Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 50 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 198 8997 Åkerlund, Johannes Ab. p. 530 || Student 15.6.1771. Född 1746. Betyg 11.12.1775 till pvg. Kpl i Sievi 1785. Suspenderad 1817 på 1 år för fylleri. Död 1825.
s. 199 Lue CXXIII.
Rectore Henr. Hassel V 1771.
Studiosi inscripti 71. Pagg. 531–536.
Bor. 610–615; Ob. 1149–1157; Sat. 968–970; Sm. 0; Svg. 376–380; Vib. 916–926.
s. 199 9004 Auleen, Eman. Bor. p. 531 || Bor. 615: 1.8.1771 [2.8]. Född 7.9.1753. Stipendiat 1780–84. Betyg 14.6.1784 till auskult. i hofr. (15.6). Extra kanslist s. å. Notarie vid rådsturätten i Åbo 1788. Hofrättsadvokat 1796. Sekret. i tulldir. 1812. Afsked 1820. Död 1827.
s. 199 9008 Backman, Eric. Fab. Vib. p. 532 || Vib. 918: 25.10.1771. Hans far p. 367. Född 10.8.1752. Gymnasist i Borgå 1769. Betyg 30.1.1776 till pvg (24.1, enl. Akiander, trol. g. st.). Vicepastor. Kh i Valkeala 1787. Död 29.6.1800.
s. 199 9046 Barck, Otto Maur. Tavast. p. 534 || Student 1772.
s. 199 9014 Boman, Joh. Ostrob. p. 532 || Ob. 1153: 8.11.1771 [6.11]. Född 27.12.1754. Betyg 11.5.1779 till pvg.
s. 199 9049 Broberg, Adam. Ab. p. 534 || Student 6.1772. Betyg 12.7.1779.
s. 199 9015 Carlenius, Christ. Ostrob. p. 532 || Ob. 1154: 8.11.1771. Son af brofogden i Kemi Is. C. Född 14.6.1751 (14.7?), i Uleå. Pvgd 1778 till kaplansadj. i Öfvervetil. Kpl 1785 och kh med fullm. af Klingspor 1808 i Kelviå. Död 19.6.1813.
s. 199 U841 Carling, Olof Ob. – Student i Upsala 3.12.1771; natus 1752; priv. duce studiorum mag. et doc. Henr. Herm. Wallenborg (p. 456).
s. 199 9067 Eek, Joh. Fr. Ab. p. 536 || Student 1772. Hans far p. 385 (tryckfel: Eck). Född 1758. Kapten vid Björneb. reg. 1787. Innehade Vanoja boställe i Kyro. Major 1799. Sist öfverste i Sverige. Deltog med utmärkelse i krigen 1788–90 och 1808–1809. Besjungen af Runeberg. Död 1820 i Sth, utfattig.
s. 199 9068 Eek, Nic. Henr. Ab. p. 536 || Student 1772.
s. 199 9050 Fagerström, Barth. Bor. p. 534 || Bor. 612: 4.6.1772. Född 1746. Betyg 31.5.1781 till pvg. Socknepedagog i Virmo 1782. Kpl i Orihpää 1799, i Somero 1805. Död 1807.
s. 199 9072 Frenckell, Joh. Chr. [filius] Ab. p. 536 || Student 16.6.1772. Son af akad. boktryckaren Joh. Christoffer F. Född 1757. Respondens 30.3.1776 (med ded. till sin far) u. Bilmark, 16.6.1778 pro gradu u. Gadd. Magister 30.6.1778. Betyg 27.9.1781. Akad. boktryckare. Död 19.10.1818 i Åbo, 61 år, 2 m. gml. Ofta nämd i Porthans bref till Calonius.
s. 199 9070 Gadolin, Jac. Fr. Austr. p. 536 || Student 1772. Hans far p. 322. Född 1755. Respondens 20.6.1774 (med ded. till sin far) u. Dan. Hirn, 26.3.1778 pro gradu u. Lefrén. Magister 30.6.1778. Betyg 24.2.1779 till pvg. Regementspastor vid Nylands infant. 1784. Kh i Virmo 1797. Kontraktsprost. Död 1816.
s. 200 9020 Haartman, Gabr. Eric. Austr. p. 532 || Student 21.11.1771. Son af häradsskrifvaren i Virmo, tit. vicelandskamrer Gabr. H. (f. 1728 † 1792 på Högsar i Nagu). Född 9.3.1757. Respondens 5.5.1773 (med ded. till sin far och sin farbror – sic! – prof. Jac. H.) u. N. Gerh. Schultén. Filos. kandidat 1775. Medic. kandidat 1778, licentiat 1779. Vistades för sin utbildning i Sth o. Upsala 1779–81. Medic. adj. o. anat. prosektor i Åbo 26.2.1781. Tillika stadsfysikys 20.4.1782. Promov. medic. d:r i Åbo 21.6.1781, primus. Professor, först i anatomi, kirurgi o. obstetrik 7.9.1784, derefter 13.6.1789 i praktisk medicin. En af direktörerne vid Åbo diskontverk 1806. Intresserade sig mycket för akademins ekonom. angelägenheter. Medlem i finska deputationen till Petersb. 1808 och i tacksägelsedeputationen för akadem:s nya stat 1811. Adlad 1810: von Haartman. Ordförande i det nyinrättade kolleg. medikum för Finland 1811. Ledamot i regeringskonseljen s. å. Statsråd 1812. Död 2.8.1815. Medlem af patriot. sällsk. i Sth 1791, af finska hush. sällsk., bland dess stiftare 1797, af vet. akad. i Petersb. 1808, af svenska läkaresällsk. 1813. Största delen af hans bibliot. blef med allmänna medel inköpt till akad. i Åbo. Skrifter, se Marklin; Sacklén; Spåre; i sht Fagerlund o. Tigerstedt (Medicinen Studium vid Åbo Univ., i Sv. Litt. Sällsk:s i Finl. skrifter, XVI, sid. 136–145. Ofta nämd i Porthans bref till Calonius.
s. 200 9029 Hacks, Car. Joh. Sat. p. 533 || Sat. 970: 12.3.1772, Vesilaxens.; natus 1754; sine certo vitæ genere in otio vixit. Hans far p. 318. I prot. 14.1.1769 anmodas k:m af landshöfdingen att tillse, det stud. Carl Haacks, som med kongl. lejd i riket inkommit för att förklara sig rör. honom tillvitad delaktighet i mandråp uti staden, må hållas i civil arrest. Väl ej = Car. Joh. H. och såsom frikänd åter inskrifven.
s. 200 9042 Hast, Benj. Ostrob. p. 534 || Ob. 1157: 9.4.1772. Hans far p. 386. Född 5.12.1745. Betyg 22.6.1772 till auskult. i hofr. Kanslist 1776. Död 177X.
s. 200 9069 Helleday, Car. Adam Nyl. p. 536 || Student 1772.
s. 200 9052 Hermolin, And. Laur. Austr. p. 535 || Student 1772. Betyg 22.12.1774. Hans far p. 351?
s. 200 9022 Holm, Car. Fridr. Nyl. p. 532 || Student 25.2.1772. Född 1757. Gymnasist i Borgå 1768. Respondens 13.4.1776 u. Bilmark. Betyg 16.4.1776 till auskult. Kongl. sekreterere o. postkommissarie i Abborfors. Död 10.4.1804 i Lillabborfors.
s. 200 9024 Hællsten, Car. Fr. Sat. p. 533 || Sat. 969: 6.3.1772 [4.3], Messubyens. Hans far p. 329. Född 1753. Betyg 6.12.1777 att pvg till kaplansadj. i Ikalis. Sockneadj. der 1780, stationerad i Parkano 1800. Död 1828.
s. 200 9021 Indrén, Henning Tav. p. 532 || Student 1772.
s. 200 9039 Kihlberg, Car. Petr. Svec. p. 534 || Svg. 380: 7.11.1772 [7.11.1771?]. Betyg i prot. 22.6.1772 till auskult. Jfr. följ.
s. 201 9013 Kilberg, Joh. Eman. Svec. [Suderm.]. p. 532 || Svg. 378: 7.11.1771. Föregåendes bror.
s. 201 9010 Kranck, Joh. Ostrob. p. 532 || Ob. 1151: 8.11.1771. Hans far (Joh.) i LXXX. Född 1751. Betyg 12.12.1774 till pvg. Fadrens adj. s. å. Hans efterträdare som kh i Kuusamo 1784. Död 1800.
s. 201 9078 Ledmark, Mich. – Bor. 613, se p. 537.
s. 201 9002 Leufberg, Georg. Svec. [Suderm.]. p. 531 || Svg. 376: 1.7.1771; mox in patriam se recepit. Betyg 13.7.1771 till Greifswald.
s. 201 9009 Levander, Barthold. – Ob. 1150: 8.11.1771. Student i Upsala 13.2.1768: Bartholomæus L., sub. priv. inform. mag. Joh. Garvolio Ostrob. Född 1748 (1747?). Länsman i Muhos.
s. 201 9043 Lizelius, Sam. Austr. p. 534 || Student 1772. Hans far p. 333, bror p. 454. Nämd i prot. 26.5.1777 såsom ifrig deltagare i oväsendet mot prof. Ol. Pryss. E. o. bataljonspred. vid Åbo läns infant. reg. Kh i Kristina 1789, utn. utan ansökan till belön. för sitt välförhållande under kriget. Suspenderad 1815. Död 1830. Utgifvare af veckoskrifterna Angenäma Sjelfsvåld, Åbo 1783, n:o 1–24 (enl. Porthan) och(?) Konsten att rätt behaga, Åbo 1782 n:o 1–16.
s. 201 9040 Lyra, Gabr. Tav. p. 534 || Student 7.4.1772. Hans far p. 399. Gymnasist i Borgå 1765. Betyg 14.7.1775 till pvg (2.8). Lärare i Tervik 1778. Kpl i Sibbo 1782, i Asikkala 1791. Vicepastor. Död 1.5.1808.
s. 201 9041 Lyra, Dan. Tav. p. 534 || Student 7.4.1772. Föregåendes bror. Gymnasist i Borgå 1765. Betyg 14.7.1775 till pvg. Sockneadj. i Orimattila. Blef sinnesvag. Död 8.7.1811 på Sjählö 57-årig.
s. 201 9059 Löfström, Herm. Ab. p. 535 || Student 1772. Född 24.1.1751 i Åbo. Nämd i prot. 28.11.1772 angifven att undanhållit en upphittad plånbok inneh. pengar; 18.5.1773 ransakning derom; 19.5 frikänd. Pedagog i Jaakimvaara 1782. Kpl i Impilax 1794. Död 1803.
s. 201 9064 Mængelin [äfv. Mengelin], Er. Ab. p. 535 || Student 1772. Borgareson. Blef sinnesvag, hvarför modren, enka, i prot. 19.10.1787 begär kurator för honom, emedan ärnar sälja sin gård.
s. 201 9047 Malm, Nic. Adr. Tav. p. 534 || Student 1772.
s. 201 9073 Masalin, Car. Fr. Vib. p. 536 || Vib. 926: 15.6.1772; patre collectore redituum coronæ [kronofogde] ordin. in superiore Savolaxia; natus 1760; pastor in Imbilax obiit 1799, – misstag, se p. 392. Väl den kapten Karl Fredr. Masalin, som nämnes hos Akiander I, 273.
s. 201 9027 Moberg, Abdon. Gers[on] Vib. p. 533 || Vib. 921: 6.3.1772; patre pastore in Lempala [Ingriæ, 1743–62]; natus 1753; rusticus.
s. 201 9062 Mollenius, Joh. Austr. p. 535 || Student 1.6.1772. Smedsson från Muurla. Född 1749. Stipendiat 1773 (såsom musikus)–1777. Betyg 26.5.1778 till pvg. Predikant i Muurla 1780. Kpl i Kisko 1791; i S:t Marie 1798. Död 1810.
s. 201 9051 Montin, Dan. Gust. [äfv. Gust. Dan.] Austr. p. 534 || Student 1772. Son af kpl Sam. M. i Piikis († 1779); hans bror p. 459? Respondens 11.12.1773 (med ded. till sin far) och pro gradu 6.6.1775 u. Lefrén. Magister 28.6.1775. Betyg 12.12.1774 till pvg. Skolkollega i Åbo 1779. Præses för en diss. 13.12.1783. Död 53-årig 1805.
s. 202 9048 Neubom, Car. Fr. Bor. p. 534 || Bor. 610: 2.6.1772. Född 16.6.1757.
s. 202 9056 Nummelin, Joh. Ab. p. 535 || Student 4.6.1772. Född 1752. Respondens 26.11.1774 u. H. Lindsten. Anmälde till prot. 11.1776 att hädanefter kallar sig Enlund efter sin anförvandt, koralis mag. And. Enlund (se p. 442). Respondens med detta nya namn 5.6.1778 (med ded. till sagde koralis, „avunculi loco“) pro gradu u. Lefrén. Magister 30.6.1778. Betyg 6.5.1779 till pvg. Predikant i Kaxkerta 1779. Kpl i Paattis 1784. Död 1790.
s. 202 9061 Nylund, Er. Bor. p. 535 || Bor. 611: 3.6.1772 [4.6.[. Född 5.1752. Stipendiat 1776, 1777. Betyg 6.12.1777 till pvg.
s. 202 9065 Paselius, Car. Austr. p. 535 || Student 1772.
s. 202 9035 Pfaler, Jac. Vilh. Sat. p. 533 || Student 1772. Ej i Sat. matr. Fadren Fredr. kornett. Född 1756. Kapten. Död 1803.
s. 202 9018 Phelander, Nic. Chr. Sat. p. 532 || Sat. 968: 10.12.1771, Hvittensis; natus 1754; scribariam elegit vitam. Nämd i prot. 26.5.1777 vid oväsendet mot prof. Ol. Pryss.
s. 202 U1293 Platan, Fredr. – Enl. prot. 22.8.1771 vägras honom inskrifn., emedan rektor Cavander i Vasa anmält att han skilt sig från 4 klassen. Befinnes icke blifvit stud.
s. 202 9054 Radin, Eric. Austr. p. 535 || Student 4.6.1772. Född 1750. Betyg 17.12.1790 till pvg. Tjenstgjorde mest i Åbo o. S:t Karin. Australernes kurator 1800–1803. Kpl i Loppis 1804. Död 1811.
s. 202 9025 Ramstadius, Alex. Tav. p. 533 || Student 4.3.1772. Född 1752. Stipendiat 1773–75. Respondens 2.3.1776 u. Gadd, 13.4.1777 pro gradu u. Lefrén. Magister 20.6.1778. Betyg 11.12.1775 till pvg. Kpl i Birkala 1784. Kh i Keuru 1793. Död 1805.
s. 202 9032 Rancken, Engelbr. Tav. p. 533 || Student 27.4.1772 [21.4]. Hans far p. 337. Född 24.10.1753. Respondens 16.12.1772 u. Bilmark. Betyg 17.12.1772 till auskult. i Åbo hofr. (20.2.1773). Extra kanslist. Notarie. Vice auditör. Häradsh. i Öfre Satak. Nedredels härad 1785. Assessor i Åbo hofr. 1798. Adlad 1809: von Rancken. Hofrättsråd 1810. Död 9.1.1813. Uppsats i Å. T. 1796 n:o 28.
s. 202 9033 Rancken, Gust. Tav. p. 533 || Student 27.4.1772 [21.4]. Föregåendes bror. Född 1756. Stipendiat 1773–75. Respondens 18.6.1774 u. Joh. Törnqvist. Betyg 8.6.1775 att pvg till sockneadj. i Sahalax. Kpl i Kuhmalax 1779. Koralis i Åbo 1789. Kh i Bjerno 1803. Vicekontraktsprost 1810–1820. Teol. doktor 1817. Död 16.1.1831. Skrifter, se Strandb. I, 404.
s. 202 9066 Ritze, Petr. Gust. Ab. p. 536 || Student 4.6.1772. Betyg 20.6.1785 till auskult. Hans bror p. 497? 560?

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >