Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 40 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 159 8568 Alanus, Claud. Boreal. p. 495 || Bor. 575: 15.3.1765. Kallas prostson, således hans far p. 293, bröder p. 454. Född 14.10.1751. Närv. vid akad. 1767.
s. 159 8564 Alopæus, Adam. Vib. p. 495 || Vib. 847: 13.3.1765. Hans far p. 332, bror p. 469. Född 1744. Landtbrukare; faktor för kronobränneriet (i Libelits?). Riksdagsman 1789, 1792, 1800. Död 5.7.1815.
s. 159 8565 Alopæus, Henr. Vib. p. 495 || Vib. 848: 13.3.1765. Föregåendes bror. Född 1745. Pvgd 1772. Kpl i Kesälax 1790. Död 18.6.1803.
s. 159 8599 Alstedt [Ahlstedt], Joh. Austr. p. 497 || Student 1765. Son af rusth. Thom. Aro i Piikis. Sockneadj. 1771 och kpl 1785 i Loimijoki. Död 1804. I prot. 22.6.1769 betyg till kondit. på sin hemort åt stud. Joh. Alstedt, som dock kallas Sudermannus(?).
s. 159 8600 Arnberg [Ahrnberg], Fridr. Bor. p. 497 || Bor. 580: 21.6.1765. Hans bror p. 486. Blef militär. Död 1773.
s. 159 8602 Avolin, Isaac. Boreal. p. 497 || Bor. 581: 21.6.1765. Hans bror p. 541?
s. 159 8540 Baër, Adolph Fr. Ostrob. p. 494 || Ob. 1092: 22.12.1764. Född 6.10.1750. Betyg 21.12.1768 till auskult. Död som vicenotarie 19.7.1793.
s. 159 8525 Becker, Joh. Satac. p. 493 || Sat. 918: 6.7.1764, Björneburg. Född 1746. Betyg 12.12.1774 till pvg. Kpl i Nackila 1784, i Ulfsby 1789. Död 1795.
s. 159 8569 Bergius, Petr. Satac. p. 495 || Sat. 920: 20.3.1765, Birckalaensis. Hans far (Petr.) p. 291? Född 1748. Landtmätare.
s. 159 8570 Bergius, Joh. Satac. p. 496 || Sat. 921: 20.3.1765, Birckalaensis. Föregåendes bror. Född 1752. Landtmätare.
s. 159 8556 Björcksten, Joh. Tavast. p. 495 || Student 1764. Hans bror p. 468. Född 25.3.1744 (24.3?).. Gymnasist i Borgå 1757. Pvgd 24.2.1767 (4.2?) till pastorsadj. i Hollola. Sockneadjunkts substitut 1772. Kpl i Hollola 1781. Vicepastor. Död 2.6.1809.
s. 159 8534 Borg, Carolus Ostrob. p. 494 || Ob. 1090: 29.10.1764 [26.10]. Son af först fänriken, sedan länsmannen och sockenskrifvaren i Pyhäjoki Carl B. Född 30.10.1747 (29.10.1744 enl. Ob. matr.). Betyg 29.5.1770 till pvg. Pvgd till pastorsadj. i Brahestad o. Salo 9.6.1770. Kpl i Kaustby 1778, i Ylikannus 1782. Död 30.7.1813. Skrift, se Strandb. II, 142; Elmgr. II, 15. Om honom och hans förfäder se Alcen. p. 32.
s. 159 8575 Breitholtz, Tider. [= Diederic.] Julius Nobil. p. 496 || Student 2.4.1765. Son af kapt. Edv. B. († 1762 i Virmo). Född 11.3.1748. Betyg 25.3.1769 till landtm. kontoret i Sth. Landtmätare. Egde Harois rusthåll i Virmo. Död 22.5.1812 i Åbo.
s. 160 8616 Broocman, Car. Gust. – Student 1765 i Upsala och i Åbo (se prot. 6.6). Son af boktr. i Norrköping Car. Fr. B. († 1761). Född 9.1.1747. Respondens 4.7.1766 (med ded. till prof. Ihre i Ups.) u. Bilmark. Sökt, redan frånv., för hushyra i Åbo, se prot. 29.11.1768, 1.6.1769. E. o. kanslist i antiqv. arkivet i Sth. Död 1770. Skrifter, se Sv. Biogr. Lex. Ny Följd.
s. 160 8546 Båga, Car. Gust. Satac. p. 494 || Sat. 919: 23.1.1765, Cangasal.; nat. 1750; militiæ se dedit.
s. 160 8566 Böisman [Boisman], Petr. Henr. Tavast. p. 495 || Student 1764. Son af kpl i Nastola Petr. Henr. B. († 1783; trol. p. 349). Född 12.5.1745. Gymnasist i Borgå 1760 på betyg af fadren. Nämd i prot. 10.5.1766 för slagsmål; domen 19.12 skall kommuniceras honom till Nastola, der han vistas. Pvgd 1768. Tjenstgjorde i Nastola o. flerstädes. Kpl i Orimattila 1798. Död 21.5.1831.
s. 160 8543 Caloander, Carol. Rob. p. 494 || Student 1764. Son af tullförvaltaren i Åbo Karl C. († 1794). Född 1752. Betyg 22.12.1769 till auskult. Hofrättskamrerare. Landträntmästare i Åbo o. Björneborgs län. Död 1800 på Hennola i S:t Marie s:n.
s. 160 8590 Carlstedt, Gust. Nyland. p. 497 || Student 7.6.1765, i nat. 13.6. Hans bror p. 490? Betyg 22.12.1769 till auskult. Följde med häradsh. Stålhandske. Kallas af magistraten i bref till k:m i prot. 23.3.1775 lös person, som begått stöld på stöld, nu i staden och säger sig vara student sedan 1765; k:m svarar, att han redan är skild från akad. (närmare i registraturet).
s. 160 U825 Dævel, Fredr. Ludv. Fenno. – Student i Upsala 10.12.1765: natus 30.6.1750 sub priv. inform. d:ni mag. Abrah. Lind Fenn. (p. 443). Kapten. Afsked 1793. Död 15.7.1830.
s. 160 8603 Dahl, Gabr. Austr. p. 497 || Student 1765. Hans far p. 339, bror p. 482. Född 1749. Auskultant i Åbo hofr. 26.6.1771. Häradsh. i Virmo domsaga 1793. Assessor 1810 och hofrättsråd 1818 i Åbo hofr. Afsked 1824. Död 1.11.1831 i Åbo.
s. 160 8585 Ehrenforss, Henr. Ostrob. p. 496 || Ob. 1096: 8.5.1765. Pedagog i Kristinestad. Hade 1770, 1771 rättegång vid akad. (se prot. 19.3.1771). Vårdslös i sin tjenst, suspenderad 1776, afsatt 1788.
s. 160 8560 Elfström, Henr. Joh. Vib. p. 495 || Vib. 843: 12.3.1764; obiit Aboæ. Gymnasist i Borgå 1760, klen i kunskaper.
s. 160 8586 Enroth, Wilh. Joh. Bor. p. 496 || Bor. 576: 9.5.1765. Född 20.2.1750. Betyg 15.6.1774 till pvg. Sockneadj. i Lemo 1775. Kpl i Urdiala 1788. Afsatt för fylleri och slarf 1811; domen stadfäst 1813. Död s. å.
s. 160 8548 Fabricius, Henr. Vib. p. 494 || Vib. 840: 6.2.1765. Hans far (Clem.) p. 331. Född 1747.
s. 160 8528 Forslin, Mich. Ostrob. p. 493 || Ob. 1087: 22.9.1764 [19.9]. Bondeson. Född 25.6.1745 (15.6?) å Tapio hmn i Lillkyro. Respondens 21.11.1770 och pro gradu 13.12.1770 u. Kalm. Magister 22.7.1772. Betyg 22.6.1773 att pvg (23.6) till kaplansadj. i Lochteå. Kpl i Evijärvi 1783. Död 25.8.1804.
s. 161 8561 Gestrin, Joseph Vib. p. 495 || Vib. 844: 23.3.1764. Efterföljandes bror?
s. 161 8571 Gestrin, Petr. Vib. p. 496 || Vib. 850: 23.3.1765. Hans far p. 359. Född 1744. Gymnasist i Borgå 1760. Betyg 15.2.1766 till pvg. Kpl i Pyttis 1768. Kh efter fadren i Vederlax 1782. Assessor i konsist. 1788. Prost. Död 1805. Trol. gäller det honom, då i prot. 25.3.1769 professor Ross i k:m förfrågar sig, huruvida stud. Gestrin (väl Dan. p. 516) finge trycka o. offentl. försvara en af dess bror, prestman i Ryssland, författad diss., mot att denne i dedid. angåfve sig såsom auktor; saken uppskjöts o. förföll.
s. 161 8580 Giers, Joh. [Er.] Nyl. p. 496 || Student 1765. Juris studerande. Betyg 26.5.1766.
s. 161 8539 Gyllenstén, Eric. Bor. p. 494 || Bor. 574: 15.12.1764. Född 17.6.1745. Respondens 30.3.1768 u. Planman, 1.7.1769 pro gradu u. Kalm. Magister 6.7.1769. Bataljonspredik. 1772 och 1773 regementspastor vid Björneborgs infant. regem. Kh i Sääxmäki 1779. Död 1791.
s. 161 8601 Gylling, Ad. Fridr. Austr. p. 497 || Student 1765. Hans far p. 370?
s. 161 8512 Hammarin, Henr. Austr. p. 494 || Student 1765. Född 1746. Betyg 7.5.1770 till pvg. Predikant i Eura 1772. Kpl i Koskis (Nyby) 1780. Död 1790.
s. 161 8594 Hedeen, Adolph. Eric. Bor. p. 497 || Bor. 579: 18.6.1765. Hans far p. 316. Född 21.8.1751 (24.8?). Respondens 15.6.1771 (med ded. till sin far) u. Bilmark, 20.7.1772 pro gradu u. Planman. Magister 22.7.1772. Betyg 13.3.1773 till pvg. Bataljonspred. Kh i Nurmijärvi 1781. Död 12.9.1784.
s. 161 8555 Hellenius, Jonas Nyl. p. 495 || Student 25.2.1765. Hans bröder p. 434, 440. Född 27.8.1748. Auskultant i Åbo hofr. 1767. E. o. kanslist 1768. Sergeant vid Björneb. regem. 1770. Fänrik 1771. Adlad jemte sina bröder 1772: af Enehjelm. Löjtnant vid Flemingska regem. 1775. Kapten vid Savolax fotjägare 1778. Major der 1784. Öfverstelöjtnants afsked 1790. Död 16.2.1830 i T:hus.
s. 161 8554 Hellenius, Car. Nic. Tav. p. 495 || Student 22.2.1765. Föregåendes kusin. Son af regementssekr. vid T:hus regem. Karl Hellenius († 1762 i H:fors). Född 1.8.1745 i Hollola. Gymnasist i Borgå 1760. Prof. Gadds aman. vid kem. laborat. 1766–70. Segercrantz stipendiat s. å. Respondens 20.12.1766 (med ded. till sin farbror räntm. And. H., sin mor Brig. Katarina f. Strandén och sin „bror?“ – eg. sin kusins svåger – regementsskrifvaren Car. Gust. Mether) och pro gradu 26.6.1769 u. Gadd. Magister 6.7.1769; jubelmagister 1819. Informator på landet 1770. Docens i zoologi o. ekonomi 11.10.1773. Betyg 17.5.1774 till Upsala. Disp. der 20.11.1776 u. Linné. På dennes rekom. botanices demonstrator i Åbo 1778, med professors värdighet o. säte i k:m (sedan 1780) samt rättighet till professors lön (1783). Promov. medic. doktor i Upsala 14.6.1780. Professor i ekonomin och naturalhist. 1793. Ledamot i kollegium medikum 1811. Afsked som emeritus 1816, då ock adlad: von Hellens. Död 16.1.1820 i Åbo. Var ledamot i vet. akad. i Sth sedan 1788 samt flere andra in- och utländska lärda sällskap. Skänkte sina samlingar till akad. Efter honom växtslägtet Hellenia uppkalladt. Skrifter, se Lidén; Marklin; Elmgr. II, 14 f.; flerstädes. Ofta nämd i Porthans bref till Calonius.
s. 162 8573 Helsingberg, Joh. Vib. p. 496 || Vib. 851: 16.4.1765. Hans far p. 370. Född 20.2.1750. Gymnasist i Borgå 1760. Respondens 19.7.1766 (med ded. till sin far och grat. af Chr. Ganander på finska runor) u. Porthan. Pvgd 1769 till pastorsadj. i Kangasniemi. Predikant vid artilleriregem. i Finland 1772. Kh i Letala 1780. Död 1812. Skrifter, se Strandb. I, 186; Elmgr. II, 15.
s. 162 8318 Hertzén, Joh. Nyl. – Student 25.6.1765; jfr Hertsenius p. 477.
s. 162 8547 Hirn, Dan. Vib. p. 494 || Vib. 839: 26.1.1765. Son af And. H. (hvars far p. 148, hvarest bör läsas Dav., ej Dan.) regementsskr. vid karelska dragonerna bosatt i Gust. Ad. s:n († 1788). Född 1744 i Sysmä. Gymnasist i Borgå 1758. Stipendiat 1765–71, då afförd emedan erhållit Ekestubbes stip. Respondens 28.11.1767 (med ded. till sin far) och pro gradu 30.6.1769 u. Gadd; sjelf præses 20.6.1774. Magister 6.7.1769. Inskr. vid Upsala akad. 13.10.1772. Studerade der under Aurivillius, af hvilken företedde i prot. 22.6.1774 vackert betyg, å hvilket utn. till LL docens i Åbo s. å. Esqvadronspred. vid Nylands dragonregem. 1775. Pvgd i Borgå 1775. Får enl. prot. 30.9.1779 fortfarande räknas som docens. Kh i Sjundeå 1780, i Janakkala 1793, i Kimito 1805. Teol. doktor 1800. Död 1822. Stundom nämd i Porthans bref till Calonius.
s. 162 U823 Hollender, Sim. Ob. – Student i Upsala 6.11.1764. Hans bröder i CIII. Född 3.6.1748.
s. 162 8544 Hoffrén, And. Gust. Nyl. p. 494 || Student 1765. Gymnasist i Borgå 1761, från Lovisa skola. Fältkommissarie. Borgmästare i Borgå 30.4.1783. Riksdagsman 1789. Död 1790.
s. 162 8576 Hufvudschiöld [Hufvudsköld], Carl Vilh. Nobil. p. 496 || Student 1765. Son af löjtn. Henr. H. till Raitniemi († 1757). Född 29.4.1753. Ansökte Ekestubbes stip. 13.12.1765. Betyg 29.5.1770 till auskult. i Åbo hofr. Possessionat å Liesniemi säteri och Raitniemi i Sagu. Lefde ännu 1799 (se Å. T. n:o 8. 16 och Porthans bref till Calonius d. å.).
s. 162 8572 Hynelius, Jac. Nyl. p. 496 || Student 1765.
s. 162 8527 Höök, Nic. p. 493 || Svg. 360: 19.9.1764, förut i Upsala. Kallas redan i ett betyg 26.10.1764 kandidat från Upsala. Stipendiat 1773–78. Respondens 9.3.1774 u. Gabr. Tidgren, 13.4.1775 pro gradu u. Lefrén. Magister 28.6.1775. E. o. esqvadr. pred. vid lifdragonerne 1778.
s. 162 8567 Ignatius, Bened. Jac. Vib. p. 495 || Vib. 849: 13.3.1764. Hans far (Sigfr.) p. 323, bror p. 453. Född 18.2.1746. Gymnasist i Borgå 1761. Stipendiat 1767, 1768. Respondens 5.12.1767 (med ded. till sin „patron“ assess. Joh. Ignatius, p. 364, och sin bror Chr. Crucig I., p. 453) u. C. G. Weman, 13.6.1769 pro gradu u. Gadd. Magister 6.7.1769, gratist. Konrektor i F:hamn 1769; rektor 1774. Pvgd 1771. Arkidiakon 1787. Kh i Ruokolax 1788. Kontraktsprost 1794. Död 23.9.1803. Samtidigt en annan B. J. Ignatius Nyl., se p. 553.
s. 163 8577 Lagerborg, Joh. Adolph. Nobil. p. 496 || Student 1765. Son af ass. i Åbo hofr. sedermera hofrättsn. o. vicepresidenten Karl L. († 1770). Född 9.7.1753. Ansökte Ekestubbes stip. 13.12.1765. Betyg 22.12.1769 till auskultant (26.2.1770). Notarie 1775. Viceadvokatfiskal i Vasa hofr. 1776. Häradsh. i Virmo o. Masku domsaga 1780. Lagman i Åbo o. Björneb. lagsaga 1793. Död 18.2.1805 på Hannula i Lemo s:n.
s. 163 8531 Laurin, Mart. Ostrob. p. 493 || Ob. 1088: 29.10.1764 [26.10]. Hans far p. 340. Född 9.4.1745. Hemmansegare. Död 1807.
s. 163 8532 Laurin, Jac. Joh. Ostrob. p. 493 || Ob. 1089: 29.10.1764 [26.10]. Föregåendes bror. Född 21.12.1746. Betyg 26.5.1778 till pvg. Adj. hos sin far i Kelviå. Kpl i Kärsämäki 1786. Död 1807.
s. 163 8535 Lenæsius, Joh. Angermann. p. 494 || Svg. 361: 12.11.1764. Respondens 28.4.1770 och pro gradu 13.4.1771 u. Bilmark. Magister 22.7.1772. Jfr p. 482, slägtingar?
s. 163 8553 Levan, Eric. Nyl. p. 495 || Student 20.2.1765. Son af klockaren Er. Barkman i Karislojo. Född 1746. Betyg 4.4.1774 till pvg. Pastorsadj. i Raumo. Kpl der 1788 och 1805 kh. Död 1820.
s. 163 8595 Lignell, Nic. Austr. p. 497 || Student 1765. Född 1744. Stipendiat 1768. Pvgd 1769. Sockneadj. i Tammela 1771. Kpl i Hausjärvi 1783. Kh i Janakkala 1807. Död 1817.
s. 163 8581 Lindberg, Gust. Nyl. p. 496 || Student 1765.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >