Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 6 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 19 14780 August Wennman [Wänman] f. Närpes 9.4.1812. Fdr kap. Carl Wilhelm W. och Maria Elisabet Holstius. Vb Vasa trivialsk. Österb. Teol.ex. 1835. Predikant i Kaskö 1847. † där 2.12.1851 genom självmord.
s. 19 14781 Adrian Bergman f. Närpes 12.6.1809. Fdr klockaren Johan Erik B. och hans första hustru Kristina Westerlund. Vb Vasa trivialsk. Österb. Teol.ex. 1835. Kyrkoherde i Pikis 1866. † där 21.1.1875.
s. 19 14782 Johan Lagerstedt f. Lundå 11.2.1808. Fdr dragonen Johan Torsk och Stina Mickelsdotter. Vb N. A. Gyldén. Aboens. Teol.ex. 1832. Kapellan i Vittis 1864. † där 16.9.1893.
s. 19 14783 Andreas Komoin [Komonen] f. Kexholm 1.3.1812. Fdr bonden Tobias K. och Maria Ahtiain. Vb Viborgs gymn. Vib. Kvartermästare vid finska sjöekipaget 1834, fältväbel 1835. Återvände 1836. Bergsex. 1838. Titulärråd. † Impilax kyrkby 10.2.1857.
s. 19 14784 Carl Alexander Lillström f. Itis 28.2[23.2].1812. Fdr sågbokhållaren Samuel L. och Eva Kristina Wester. Vb Borgå gymn. Tav. FK och FM 1836. Teol.ex. 1838. Kyrkoherde i Jorois 1852. † där 1.1.1869.
s. 19 14785 Carl Henrik Palmros f. Åbo 9.9[9.1].1812. Fdr handl. Henrik P. och Hedvig Fredrika Hjelt. Vb Åbo katedr. Aboens. FK 1837. FM 1840. MK 1841. ML 1844. MKD 1847. Provinsialläkare i Uleåborg 1850. † där 22.4.1860.
s. 19 14786 Alexander Sonné f. Parikkala 6.1.1812. Fdr klockaren Fredrik Sonni och Agneta Matikainen. Vb Viborgs gymn. Vib. Klockare i Parikkala. † där 27.8.1842.
s. 19 14787 Carl Johan Ingelius f. Åbo 4.11.1813. Fdr khd i Sastmola FM Gustav Johan I. och hans första hustru Anna Maria Geitlin. Vb Åbo katedr. Satak. † student i Helsingfors 28.1.1833, i lungsot.
s. 19 14788 Carl Johan Bröcker f. Nådendal 18.8.1811. Fdr kap. i Pikis Johan Bröker och Fredrika Sofia Sevonius. Vb Åbo katedr. Aboens. Teol.ex. 1834. Kyrkoherde på Runö 1838, i Anseküll på Ösel 1842.
s. 20 14789 Carl Julius Amandus Grönholm f. Björneborg 24.5.1812. Fdr borgmäst. i Raumo Carl Grönholm C:son och Kristina Magdalena Avellan i hennes 2 gifte. Vb Åbo katedr. Satak. Domarex. 1836. Justitieborgmästare i Åbo 1860. † där 14.9.1894.
s. 20 14790 Fredrik Stenvik f. Lundå [Åbo] 18.10.1810. Fdr herr Anders S. och hans trolovade brud Charlotta Bernstedt. Vb Åbo katedr. Aboens. Lämnade Univ. 1837 för musikstudier. Sinnessvag. † som fattighjon i Åbo 28.6.1845, i tvinsot.
s. 20 14791 Carol Otto Addens f. Virmo 8.9.1812. Fdr löjtn. Otto Gustav A. och Hedvig Sofia Möller. Vb Åbo katedr. Bor. Lantm.ex. 1834. Kommissionslantmätare i Viborgs län 1851, avsked 1876. † Jäskis 25.10.1879.
s. 20 14792 Alexander Schröder f. Viborg 9.7.1813. Fdr khd Jakob S. och Helena Dorotea Stråhlman. Vb Viborgs gymn. Vib. Domarex. 1835. Häradshövding i Kymmene domsaga 1862. † Fredrikshamn 26.5.1868.
s. 20 14793 Adolf Samuel [A. Emanuel] Åberg f. Jakimvara (?) 12.4.1810. Fdr länsmannen i Ruskeala Jakob Johan Å. och Maria Kristina Neiglick. Vb Viborgs gymn. Vib. Domarex. 1837. Kopist i prokuratorsexpeditionen 1842. † Helsingfors 5.10.1844.
s. 20 14794 Henrik Reinhold Klingstedt f. Vihtis (Härkälä) 8.8[8.1].1810. Fdr kaptenen, tullförv. i Marsund Carl Adam K. och Eva Eleonora Heintzius. Vb C. A. Tulindberg. Bor. Lantmät.ex. 1833. Äldre kommissionslantmätare i Tavastehus län 1874, avsked 1880. † Tammerfors 11.1.1892.
s. 20 14795 Carl Emil [Bror Charles Emil] Barck f. Nystad 5.11.1809. Fdr tullförv. i Lovisa, överstelöjtn. Carl Johan B. och Maria Gustava Gadding. Vb Vasa trivialsk. Österb. Lantm.ex. 1833. Länslantmätare i Tavastehus län 1867, avsked 1874. † Uleåborg 20.12.1875.
s. 20 14796 Gustav Hobin f. Laihela [Jurva] 1.1.1811. Fdr kaptenen Gustav Adolf H. och Kristina Beata Böcker. Vb Åbo katedr. Österb. Underofficer vid 1 finska sjöekipaget 1835. Notarie i Finska hushållningssällsk. 1839–45. Godsförvaltare i Pemar. Hamnmästare i Helsingfors 1862. † där 22.7.1871.
s. 20 14797 Gabriel Johan Fabritius f. Kides [Bräkylä] 27.9.1812. Fdr klockaren Per Adolf F. och Kristina Lovisa Ingerman. Vb Viborgs gymn. Vib. FK och FM 1836. Skollärare 1838. Lektor (lärare) i grekiska och hebreiska vid Viborgs gymn. (elem. lärov.) 1842, avsked 1867. † Helsingfors 24.4.1875.
s. 20 14798 Carl Reinhold Cedervaller f. Linköping 1.9.1809. Fdr boktryckaren Anders C. och Johanna Katarina Torenberg. Vb Viborgs gymn. Vib. Teol.ex. 1834. Kapellan i Valkjärvi 1848. † där 2.5.1862.
s. 20 14799 Carl [C. Gustav] Wargentin f. Taipalsaari 27.6.1811. Fdr khd Johan W. och Agneta Sofia Berner. Vb Viborgs gymn. Vib. Teol.ex. 1834. Kyrkoherde i Heinävesi 1857. † där 3.4.1865.
s. 20 14800 Alexander Salomon Jansson f. Helsingfors 26.9.1813. Fdr slaktaren Salomon J. och Eva Sofia Palin (Palenius). Vb E. Lönnrot. Nyl. Betyg till finska gardet 1831. Ånyo inskr. 1832. Domarex. 1836. Kanslist i finansexp. 1845, avsked 1859. † på sin egendom Nordsjö i Helsinge 5.7.1887.
s. 20 14801 August Fredrik Jansson f. Helsingfors 8.9.1815. Fdr slaktaren Salomon J. och Eva Sofia Palin (Palenius). Vb E. Lönnrot. Nyl. Domarex. 1837. Ledamot av överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna 1868. Lantdagsman. † Helsingfors 7.6.1880.
s. 20 14802 Carl Christian Emil Norström [Nordström] f. Björneborg 15.9.1814. Fdr kofferdikapt. Christian N. och Maria Björkroth. Vb J. Elers. Satak. Gick in vid finska sjöekipaget 1831, midshipsman 1834. † Björneborg 5.2.1835.
s. 21 14803 Fredrik Corell f. Hinnerjoki 12.10.1810. Fdr klockaren i Ulvsby Fredrik C. och Anna Henriksdotter. Vb J. Elers. Satak. Teol.ex. 1834. Kapellan i Halikko 1839. † där 9.9.1842.
s. 21 14804 Johan Cyrenius f. Ruovesi 5.11.1808 [1806]. Fdr bonden på Rajalahti Backa Carl Föllberg och Valborg Mattsdotter. Vb T. T. Kriander. Satak. Teol.ex. 1834. Kapellan i Sammatti 1837. † där 7.1.1855.
s. 21 14805 Gustav Ferdinand Bergroth f. Töysä 16.1.1812. Fdr kap. Gustav Johan B. och Ulrika Juliana von Pfaler. Vb Björneborgs trivialsk. Satak. Lämnade studierna 1838. Jordbrukare. † på sin gård Ketola i Ulvsby 7.7.1856.
s. 21 14806 Johan Christian Paqvalén [Paqualin] f. Raumo 5.6.1809. Fdr handl. Johan Henrik P. och Ulrika Åberg. Vb J. Elers. Bor. FK och FM 1840. Skollärare 1841. Rektor vid lägre elementarsk. i Raumo 1845. † där 15.2.1857.
s. 21 14807 Alexander Tuderman f. Viborg 31.7.1813. Fdr handl. Aron T. och Anna Kristina Sundberg. Vb Viborgs gymn. Vib. Lämnade Univ. 1836. † f. d. studerande i Viborg 6.2.1845, av fallandesot.
s. 21 14808 Josef Wilhelm Fontell f. Kristinestad 9.12.1813. Fdr rådmannen Josef Henrik F. (Hasselblatt) och Maria Elisabet Bergström. Vb J. L. Runeberg. Österb. Skollärare 1834. Teol.ex. 1842. Kapellan i Vörå 1871. † där 21.2.1880.
s. 21 14809 Fredrik Mattias Nymalm f. Esbo 16.10.1810. Fdr bonden på Dåvitsby Nygrannas Johan N. och Maria Johansdotter. Vb C. A. Tulindberg. Nyl. Lantm.ex. 1835. † lantmäteriauskultant i maj 1854.
s. 21 14810 Carl Emil af Enehjelm f. Ruovesi (Ritoniemi) 1.6.1813. Fdr kaptenen Erik Gustav af E. och Anna Lovisa Hackzell. Vb J. L. Runeberg. Satak. Lantm.ex. 1835. Tjänsteman vid ministeriet för riksdomänerna i Ryssland 1839. Lantmätare i guv. Vitebsk, avsked 1856. Föreståndare för postexpeditionen i Lahtis 1865. † Hollola 26.3.1875.
s. 21 14811 Georg Edvard af Enehjelm f. Saarijärvi 26.9.1815. Fdr kaptenen Erik Gustav af E. och Anna Lovisa Hackzell. Vb J. L. Runeberg. Satak. FK och FM 1840. Teol.ex. 1842. Kyrkoherde i Hollola 1875. † där 15.2.1877.
s. 21 14812 Johannes [Hans J.] Berg f. Kristinestad 9.11.1811. Fdr handl. Henrik B. och Maria Rebecka Uddman. Vb J. L. Runeberg. Österb. † Puumala 30.6.1835.
s. 21 14813 Andreas Schening f. Kerimäki 28.1[27.1].1810. Fdr expeditionsfogden Enok Johan S. och Anna Maria Hjelmman. Vb Viborgs gymn. Vib. Teol.ex. 1838. Kyrkoherde i Narva och Kosemkina finsk-estniska förs. 1845. † Kosemkina 8.7.1868.
s. 21 14814 Adam Sallmén f. Heinola 5.12.1800. Fdr bonden på Lusi Salmela Mickel Abramsson och Valborg Eriksdotter. Vb E. Lönnrot. Tav. Teol.ex. 1838. Kapellan i Jockas 1856. † där 24.12.1863.
s. 21 14815 Sven Robert Palmgren f. Åbo 10.6.1813. Fdr gördelmak. Erik P. och Kristina Qvist. Vb C. A. Tulindberg. Aboens. Landsfiskal i Kuopio 1842. Stadsfiskal i Åbo 1846. † där 16.3.1852.
s. 21 14816 Christian Kekoni f. Libelits [Kivijärvi] 7.12.1809. Fdr kap. i Libelits Johan Fredrik K. och Anna Kristina Stenroth. Vb A. G. Lindforss. Vib. † student i Helsingfors 26.3.1833, i lungsot.
s. 22 14817 Carl Jakob Asp f. Kemi 8.1.1812. Fdr löjtn. Carl Gustav A. och Eleonora Helena Stjerncreutz. Vb E. Lönnrot. Österb. »För sina dåliga seder utesluten från afdelningen» (AM). Länsman i Utsjoki 1841, i Kemiträsk 1846. † där 17.2.1849.
s. 22 14818 Moses Runsten f. Teisko 27.7.1810. Fdr bonden på Runsas Anders Andersson och Maria Henriksdotter. Vb C. A. Tulindberg. Satak. Teol.ex. 1839. Kapellan i Lavia 1861. † där 15.9.1867.
s. 22 14819 Henrik Johan Stigell f. Lojo 28.8.1810. Fdr bonden på Suittila Näppis Jakob Johansson och Greta Andersdotter. Vb C. A. Tulindberg. Nyl. Lantm.ex. 1835. Vicelantmätare 1838. Häradsskrivare i Övre Hollola härad 1846. † Padasjoki 29.5.1852.
s. 22 14820 Carl Wilhelm Törnegren f. Åbo 23.4.1817. Fdr pigan Anna Greta Valbäck och bankdir. Carl Johan Idestam, fosterfdr prof. Johan Agapetus Törngren och Eva Agata Helsingberg. Vb E. Lönnrot. Satak. FK och FM 1836. E. o. bibl.aman. 1839. Docent i lärdomshistoria 1843. Universitetsbibliotekarie 1851. † Helsingfors 19.2.1860.
s. 22 14821 Johan Ferdinand Dahl f. Åbo 15.6.1811. Fdr handl. Johan Gustav D. och Hedvig Elisabet Kellander. Vb E. Boijer. Aboens. Lämnade studierna 1837. † f. d. studerande i Åbo 9.4.1852.
s. 22 14822 Gustav Daniel Grönlund f. Åbo 8.3.1813. Fdr viktualiehandl. Carl Gustav G. och Anna Katarina Årlund. Vb N. A. Gyldén. Aboens. Kirurgiekandidat 1839. Kirurgiemagister 1846. Gymnastiklärare vid Åbo gymn. och högre elem.sk. (lyc.) 1849–90. Slottsläkare 1856, avsked 1889. † Åbo 21.7.1905.
s. 22 14823 Carl Teodor Lindeström f. Rimito 1.10.1807. Fdr lantmät. Carl Johan L. och Karolina Charlotta Salonius. Vb F. A. Borg. Tav. Lämnade Univ. 1836. Godsägare. † på sin egendom Maanpää i Rimito 10.2.1877.
s. 22 14824 Conrad Mauritz Castrén f. Kuusamo 25.2.1812. Fdr khd i Nedertorneå FM Erik C. och Maria Sund. Vb (privat) saknas. Österb. Betyg till milit. 1837. Jordbrukare i Nedertorneå. † där 16.9.1858.
s. 22 14825 Albert Enbom f. Uleåborg 7.6.1814. Fdr räntmäst. Johan Henrik E. och Kristina Elisabet Tulindberg. Vb C. A. Tulindberg. Österb. Domarex. 1836. Protokollssekreterare i Senatens just.dep. 1853, avsked 1855. † sinnessjuk i Helsingfors 20.5.1857.
s. 22 14826 Erik Oskar Enbom f. Uleåborg 18.1.1813. Fdr räntmäst. Henrik Johan E. och Kristina Elisabet Tulindberg. Vb C. A. Tulindberg. Österb. Domarex. 1836. Magistratssekreterare i Uleåborg, avsked. † där 26.4.1868.
s. 22 14827 Alexander Eberhard Henrik Christoffer Toll f. Orimattila 27.11.1813. Fdr majoren Carl Henrik T. och hans andra hustru Ebba Johanna Kristina Schatelovitz. Vb J. Ihlström. Nyl. Militär i Sverige, avsked 1834. Fänrik vid Koporie jägarreg. 1835. Stabskapten 1844. Anställd vid styrelsen för riksdomänerna i Volhynien 1845 (avsked 1853), vid guvernörskansliet där 1855. † Rovno, Volhynien, 6.3.1875.
s. 22 14828 Paul Maconi f. Kerimäki 2.6.1808. Fdr khd FM Nils M. och Helena Katarina Wahlberg. Vb N. A. Gyldén. Vib. Lärare vid lägre elementarsk. i Nyslott 1842, kollega 1855; avsked 1872. † Kerimäki 4.4.1879.
s. 22 14829 Carl Gustav Holmberg f. Eura (Lill Vahe) 16.8.1811. Fdr regementsskriv. Nils Gustav H. och Maria Henriette Servais. Vb F. J. Rabbe. Satak. Lämnade studierna 1832. Tog 1840 flyttningsbetyg till Björneborg, men har där icke anträffats.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >