Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 6 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

251 13640 [MDCCCXXII] Brorderus Bernhardus Federley Natus die 29 Martii 1796 patre Johanne Gustafvo Federley Pastore Ecclesiæ Sahalax | Tagit Rysk Examen Vår-Termin 1823. | Uttog sitt. Nat. betyg d. 22 Juni 1825. | Stads Fiskal i NyCarleby. Dog ‹–›
252 13664 [MDCCCXXII] Junii die 18. Johannes Gustavus Östman Natus die 12:o Junii 1799. patre Samuele Östman Fabre telorum manuariorum. | Uttog Nations Betyg, dateradt d. 16 Sept. 1828 med vitsord om Utmärkt Flit samt ett i alla afseende stadgadt och berömligt Uppförande. | Afled i Åbo d. 30 April 1834, såsom Bell-Lancaster och Söndags-Skole-Lärare, saknad af vidpass 500 då varande Lärjungar, och af alla för Folkundervisningen allvarligt nitälskande Patrioter. (Ogift.) Om hans flit och förtjenster, jfr. Åbo Underrättelser 1833 N:o 88.
253 13645 [MDCCCXXII Junii die 18.] Armidus Fabianus Sandberg natus die XXIV Februarii MDCCCIII. patre Jacobo Sandberg ‹Sanat Hospite diversorii. on yliviivattu ja päälle kirjoitettu Fenestorarum opifice.› Tavasteburgense. | Uttagit sitt betyg den 5:te Junii 1829. med Vitsord af Ett i alla afseenden stadgadt och berömvärdt Uppförande, samt Berömlig flit. varit 7 Terminer vid Univers. närvarande. | Vice Lands Secreterare i Tavastehus Län
254 13646 [MDCCCXXII Junii die 18.] ‹Teksti Carl. Christianus Holmberg natus die XX Augusti MDCCCIV patre Carolo Holmberg Aedituo (Kyrkoväktare) in Ecclesia Hauho. on yliviivattu.› | Enligt nations enhälliga beslut på Allmant Nationsmöte den 26 October 1825 ifrån Nationens samfund utesluten. intygar Joh. Henr. Avellan Inspector Nationis Tavastensis. | Dog hösten 1832, i största uselhet, såsom Sockne-Skolmästare i Sahalax.
255 13647 [MDCCCXXII] Junii die 18. Johannes Fredericus Favorin natus die XXII. Januarii MDCCCV, Patre Andrea Johanne Favorin Rationum territorialium Curatore. | Död H.T. 1822.
256 13648 [MDCCCXXII Junii die 18.] Andreas Johannes Salovius natus die IV Septembris MDCCCIII, Patre Andreas Salovio Pastore Vicario. | Nat. in Paroecia Ackas. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 6 Juni 1826, att bli Prest. | Kapellan i Pungalaitio. 1838.
257 13649 [MDCCCXXII Junii die 18.] Gustavus Detlavus Ericus Ammilon natus die II Julii MDCCCIV. patre Adrea Petro Ammilon Assessore Collegiali. | Uttagit sitt nationsbevis den 10 December 1825 efter det han den nästföregående 8:de i samma månad presteradt jurisexamen med videtur af försvarliga kunskaper.
258 13650 [MDCCCXXII Junii die 18.] Carolus Henricus Bergström natus die XVII Januarii MDCCCIV Patre Carolo Bergström quondam Sympamsta. | H.T. 1823; H.T. 1825; V.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828 | Såsom allaredan vorden Kanslist i Allmänna Revisions Rätten, utnämnd, den 25 September 1834, till Andre Revisor i Revisions-Kontoret af sagda Rätt. | Krono Fogde i Helsinge Härad.
259 13673 [MDCCCXXII] Junii die XX. Nicolaus Adamus Hjelt, natus die VI Aprilis MDCCCIII. Patre Johanne Gustavo Hjelt Auctioni Aboæ Præfecto. | Uttog Nations-Betyg dat. d. 20 Mars 1826. | Prest i Borgå Stift. | Disputerat pro ecercitio praes. Idestam 1824.
260 13678 [MDCCCXXII] Junii die XX Broderus Olivier Munck, natus die XI Decembris MDCCCV patre Carolo Johanne Munck Subpræfecto. Närvarande H.T. 1822.
261 13679 [MDCCCXXII Junii die XX] Carolus Jacobus Munck, natus die XVII Martii MDCCCVIII frater præcedentis. | Uttagit Nations-Betyg (som Justerades på Nationsmötet d. ‹–› Nov. 1824) för att gå i Svensk Krigstjenst.
262 13685 [MDCCCXXII] Augusti die XVII. Gustavus Adolphus Aspelin natus die II. Decembris MDCCC patre Elia Samuele Aspelin Consiliario Urbico. | Undergått Större Kameral-Examen år 1824 d. 24 Maj och dervid erhållit omdömet: Nöjaktiga insigter. | Uttagit vanligt Nations Betyg justeradt i allmänt möte d. 26 Maj s. å. | Läne-Bokhållare i Tavastehus Län. | Erhållit afsked 1847.
263 13724 [MDCCCXXII] Novembris XXI Johannes Fredricus Tötterman natus die XXI Aprilis MDCCCIV patre Henrico Tötterman vicario Pastore et Sacellano Esboensi. | Uttog betyg den 5 Maj med Vitsord af Berömlig Flit, och ett Sedigt och anständigt uppförande. | Dog d. 8 Mars 1836 å Pyhämaa Prestegård, såsom utnämd Kapellan i Reso.
264 13732 [MDCCCXXII] Decembris. XVI. Nicolaus Arminius Sanmark natus die XV: Septembris anno MDCCCIV. patre Sacellano Carolo Gustavo Sanmark in Paroecia Wånå. | Uttagit Nationsbetyg, efter praesterad Juris examen, den 10 December 1828, med videtur af Nöjaktig flit och ett sedigt och anständigt Uppförande. | v. Häradshöfding. | Död 1846.
265 13736 [MDCCCXXII] Decembris die XVI: Philippus Wilhelmus von Schantz natus die XVI Februarii MDCCCVI, Patre summo in Legione excubianum Praefecto Johanne von Schantz. | Uttog sitt nat. betyg d: 1. Juni 1827 med Vitsord af Nöjaktig flit, samt ett sedigt och anständigt uppförande. | Commissions Landtmätare i Åbo och Björneborgs Län
266 13740 [MDCCCXXIII] Februarii die V:to Carolus Enbäck natus die 12. Junii MDCCCIX, Patre Sartore Gustavo Enbeck. | Närvarande V.T. 1823; V.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1828; H.T. 1830. | Uttagit sitt Betyg den 26 Sept. 1831, med vitsord af Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Prestvigd i Åbo 20/12 1831 med epithetet Approbatur cum laude.
267 13750 [MDCCCXXIII] Martii die I:mo Carolus Fredricus Ticcander natus die I:mo Octobris MDCCCV. Patre Johanne Ticcander Sacellano in paroecia Syssmä. | Närvarande Vår T. 1823; H.T. 1823; V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829; H.T. 1829 | Promoverad Ph. Doctor d. 10 Julii 1827. | Linguar. Sacrarum Lector vid Borgå Gymnasium. 1835. | Död uti Cholera år 1849.
268 13761 [MDCCCXXIII] Martii die 19 Fredricus Polon natus die XXVI Augusti MDCCCII Patre Oeconomo Henrico Polon in Paroecia Hollola | Uttagit betyg den 13 Octob. 1825 och blifvit prest i Borgå.
269 13781 [MDCCCXXIII] Maji die XXVIII Johannes Emanuel Lindén natus die V Aprilis MDCCCIII patre vice Decempedatoris fungente Magno Johanne Linden in paroecia Ithis. | Närvarande H.T. 1823.
270 13782 [MDCCCXXIII] Maij die XXVIII Carolus Israel Augustus Wallin natus die XXII Octobris Anno MDCCCVII. Patre Vectigalium Quaestore Provinciali Israele Wallin. | Närvarande H.T. 1823
271 13785 [MDCCCXXIII] Junii d: VII Carolus Andreas Svanström natus die II Januarii anno MDCCCI Patre vice Decempedatoris (Landtmätare) fungente Erico Gustavo Svanström in paroecia Syssmæ. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 12 Mars 1825, att bli Prest i Borgå. | Prestvigd den 17. Dec. 1825.
272 13788 [MDCCCXXIII] Junii d: XII Johannes Henricus Stenbäck natus die 6 Februarii 1804, Patre Cantore Josepho Stenbäck in paroecia Rautalambi. | Uttog sitt Nations Betyg den 22 Maj 1829 med Vitsord af Berömlig flit och ett i alla afseenden Stadgadt och berömligt uppförande. | Commissions Landtmätare
273 13795 [MDCCCXXIII] Junii XVIII Andreas Fredericus Hirn natus die XXX Aprilis Anno 1799 Patre Judice Provinciali Davide Hirn | Uttog Nations Betyg, dat. d. 14 Juni 1825, att bli Landtmätare. | Commissions Landtmätare i S:t Michels Län.
274 13811 [MDCCCXXIII] Junii XX Salomon Hellstedt natus die V Maji anno MDCCCII Patre Andrea Hellstedt Agrocola in paroecia Ackas. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 31 Maj. 1825. | Pastor vid Förste Finska Sjö-Equipaget 1838–1842. | Fältprost 1842. | Kyrkoherde i Sääksmäki 1842
275 13812 [MDCCCXXIII] Junii XX. Nicolaus Gustafvus Hjelt natus die XIV Novembris anno MDCCCV:mo patre Johanne Gustavo Hjelt Auctioni Aboæ præfecto. | + i Juni 1825
276 13816 [MDCCCXXIII Junii XX] Henricus Elers natus die VII Augusti MDCCCVI Patre Fredrico Adriano Elers Exactore vectigalium vicario. | Uttog Nations Betyg dat. d. 13 Dec. 1826. I Juris Examen videtur: Försvarliga. Ausc. i Åbo Hof Rätt. | Den 21 Juni 1834 af K. HofRätten i Åbo erhållit (såsom då vorden ExtraNotarie) ViceHäradsHöfdinge titel.
277 13831 [MDCCCXXIII] Octobris die IX Joël Christianus Grahn natus die XXX Martii MDCCCVII. Patre Johanne Christiano Grahn Sacellano in parœcia Hauho. | Närvarande H.T. 1823; H.T. 1825; V.T. 1827 | H.T. 1829. V.T. 1830 Uttog sitt Nations Betyg den 20 Mars 1830. med Vitsord af: Berömlig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Prestvigd i Åbo den 8 Juni 1831 med vittsordet Approbatur. | Kyrkoherde i Haliko den 9. Oct. 1840.
278 13842 [MDCCCXXIII Octobris die IX] Bernhardus Fredericus Gedda natus IV Aprilis MDCCCIV Patre Carolo Gustavo Gedda Sacellano in paroecia Tammela. | frånv. inskrifnings termin, samt 1824 års Vår- och Höst, äfvensom 1825 års Vårtermin. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 5 Dec. 1826. | Prest i Åbo Stift. 18/12 1826. | Kapellan i Hinnerjoki 1837.
279 13844 [MDCCCXXIII Octobris die IX] Axelius Fridericus Juselius natus die XIV Octobris MDCCCVI Patre Erico Johanne Juselio Exactore Vectigalium, in parœcia Vesilax. | Undegått Rysk Examen, Vår Termin 1824, med omdöme af Försvarliga Insigter. | Närvarande H.T. 1823; V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827. | Död d 6 Jan. 1841
280 13845 [MDCCCXXIII Octobris die IX] Broderus Henricus Aspelin natus X Martii MDCCCVI Patre Elia Samuele Aspelin quæstore a rationibus ærarii in urbe Tavasteburgensi. | Närvarande H.T. 1824; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829; H.T. 1829. | Uttagit sitt Nations betyg den 22. Januarii 1830 med Vitsord af berömlig Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Prestvigd 1830. Vice Pastor 1839. | (Såsom Interims Predikant vigd d. 12 Januari 1837 med Gustava Snellman, dotter till Kyrkoherden Erik Joh. Snellman, och dess K. maka Anna Maria Cajaner.)
281 13846 [MDCCCXXIII Octobris die IX] Gustavus Adolphus Hillebrand natus die XV Januarii MDCCCIV. Patre Johanne Vilhelmo Hillebrand apparitore militari (Sergeant) In paroecia Rouvesi. | Uttagit betyg d. 25 Maj. 1826 för att blifva prest inom Borgo Stift | Ordinerad till prest uti Borgå Stift den 21. Junii 1826.
282 13847 [MDCCCXXIII Octobris die IX] Johannes Petrus Leander natus die II Februarii MDCCCV Patre Johanne Leander, Coriario in urbe Tavasteburgensi | Uttagit Nat. Betyg d. 12 Nov. 1828, med Vitsord af berömlig Flit och ett sedigt och anständigt Uppförande. | Prestvigd i Åbo 1829.
283 13860 [MDCCCXXIII] Octobris XXV. Broderus Carolus Johannes Schiöneman natus die I Octobris MDCCCVI Patre Brodero Schiöneman. apparitore militari (Fältväber) in paroecia Laukas. | Betyg till Consist. d. 15 Maj 1827. | Uttagit sitt Nations Betyg den 24 Sept. 1829 med Vitsord af nöjaktig Flit samt ett sedigt och anständigt Uppförande
284 13865 [MDCCCXXIII] Novembris 1. Ericus Johannes Andelin, natus die XVIII Maji anno MDCCCIV patre Alexandro, ruricola in Paroecia Hollola. | Uttagit sitt Nations bet. vid slutet af Febr. 1826. | (Nations Betyget torde varit dat. 6 Mars 1826. A:V:) | Prest i Borgå stift. | År 1841 d. 8 Mars, såsom vorden Con Rector vid Trivial Skolan i Kuopio, i Nåder utnämd till Kyrkoherde i Tohmajärwi Pastoratet af Borgå stift.
285 13861 [MDCCCXXIII Novembris 1.] Gustavus Adolphus Martin natus die XXVIII Octobris anno MDCCCII patre Adamo‹!›, ruricola in Paroecia Hauho. | Uttagit betyg d. 13 Oct. 1825. | Ordinerad till Prest uti Borgå stift d. 17. Dec. 1825. | Kapellan i Karstula 1830.
286 13866 [MDCCCXXIII] Nov: 22: Bror Sven Lindh natus die XIV Augusti anno MDCCCVII patre Centurione Sven Abrahamo Lindh in Paroecia Koskis | Närvarande V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1828; V.T. 1829. | Vice Landtmätare | Commissions Landtmätare i Tawastehus Län 1850.
287 U1024 [MDCCCXXIII] Dec: 3: Fridericus Wilhelmus Augustus Argelander natus Memelae Borussorum a. d. XI:um Cal. Aprilis Anni MDCCLXXXXIX patre Joanne Argelander mercatore. | Astronomiæ Observator Aboæ 1823 16/28 April. | Astronomiae Professor 1828 28 November / 10 December. | Astronomiae Professor i Bonn.
288 13878 [MDCCCXXIII] Decemb. XX. Nicolaus Gustavus Wiander natus die VIII Aprillis MDCCCV. in paroecia Loppis Patre Nicolao Wiander Procuratare Territoriali. | Närvarande V.T. 1825; H.T. 1826; V.T. 1827; V.T. 1829
289 13879 [MDCCCXXIII] Decemb: XX. Johannes Aemilius Stjernwall natus, die XXVI Januarii MDCCCVIII Patre Gubernatore provinciali Tavastiae, Gustavo Fredrico Stjernwall. | Närvarande V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829. | V.T. 1830. Uttagit Afdelningens Betyg den 11 Juni 1830 med Vitsord af Berömlig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt uppförande. | Kopist i Kejserl. Senaten död i Helsingfors den 1. Julii 1844.
290 13908 [MDCCCXXIV] Febr: XXI Carolus Constantinus Meurman natus die XIX Aprilis MDCCCVII Patre Constantino Meurman Centurionis locum tenente, in Parœsia Padasjoki. | Erhöll i den så kallade Logices Examen, d. 18 Juni 1828, Epithetet af Försvarliga Insigter, och samma Videtur i Ryska Examen V.T. 1825. | Närvarande V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829
291 13911 [MDCCCXXIV] Febr: XXVIII. Jacobus Fredericus Lyra natus die XXVIII Martii MDCCCIII. Patre Gabriele Lyra Sacellano ecclesiae Assikala, jam dudum defuncto. | Uttog Nations Betyg, dat. d. ‹–› Juli 1825. | Elementar-Lärare vid skolan i Nyslott d. 16 Nov. 1825. Rector vid L. Elementar Skolan i Kexholm 1841.
292 13912 [MDCCCXXIV Febr: XXVIII] Carolus Andreas Gestrin natus die XXVII Januarii anno MDCCCV Patre Centurionis locum tenente Carolo Gestrin. in Paroecia Padasjoki. | Uttog Nations Betyg, dat. d. 17 Febr. 1826. | Kapellan i Luopiois Kapell 1837. Vice Pastor 1839.
293 13916 [MDCCCXXIV] Martii V. Johannes Boxström natus die XII Martii anno MDCCCIV Patre Johanne Boxström Pastore præposito et Theologiae Doctore in Paroecia Rautalambi. | Uttagit sitt nationsbetyg d. 22 April 1826. | Prestvigd uti Borgå den 21. Junii 1826 | Kyrkoherde i Uguniemi 1841.
294 13920 [1824] Aprilis XXX Laurentius Petrus Johannes Stjernwall natus die XXXI. Augusti anno MDCCCVII. in paroecia Mentzelä patre. Henrico Stjernwall locum Centurionis tenente. | Närvarande H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825; H.T. 1826 | 1836. Vice Landtmätare i Viborgs Län.
295 13925 [1824] Junii II Victor Nordensvan, natus, die VI Julii MDCCCVII Tavastburgi. patre, jam defuncto, Henrico Christiano Nordensvan, Conciliario Camerario. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827
296 13926 [1824] Junii III Benedictus Guilielmus Kraftman natus, die XXI Novembris MDCCCIX in paroecia Sysmä patre jam defuncto Gabriele Friderico Kraftman | Assessore. V.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; H.T. 1828; V.T. 1829 | Possessionat i Syssmä Socken.
297 13931 [1824] Junii 17. Nicolaus Gabriel Savenius, natus die X Junii MDCCCIII in paroecia Hauho, patre Henrico Gabriele Savenio, Sacellano. | Uttagit Betyg v. slutet af Mars 1826. | (Bet.var dat. d. 31 Mars) | Ordinerad till Prest uti Borgå Stift d. 21. Junii 1826 | Pastor vid Luth. förs. å Sveaborg 1832.
298 13936 [1824] Junii 17 Blixt Ericus von Schantz, natus die VII Augusti MDCCCVII, Bjöerneburgi, patre summo excubiarum præfecto Johanne Eberhardo von Schantz. | Dog år 1825.
299 13944 [1824] Junii 21 Adrianus Elers natus die XXVI Augusti MDCCCIV in paroecia Urdiala patre Exactore vectigalium vicario Friderico Hadriano Elers. | Prest Vår-Term. 1827. uttog sitt betyg d. 1 Juni 1827 med vitsord af Utmärkt flit och ett i alla afseenden stadtadt och berömligt Uppförande. | Sockne-Adj. i Metsämaa och Alastaro Kapeller af Loimijoki Pastorat 1839
300 13993 [1824] Octobris XXII Carolus Hahl natus in Ecclesia paroeciae Hollola annexa Heinola die XI Octobris MDCCCII patre Adamo Hahl prædii ruralis domino. | Uttog Nat. bet. med omdöme af nöjaktig flit samt stadgadt och anständigt uppförande. d. 27 Febr. 1826. | Ordinerad till prest uti Borgå Stift den 21. Juni 1826. Vice Pastor 1838. Kapellan i Nurmis 1839.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >