Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 35 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 75 6784 Dahlström, Ol... Fr. Åbo sk. 10.6.1741.
s. 75 6750 Fagerlund, Henr... Klockareson. Född 1722 i Lappfjärd.
s. 75 6759 Foenander, Ge.... Son af rådman T. Göransson. Död 21 årig 1743 (Bergholm).
s. 75 6781 Gjönsteen, Gust... Fr. Åbo sk. 10.6.1741.
s. 75 6806 Gjörvell, Carl Christophersson. – Student i Åbo 1741, men ej upptagen i Index eller i Svg. matr. Naturlig son af sist öfverstelöjtn. Cph. Ehrensparre, som 1741 blef platsmajor i F:hamn och mycket utmärkte sig i ryska kriget († 1767). Född 1731. Enl. egen uppgift flitig åhörare af Scarin 1741–42. Student i Lund 1748, och skall först där antagit tillnamnet Gjörvell. Tit. kongl. bibliotekarie i Sth. Namnkunnig publicist och hist. samlare. Död 1811. Underhöll städse liflig förbindelse med de lärde i Åbo.
s. 75 6752 Hannelius, Salom... Sktift, se Strandb. II, 58.
s. 75 6707 Hast, Barth. Rud... Skrifter, se Sacklén II, 388.
s. 75 6762 Hortelius, Joh... Magister 30.7.1751.
s. 75 6746 Kyander, Andr... Sergeant, sedan landtbrukare i Rantasalmi, f. 1722 † 1804.
s. 75 6731 Lampel, Dan... Bondeson från Lochteå. Skolg. i Vasa. Född 1722.
s. 75 6734 Leopold, Andr... Hans bröder p. 395, 414. F. 1719 i Sääksmäki. Kanske = Joh. Andreas skolaris i H:fors 1734 jämte Vilhelm p. 395.
s. 75 U1180 Leopold, Erik Ludolf. – Föregåendes bror. Torde ock varit student, ehuru ej i Index. Skolaris i H:fors 1735. Auskultant i Åbo hofr. 1747. Slutl. borgm. i Vasa. Död 1779. (Selin).
s. 75 6737 Lindell, Joh... Bondeson.
s. 75 6770 Malm, Car... Fr. Åbo sk. 10.6.1741. En Car. Olai Malm skolaris i H:fors 1729, visitatoris navalis filiolus. Studiosus. Subofficiarius, misere undis periit 1749.
s. 75 6720 Melartopaeus, Car. Gust... Död 1772.
s. 75 6785 Mondolin, Andr... Fr. Åbo sk. 10.6.1741.
s. 76 6708 Röring, Joh... Fadren rådman i G. Karleby. Född 1721, † 1782. Postm. i G. Karleby 1769.
s. 76 6765 Wadsteen, Joh... Länsman.
s. 76 6735 Wång, Petr... bror p. 340, trol. ej, ty se där Suppl. Skolaris i H:fors 1733, son af kh där.
s. 76 6772 Ålund, Henr... Fr. Åbo sk. 10.6.1741.
s. 76 6797 Ahlberg, Jac... Klockareson.
s. 76 6824 Ascanius, Ge... Hans far i LX p. 230 (ej i LVIII).
s. 76 6807 Asp, Joh. [Michaelis]... Hans bror i LXXXVIII. Skolaris i H:fors 1728.
s. 76 6774 Demoën, Henr... Fr. Åbo sk. 10.6.1741.
s. 76 6848 Ekedahl, Arv... Fr. Åbo sk. 10.6.1741.
s. 76 6854 Elgfot, Andr... Från Åbo skola. Elmgr. I, 126. II, 25 (Ragvald. poika).
s. 76 6796 Fontell, Sv. Er... Hans bror i XCVI.
s. 76 6838 Gadd, Petr. Adr... Elmgr. I, 226, II, 10 f.
s. 76 6823 Gammal, Joh... Son af landsfiskalen Pet. Gust. G.
s. 76 6829 Hartman, Jac... Död 28.7.1794 på Terdis gård i Sääksmäki 71 årig.
s. 76 6846 Hellsten, Hällsten, Joh... Borgareson. Från Åbo skola. Död som student 26.5.1769 gml 48 år.
s. 76 6831 Hirn, David [Jonae]... Son af „kommissarien“ Jonas H. bosatt i Mäntyharju, hvars far (äfv. David Jonae) p. 148. Född 1722. Skilde sig från Borgå gymn. 1741.
s. 76 6791 Ingelius, Jac... Bondeson.
s. 76 6855 Jusselius, Joh... Från Åbo skola. Hans far i LXVI.
s. 76 6810 Korpenfeldt, Arv... Fråget. strykes. En gren af ätten Korpenfeldt l. Korpfelt blef redan 1639 adlad med namnet Silfverbögel.
s. 76 6821 Lethalin, Er. Joh... Joh:is. Cumoensis. Skolg. i Bjb, därifrån dim. redan 1739.
s. 76 6826 Oilenius, Er... Bondeson.
s. 76 6832 Orraeus, Mich... Son af kh And. O. i Rantasalmi († 1747); hans bröder i XCIX & CX, ej p. 375.
s. 76 6787 Pomelius, Er... Död 1798.
s. 76 6504 Riddelin, G. H... Född 1716. Postmästare i S:t Michel 1745, i Lovisa 1748. Död 1784.
s. 76 6817 Sahlberg, Henr... Andreae. Fadren uppbördsskr. i Kyro. Skolg. i Bjb.
s. 76 6818 Sineen, Sim... Joh. Bondeson. Skolaris i Bjb.
s. 76 6852 Sipelius, Henr... Borgareson. Fr. Åbo sk.
s. 76 6800 Sveigberg [Zweigberg], Joh... Fadren officer.
s. 76 6827 Thorberg, Joh... Bondeson från Lojo.
s. 76 6856 Widqvist, Petr. Austr.. p. 393 || Studens 1742 från Åbo sk. Född 1721. Se vidare noten i CXVIII.
s. 76 6861 Wittkopp, Henr... Fr. Åbo sk. 1742.
s. 77 6907 Achander, Andr... Klockareson. Skolaris i Bjb. Rektor 1758 läs 1753. Död 1758.
s. 77 6905 Ansteen, Matth... Bondeson.
s. 77 U734 Arenius, Petr... Hans far i LXV. Född 1723. Lm.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >