensten indrogs. Adjunkt 1778 samt 1779 e. o. professor i filos. fakult. Matem. professor 1781. Död 1798. Var ledamot af vet. soc. i Upsala och vet. akad. i Sth. Skrifter, se Lidén; Marklin; Elmgr. II, 20; dessutom uppsatser i sagda lärda samfunds handll. äfvensom brefväxling, i sht med Vargentin, i ms.
s. 126 8113 Liungberg, Joh. Gabr. Satac. p. 462 || Sat. 873: 28.4.1759, Längelmäkiensis. Son af amiralitetspredik. Joh. L., hvars enka gift med kh Odenius (p. 340) i Längelmäki. Född 1742. Betyg 3.6.1766 att resa till Sth. Landtmätare.
s. 126 8084 Löfholm, Henr. Ostrob. p. 461 || Ob. 1021: 25.10.1758; navigationi se addixit. Född 1739.
s. 126 U1285 Majorin, Eman. – Gymnasist i Borgå 1754, från triv. skolan i H:fors; testimonio de die 22 Junii a:o 1759 instructus Aboenses camoenas adiit. Född 1735. Hans far p. 343.
s. 126 8090 Matlein, Joh. Emanuel Ostrob. p. 462 || Ob. 1025: 25.10.1758 Född 1744 i Sodankylä. Student i Upsala 2.1764. Någon tid e. o. kammarskrifvare vid kammarkollegiet i Sth. Derefter landtbrukare i Sodankylä. Känd för ofantling kroppsstyrka. Lefde ännu 1830.
s. 126 8115 Mechelin, Abr. Vib. p. 463 || Vib. 770: 19.3.1759. Hans far p. 335. Född 12.2.1738. Gymnasist i Borgå 1753. Informator hos kh Martinius i Hauho 1760. Respondens 20.12.1765 (med ded. till sin far) u. M. J. Wallenius, 22.7.1766 pro gradu u. Is. Ross. Magister 24.7.1766. Död 1768.
s. 126 8116 Mechelin, Johan. Henricus Vib. p. 463 || Vib. 771: 19.3.1759. Föregåendes bror. Född 1740. Gymnasist i Borgå 1755. Respondens 14.12.1763 (med ded. till sin far) u. Bilmark.
s. 126 8133 Melartopæus, Car. Johannes Vib. p. 463 || Student 1759 och född 1740, enl. en förteckn. af 30.10.1760. Upptages ej i Vib. matr. Trol. = Melart, Car. Joh. f. 30.10.1739, stud. i Åbo och Göttingen, subkonrektor 1767 och konrektor 1769 i Viborg, kpl i Sordavala 1770, kh i Jaakimvaara 1787, död 1804; – enl. Akiander II, 301 son af Car. Gust. Melartopæus, kpl i Kivinebb 1733, i Sordavala 1738, afsatt 1750.
s. 126 8138 Mether, Henr. Reinholdus [Tav.]. p. 463 || Student 1758. Född 1740.
s. 126 8150 Neostadius, Mich. Ab. p. 464 || Student 1758.
s. 126 U807 Nylander, Henr. Simonis Ostrob. – Student i Upsala 24.10.1758: spondente Is. Uddman (p. 422); ock i Åbo? Hans far p. 358. Född 1741. Handlande i Uleåborg.
s. 126 8118 Orræus, And. [Magnus And. fil.]. p. 463 || Vib. 773: 26.3.1759. Hans bröder p. 392, 419. Född 1736. Gymnasist i Borgå 1754. Respondens 19.5.1764 (med ded. till sina böder mag. Mich. O. kmn i Rantasalmi, & mag. Gust. O. vdm) och pro gradu 7.7.1766 u. Bilmark. Magister 24.7.1766. Betyg 5.9.1766. Pvgd 9.9.1767. E. o. bataljonspred. vid Savolax infant. regem. 1772. Död 29.12.1782.
s. 127 8107 Pileen, Matth. Ostrob. p. 462 || Ob. 1026: 10.2.1759. Född 1736. Stipendiat 1763, 1764. Pvgd 21.9.1763 till nådårspred. i Ylivieska. Pastorsadj. i Kalajoki 1765. Död 1767.
s. 127 8089 Rahse, Car. Frid. [läs: Dietr.] Ostrob. p. 463 || Ob. 1018: 25.10.1758. Son af kapt. vid Österb. infant. regem. Joh. Rahse. Född 1739 (1737?). Student i Upsala 15.10.1757: Car. Dietr. Respondens i Åbo 30.6.1759. Praktiserade vid tullen i Sth. Tullnär i Nystad. Död 179X.
s. 127 8119 Ristelius, Jonas Vib. p. 463 || Vib. 774: 26.3.1759. Son af löjtn. vid Karelska jägareregem. Bengt R., hvars far i XXXV. Född 24.10.1737. Pvgd 1764. Kpl i Ruokolax 1773. Tjenstledig 1800. Död 1811.
s. 127 8094 Rydeen, Carol. Johannis Satac. p. 462 || [Sat. 867]: 15.12.1758, Ulfsbyensis; œconomiæ commissarius. Ej hans far p. 337, ty vistades 1760 hos sina föräldrar i Ulfsby.
s. 127 8108 Rönholm, Joh. Ostrob. p. 462 || Ob. 1027: 10.2.1759; dykeriinspektor på Åland. Född 1739.
s. 127 8085 Sarelius, Johan. Ostrob. p. 461 || Ob. 1022: 25.10.1758. Hans far p. 342. Född 1740. Sockneadj. i Kemi 1763. Död 1781.
s. 127 8104 Seliin, Joh. Satac. p. 462 || Sat. 870: 7.2.1759, Björneburgensis; natus [5.1].1740; mercator Björneb. [1764, † 28.1.1785]. Son af handl. Simon S. Vistades 1760 hos sina föräldrar.
s. 127 8101 Slottman, Jon. Vib. p. 462 || Vib. 763: 14.1.1759. Född 1743. Gymnasist i Borgå 1753. Respondens 20.6.1760 (ej 16.6) u. Jac. Haartman. Pvgd 1760. Domkyrkosysloman i Borgå 1771. Kh i Kesälax 1780. Död 1791.
s. 127 8100 Solitander, Joh. Vib. p. 462 || Vib. 762: 14.1.1759. Hans far i (LXXXV)? Gymnasist i Borgå 1754. Enl. en förteckning född 1739. Således sannolikt Joh. Vilhelm S. hos Akiander (I, 133, dock ej stud. 1766), pvgd 1766, konsist. notarie i F:hamn 1768, vicepastor 1774, kpl der 1776, † 1790. Jfr p. 398, 408.
s. 127 8088 Sovelius, Nicol. Ostrob. p. 462 || Ob. 1017: 25.10.1758. Student i Upsala 16.9.1756. Son af råd- och handelsm. Joh. S. i Brahestad. Född 1737. Respondens i Åbo 18.6.1759 (med ded. till sin far) u. Kalm. Handlande „felici cum successu“ och rådman. Död 1802.
s. 127 8082 Stenbæck, Andr. [Larsson] Ostrob. p. 461 || Ob. 1019: 25.10.1758. Hans far p. 327. Född 1741. Extravagerte. For till Ryssland. En tid militär, sedan till sjös. Hemkom 1775. For åter ut som styrman. Död på Godahoppsudden.
s. 127 8080 Ståhlberg, Gabr. Ostrob. p. 461 || Ob. 1015: 11.10.1758. Hans far (Gabr.) p. 298. Född 25.2.1741. Betyg 2.5.1763 och 15.5.1765 till pvg. Detta skedde dock ej, ty misslyckades i prestexamen. Nytt betyg 3.6.1766. Pvgd 1766 under riksdagen i Sth till sin fars adj. Kpl i Utajärvi (Muhos) 1773, i Sotkamo 1808. Erhöll guldmedalj för nit vid upprensn. af Niskakoski. Död 1819.
s. 127 8264 Ståhlberg, Petter. – Betyg jemte föreg. 3.6.1766 till pvg. Annars ej känd.
s. 127 8079 Ståhlberg, Benjam. Ostrob. p. 462 || Ob. 1014: 11.10.1758. Student i Upsala 12.11.1756: född 1736. Betyg 29.10.1761 till pvg. I Ob. matr. om denne i hufvudsak hvad ofvan om Gabr.
s. 128 8146 Ståhlberg, Gregor. [vanl. Georg] Ostrob. p. 464 || Ob. 1030: 28.6.1759 i nat., 25.6 inskr. vid akad. Född 1741. Vistades 1764–68 dels i Petersburg, dels i Kurland, samt 1769 o. 1770 vid univ. i Königsberg. Betyg 21.3.1766 till pvg. i Petersb. Utgaf och utspred 1771 ett förgripligt „Memorial emot falska undergörande Christi och profeter samt hemliga våld och mord“, hvarå Svea hofr. dock icke fälde honom såsom „ej till förståndet rätt bevarad“ (derom i skrifv. till k:m i Åbo 20.4.1771). Ansökte 9.1.1773 docentur i Tyska språket, men kunde såsom ograduerad blott föreslås till språkmästare; utn. af kansler 25.2. S. å. 15.9 begär att få utan præses och resp. från nedra katedern försvara en disp., men ansågs af k:m, i anledn. af de „synnerliga bevis på okunnighet“ i latinska språket en hans intimation ådagalagt, på vanligt sätt böra söka ernå mag. graden (se prot. 22.10). Vann dock i besvärsväg och inlemnade en diss. „De jurium civitatis democraticæ defectibus“ 3.6.1774, hvilken remitterades till censurering af filosof. fakultetens dekanus prof. Gadd, sedan juris prof. Ol. Pryss förklarat, att skriften alldeles ej hörde till juridiken, utan blott innehölle allmänna naturrättsliga betraktelser. Åter besvär hos kansler med yrkan, det k:m till en början må näpsas sålunda, att sökanden genast förklaras för jurisdoktor och adjunkt i jurid. fakult., men för öfrigt Gadd ålägges att böta 1,000 och Pryss 2,000 daler samt hela ärendet anmäles till justitieembetets vidare åtgärd. K:i af kansler infordrade och 19.7.1774 afgifna förklaring, uppsatt af Calonius, är skarpt och dräpande samt fordrar, att kansler måtte befria k:m från den besvärliga personen. Han lät nu inskrifva sig som student i Upsala 21.3.1775, efter att i bref till prokansler, hvilket föredrogs i k:m redan 16.3, ha äskat rektors bestraffning. Försvann i okända öden, medan fordringsegare i Åbo gång på gång, ännu 1777, kräfde den „olofligen afvikne språkmästaren“.
s. 128 8129 Swedeen, Carol. Nerik. p. 463 || Svg. 331: 27.5.1759. Återreste kort derpå.
s. 128 8112 Thorsberg, Henr. Vib. p. 462 || Vib. 768: 12.3.1759, kallad genom misskrifning Forsberg. Son af Henr Torsberg, skräddare i Viborg. Född 1740. Respondens 8.6.1763 (med ded. till sin far) u. Mesterton.
s. 128 8099 Tillman, Gustav. Austr. p. 462 || Student 1758. Född 1742. Hans bror p. 443?
s. 128 8148 Ullner, [Carl] Henric. Austral. p. 464 || Student 1759. Från Bjerno. Född 1742. Betyg 6.12.1764 till pvg. Hans far p. 340.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >