Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 45 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 162 16712 Hugo Conrad [C. H.] Appelgren f. Helsingfors 25.6.1832. Fdr univ. apotekaren Conrad A. och Johanna Gustava Julin. Vb K. G. Finér, C. A. W. Malmborg, J. V. Rosenborg. Österb. Sjökapten. Anställd på affärskontor i London. † där 2.4.1882.
s. 162 16726 Selim Ekelund f. Artsjö 14.3.1828. Far (?styvfar) sjötullvaktmäst. Karl E. Mor (utom äktenskapet) Sofia Wilhelmina Forssman. Vb Borgå gymn. Nyl. Godsägare på Överby Kuus i Kyrkslätt. † där 11.1.1868.
s. 162 16727 Carl Johan Gyllenbögel f. Borgå stad 28.2.1828 [1831]. Fdr sjötullvaktmästaren Johan Fredrik G. och hans första hustru Helena Gustava Gyllenhök. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.dim. 1852. Kapellan i S:t Andreae 1883. † där 11.11.1905.
s. 162 16729 Magnus Ernfrid Forsström f. Mäntyharju 26.10.1831. Fdr kronofogden Carl Magnus F. och Agata Serafia Stiervald. Vb Borgå gymn. Vib. FMK 1856. FMM 1857. Forstkonduktör 1859. Överforstmästare i Ijå inspektionsdistr. s. å. † Pudasjärvi Lepola 25.11.1903.
s. 162 16730 Gustav Wilhelm Bergroth f. Sahalax 10.6.1831. Fdr khd Nils Aron B. och Johanna Ulrika Steen. Vb Åbo gymn. Tav. Skollärare 1851. Lärare vid lägre elem.skolan i Nystad 1853. † där 10.6.1868.
s. 162 16731 August Wilhelm Dahlberg f. Åbo 5.1[5.7].1825. Fdr fältväbeln vid stadsvakten Gustav D. och Anna Hertzman. Vb Åbo gymn. Västf. Domarex. 1853. Vicehäradshövding 1858. † Åbo 3.8.1871.
s. 163 16732 Jeremias Ferdinand Kreander f. Fredrikshamn 7.12.1830. Fdr handl. Anders K. och Maria Elisabet Rechardt. Vb Borgå gymn. Vib. Forstkonduktör 1860. Forstmästare i Saarijärvi revir 1861. † där 18.3.1882.
s. 163 16733 Carl August Winter f. Jorois 31.5.1830. Fdr khd Gustav W. och Anna Gustava von Essen. Vb Borgå gymn. Sav.kar. Teol.ex. 1855. Kyrkoherdeadjunkt i Pärnå s. å. † där 9.8.1857.
s. 163 16734 August Natanael Qvist f. Fredrikshamn 12.9.1829. Fdr khd Carl Johan Q. och Katarina Naht. Vb Borgå gymn. Vib. Fabriksägare. † Janakkala 21.7.1875.
s. 163 16735 Carl August Ålenius f. Eckerö 13.2.1829. Fdr hemmansägaren i Storby Matias Å. och Maria Katarina Jung. Vb Åbo gymn. Västf. Domarex. 1853. Hovrättsnotarie i Åbo 1862. † där 24.12.1863.
s. 163 16736 Johan Stolpe f. Vasa 6.11.1827. Fdr khd i Pikis Nils Abraham S. och Ebba Kristina Forsman. Vb Åbo gymn. Österb. Teol.dim. 1856. Skollärare 1857. Kollega vid högre elem. (real) skolan i Tammerfors 1860, avsked 1892. † Ruovesi 25.11.1901.
s. 163 16737 Edvard [E. Ulrik] Wilhelm Nikeforus Leidenius f. Kustö [13.3.1826]. Fdr kap. Ulrik L. och Sofia Wilhelmina Cavander. Vb Åbo gymn. Västf. Teol.dim. 1853. Kyrkoherde i Valkjärvi 1881. † där 21.6.1887.
s. 163 16738 Carl Johan Liljelund f. Västervik, Sverige 18.4.1830. Fdr logarvaren i Tammerfors Sigurd Sven L. och Anna Elisabet Sohlberg. Vb Åbo gymn. Västf. Större kam.ex. 1853. Vicelandskamrerare i Tavastehus 1862. † där 26.5.1868.
s. 163 16739 Gustav Jansson f. Nummis 6.6.1825. Fdr länsm. Johan Fredrik J. och Maria Gustava Österberg. Vb Åbo gymn. Nyl. Teol.dim. 1852. Nådårspredikant i Åbo. † där 8.12.1855.
s. 163 16740 Nikolai Fredrik Modeen f. Tyris, Ingermanland 6.11.1828 (n. st.) Fdr khd Philip M. och Natalia Katarina Borenius. Vb Borgå gymn. Vib. FMK 1856. FMM 1857. Forstkonduktör 1860. Forstmästare i Loimala revir 1860, avsked 1892. † Impilax Matkalampi 20.5.1903.
s. 163 16741 Emil August Bredenberg f. Tenala 3.10.1827. Fdr jaktlöjtn. och rådm. i Nådendal Emil Gustav B. och Karolina Elisabet Bäckvall. Vb Åbo gymn. Västf. Teol.ex. 1851. Kapellan i Janakkala 1858. † där 15.12.1885.
s. 163 16742 Gustav Severin Lundqvist f. Pargas 26.8.1826. Fdr lumpsamlaren Gustav L. och Hedvig Helena Johansdotter. Vb Åbo gymn. Västf. Lantm.ex. 1852. Vicelantmätare 1856. † Laukas 19.11.1863.
s. 163 16743 Bernt August Trygg f. Åbo 27.4.1828. Fdr järnhandl. Carl Henrik T. och hans första hustru Anna Kristina Sjöblom. Vb Åbo gymn. Västf. † f. d. stud. i Åbo 10.11.1857.
s. 163 16744 Otto Fredrik [O. Fridolf] Wilhelm Sjöstedt f. Åbo 15.3.1827. Fdr justitierådm. Adolf Reinhold S. och Gustava Bonsdorff. Vb Åbo gymn. Västf. Domarex. 1853. Större kam.ex. 1856. Häradsskrivare i Övre Satakunta nedredels härad 1865. † Oripää 27.4.1894.
s. 163 16745 Carl Lorentz Mortimer Sundberg f. Åbo 8.2.1827. Fdr rådm. Carl Gustav S. och Amalia Laurentia Mörk. Vb Åbo gymn. Västf. Domarex. 1854. Notarie i Åbo hovrätt 1863, avsked 1866. Sakförare. † på sin egendom Hagaskytt i Lojo 27.9.1890.
s. 163 16711 Axel Gabriel (af) Björksten f. Helsingfors 31.8.1832. Fdr senatsledamoten Bror Ulrik af B. och Gustava Ulrika Kuhlberg. Vb K. G. Finér. Tav. Domarex. 1852. Större kam.ex. 1853. Referendariesekreterare i Sen. just.dep. 1876. † Helsingfors 29.5.1895.
s. 164 16728 Gustav Ferdinand Ferrin f. Impilax 12.7.1829. Fdr khd Carl Gustav F. och Johanna Fredrika Wallenius. Vb Borgå gymn. Nyl. HFK och HFM 1857. Kollega vid högre elem.skolan i Jyväskylä 1858. † där 20.5.1859.
s. 164 16746 Evert Edelfrid Wasastjerna f. Malax 23.2.1833. Fdr kontorsskriv. vid Finlands bank Johan Jakob W. och Katarina Kristina Bange. Vb Vasa gymn. Österb. FK och FM 1853. Ingick vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommun. 1856. Bankdirektör vid statsjärnvägarna 1871, avsked 1898. † Helsingfors 20.5.1930, den sist levande av denna periods studenter.
s. 164 16747 Ivar Agaton Bergroth f. Punkalaitio 22.2[28.2].1831. Fdr khd FM Fredrik Efraim B. och hans andra hustru Kristina Sofia Hornborg. Vb Vasa gymn. Västf. FK och FM 1853. Skollärare. Lektor vid gymn. (lyc.) i Tavastehus 1865. † där 20.12.1880.
s. 164 16748 Herman Rudbäck f. Idensalmi 20.7.1832. Fdr häradsskriv. Anders R. och Maria Sofia Crohns. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. † student i Helsingfors 1.4.1856.
s. 164 16749 Erik Rudbäck f. Idensalmi 17.4.1830. Fdr häradsskriv. Anders R. och Maria Sofia Crohns. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. HFK 1856. HFM 1857. Gymnasiiadjunkt i Kuopio 1858. Pseud. Eero Salmelainen. † Kuopio 29.6.1867.
s. 164 16750 August William Forsten f. Kuopio 3.3[8.3].1830. Fdr landskamrer. Carl Gabriel F. och Maria Charlotta Molander. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. FK och FM 1853. MK 1858. ML 1861. MKD 1863. Provinsialläkare i Idensalmi 1867, avsked 1892. † där 11.5.1894.
s. 164 16751 Johan Carl Emil Frosterus f. Helsingfors 9.4.1830. Fdr biskopen Robert Valentin F. och Anna Aurora Matilda Lybecker. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. FK och FM 1853. Domarex. 1859. Förste expeditionssekreterare vid kejsarens kansli för Finland 1870. Adlad 1875 och tog namnet af Frosterus. Senator i just. dep. 1882. President i Vasa hovrätt 1890. † Vasa 31.1.1900.
s. 164 16752 Lars Bernt Olsoni f. Pieksämäki 3.10[8.10].1830. Fdr kronofogden Carl Fredrik O. och hans första hustru Sofia Magdalena Ahnger. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. FK och FM 1853. MK 1856. ML 1859. MKD 1860. Provinsialläkare i Tammela 1878. Lantdagsman. † Forssa 2.1.1880.
s. 164 16753 Henrik Philip Modeen f. Tyris, Ingermanland 19.12.1830 g. st. Fdr khd Philip M. och Natalia Katarina Borenius. Vb Viborgs gymn. Vib. FMK 1856. FMM 1857. Skollärare 1857. Kollega vid högre elem.skolan i Borgå 1860, avsked 1876. Stadskamrerare i Borgå 1875, avsked 1891. † Helsingfors 16.9.1900.
s. 164 16754 Adolf Johan Mauritz Wilhelm Tavaststjerna f. Pieksämäki 10.12.1830. Fdr komm.lantmät. Johan Wilhelm T. och hans andra hustru Gustava Juliana Taube. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. Kontorsskrivare i Finlands bank 1862. Bankkommissarie i Sordavala 1887. † där 14.11.1890.
s. 164 16755 Axel Ivar Roos f. Uleåborg 19.8.1830. Fdr lagmannen Anders Jakob R. och Anna Kristina Wänman. Vb Kuopio gymn. Österb. FK och FM 1853. Studerade medicin. † Ilmola 20.1.1871.
s. 164 16756 Carl Severin Emeleus f. Vasa 28.3.1830. Fdr koff.kaptenen Johan E. och Gustava Elisabet Gummer. Vb Viborgs gymn. Vib. HFK 1856. HFM 1857. Kollega vid högre elem.skolan i Viborg 1857. † där 3.7.1886.
s. 164 16757 Otto Alfthan f. Viborg 16.3.1833. Fdr grosshandl. Anton A. och Helena Schröder. Vb Viborgs gymn. Vib. Teknolog. Trafikdirektör vid Helsingfors-Petersburgs järnväg 1872. † Helsingfors 14.2.1872.
s. 165 16758 Reinhold Emil Enwald f. Leppävirta 22.1.1830. Fdr häradshövd. Reinhold Wilhelm E. och Karolina Ervast. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. Domarex. 1853. Häradshövding i Pielavesi domsaga 1877, avsked 1896. † Leppävirta 13.3.1903.
s. 165 16759 Gabriel Ehnberg f. Kuopio 24.3.1830. Fdr svarvaren och rådm. Fredrik Reinhold E. och Eva Gustava Kluostarinen. Vb Kuopio gymn. Sav.kar. Domarex. 1853. Borgmästare i Joensuu 1860. † där 1.1.1871.
s. 165 16760 Johan Adolf Gonander f. Tavastkyrö [Humppila] 8.2[17.2].1828. Fdr nådårspredikanten i Tavastkyrö Anders Gustav G. och Johanna Magdalena Monthén. Vb Vasa gymn. Västf. Antog namnet Tenho. Tidtals sinnessjuk. † Tavastkyrö 13.11.1897.
s. 165 16761 Johan Mauritz von Essen f. Vörå [Oravais 25.5.1830]. Fdr löjtn. Otto Mauritz von E. och hans andra hustru Lovisa Charlotta Asp. Vb Vasa gymn. Österb. FK och FM 1853. Amanuens vid Åbo domkapitel 1855, vicenotarie 1865. † Åbo 1.8.1872.
s. 165 16762 Johan Robert Castrén f. Övertorneå 20.1.1828. Fdr khd i Nedertorneå TD Carl Arvid C. och Katarina Elisabet Dillman. Vb Vasa gymn. Österb. Teol.dim. 1852. Kyrkoherde i Karungi 1874. † där 15.9.1894.
s. 165 16763 Fredrik Edvard Castrén f. Övertorneå 27.4[17.4].1829. Fdr khd i Nedertorneå TD Carl Arvid C. och Katarina Elisabet Dillman. Vb Vasa gymn. Österb. Teol.ex. 1852. Kyrkoherde i Nedertorneå 1882. † där 11.2.1892.
s. 165 16764 Herman Gabriel Crohns f. Helsingfors 9.3.1830. Fdr rådm. Herman Josef C. och Eva Maria Cadenius. Vb Kuopio gymn. Nyl. Domarex. 1852. Större kam.ex. 1853. Sekreterare vid krigskommissariatet 1857, på indragningsstat 1868. † på Lappviks sinnessjukhus i Helsingfors 30.1.1878.
s. 165 16765 Gustav Fredrik Svanljung f. Brahestad 30.9.1831. Fdr rådm. Carl Gustav S. och Katarina Serafia Frieman. Vb Vasa gymn. Österb. FK 1853. MK 1863. ML 1867. MKD 1868. Provinsialläkare i Brahestad 1879. † där 1.4.1881.
s. 165 16766 Mauritz Teodor Gottsman f. Vasa 3.1.1832. Fdr häradshövd. i Salo doms. Johan Fredrik G. och Katarina Fredrika Krogius. Vb Vasa gymn. Österb. † Tavastehus 23.3.1851, under resa.
s. 165 16767 Anton Henrik Fagerström f. Vasa 4.12.1830. Fdr hovrättsrådet i Viborg Anton Erik F. och hans andra hustru Brigitta Sofia Gummer. Vb Viborgs gymn. Vib. Domarex. 1857. Vicehäradshövding 1860. Sakförare i Helsingfors. † där 22.12.1903.
s. 165 16768 Viktor Wilhelm Krogell f. Sibbo (Östersundom) 15.6.1827. Fdr bonden på Krogars Johan Henrik K. och Sofia Öhberg. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.dim. 1852. Kapellan i Tusby 1869. † Helsingfors 15.2.1889.
s. 165 16769 Wilhelm Gabriel Poppius f. Impilax [Pyttis] 23.7.1830. Fdr häradsskriv. i Salmis Carl Johan P. och Johanna Charlotta Cedberg. Vb Kuopio gymn. Vib. Kirurgiekand. 1857. Kirurgiemag. 1861. Provinsialläkare i Idensalmi 1862. † där 17.9.1866.
s. 165 16770 Julius Edgren f. Lovisa 7.1.1829. Fdr provinsialläkaren MD Johan E. och Anna Charlotta Lönngren. Vb K. V. Berghäll. Österb. Kirurgiekand. 1855. Kirurgiemag. 1860. Provinsialläkare i Kittilä 1869. † där 15.4.1877.
s. 165 16771 August Wilhelm Edgren f. Lovisa 15.8.1826. Fdr provinsialläkaren MD Johan E. och Anna Charlotta Lönngren. Vb K. V. Berghäll. Österb. Anställd på bokhandel 1853. Bokhandlare i Åbo 1859–87. † där 28.10.1896.
s. 166 16772 Albert August Lindbohm f. Viitasaari (Muikunlahti) 22.5.1831. Fdr expeditionsfogden Johan Petter L. och Karolina Fredrika Gustava Löthman. Vb J. R. Bergstadi. Tav. Teol.dim. 1853. Kyrkoherde i Jämsä 1869. † där 29.12.1887.
s. 166 16773 Bernt Johan Henriksson f. Borgå stad 9.6.1831. Fdr kopparslagarmäst. Gustav H. och Margareta Sofia Backman. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.ex. 1852. Kyrkoherdeadjunkt i Hollola 1854, utn. kapellan 1868. † där 15.7.1868.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >