Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 40 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 117 1867 Preutzius, Andr. Georgii Björ. p. 89 || Sat. 146: Prytz; consul Aboensis decessit 1710. – Hans bror i XX. Nämd i prot. 29.3.1670, 22.12.1676 att några år varit borta. Rådman 1691, borgmästare 1696 i Åbo.
s. 117 1870 Raumannus [Paulinus], Henr. Pauli. p. 89 || Sat. 149: Paulinus, Henricus. – Hans far Raumannus i I. Kollega och 1679 konrektor i Björneborgs skola. Kh i Kumo 1688. Död 1713 (1712?). Skrifter, se Stjernm. p. 116; Elmgr. I, 99.
s. 117 1873 Resinius, Georg. Simonis Ab. p. 90 || Nämd i prot. 2.12.1673, 28.7.1674.
s. 117 1849 Ryselius [Ryzelius, Rhyselius], Olaus Andreæ Vg. p. 89 || Svg. 69: 21.11.1666. – Född 1640. Stipendiat 1673. Respondens 3.1673 u. Jac. Flachsenius. Kmn 1676 och kh 1700 i Odh. Död 1714.
s. 117 1852 Sachlenius [Sacklinius], Henr. Uloens. p. 89 || Ob. 186: 1666. – Bondeson. Student i Upsala 1662. Respondens der 1666 u. Unonius. Af honom en Orat. in natalem Caroli XI, Ab. 1668. Nämd i prot. 12.2.1668–69 i injuriesak, 9.6.1670, 8.2, 17.5.1671. Stipendiat 1671 (genast i 1 kl.) –1673. Respondens 1672 u. Falander. Magister 4.6.1672. Skolrektor och kpl i Uleåborg 1675. Död 1681. Skrifter, se Stjernm. p. 9; Elmgr. I, 57.
s. 117 1871 Salcherus, Henricus. Sat. 150: ædituus in Ikalis; obiit 1719. – Nämd i prot. 22.6.1669.
s. 117 1896 Salmenius, Henr. Georgii Kexholm. p. 90 || Vib. 65: 5.4.1667. – Hans bröder p. 72, 104. Ansökte stipendium 21.10.1670, utan framgång.
s. 117 1894 Smedeman [Schmedeman], Joh. Joh:is Vib. p. 90 || Vib. 63: 5.4.1667, secretarius status. – Son af Hans Schmedeman, borgm. i Viborg († 1655). Född 1652 l. 1653. Auskultant i Åbo hofr. 1672. Student i Upsala 26.11.1672. Kanslist i kansliarkivet 1673. Aktuarie i riksarkivet 1678. Adlad 1686. Öfverpostdirektör 1702. Kansliråd och statssekreterare 1710. Död 1713; grafskrift öfver honom af skalden Jac. Frese. Skrifter, se Sv. Biogr. Lex.
s. 117 1876 von Stockman, Franc. Alb:i. p. 90 || Son af borgm. i Ny Helsingfors Fr. Albrecht Stockman, adlad 1653; ätten introducerad 1672. Franciscus v. Stockman, student i Upsala 19.12.1668. Ej i ättartaflorna.
s. 117 1861 Stolstadius, Jon. Laurentii Vestm. p. 89 || Nämd i prot. 18.4.1668 och 17.5.1671 då ansökte stipendium.
s. 117 1877 Swaneström, Franc. Ludovici Nob. Nyl. p. 90 || I ättartaflorna blott Augustin Larsson, adlad (1646) Svanström, inspektor öfver sjötullarne i Finland, † 1672 utan söner.
s. 118 1844 Sveno Andreæ. Svg. 66: 16.9.1666. – Enl. Sveog. matr. annan än Heggegren i XXVI.
s. 118 1884 Thavastus, Johan. Thomae. p. 90 || Möjl. hade kh i Lojo Th. Simonis Tavast (kr. 1615) en son Thomas, hvars söner här nämnas.
s. 118 1885 Thavastus, Ericus Thomae. p. 90.
s. 118 1895 Thurén, Martin. Gregorii Vib. p. 90 || Vib. 64: 5.4.1667. – I prot. 4.11.1668 „klagar om exclusione“.
s. 118 1854 Tolpo [l. Tålpo], Henr. Johannis Ab. p. 89 || Son af handl. Joh. Tålpo i Åbo. – En Henr. Tålpo var 1683 handl. i Åbo.
s. 118 1855 Tolpo [l. Tålpo], Abrah. Johannis Ab. p. 89 || Föregåendes bror. Respondens 12.6.1680 u. Achrelius. I prot. 10.12.1686.
s. 118 1856 Tolpo [l. Tålpo], Simon Johannis Ab. p. 89 || Föregåendes bror. Född 1652. Student 1666. Stipendiat 1671–76. Respondens 1669 u. Miltopæus, 1671 u. Bång, 1672(?) och 1675 u. Jac. Flachsenius, 1673 och 7.3.1674 u. Svenonius. Kandidat 1675. Magister 27.7.1677. Adjunkt i filos. fakulteten 1675. Log. & metaph. professor 1679; teol. d:o 1700. Inspektor öfver Åbo nation 1691. Rektor 1688 & 1706. Död 1711. Skrifter, se Stjernm. p. 100; Elmgr. I, 104; Lidén; Marklin.
s. 118 1862 Torpensis, Petr. Petri Aros. p. 89 || Hans far i I. Född 1647. Nämd i prot. 15.5.1667, 18.4.1668. Biträde och adjunkt hos sin far i Odensvi 1669–79. Kmn i Hedemora 1679. Död 1711.
s. 118 1901 Trosundius, Joh. Svenonis Og. p. 90 || Nämd i prot. 13.4.1670.
s. 118 1256 Tyrvensis, Isacus. – Ansökte stipendium 24.4.1667.
s. 118 1888 Uleström [Uhlström], Jacob. Ostrob. p. 90 || Ob. 188: Ulström, 1667; Upsaliæ depositus; sacell. in Ijå 1682; obiit 1690. – Respondens 1670 u. Bång.
s. 118 1850 Ulhegius, Zach. [Olai] Ostrob. p. 89 || Ob. 184: Uhlhegius, 1666, Upsaliæ depositus. – Således hit från XXII. Nämd i prot. 12.2.1668, samt angående hans religiösa irrläror: 1.8, 23.8, 21.11.1688, 14.11, 20.11, 10.12, 11.12.1689 etc. Skrift, se Strandb. I, 204; Elmgr. I, 104.
s. 118 1874 Warnselius, Abr. Erici Halic. p. 90.
s. 118 Lue XXVIII.
Rectore Ol. O. Vexionio II 1667.
Studiosi inscripti 66. Pagg. 93–94.
Bor. 129–131; Ob. 193–198; Sat. 151–164; Sm. 133–136; Svg. 0; Vib. 66–69.
s. 118 1900 Agricola, Jacob. – Nämd i prot. 30.31, 16.4.1668 bötfäld. – En J. Agricola Nyl. respondens 1676 u. Laurbecchius. – En Jac. Agricola kh i Kalvola 1684, död 1699. En Jac. Nicolai Agricola sockneadjunkt i Vichtis 1677–87.
s. 118 1949 Alexius, Casparus Martini. Ob. 196: 1668. Student i Upsala 20.10.1666.
s. 119 1931 Arpolenius, Laur. Bartholli. p. 94 || Sockneadjunkt och 1678 kpl i Kisko. Död 1689.
s. 119 1915 Arvelius, Matthias. Sat. 154. – Nämd i prot. 28.5.1673. Kpl i Raumo 1678. Död 1698.
s. 119 U318 Austrenius, Joh. – Bondeson. Student i Åbo 1668. Stadskpl i Vexiö 1677. Kh i Odensjö, Småland, 1690. Död 1699.
s. 119 1951 Backman, Christiernus Matthiae Botn. p. 94 || Ob. 198: 1668. – Ofta näpst enl. prot. 17.3, 28.4.1669, 16.3.1670 etc.
s. 119 1928 Barckman [sedan Leijonberg], Jacob. Dieterici. p. 94 || Son af öfverinspektoren för sjötullarna i Finland Dietr. Barckman, adlad (1675): Leijonberg († efter 1685 – ty då responderade Petr. Erl. Colliander, som kallar honom sin nutricius; begrafven i Åbo domkyrka). Blotta namnet i ättartaflorna.
s. 119 1941 Boge [l. Båge], Paulus. Sat. 164: inspector praediorum. – Nämd i prot. 29.3.1670–80.
s. 119 1905 Brudegum [äfv. Bräutigam], Mich. Christierni. p. 93 || Vib. 68: 29.7.1667. – Nämd i prot. 4.11, 24.11.1668. Stipendiat 1670–74. Respondens 1670 u. Bång, 1671 u. Svenonius.
s. 119 1912 Busander, Thomas. Sat. 151: scholae Aboensis collega; obiit 1679 design. sacell. in Wirmo.
s. 119 1942 Cascas [l. Kaskas], Jacobus Sigfridi. p. 94 || Hans bror i XVII. Stipendiat 1670–75. Apologist i Tavastehus skola 1676. Kh i Loppis, 1692, i Kalvola 1700. Död 1702.
s. 119 1369 Castelmannus, Steph. [Svenonis?]. – Nämd i prot. 11.12.1668–15.12.1674 i Stockholm (köpman). Stipendiat 1669–74 (genast i 1 kl.).
s. 119 1946 Collinus, Mich. Johannis Lojoens. p. 94 || Sockneadj. i Lojo 1680. Kpl i Sjundeå 1683. Död 1691.
s. 119 1939 Collinus, Joh. Johannis. p. 94 || Sat. 162: Collinius; V. D. minister in Pälkäne; obiit 1685. – Hans bror p. 69. Nämd i prot. 20.9.1669–12.4.1676.
s. 119 1940 Collinus, Mich. Johannis. p. 94 || Sat. 163: Collinius; pastor regiminis; obiit 1685. – Föregåendes bror. Nämd i prot. 1672. Brodren Jac. i XII, nämd i prot. 9.5.1677.
s. 119 1956 Commolander, Jac. Jacobi. – Ofta i prot., sedan 30.6.1668 tills han slutligen 7.3.1688 uppsäges från akademins skydd, emedan idkar handel, hvaröfver magistraten idkeligen klagat. Får åter akad:s skydd, om skaffar sig någon plats 5.5.1691. Bland sökande till vaktmästare tjenst vid akad. 15.11.1693; förbigicks.
s. 119 1921 Dahle, Magn. Erici. Og. p. 93.
s. 119 1725 Efrepää, Matth. – Enl. prot. 10.7.1667 skall af kursorerne efterslås, emedan lupit sin väg från Philip Efrepää, som i 14 år uppfödt och låtit deponera denna sin „gosse“. – I Index: Jac. Paulius Euræpæ utan p., slägting?
s. 119 1937 Estolanus, Eric. Aeschilli. p. 94 || Sat. 160. – Nämd i prot. 22.6.1669. – En Aeschillus Estolanus sockneadjunkt i Mouhijärvi.
s. 119 1923 Forsius, Ericus Johannis Sud. p. 93 || Månne identisk med Er. J. Forsman [Forssman] Sud., stipendiat 1672–74, respondens 1672 u. Svenonius, 1673 u. Jac. Flachsenius? – En Er. Forssman kh i Björnlunda, Södermanland, 1687; död i hög ålder 1722.
s. 120 1952 Gutzæus [Gudseus], Fab. Jacobi Carel. p. 94 || Vib. 69: 11.2.1668. – Son af Jac. Gudseus, från Småland, kh i Lappträsk († 1685?). Nämd i prot. ofta för oskick, 12.8.1668–13.5.1671 då relegerad på 1 år. Konrektor i Helsingfors skola 1675–85. Kh efter fadren i Lappträsk. Död 1707.
s. 120 1920 Hagman [äfv. Hageman, och Hacks?], Magn. Petri Og. p. 93 || Student i Åbo 1667. Stipendiat 1669–73. Af honom en Or. commendationem pacis continens, Ab. 12.6.1671 (af en Magn. Petri Hacks citeras en Or. pacem ejusque delineationem sistens, Ab. 1671). Kmn 1676 och kh 1703 i Hägerstad. Död 1710.
s. 120 1906 Hasselqvist, Andr. Benedicti Calmar. Sm. 133: 1.8. – Son af borgaren i Kalmar Bengt Hasselqvist. Född 1646 i Kalmar. Student i Åbo 1667. Nämd i prot. 5.12.1669 tvistande med Småländska nation. Stipendiat 1669–71. Respondens 1670 u. Bång, 5.7.1676 u. Miltopæus. Magister 27.7.1677, primus. Pvgd i Reval 1672, der ock konrektor vid skolan. Riksdagsman för Åbo stift 1680. Kpl i Åbo samt e. o. teol. professor 1688. Kh i Pargas 1691. Död 1700. Skrifter, se Strandb. I, 98; Lidén; Marklin; Napiersky; Beise; fullständigast hos Löfgren.
s. 120 1922 Hedræus, Ol. Zachariae Gottl. p. 93 || Nämd i prot. som stipendiat 1671–74.
s. 120 1903 Heintzius, Paul. Matthiae Vib. p. 93 || Vib. 66: 29.7.1667. – Son af handl. Matth. Heintzius i Viborg. Stipendiat 1669–75. Respondens 1670 u. Bång, 1675 u. Sam. Gyldenstolpe. Magister 27.7.1677. Skolrektor och kort derpå gymn. lektor i Viborg 1675. Kh i Jääskis 1680. Död 1705.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >