Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 5 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

201 13295 [1819] Junii d. 21. Joachimus Isaacus Tennberg natus die 12 Julii 1802 Patre Pastore et præposito Johanne Tennberg in Kangasala, jam defuncto. | afgången den 12/6 1822. att blifva Jurist | Advokat Fiskal i Åbo Hofrätt
202 13308 [1819 Junii] d. 22 Carolus Aspegren natus die 8 Februarii 1800. Patre Ruricola in Pelkäne. | afgången att blifva Prest i Borgå stift V.T. 1823. | År 1839 d. 24 April, såsom vorden Kapellan i Thusby, tit. Vice Pastor, inför D Kap. i Borgå undergått Pastoral Examen, med omd. Approbatur.
203 13309 [1819 Junii] d. 22. Carolus Fridericus Nordberg natus die XXIX. Julii MDCCCI, Patre Prætore territorialis Tavasteburgi, Carolo Johanne Nordberg. | Undergått Större Kameral-Examen och genast derefter uttagit Nations Betyg, som justerades 26/5 1824. | Död 184‹–›
204 13320 [1819 Junii] Septembr. d. 20. Gustavus Victor de Pont natus die 14. Octobris 1801. Patre Martino Reginaldo de Pont in legione excubiarum Præfecto olim defuncto.
205 13294 [1819] Octobr. d. 6. Laurentius Erling natus die 19. Octobris 1800. patre Erico Johanne Erling jam defuncto. | afgången med Betyg d. 13 Febr. 1821., att blifva Landtmätare
206 13330 [1819 Octobr.] d. 29. Carosul Wilhelmus Eklund natus die ‹–› Decembris 1796. patre Gustavo Eklund in Heinola. | afgången att blifva prest i Lifland H.T. 1821.
207 13352 [MDCCCXX] Febr. 25. Gustavus Adolphus Malin, natus die 9 Julii 1798 patre Johanne Malin Sacellano in paroecia Ackas | Prestvigd med Betyg H.T. 1821. | Lärare vid Bell-Lanc. Fattig Skolan i Wasa.
208 13360 [MDCCCXX] Maji 6. Pehr Emil Rancken natus die 11 Augusti 1802 patre Præposito atque Theologiae Doctore Gustavo Rancken in Bjerno. | Aflaggt Svenskt Skrifprof hos Eloquentiæ Professor, och dervid erhållit vittsord af Berömliga insigter, vår Termin 1824. | Sodalibus suis carissimus, Præceptoribus vero bonisq: singulis probatissenium juvenem præmatura mars abripuit, studiis academicis jamjam valedicturum. Obiit d. XII Decembr. MDCCCXXIV.
209 13369 [MDCCCXX] Maji 12 Johannes Albertus Vilhelmus Munck natus die IV. Junii MDCCCIII. patre subpræfecto C. I. Munck, jam defecto. | Philos. Mag 27/6 1823. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 18 Juni 1825. | Auscultant i Åbo Hof Rätt.
210 13377 [MDCCCXX] Junii 3. Wilhelmus Lyra, natus die VII Martii MDCCC, Patre Gabr: Lyra Sacellano in paroecia Assickala. | Undergått Större Kameral Examen 24/5 1824 med omdöme af Nöjaktiga insigter. | Uttagit Nations-betyg, hvilket justerades 26/5 1824. | Såsom Revisor i Post-Direktionen erhållit, uppå begäran, Afsked med Pension, d. 23 Juni 1835. | Död i Anianpeldo den 27 Jan. 1845.
211 13381 [MDCCCXX] Junii 2: Petrus Wilhelmus Widbohm natus die 19. Febr: 1768 patre Inspectore Villarum Petro Widbohm in Ulfsby. | afgången utan Betyg
212 13394 [MDCCCXX Junii] 20. Gabriel Wegelius, Natus die 7 Martii 1803. patre Assessore Davide Wegelio. in Paroecia Hattula. | Uttog Nations Betyg vid slutet af Höst Termin år 1824. | Ausc. i Åbo Hof Rätt. | Häradshöfding i Jämsä Domsaga 1847.
213 13396 [MDCCCXX Junii 20.] Ulricus Vilhelmus Wijkberg, natus die 3:tio Novembris 1805 patre Emanuele Wijkberg. | Uttagit Nationsbetyg d. 24 Oct. 1829, med vitsord af Nöjaktig flit samt Sedigt och Anstandigt uppförande. NB. likväl erinran om en skedd förseelse. | Erhållit den 21 Junii 1830, ett ytterligare betyg med samma videtur, men tillika innehållande en relation om hans under sitt vistande vid Universitetet praesterade kunskaps specimina: detta utfärdadt, enligt Nationsbeslut äfven, med omförmälan, att han under sin vistelse vid universitetet varit i en slagsmåls affär invecklad. Den 11:te sept. 1831 afgick till han såsom Underofficer vid Kejs. 46:te Jäg. Regem. ett ytterligare begärdt betyg öfver de terminer han, Ulr. Wilh. Wijkberg, vid Universitetet varit närvarande. Efter undersökning i behöriga Kataloger befunnos dessa hafva varit Vår- och Höstterm. 1821. | Under Löjtnant vid Nyslottska Jägar Regem. 1834. | 9/6 1836, såsom UnderLöjtnant vid Andra Finsk Linie Bataljon, utnämd Plac. Adjutant på Åland.
214 13398 [MDCCCXX Junii 20.] Benjaminus Salén, natus die XXI:mo Octobris 1803. patre consiliario Urbis Tavasteburgi Frederico Salén.
215 13399 [MDCCCXX Junii 20.] Victor Christianus Gylling, natus die 25 Februarii 1805 patre Camerario Heinolensi Carolo Fredrico Gylling. | afgången V.T. 1823. | Befordrad, såsom v. Häradshöfding till Cancellist i Åbo Hof Rätt, d. 26 Mars 1835. | Häradshöfding i Kymmene Domsaga 1847.
216 13433 [MDCCCXX] Decembris 18: Gustavus Adolphus Hjärne natus die XXI Februarii MDCCCV. patre Gustavo Hjärne Gubernatore Tavastiae. | Uttog Nations Betyg dat. d. ‹–› 1825. Gick in vid Ryska militairen som Junkare. Kapten vid Lif-Gardes Finska Skarpskytte Bataillon | Major och Adjutant hos General-Gouvernemen öfv. Finland Genral Thesleff.
217 13442 [MDCCCXXI] d. 15. Febr: Carolus Andreas Gröneqvist natus die XXII Januar: MDCCCIV patre C: G: Gröneqvist i Padasjoki. | Närvarande V.T. 1821; H.T. 1821; V.T. 1822; H.T. 1822; V.T. 1823; H.T. 1823; V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829; H.T. 1829 | Uttagit sitt Betyg den 15. Decemb. 1829 med Vitsord af Nöjaktig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt Uppförande. | Afled å Miehaniemi Hemman i Kuhmois Kapell af Padasjoki Socken, d. 7 Juli 1837.
218 13453 [MDCCCXXI] die 7. Apr. Johannes Fredericus Vilhelmus Stormbohm natus die III Januarii MDCCCV patre Johanne Ludovico Stormbohm Subcenturione in Syssmä. | Uttog Nations Betyg dat. d. 11 Juni 1825. | Ausc. i Åbo HofRätt.
219 13464 [MDCCCXXI] die 17. Maji Carolus Robertus Agricola natus die 14. Januarii 1803. patre Johanne Agricola (Fält-Cammarerare) | d. 10 Junii uttagit Nations betyg med välförtjent vitsord om berömlig flit och att i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande. Juris exam. betyget: Försvarliga Kunskaper. | Räntmästare i Helsingfors, död 1848.
220 13431 [MDCCCXXI die 17. Maji] Carolus Fridericus Nesselbladh natus die 22 Novembris 1801. Patre Carolo Colono. | Albo Academiæ inscriptus d. 16. Dec: 1820. | erhållit Betyg att ingå vid handel i Sverige den 24. Maji 1821. | Landthushållare i Hollola.
221 13469 [MDCCCXXI] 9. Junii Laurentius Henricus Gustavus Langenskiöld natus die 11 Januarii 1805. Patre Andrea Gustavo Langenskiöld Gubernatore Heinolensi. | Uttog sitt Nationsbetyg d. 18 Juni 1827 med intyg om Utmärkt Flit, och ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | År 1841 d. 6 October, såsom vorden Notarie vid HofRätten i Wiborg, utnämd till Härads Höfding i St. Michels Domsaga. | Landssekreterare i Wiborgs Län den 12. Juni 1845.
222 13485 [MDCCCXXI 9. Junii] Otho Robertus Claudius Gustavus von Gerdten natus die 12 Decembris Anno MDCCCV. Patre Georgius Gustavo von Gerdten. (Major). | Uttog Nations Betyg Höst Termin 1824. Ausc. i Åbo Hof Rätt. | Erhöll, på egen begäran, afsked 1834, såsom Kopist i Kejs. Senaten, och reste utrikes. | 1836 d. 31 Dec. g. st. Nådigt hugnad med värdighet af Kollegii-Sekreterare.
223 13483 [MDCCCXXI] ‹–› Junii Gustavus Elers natus die 3 Februarii 1800 Patre Fredrico Adriano Elers (Exp. Bef) in Urdiala. | Inskrefs i Semin. Theol. V.T. 1827. Nations Betyget af d. 19 Maj 1828 innehöll Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande. Efter genomgången Prest examen, hwarvid föllo VII Suffr. (Admittitur) ordinerad d. 3 Juni 1828 till Adj. Pastoris i Nyby l. St. Mårtens. | Predikant i Eura 1832.
224 13474 [MDCCCXXI 9. Junii] Johannes Elers natus die XXV. Junii MDCCCII. Frater proxime præcedentis. | Efter vanliga Specimina, Philos. Candidat. Maxime Dignus med 20 Suffragier, d. 11 Dec. 1826. | Promoverad Philos. Doctor d. 10 Julii 1827; utnämnd till apologist vid Björneborgs Trivial Skola den 26 Sept. 1827. | Conrector vid Björneborgs Triv. Skola 1831. | Såsom sinnesvag intagen på Dårhuset i Helsingfors.
225 13488 [MDCCCXXI] Junii d. XVI. Fridericus Edvardus Hake natus die 16 Martii anno 1805 Patre Nicolao Johanne Hake publico Exactore defuncto. in Paroecia Lempelä. | Den 29 Augusti 1826 uttagit Nations betyg, med vitsord af Berömlig flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande. | dog i Moskau om våren 1829. | Disputavit pro Exercitio praes. C. G. Sjöstedt. 1826.
226 13489 [MDCCCXXI Junii d. XVI] Davides Nylund natus die 3. Julii anno MDCCC, patre Andrea, Ruricola in Rengo. | Uttog Nations Betyg i slutet af H. T. år 1824 och blef Prest i Åbo stift. s. år | Kapellan i Nyby eller S:t Mårtens. 1833.
227 13490 [MDCCCXXI Junii d. XVI] Gustavus Reinholdus Mennander natus die 17 Februarii anno 1804 Patre Andrea Johanne Mennander Lectore Scholae Catheder: Aboensis jam defuncto. | Undergått offentligt förhör i Juridiska vetenskaperna 21/5 1824, och erhållit omdöme af Försvarliga Kunskaper. | Nationsbetyget, justeradt d. 26 Maj 1824, är uttaget. | Kronofogde i Nedre Sääksmäki Härad 1849.
228 13491 [MDCCCXXI Junii d. XVI] Carolus Gustavus Lilius natus die 25 Martii 1804 Patre Martino Lilius Pastore Ecclesiæ Kalvolensis jam demortuo. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 6 Juni 1826 och blef Prest i Åbo Stift. | Disput. pro Exercitio praes. Jac Bonsdorff 1826. | Choralis vid Åbo Domkyrko Finska Församl. 14/12 1831. | Vice Pastor 1837.
229 13492 [MDCCCXXI] Junii d. XVI. Adolphus Sahlstedt natus patre Olao Andrea Sahlstedt Subcenturione die 12 Januarii anno 1801. | Uttog Nations Betyg dat. d. ‹–› December 1825. Ausc. i Åbo Hof Rätt. | V. Häradshöfding. Död i Tavastehus 1835.
230 13493 [MDCCCXXI] Junii die XIX. Broderus Reginaldus Munck natus die 26 Decembris 1803 patre Claudio Johanne Munck Chiliarcha. | Närvarande H.T. 1821; V.T. 1822; H.T. 1822; V.T. 1823; H.T. 1823; V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825; V.T. 1826; V.T. 1827
231 13494 [MDCCCXXI Junii die XIX] Canutus Emilius Robertus Munck natus die 4 Aprilis 1807. frater proxime præcedentis. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 13 Dec. 1826. Erhöll i Juris Examen videtur af Berömliga insigter. Ausc. i Åbo Hof Rätt. | Copist i K. Senaten för Finland d. ‹–›. Vice Härads Höfding d. 20 December 1833. | Häradshöfding och Kanslist i K. Senatens Justitiae Departement, utnämd d. 9 Oct. 1841 till Protokoll Sekr. i samma Departement. | Referendariesekreterare
232 13496 [MDCCCXXI] Junii XXI. Carolus Emilius Wetterhoff, natus die 2. Januarii anno 1804. patre Ottone Frederico Wetterhoff Chiliarcha. | uttagit Betyg att blifva Militair V.T. 1823. | Kapten i Svensk tjenst. | Egendoms ägare i Tammela.
233 13520 [MDCCCXXI] Novembris die 5:to Carolus Axelius Sahlstedt natus patre Olao Andrea Sahlstedt Subcenturione die 26. Mart: 1802 | afgången utan Betyg
234 13539 [MDCCCXXI] Decembris d. VIII Gustavus Hahl natus patre Colono Davide Hahl die 1 Octobris anni 1796 in Ecclesia Heinola paroeciæ Hollola annexa. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 12 Mars 1825, för att blifva Prest i Borgå Stift. | Paedagog i Heinola 1828.
235 13541 [1821] December d. XI: Axelius Gustavus Augustus Palmfelt natus patre Chiliarchae locum tenente Gustavo Carolo Palmfelt die XIV Novembris MDCCCIV. | Uttagit sitt Nations betyg med Videtur af Utmärkt flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Under d. 20 December 1833 utnämnd till Vice Härads Höfding af K. Hof Rätten i Åbo.
236 13542 [1821 December d. XI] Augustus Emanuel Wijkberg natus die XIX Maji MDCCCIII patre rationum Curatore Emanuele Wijkberg. | Närvarande H.T. 1822; V.T. 1823; H.T. 1824; V.T. 1825; V.T. 1826
237 13544 [1821 December d. XI] Andreas Johannes Österman natus die XXIV Octobris MDCCCI, patre, fabro ferrario, Andrea Johanne Österman. | Nat. in Paroecia Itis. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 24 Mars 1825, att bli Prest i Borgå Stift. | Kapellan i Askola | Död 1842.
238 13548 [1821 December d. XI] Jeremias Laccenius natus d: 1. Junii MDCCXCVIII patre, praedii equestris Domino, Jacobo Laccenius. | Närvarande V.T. 1822; H.T. 1822; V.T. 1823; V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825
239 13566 [1821] Decembr: XVII. Carolus Jacobus Reginaldus de Pont natus die XXII Maji MDCCCIII patre Martino Regenaldo de Pont in legione excubiarum Præfecto. | Uttagit Nationsbetyg d. 19 Mars 1827: med Vitsord af Nöjaktig Flit, och ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande
240 13567 [1821 Decembr: d. XVII] Claudius Martinus Albertus de Pont natus die XV Junii MDCCCIV frater praecedentis. | Uttagit Nationsbetyg d. 19 Mars 1827. med samma vitsord som föregående.
241 13571 [1821 Decembr: d. XVII] Fredericus Vilhelmus Rancken natus die XXXI Maji MDCCCV Patre Gustavo Rancken Theol: Doctore atque Praeposito in Bjerno. | Närvarande V.T. 1822; H.T. 1822 | Prestvigd 1828. | År 1837, såsom vorden Sockne-Adjunkt i St. Mariä, utnämd till Kapellan dersammastädes. | och V. Pastor.
242 13500 [MDCCCXXII] Februarii IX Carolus Fridericus Theodorus Lange natus die V Septembris anno MDCCCIII Patre Carolo Henrico Lange Chiliarchae locum tenente. | Närvarande V.T. 1822; H.T. 1822; V.T. 1823; H.T. 1823; V.T. 1824
243 13574 [MDCCCXXII] Februarii IX Nicolaus Rubén natus die VIII Decembris anno MDCCCV Patre Gustavo Rubén vicibus Judicis territorialis Fungente. | Vice Häradshöfding. Död 183‹–›.
244 13575 [MDCCCXXII] Februarii 16. Adolphus Reginaldus Lang natus die XXIV Junii anno MDCCCV Patre Laurentio Lang, Exactore. in paroecia Lampis | Philosophiae Candidat Admodum Dignus med 17 Suffragier den 11. Junii 1827. | promoverad Philosophiæ Doctor den 10 Julii samma år. | Ordinerad till prest uti Borgå Stift med vittsordet Approbatur c. laude 19/12 1827. | Pastoral-examen 1836 med vitsordet Laudatur. | Kyrkoherde i Padasjoki 1850.
245 13591 [MDCCCXXII] Martii die IX. Carolus Wilhelmus Mæxmontan. Natus die 31. Martii Anno 1807. Patre C. A. Mæxmontan vicebus Judicis territorialis fungente. | Uttog Wittnesb. d. 12 Juni 1829. med vitsord af Nöjaktig flit, och, sedigt samt anständigt Uppförande, dock under anmärkning att han blifvit af Consist. Min. skyldig känd – till en förseelse, hvarföre han på ett halft år blef relegerad. | Vice Häradshöfding.
246 13597 [MDCCCXXII] Martii die XXX Gustafuus Adolphus Kjellman natus die 14 Augusti Anno 1803 Patre C: M: Kjellman Decempedatore. in paroecia Laukas. | Närvarande V.T. 1822; V.T. 1823; H.T. 1823; H.T. 1824; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827 | Häradsskrifvare i Korsholms Medledels Härad
247 13602 [MDCCCXXII] Aprilis die XXVII Elisus Ferdinandus Walden natus die XXII Februarii Anno MDCCCVI. Patre E: Walden vice Pastoris fungente in Paroesia Lampis. | Kallar sig numera Waldens (Åbo d. 10 Mars 1825.) | Närvarande V.T. 1822; H.T. 1822; V.T. 1823; V.T. 1825; H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; H.T. 1828; V.T. 1829; H.T. 1829; V.T. 1830 | Uttagit sitt Afdelnings Bevis den 11 Junii 1830, med Vitsord af Berömlig Flit; och ett i alla afseenden stadgadt och berömvärdt Uppförande. | Tullförvaltare i Torneå.
248 13601 [MDCCCXXII] Aprilis die XXVII Johannes Petrus Broström natus die XXIV Augustii Anno MDCCXCIX Patre Macellario J: Broström. (Hökare) | Närvarande V.T. 1822; H.T. 1822; V.T. 1823; H.T. 1823; V.T. 1824; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827.
249 13614 [MDCCCXXII] Maij die II. Fredricus Gustafvus Borgenström natus die III Januarii anno MDCCCIII Patre Adolpho J: Borgenström locum Tribuno Militum Tenente. | afgången genast att blifva Militair. | Uttagit betyg d. I. Nobember 1825.
250 13628 [MDCCCXXII] Junii die 1 Ericus Abrahamus Nordenstedt Natus die XIX Septembris MDCCCIV Patre Andrea Nordenstedt Rei Agrimensoriæ Præfecto Generali. | Uttagit Nationsbetyg den 27 Maj 1826. likväl icke ‹–›

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >