Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 49 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 100 8713 Meinander, Paul... Fadren egare af Pardola säteri i Sulkava.
s. 100 8684 Mentzer, Eilh. Wilh... F. 1743 † 1786. Fadren hette Jac. och var född 1700 (enl Ruuth).
s. 100 8703 Pernberg, Car. Joh... Blef gästgifvare i Borgå.
s. 100 8679 Solvin, Abr... Bondeson från Solf. Född 1749. Hofrättsnotarie i Vasa. Död 1786.
s. 100 8696 Sourander, Joh... Fråget. strykes.
s. 100 8706 Stråhlman, Joh... Af honom Finnische Sprachlehre (S:t Pet. 1816).
s. 100 8730 Tenlenius, Gabr. Dan... Betyg 18.1.1774.
s. 100 8699 Thurman, Gabr... Fadren skräddare i Bjb.
s. 100 8738 Widqvist, Car. Gebh... pro gradu u. Planman läs Kalm.
s. 101 8754 Backman, El... Klockareson fr. Lappo.
s. 101 8781 Biörman, Gust... Af Leinberg (i Sv. Litt. S. Skr. LXXIII, 224) tillläggsvis anförd som „student 1768“ o. s. v., men förväxlad med Björnram, hvilken nog finnes på sin plats.
s. 101 8806 Colander, Es... Timmermansson från Åbo.
s. 101 U831 Fillmer, Er. Magn... Son af kom. lm i Uleåborgs län Magn. Gust. F. Född 1746. Lm 1772. Vikarierat för fadren. Kom. lm i Vasa län 1781. Död 1799. (Ekstr.)
s. 101 8777 Forsman, Joh... Född 1747. T. f. skolmästare i Parikkala 5 år. Pvgd 4.4.1792. Pastorsadj. i Hattula.
s. 101 8787 Gråå, Fredr. = Joh. Fredr... Fråget. strykes.
s. 101 8799 Lignell, Abr... Lm 1777. Kom. lm 1795. Död 1806. (Ekstr.)
s. 101 8776 Martins, Joh... Född 1750 i Tavastland. Lm 1771. Kom. lm i Savolaks äfven i Heinola län. Afgick 1809. Se i CXII. (Ekstr.)
s. 101 8746 Stilman, Gust. Fr... Hans bror i CIX.
s. 101 8873 Brandell, Fr... Född 1754.
s. 101 8819 Calonius, Isr. – Hans far p. 339. Född 1748 (1750?) Enl uppgift student 1768. Lm 1771. Kom. lm i Kuopio län 1776, direktörs tit. 1811. Afsked 1830. Död 1838 i Kuopio. (Ekstr.)
s. 101 8827 Florin, Jonas... Lm auskult. 1774 i Tavastehus län.
s. 101 8855 Gadolin, Petr... Död 1.6.1771.
s. 101 8834 Hartman, Car. Joh... Född 1750 i Karislojo. Lm 1772. Kom. lm i Savolaks 1776. Egde Karlvik i Leppävirta. Död 1801 (1791 enl Ekstr.)
s. 101 8864 Hedenström, Joh... Enl. prot. 8.6.1804 afsked från auktionisttjänsten (som öfverlåtes åt kand. L. Mozelli), sinnad att inrätta egen bokhandel i Åbo.
s. 101 8825 Ingman, Car. [Joh.] ... Död på Mörby i Pojo.
s. 101 8869 Ingman, Ad... Hans far i LXXXI. Sjökapten. Död på Frisans i Esbo 1824.
s. 101 8815 Kellgren, Joh. Henr... Informator 1770–71 hos häradsh. Jak. Joh. (ej L.) Sacklén på Loppis i Pemar (ej Lallis i Vehmo); 1771–73 hos lagm. Ulr. Wallenstjerna på Perno i Reso; 1774–76 hos hofjunkaren baron Herm. Fleming på Lemsjöholm o. Vilnäs i Lemo. Om K:s vistelse så väl på dessa konditioner, som öfverhufvud i Finland, nya notiser ur hans bref till Clevberg, utg. af H. Schück i Sv. Litt. Sällsk. i Finland Skrifter XXVII (H:fors 1894) och till hans bror Jonas, utg. af G. Cygnaeus i Finsk Tidskr. 1895 p. 355; jfr ock M. G. Schybergson, F. Tidskr. 1895 sid. 249 ff.
s. 102 8807 Lavonius, Henr. Sat. p. 514, så i Index.
s. 102 8865 Lohman, Didr. Joh... Respondens 13.11.1790 u. Cavander.
s. 102 8862 Lundgren, Joh... Jfr i CXXVIII.
s. 102 8870 Pihl, Joh... Joh:is. Enl Bjb skolmatr. bondeson från Euraåminne.
s. 102 8813 Reiström, Er... Pvgd 1776 till brukspred. på Fagervik. Af honom en kort beskr. öfver detta bruk samt Billnäs, Gammelby och Skogby (i Uppfostr. Sällsk. Tidn. 1784).
s. 102 8818 Smalén, Sam... Kronobefallningsman (1801)?
s. 102 8874 Tunée, Ol... Andre lm i Heinola, flyttad till Vasa län 1812.
s. 102 8951 Aminoff, Joh. Fredr. – Son af ryttmästaren Fr. A. († 1797 i Töfsala). Född 1756. „Idkad stiduer“ vid Åbo akad. innan år 1770 page vid hofvet. (Ej i Index). Slutl. akademins vicekansler, baron, grefve, † 1842.
s. 102 8905 Backman, Is... Död 1788. Fadren rådman Henr. B. i Bjb.
s. 102 8878 Ekman, Car. [Cph.] ... Borgmästare i Nystad 1795. Afsked 1816. Död 1818.
s. 102 8926 Höglund, Joh... i Lojo Nummis läs Pusula.
s. 102 8886 Idman, Henr. Gust... † 1770.
s. 102 8883 Jung, Joh. M... pro gradu 15.4.1773 läs 1775.
s. 102 8904 Lilius, Nathan... Lm 1774. Kom. lm 1794. (Ekstr.). Hans bröder i CVII.
s. 102 8928 Lundenius, Andr... Död 1830.
s. 102 8890 Mallén, Joh... Major. F. 1754 † 1800. (Bergholm).
s. 102 8891 Mallén, Car... Kapten. F. 1757, † 1802. (Bergholm).
s. 102 8927 Nordsten, Joh... Respond. 12.6.1779 u. J. J. Hartman.
s. 102 9277 Pecklin, Matth... Åter i CXXVI.
s. 102 8877 Steen, Nath... Fadren Joh. S. handl. i Jakobstad. Död 1783.
s. 102 8882 Toppelius, Mich... Son af arbetskarl i Uleåborg. Född 1751.
s. 103 8952 Armfelt, Gust. Maur. – Son af generalen baron Magn. Vilh. A. († 1795). Född 1757. Student i Åbo 1770–71 under mentorskap af mag. C. G. Sylvius (i CXVII); väl icke upptagen i Index, men jfr Skalden J. H. Kellgrens Finska Lefnadsminnen sid. 179, 287. Gustaf III:s bekanta gunstling. Kansler för Åbo akad. 13.9.1791–24.11.1792 och åter 5.6.1811. I rysk-finsk tjänst 1811. Grefve 1812. Död 1814.
s. 103 8957 Backman, Is... Isaaci. Fadren handl. i Bjb.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >