Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 32 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 69 6379 Carlborg, Joh. [ej Jac.!] Henrici... Se i CIII där hela denna artikel korrigeras.
s. 69 6400 Elenius, Joh... Rändämäkens. Fr. Åbo sk. 14.6.1737.
s. 69 6323 Engelmark, Laur... Kh i Juckasjärvi. Död 1760.
s. 69 6331 Fortelius, Abr... Er. Fontell läs Fortell.
s. 69 6381 Gestrin, Adolph. Johan. Tavast p. 365 || Observerad i hufvudregistret, ehuru bortfallen i texten.
s. 69 6360 Gisselkors [ej Gestrin!], Gustav. Ostrob. p. 364 || Ob. 733 etc.
s. 69 6359 Gisselkors [ej Gestrin!], Elias... Ob. 732 etc.
s. 69 6392 Grandelius, Joh... Lundoens. Fr. Åbo sk. 14.6.1737.
s. 69 6320 Häll, Andr... Kristina läs Kristinestad. Stipendiat 1746–50 läs 1746–56. Död 1756 enl fadrens bref till k:m i prot. 15.3.1756 „nyligen“.
s. 69 6402 Hellström, Steph... Fr. Åbo sk. 14.6.1737: Steph. Hällström Ab.
s. 69 U719 Herkepaeus, Gabr... Magister i Lund 1741. Se Tillägg och Rättelser.
s. 69 6391 Hornborg, Petr... Hans far p. 255, bror p. 316. Född 1718 i Helsingland. Död 1772 i Karkku.
s. 69 6369 Ignatius, Andr... Felaktig artikel; bör lyda: Föregåendes bror. Född 1719. Borgmästare i H:fors 1754. Död 1765. Den Andr. I. som nämnes i hufvudtexten, torde ej varit student.
s. 70 6328 Juvelius, Er... Son af handl. Juthe i Nykarleby. Skrifter, se Elmgr. II, 17; O. Hjelt i Sv. Litt. Sällsk. Skr. XXXII, 314.
s. 70 6399 Kärrström, Joh... Piikens. Fr. Åbo sk. 14.6.1737.
s. 70 6388 Leistenius, Jac... Död 1761 läs 1763.
s. 70 6389 Lindell, Joh... Ab. Fr. Åbo sk. 14.6.1737. Borgareson. Stipendiat 1748–87, då han i prot. 9.11 anmäles som död under sommarmånaderna och kallas „musicus samt cantor scholae“.
s. 70 6397 Mansnerus, Dan... Kimitoens. Fr. Åbo sk. 14.6.1737. Född 1716. Son af löjtn. Sam. M. på Gundby i Kimito. (Bergholm).
s. 70 6403 Melartopaeus, Gabr... Hauhoens. Fr. Åbo sk. 14.6.1737. Kh i Libelits 1748 läs 1768.
s. 70 6357 Paldanius, Car. Joh... Död som pastorsadj. i Kuopio 1740.
s. 70 6332 Pentzin, Dan... Docens 1752. Vicepastor i Finström läs i Jomala 1754.
s. 70 6362 Perander, Er... Bondeson. Född 1715. Kumo läs Karuna. Jfr p. 399.
s. 70 6394 Petrenius, Matth... Virmoens. Fr. Åbo sk. 14.6.1737.
s. 70 6375 Siderus, Joh... Hans far i LX.
s. 70 6401 Sonck, Car... Ostrob. Fr. Åbo sk. 14.6.1737.
s. 70 6363 Stenholm, Sim... Enl. prot. 14.1.1748 pressad till kronotjänst, hvarom dock inspektor prof. Hassel borde höras.
s. 70 6398 Sundelius, Joh... Ab. Fr. Åbo sk. 14.6.1737.
s. 70 6396 Thalin, Is... Birkalens. Fr. Åbo sk. 14.6.1737. Jfr i CII.
s. 70 6321 Wiikar, Jonas.. Född 1723.
s. 70 6365 Wolfstedt.. Kiikola läs Kiikala.
s. 70 6407 Aspegren, Car... Född 1714.
s. 70 6485 Astenius, Henr. & Jac... Fr. Åbo sk. 13.6.1738.
s. 70 6484 Astenius, Henr. & Jac... Fr. Åbo sk. 13.6.1738.
s. 70 6411 Avenius, Jac... Fr. Åbo sk. 5.8.1737, kallad notarius scholae.
s. 70 6413 Bergencrantz, Car. Fr... Kapten Om hans besynnerliga ansökan att k:m skulle med 1,200 dl:r smt ersätta prof. Enemans till kanslikollegiet inlämnade ms öfver dennes oriental. resa, se brefvet af 16.12.1783 (i Registraturet) till riksråd. baron Fr. Sparre. Ed. K. U. Nylander 1889.
s. 70 6499 Bergroth, Henr... Fr. Åbo sk. 13.6.1738.
s. 70 6476 Björkman, Andr... Fadren handl. Född 1722. Vistades i Elimä 1748, studerade vid akad. vt 1749 juridik o. ekonomi; afreste ht 1749 t. Degerby.
s. 70 U1273 Björkman, David... Från skolan i F:hamn läs kollega vid sk. i F. 1744.
s. 71 6417 Candelin... Arvid Kristofer C. student 1737, vistades i Impilaks 1748.
s. 71 6414 Cavonius, Jac. Nyl. p. 367 || „Respondens“ etc. hör till CIII p. 435.
s. 71 6496 Costiander, Gust. Tav. p. 372 || Fr. Åbo sk. 13.6.1738. Student 1738 (27.12 otrol., ty skulle då ej hört till detta rektorat). Född 1720. Munsterskrifvare. Död trol. 1764 i Paldamo. (Sukukirja sid. 348).
s. 71 6502 Deutsch, Imman... Fr. Åbo sk. 13.6.1738. Hans bröder i LXXV & LXXVII. Född 1720. Amanuens vid lagkommissionen 1741. E. o. kanslist vid justitie exped. 1742, ordin. 1750. Registrator där 1757. Kongl. sekret. 1759. T. f. revisionssekreterare 1772. Nyttjades af Gustaf III vid stadskuppen till expeditionens uppsättande. Adlad s. å. Hederstam. Död 1799 i Sth, slöt själf sin ätt. Jfr Rehbinders adelsmatr.
s. 71 6474 Europæus, Jac... Läs 1.6.1738 (ej 1.6.1748).
s. 71 6427 Ganander, Matth... Hans bror i LXXVII?
s. 71 6455 Gylling, Fr... Kpl läs Sockneadj.
s. 71 6410 Häggström, Nathan... Fadren lm. Född 1721. Viceborgm. 1746–85. Riksdagsman. † 1797.
s. 71 6495 Holmborg, Cl... Fr. Åbo sk. 13.6.1738. Bondeson. Begär i prot. 10.10.1755 att få äkta sin gamla flamma, en rusth.-dotter i Pargas.
s. 71 6489 Hyllén, Henr... Fr. Åbo sk. 13.6.1738. Stipendiat 1739–41, 1756–69.
s. 71 6445 Keckonius, Jos... Bondeson. Nämnd i prot. 7.11.1751, 17.4.1752, 15.3.1756 som gammal oanständig student i Ruovesi.
s. 71 6477 Kuhlström, Mich... Fr. Åbo sk. 13.6.1738.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >