Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 50 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 148 2332 Bjugg, Laur. Bened. Vg. p. 116 || Svg. 76: 5.7.1674. – Trädgårdsmästareson från Visingsö, Småland. Född 1639. Pvgd 1679 i Skara. Kmn i Stengårdshult 1680. Död 101 årig 1740.
s. 148 U358 Cajanus, Henr. Andreæ; Andreas Erici; Johannes Olai. – Studenter i Upsala 10.10.1674: „ex schola Cajanoburgensi cum testimonio rectoris scholae illius“. Alla okände. Möjl. den förstes far p. 41; den andres p. 27; och den tredje: Joh. Cajanus, som 1679 respondens u. Steuchius o. Arosenius i Upsala.
s. 148 U359 Cajanus, Henr. Andreæ; Andreas Erici; Johannes Olai. – Studenter i Upsala 10.10.1674: „ex schola Cajanoburgensi cum testimonio rectoris scholae illius“. Alla okände. Möjl. den förstes far p. 41; den andres p. 27; och den tredje: Joh. Cajanus, som 1679 respondens u. Steuchius o. Arosenius i Upsala.
s. 148 U360 Cajanus, Henr. Andreæ; Andreas Erici; Johannes Olai. – Studenter i Upsala 10.10.1674: „ex schola Cajanoburgensi cum testimonio rectoris scholae illius“. Alla okände. Möjl. den förstes far p. 41; den andres p. 27; och den tredje: Joh. Cajanus, som 1679 respondens u. Steuchius o. Arosenius i Upsala.
s. 149 2394 Curmelinus [läs Carmelinus], Henr. Sigfridi Vem. p. 117 || Bor 147: Wemoensis. – Sockneadjunkt i Orihvesi 1679. Sist kh i Kjulo 1695. Död 1721.
s. 149 2368 Charpentier, Bened. Nob. Hauho. p. 116 || Son af Toussaint Charpentier till Hahkiala i Hauho, öfverstelöjtnant († 1683). Född 1660. Fänrik. Död 1695; begrafven i Hauho kyrka.
s. 149 2369 Charpentier, Robert. Nob. Hauh. p. 116 || Föregåendes bror. Född 1662. Öfverstelöjtnant. Död 1710 vid Viborgs belägring.
s. 149 2381 Christinopolitanus, Mart. Thomae. Ob. 239: 1675.
s. 149 2353 Colenius, Henricus. Sat. 200.
s. 149 2370 Etholenius, Mart. Jacobi Lampis. p. 117 || Hans far p. 21. Vicepastor i Lampis efter fadrens död 1688. Kpl i G. Adolfs socken 1691. Död 1710.
s. 149 2393 Fagræus, Clavid. Erlandi Amtburg. Livon. p. 117 || Vib. 102: David, Amtburgia Livonus, 17.5.1675. – Nämd i prot. 10.3.1677.
s. 149 2400 Falck, Joh. Johannis Savol. p. 117 || Vib. 104: 5.6.1675. – En Hans Jönsson Falck befallningsman i Rautalampi. En Joh. Falck Viburgens respondens 1677 u. Jac. Flachsenius.
s. 149 2402 Falck, Martin. Johannis Savol. p. 117 || Vib. 106: 5.6.1675.
s. 149 2346 Fiorin, Magn. Joh:is Vexion. p. 116 || Sm. 187: 12.9. – Bondeson. Född 1655. Stipendiat 1678–81. Respondens 1679 u. Svenonius, 28.2.1680 och 3.9.1681 u. Laurbecchius. Magister 7.11.1682. Konsist. notarie i Vexiö 1684. Lektor der 1686. Kh i Tolg 1705. Död 1712.
s. 149 2339 Fornander, And. Olai Grenn. p. 116 || Sm. 181: 29.7. – Bondeson. Kallar sig på sin diss. Visingsb. Smol.; enl. andre från Fornås i Ölmestad. Respondens 1678 u. Bång. Kmn i Öhr 1678. Kh i Nottebäck 1696. Död 1710.
s. 149 2365 Forsman, Joh. Joh. Neocarl. p. 116 || Son af regementsskrifvaren, sedan kommendanten på Uleåborg och sist Kajaneborg Joh. Forsman († 1683). Respondens 11.12.1678 u. Joh. Flachsenius. Kpl 1681 och kh 1694 i Nykarleby. Död 1707.
s. 149 2355 Frosterus, Henr. Erici Ruoves. p. 116 || Sat. 202. – Son af kpl i Virdois Er. Frosterus († 1681). Nämd i prot. 12.4.1676. Sockneadjunkt 1682, kpl 1695 i Ruovesi. Död 1735.
s. 149 2379 Fustenius [trol. Justenius], Joh. Martini Vesil. p. 117 || Sat. 206: Joh. Martini Justenius Vesilaxensis.
s. 149 2398 Gabriel Michaelis Wirmoensis. Bor. 151.
s. 149 2377 Gatzius [skriffel för Gartzius?], Joh. Joh. p. 117 || Son af ass. i Åbo hofrätt Joh. Gartzius i I?
s. 149 2337 Graan, Gunnar. Magni Grenn. p. 116 || Sm. 179: Grahn, 29.7. – Stipendiat 1676–80. Nämd i prot. 16.4.1679 som ombud för prof. Jac. Flachsenius.
s. 149 2376 Gråå, Joh. Joh. Helsingf. p. 117 || Hans far i III. Respondens 1687 u. Tålpo. Rekommenderas i prot. 6.12.1688 till huspredikant hos ordf. i kammarkoll. gr. Fab. Wrede. Sin fars biträde och sedan sjelf kh i Helsingfors. Död 1701.
s. 150 2340 Hagman, Nic. Andreæ Vg. p. 116 || Svg. 78: 29.7.1674. – Född i Habo. Informator i Finland hos fogden i Vehmo Elias Johannis. Stipendiat 1677–81. Respondens 1678 u. Svenonius, 2.4.1680 u. Jac. Flachsenius, 1681 pro gradu u. Achrelius Pvgd och kmn i Halna 1681. Kh i Åsled 1687. Död 1698.
s. 150 2343 Hasselblatt, Christ. Isaaci Livon. p. 116 || Vib. 100: 27.8. Son af kh i Nuckö, Estland, Is. Mariestadius Hasselblad († 1682). Född 1653. Återvände till Nuckö 1676. Adjunkt 1678 och 1709 kh der. Död 1718.
s. 150 2395 Hemæus, Laur. Nicolai Uskel. p. 117 || En Er. Hemmæus p. 40.
s. 150 2349 Hornæus, Zach. Andreæ Smol. p. 116 || Sm. 190: 15.10. – Hans far p. 11. Stipendiat 1678–82. Respondens 1678 u. Bång. Regementsprest. Kh i Rogberga 1701. Död 1725.
s. 150 2004 Kaikerus Andr. – Nämd i prot. 9.6.1675 för slagsmål, 16.2.1676 att torftig.
s. 150 2336 Kankel, Joh. Joh. Gedan. p. 116. || Sm. 183: 29.7. – Stipendiat 1677–79. Respondens 1677 u. Svenonius.
s. 150 2356 Keckonius, Joh. Joh. Ruoves. p. 116 || Sat. 203. – Ej den Joh. Keckonius som student i Upsala 31.10.1673: ex acad. Aboensi, ty denne är Joh. Andreæ p. 72.
s. 150 2399 Lacmannus, Joh. Samuelis Vib. p. 117 || Vib. 103: 5.6.1675. – Son af kpl i Kirvus, sedan kh i Björkö Sam. Johannis Lacmannus († 1679), hvilken han efterträdde 1680–82.
s. 150 2345 Laconius, Petr. Andreæ Vex. p. 116 || Sm. 186: 12.9. – Respondens 8.5.1680 och 1681 pro gradu u. Falander. Kh i Ryssby 1684. Död 1691. Kallas magister.
s. 150 2380 Laibeccius, Joh. Christierni Ob. p. 117 || Ob. 238: Laibeckius, 1675. – Son af kpl sedan kh i Laihela Chr. Matthiae Laibeck († 1687). Student i Upsala 10.9.1673. Respondens 15.5.1681 u. Joh. Gezelius, 19.5.1682 u. Tålpo. Magister 7.12.1682. Regementspastor. Kh 1687 i Laihela efter fadren, i Pyhäjoki 1690. Död 1695. Epitafier öfver honom, se Strandb. II, 158.
s. 150 2352 Lignipæus, Joh. Jacobi Björneb. p. 116 || Sat. 199: concionator castrensis. – Hans bror p. 93. Död som kh i Pungalaitio (1689)?
s. 150 2357 Ljustadius, Eric. Erici Luviens. p 116 || Vib. 101: Luistadius Lufviensis. dub., 21.10.1674. – Äfven Sat. 204: Er. Ljufstadius; sacellanus in Lufvia. Jfr p. 43: Tommelius och p. 60: Luvia. Sockneadjunkt och sedan kpl i Luvia. Lefde ännu 1713.
s. 150 2359 Lönn, Joh. Joh. Vas. p. 116 || Ob. 237: 1674. Respondens 1678 u. Miltopæus. Kpl i Laihela 1688. Död 1691.
s. 150 2335 Mollenius, Eric. Erici Vib. p. 116 || Vib. 99: 20.7.1674, testim. episcopi Vib. non scripto. – Hans bror p. 79. Kh i Räisälä 1679–88.
s. 150 U325 Mürick [l. Murick], Joh. O. botn. – Respondens i Upsala 1675 u. Norcopensis. Okänd.
s. 150 2348 Nicander, Jonas Magni Junecop. Sm. 189: 12.9. – Son af kmn i Jönköping, sedan kh i Hofmantorp Magn. Petri Nicander († 1689). Respondens 1677 och 15.6.1678 u. Svenonius, 19.11.1679 pro gradu u. Laurbecchius. Magister 1679*). Lektor i Vexiö gymn. 1686. Död 1690. Höll 1677 i Åbo en Or. papæ et papalium tenebras comprehendens. — *) I prot. 6.12.1679 läses, att vid sista prom. d. 27 Nov. (ej d. 24 såsom ofta uppges) 2 kandidater Smolandi Nicander och Ulmgren „utan procession bortrymt, emedan Ulmgren skulle locum penultimum beträda och efter hans undanrymning Nicander, som a latere var“. De förbjudas resa från staden, innan de förklarat sig. Vidare i prot. 11.12.1679, att båda „öfver arresten äro förresta“; hvarom skulle skrifvas till kansler.
s. 151 2374 Nurpilæus, Sigfr. Georgii Sahal. p. 117.
s. 151 2333 Nycopensis, Sam. Nicolai Ab. p. 116 || Hans bröder i X, XIX, XXVII. Student 5.7.1674. Nämd i prot. 28.7.1677 för oskick. Eloqv. lektor i Viborg 1682. Kh i Jouhia l. Parikkala 1685. Död 1688.
s. 151 2371 Orræus, Andr. Axelii Orimattil. p. 117 || Son af kpl sedan kh i Orimattila Ax. Jonae Orræus († 1676), hvilken han efterträdde som kpl 1676 och som kh 1695. Död 1707.
s. 151 2421 Ottila, Henr. – Från Uskela. Nämd i prot. 27.11.1675 för oskick.
s. 151 2382 Petzius [Peitzius], Martinus [Henrici] Ostrob. p. 117 || Ob. 240: 1675. – Bondeson. Född 1655. Uppfostrad af sin farbror kh i Kelviå Mart. Peitzius († 1674). Student i Upsala 23.6.1671. Adjunkt i Kelviå. Kpl och pedagog i Brahestad 1683. Kh der 1697. Död 1727 (1726?). Den egentliga grundläggaren (näst bsk Terserus) af den s. k. Sursillska genealogin, hvilken af flera fortsatts, till den i tryck (påtänkt redan 1766, enl. Aspegren) utgafs af Alcenius 1850.
s. 151 2363 Pontinus, Gabr. Magni Holm. p. 116 || Hans styfbror och bror p. 100, 125. Född 1663. Var notarie i Stockholm 1686.
s. 151 2373 Reuter, Eman. Dan:is Sahalax. p. 117 || Hans far i I. Nämd för oskick i prot. 27.3.1678. Kh i Sahalax 1684, i Hattula 1697. Död 1723.
s. 151 2364 Risell, Petr. Xphori Verm. p. 116 || Son af kmn i Ullerud Christ. Uranius l. Spak († 1687), hvars barn kallade sig Risell. Student i Upsala 1669, sedan i Åbo. Pvgd i Karlstad 1678, der vicepastor 1679. Kh i Hesselskog 1683. Död 1701.
s. 151 U356 Ristelius, Petr. Vib. – Student i Upsala 12.9.1674: ex gymnasio Viburgensi; ock i Åbo? Kpl vid klosterkyrkan i Viborg 1682. Kh der 1684. Död 1695. Skrifter, se Stjernm. p. 162; Elmgr. I, 100.
s. 151 2388 Roos, Jerem. [Johannis] Keuroens. p. 117 || Sat. 207: sacell. in Tyrfwis [1686], – förut sockneadjunkt der 1678. Död 1695. Son af kh i Keuru Joh. Eliae Roos (1649–61) och bror till Elias Joh:is Roos p. 67.
s. 151 2389 Roos, Xphor. [Johannis] Keuroens. p. 117 || Sat. 208: pastor in Kisko. – Brukspredikant i Svartå 1684. Kh i Kisko 1696. Blef sinnesrubbad. Död 1726, ihjälfrusen i skogen.
s. 151 2347 Sanman [läs Sandman], Sam. Xphori Vex. p. 116 || Sm. 188: 12.9. – Bondeson. Nämd i prot. 16.5.1677. Stipendiat 1678. Respondens 1678 u. Bång. Kpl i Ramqvilla 1678. Död 1730.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >