Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 54 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 111 9632 Thodén, Car. Er... Död som fältskärgesäll.
s. 111 9680 Tuderus, Joh... Hans far p. 375 [Jac.]
s. 111 9658 Åkerman, Henr. Gust... Fadren lm i Lappo.
s. 111 9720 Barck, Gust. Vilh... Hans bror i CXXV. Skolaris i H:fors 1768. Lm 5.1782. Död 1787.
s. 111 9737 Castrén, Ol. Eman... Hans far i LXXXVIII et Suppl.
s. 111 9715 Kranck, El... Hans bror p. 532 (ej 564).
s. 111 9736 Mansner, Fr. Vilh... Ärnäs läs Orrnäs. Son af kronofogd. Andr. M.; hvaremot sonen af kornetten M. (p. 429) förekommer p. 639. (Bergholm).
s. 111 9724 Miltopé, Gust. Ad... Lm 1782. Afsked 1791, då blef kronofogde i Virmo härad. (Ekstr.)
s. 111 9705 Procopé, Car. Otto.. Erici Joh:is. Fadren (Er. Joh. p. 378) fältväbel i Kumo. Skolg. i Bjb. Fältväbel med fänriks karaktär. Deltog i kriget 1788–90. Innehade boställe i Uskela 1790–1807. Hvarför Christiansson?
s. 111 9732 Reichardt, Joh. Fredr... Tjänstgjorde i kanslikolleg. Nämd i Calonii bref till Porthan.
s. 111 9741 Sjöblom, Sam... Bondeson från Tenala. Född 1759. Lm 1781. Död på embetsresa 29.5.1782. (Ekstr.)
s. 111 9706 Sonck, Car. Gust... Abrahami. Hans bror i CXIV. Skolg. i Bjb.
s. 111 9714 Ullner, Car... Född 1765. Frågetecknen strykas. Löjtnant vid flottan 1790. Kapten 1793. Major då han drunknade vid skeppsbrott i Kattegat 3.11.1801.
s. 111 9713 Ullner, Elias... Född 1766. Fråget. strykes.
s. 111 9753 Westberg, Joh. Laur... Medicinalråds tit. 1829. † 1846.
s. 112 9775 Bergbom, Er... Kanslist i Vasa hofr. 1793. Afsked 1794. Häradsh. n. o. v. 1800.
s. 112 9771 Bomberg, Gust... Afreste fr. T:hus 22.9.1781 till Estland på kondition samt kort därefter till kh Paqvalin i Kivinebb. Sedermera icke afhörts, hvarför i anledn. af honom tilfallen arfslott i Pietilä skatterusthåll i Hauho sockens Luopiois kapell efterlyses 10.1796 af sin förmyndare I. Wasenius.
s. 112 9799 Borgström, Gust... Död 1788.
s. 112 9758 Brander, Car. Reinh... Hans far i XCVII (ej p. 332).
s. 112 9766 Brander, Nils Gust... Fadren häradsskr. i XCII.
s. 112 9767 Calonius, Andr. Em... Fadren stadsnotarie i Raumo. Skolg. i Bjb. Lm 1789. Flera år tjänstgj. som sekreterere vid egodelningsrätt. Död i Ikalis 1831.
s. 112 9829 Cumenius, Henr... En stud. Cumenius † i Åbo 1793. Denne?
s. 112 9793 Dahl, Zach... Död 1842.
s. 112 9820 Elers, Cl... Son af fältväbel Klas Joh. Elers. Lm 1781. Kom. lm i Finland 1796. Afgick 1806. (Ekstr.)
s. 112 9759 Flamén, Andr & Adam... Deras far i LXXXIV. Skolg. i Bjb.
s. 112 9760 Flamén, Andr & Adam... Deras far i LXXXIV. Skolg. i Bjb.
s. 112 9779 Fontell, Fredr... Hans far i XCVI.
s. 112 9848 Hallenius, Henr... Fadren inspektor Henr. H. Född 5.4.1764. Lm 1798. Medhjälpare på Åland. (Ekstr.)
s. 112 9826 Jansson, Ern. Ulr... Hans far (Johansson) i XCIX. Auditör. Död 1792. (Bergholm).
s. 112 9764 Kekonius, Nic. Joh... Joh:is. Fadren färgare i Bjb. Skolg. där.
s. 112 9770 Kempe, Jac... Fadren rådman.
s. 112 9831 Kriander, Joh... Köpman.
s. 112 U875 Lagus, Joh... Född 3.11.1763. Skolaris i Vasa. Pvgd i Upsala 1788. Huspräst hos generaladj. baron A. Lantinghausen s. å. Fullmakt som tjänstg. hofpredikant 18.3.1793. Död 20.8.1802 i Mariefred.
s. 112 9833 Lindeqvist, Henr... Lm 1787. Död 1804 i Tyrvis. (Ekstr.)
s. 112 U871 Nyman, Joh... Fråget. strykes.
s. 112 9866 Osén, Gust... Kallade sig senare Odenvall. Länsmansson. Lm 1786. Kom. lm i Uleåborgs län 1795. Död 1834. Hans son i CLXXV.
s. 112 9835 Ramstadius, Zach... Fråget. strykes.
s. 112 9772 Rosenbom, Fredr. Joh... Fanjunkareson från Ruovesi.
s. 112 9757 Sacklén, Laur... Född 21.2.1765. Handl. i Bjb. Död 19.11.1808.
s. 112 U1299 Solitander, Petr. – Enl Sukukirja student i Åbo 1781 (ej i Index). Hans far i XCV. Född 1761. Gymnasist i Borgå 1778. Död som hjälppräst i Veckelaks 1790.
s. 112 9819 Stenberg, Joh. Rud... Fadren salpetersjuderidirektör i Vasa.
s. 112 9765 Sundvall, Joh... Respondens 20.11.1790 u. Lefrén. Magister 23.6.1786 läs 22.6.1786.
s. 113 9804 Synnerberg, Car. Reinh... Hans far i XCV. Auskultant. Sedan 1788 fänrik i Österb. regem. Kapten i armén. Rysk fånge 29.7.1808.
s. 113 9792 Tegengren, Jac. Reinh... Död 1831. Äfven fadren Reinh. T. stadsfiskal i Vasa.
s. 113 9810 Teleen, Reinh. Joh... Fadren Joh. Ge. fabrikör. F. 1761 i Åbo. Lm 1782. Kom. lm 1793. Direktörs tit. Förste lm i Kuopio 1807. Kammarråd 1812. Afsked 1827. Död 1828 i Pieksämäki. (Ekstr.)
s. 113 9801 Åkerman, Joh... Hans bror i CXXX. Lm 1783. Död 1792.
s. 113 9905 Alander, Joh. Fr... Pvgd. Död 1790.
s. 113 9883 Aeimelaeus, Joh... Född 1760 läs 1763.
s. 113 9935 Alftan, Joh. Abr... Fadren Is. A. en tid häradsskr. i Ingå, sedan rusthållare i Karis. Död 1797.
s. 113 9880 Cajander, Nic. Petr... Död 26.4.1812 läs 16.4.1812.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >