Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 40 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 144 16474 Bernt August Paldani f. Virdois (Vasku) 19.9.1823. Fdr sergeanten Otto P. och Fredrika Liljedal. Vb N. U. Malin. Västf. Teol.dim. 1853. Tjänstledig för sjuklighet 1856. † Ruovesi 10.1.1860.
s. 144 16476 Edvard Johan Krook f. Borgå stad 26.7.1825. Fdr apotekaren Carl Fredrik K. och hans första hustru Erika Helena Nymalm. Vb A. F. Gyldén. Nyl. Underofficer vid finska gardet 1850. I rysk militärtjänst 1851. Underlöjtnant vid finska indelta militären 1854. Stabskapten vid Tavastehus bataljon 1862. Kaptens avsked 1868. Tullförvaltare i Lovisa 1868, avsked 1878. † Helsingfors 27.8.1902.
s. 144 16477 Carl Emil Edgren f. Lovisa 29.7.1825. Fdr provinsialläk. MD Johan E. och Anna Charlotta Lönngren. Vb Z. J. Cleve. Österb. Mindre kam.ex. 1852. Revisor i Allm. revisionsrätten 1862, avsked 1889. † Helsingfors 17.10.1901.
s. 144 16478 Alexander Wahlberg f. Valkeala 10.3.1812. Fdr kap. Erik W. och Helena Sidensnöre. Lärare vid lägre elem.sk. i Fredrikahamn. Vb O. E. A. Hjelt. Vib. Teol.ex. 1847. Kapellan i Idensalmi 1853, i Kerimäki 1866. † Kerimäki 31.5.1868.
s. 144 16479 Viktor Georg Gustav Gabriel von Haartman f. Helsingfors 4.3.1830. Fdr stabskapt. Georg Gabriel von H. och Viktorina Helena Ladau. Vb H. A. Reinholm. Västf. Domarex. 1852. Större kam.ex. s. å. Ordförande i Finlands banks direktion 1866. Senator i ekon.dep. 1870, bitr. chef för finansexp. 1871, ledamot av finska komm. i Petersburg 1882, avsked 1888. Lantmarskalk 1888. Dränkte sig i sinnesförvirring i Rhen vid Bonn 21.5.1895.
s. 144 16480 Oskar Evald Ringbom f. Raumo 30.10.1829. Fdr provinsialläk. MD Carl Henrik R. och Gustava Albertina Avellan. Vb C. M. Crusell. Västf. Domarex. 1851. Justitierådman i Åbo 1880. † där 21.2.1912.
s. 144 16481 Johan Bernhard Schlüter f. Kontiolax 18.12.1828. Fdr magasinsförv., löjtn. Sven Johan S. och Agneta Eleonora Elisabet von Burghausen. Vb C. M. Crusell. Sav.kar. Kollega vid högre elem.skolan i Uleåborg 1854. Kyrkoherde i Viitasaari 1878. † på resa till Jyväskylä 28.7.1881.
s. 145 16482 Carl Adolf Krogius f. Viborg 14.12.1827. Fdr lagmannen Adolf K. och Katarina Charlotta Brusin. Vb C. M. Crusell. Sav.kar. Domarex. 1854. Häradshövding i Salmis domsaga 1868. † Borgå 2.1.1877.
s. 145 16483 Frans Carl Otto Wilhelm Winter f. Borgå [Pärnå] 23.6[29.5].1826. Fdr komm. lantmät. Jakob Fredrik W. och hans andra hustru Helena Charlotta von Essen. Vb A. F. Gyldén. Nyl. Teol.ex. 1852. Kapellan i Rautus 1879. † där 4.4.1897.
s. 145 16484 Anders Reinhold August Salovius f. Orivesi 9.4[9.5].1822. Fdr kap. Jakob Johan S. och Johanna Ottiliana Procopé. Vb N. U. Malin. Tav. Mindre kam.ex. 1855. Kontorsskrivare vid Finlands banks kontor i Åbo 1863, avsked 1894. † Mouhijärvi 19.10.1895.
s. 145 16485 Gustav Edvard af Hällström f. Helsingfors 3.8.1830. Fdr professorn Gustav Gabriel H. och hans andra hustru Hedvig Elisabet Gadolin. Vb Helsingfors lyc. Österb. FK och FM 1853. Amanuens vid astronom. observatoriet i Helsingfors 1856, avsked 1871. Aktuarie vid Livförsäkringsbolaget Kaleva 1880, avsked 1902. † Helsingfors 25.2.1909.
s. 145 16486 Carl Albert Ehrnrooth f. Nastola (Sesta) 25.11.1831. Fdr generalmaj. Gustav Adolf E. och Johanna Kristina von Platen. Vb Helsingfors lyc. Sav.kar. Domarex. 1851. Större kam.ex. 1852. Protokollssekreterare i Sen. finansexp. 1870. † Helsingfors 9.7.1873.
s. 145 16487 Carl Eugen Grönlund f. Helsingfors 13.11.1831. Fdr stadsläkaren MD Carl G. och Karolina Margareta Beata Sunn. Vb Helsingfors lyc. Västf. FK 1851. FM 1853. HFL och HFD 1857. Skollärare 1857. Lektor vid gymn. i Borgå 1862. † där 18.2.1881.
s. 145 16488 Nikolai (Nils) Matias Weckström f. Helsingfors 13.8.1830. Fdr postexpeditören Matias W. och Alexandra Uschakoff. Vb Helsingfors lyc. Nyl. Större kam.ex. 1851. Arkitekt. † Helsingfors 19.12.1863, i lungsot.
s. 145 16489 Johan Leonard Borgström f. Helsingfors 9.3.1832. Fdr kommerserådet Henrik B. och Karolina Kristina Kjemmer. Vb Helsingfors lyc. Österb. (med Vicekanslers tillstånd). Köpman i Helsingfors. Lantdagsman. † Helsingfors 8.2.1907.
s. 145 16490 Frans Paul Wilhelm von Hausen f. Helsingfors 6.6.1830. Fdr referendariesekr. Arnt Johan von H. och Maria Wilhelmina Edelheim. Vb Helsingfors lyc. Tav. Domarex. 1851. Större kam.ex. 1854. Direktör i Finlands bank 1876, avsked 1879. Ägde Mokulla i Hollola. † Helsingfors 29.10.1880.
s. 145 16491 Johan Albert Söderholm f. Åbo 9.5.1825 [1827]. Fdr snickarmäst. Anders Johan S. och Anna Kristina Falk. Vb Åbo gymn. Västf. FK och FM 1850. Docent i romersk litt. vid Univ. 1852. FL och FD 1853. † Helsingfors 22.10.1866.
s. 145 16492 William Constantin Mauritz Rosenbom f. Sordavala 10.9.1829. Fdr häradshövd. Erik Johan R. och Lovisa Natalia Jütenbogk. Vb Borgå gymn. Vib. FK och FM 1853. Domarex. 1855. Distriktschef i östra tulldistr. 1867. † Viborg 1.12.1879.
s. 145 16493 Robert Alfred Renvall f. Björneborg [Uskela] 11.11.1829. Fdr khd i Ulvsby TD och FM Gustav R. och Gustava Charlotta Revall. Vb Åbo gymn. Västf. FK och FM 1853. E. o. biblioteksamanuens vid Univ. 1853, ordinarie 1862. Avsked 1890. † Helsingfors 8.12.1895.
s. 146 16494 Carl Albert [C. Abraham] Renfors f. Åbo 23.3.1829. Fdr läderhandl. Henrik R. och Ulrika Paxén. Vb Åbo gymn. Västf. Domarex. 1850. Extra notarie i Åbo hovrätt 1851. † Tavastkyrö 6.6.1853.
s. 146 16495 Per Eberhard Heribert Rudolf af Enehjelm f. Lappträsk (Kristineberg) 17.6.1830. Fdr auditören Per Gabriel Anders af E. och Wilhelmina Henrika Uggla. Vb Borgå gymn. Tav. Skollärare 1857. Kollega vid högre elem.skolan i Nyslott 1859. † där 20.11.1868.
s. 146 16496 Carl Wilhelm Henrik Kjellin f. Sjundeå 18.5.1828. Fdr borgmäst. i Ekenäs Carl Magnus K. och Lovis Forssman. Vb Åbo gymn. Nyl. † f. d. student i Ekenäs 14.11.1859.
s. 146 16497 August Wilhelm Wessman f. Helsingfors 14.5.1825. Fdr trädgårdsmäst. Johan Fredrik W. och hans andra hustru Johanna Karolina Levan. Vb Borgå gymn. Nyl. Underlärare vid Univ. gymnastikinrättning 1848. FK och FM 1853. † Borgå Dregsby 31.8.1854.
s. 146 16498 Carl Edvard Lindeqvist f. Björneborg 5.11.1830. Fdr klockaren Johan Henrik L. och Ulrika Fonthén. Vb Åbo gymn. Västf. FK och FM 1850. Kollega vid högre elem.skolan i Björneborg 1852, avsked 1856. Handlande därst. Allmän dispaschör 1875. † Åbo 16.12.1894.
s. 146 16499 Johan Fridolf Grönros [Grönroos] f. Åbo 25.7.1827. Fdr postiljonen i Raumo Jakob Johan G. och Kristiana Tujulin. Vb Åbo gymn. Västf. Skollärare 1853. Rektor vid realsk. i Ekenäs 1873. † där 11.5.1883, för egen hand.
s. 146 16500 Bror Ehrenfried Bremer f. Kisko [Suomusjärvi Paavola] 17.10.1825. Fdr godsägaren Josef Reinhold B. och Ulrika Olin. Vb Åbo gymn. Västf. Teol.dim. 1849. Kyrkoherde i Mustasaari 1886. † där 19.9.1907.
s. 146 16501 Magnus Julius Hellström f. Åbo [Björneborg] 15.8.1829. Fdr handl. Magnus H. och Maria Kristina Kyrén. Vb Åbo gymn. Västf. FK och FM 1850. MK 1855. † Björneborg 28.6.1857.
s. 146 16502 Anders Liljefors f. Pöytis 21.8.1825. Fdr häradsdomaren i Keihäskoski Rekola Anders Henriksson och Elisabet Eriksdotter. Vb Åbo gymn. Västf. FK och FM 1853. Kollega vid högre elem.skolan i Åbo 1853. Kapellan i Åbo 1877. † där 30.11.1895.
s. 146 16503 Clas Fredrik Björnberg f. Björneborg 23.3.1830. Fdr handl. Carl Fredrik B. och Anna Sofia Tamlander. Vb Åbo gymn. Västf. Handlande i Björneborg 1855. Bankdirektör 1874. † Björneborg 5.8.1888.
s. 146 16504 Alexander Mauritz Forss f. Karislojo (Kärkelä) 4.1[12.1].1827. Fdr bruksinsp., godsägaren Wilhelm F. och Ulrika Illman. Vb Åbo gymn. Nyl. Studerade i Historisk-filolog. fak. † Nykarleby 12.1.1854.
s. 146 16505 Julius Alexander Forssman f. Helsingfors 13.12.1827. Fdr referendariesekr. Carl Samuel F. och Sofia Maria Ahrenberg. Vb Borgå gymn. Vib. Domarex. 1851. Protokollssekreterare i Sen. kansli(civil)exp. 1865, avsked 1880. † Helsingfors 5.3.1901.
s. 146 16506 Sven Nils Robert Heurlin f. Åbo 5.8.1827. Fdr hovrättsrådet Sven Nils H. och Maria Lovisa Granberg. Vb Åbo gymn. Västf. Domarex. 1852. Extra notarie i Åbo hovrätt s. å. † Åbo 27.4.1853.
s. 146 16507 Henrik Reinhold Frosterus f. Ilmola 18.3.1823 [1825]. Fdr khd FM Erik Johan F. och hans andra hustru Margareta Helena Franzén. Vb Åbo gymn. Österb. Elev vid Mustiala lantbruksinst. 1849. Sinnesrubbad 1850. † omkr. 1870.
s. 146 16508 Anton Albert Lewison f. Åbo 6.7.1823. Fdr fältkamr. Per Magnus L. och hans andra hustru Serafia Maria Bange. Vb Åbo gymn. Västf. † f. d. student i Kisko 13.12.1871.
s. 147 16509 Georg Zakarias Forsman f. Vasa 10.12.1830. Fdr khd i Tavastkyrö FM Georg Jakob F. och Anna Lovisa Ebeling. Vb Vasa gymn. Österb. FK och FM 1853. Skollärare 1853. Adjunkt i Vasa gymn. 1854. HFL 1858. HFD 1860. Professor i allmän historia vid Univ. 1863, i finsk, rysk och nordisk historia 1876. Senator och chef för kammarexp. 1882, för ecklesiastikexp. 1885. Avsked 1899. † Helsingfors 13.11.1903.
s. 147 16510 Herman Edvard Sjöberg f. Mustasaari [Vasa] 11.12.1829. Fdr kronofogden Mikael Wilhelm S. och Sofia Schroderus. Vb Vasa gymn. Österb. »Rentier». † mellan 1854 och 1863.
s. 147 16511 Johan Fredrik Thauvón f. Paltamo 8.8.1828. Fdr apotekaren Lars Reinhold T. och Maria Lovisa Aejmelaeus. Vb Kuopio gymn. Österb. FK 1851. FM 1853. Skollärare 1852. Rektor vid lägre elem.skolan i Torneå 1855. Tf kyrkoherde i Kuolajärvi 1869. Kyrkoherde i Ijå 1876. † där 18.5.1918.
s. 147 16512 Bernhard Christfrid Sarlin f. Viitasaari 13.4.1828. Fdr klockaren Henrik S. och Lovisa Schöneman. Vb Kuopio gymn. Tav. Teol.dim. 1849. Kyrkoherde i S:t Michel 1891. † där 8.11.1906.
s. 147 16513 Herman Wilhelm Roschier f. Saarijärvi 25.8.1827. Fdr khd David R. och Anna Wilhelmina Ahlgren. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. Teol.dim. 1851. Kyrkoherde i Nykyrka 1884, tjänstl. 1891. † Nykyrka 23.3.1900.
s. 147 16514 Ludvig Isak Lindqvist f. Nykarleby 3.10.1827. Fdr handl. och rådm. Isak L. och Johanna Sofia Kyntzell. Vb Vasa gymn. Österb. Konduktör vid Intendentkontoret 1855. Överdirektör i Överstyr. för allm. byggn. 1882, avsked 1887. † Helsingfors 2.2.1894.
s. 147 16515 Fredrik Edgard Leonard Bronikowski f. [Storkyro] 5.5[4.5].1827. Fdr majoren Johan Fredrik Sigismund B. och Karolina Fredrika Sundvall. Vb Vasa gymn. Österb. Domarex. 1852. Politieborgmästare i Åbo 1861. Lantdagsman. † Åbo 30.5.1868.
s. 147 16516 Nils Edvard Sandman f. Siikajoki 17.1.1829. Fdr länsm. Jonas S. och Kristina Elisabet Londicer. Vb Vasa gymn. Österb. Domarex. 1852. Häradshövding i Lappmarkens domsaga 1887. † Kittilä 15.5.1890.
s. 147 16517 Anton Teodor Heikel f. Lumijoki 13.11.1825. Fdr khd i Rovaniemi Per Samuel H. och Katarina Gustava Dobbin. Vb Vasa gymn. Österb. Lantm.ex. 1857. Kommissionslantmätare i Uleåborgs län 1876, avsked 1890. † Tervola 5.8.1903.
s. 147 16518 Otto Ferdinand Grönholm f. Jämsä 10.5.1827. Fdr länsm. Fredrik G. och Johanna Helena Gummerus. Vb Borgå gymn. Tav. Teol.dim. 1851. Kyrkoherdeadjunkt i Jämsä 1854. † där 26.12.1855.
s. 147 16519 Gustav Kant f. Ylöjärvi 15.6.1825. Mor (utan äktenskap) Eva Andersdotter Giltig. Vb Åbo gymn. Västf. Teologiestuderande. † Helsingfors 27.5.1851, i lungsot.
s. 147 16520 Frans Joakim Torckell f. Sund 30.8.1827. Fdr postmästaren Joakim T. och Maria Elisabet Woivalin. Vb Åbo gymn. Västf. Teol.dim. 1851. Kyrkoherde i Sund 1876. Lantdagsman. † Sund 17.2.1895.
s. 147 16521 Carl Oskar Emil Grönholm f. Jämsä 19.2.1826. Fdr länsm. Fredrik G. och Johanna Helena Gummerus. Vb Borgå gymn. Tav. † Jämsä 25.4.1848.
s. 147 16522 Johan Benedikt Sundvall f. Helsingfors 1.12.1828. Fdr teologieprofessorn Johan Matias S. och Wilhelmina Aejmelaeus. Vb Åbo gymn. Västf. Sinnesrubbad 1848. † Åbo 27.1.1854.
s. 147 16523 Carl August Bomansson f. Saltvik 5.4.1827. Fdr landsfiskalen Johan Fredrik B. och Jakobina Fredrika Gylling. Vb Åbo gymn. Västf. FK och FM 1853. HFL 1858. HFD 1860. Amanuens vid senatsarkivet 1859. Docent i nordisk historia vid Univ. 1862. Statsarkivarie 1870, avsked 1883. † Helsingfors 7.2.1906, blind.
s. 148 16524 Matias Wilhelm Hannelius f. Mouhijärvi 9.5.1823. Fdr bonden i Vestola Matts Hannus och Katarina Brigitta Johansdotter. Vb Åbo gymn. Västf. Teol.dim. 1850. Kyrkoherde i Kankaanpää 1882. † där 21.8.1902.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >