Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 58 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 119 10581 Appelberg, Fr... Isaaci. Fadren handl. i Bjb. Skolg. där.
s. 119 10510 Calamnius, Car... Fältskär vid Österb. regem. Död 1805.
s. 119 10520 Clayhills, Cph... Vicehäradsh. Död i Lovisa 1809.
s. 119 10573 Forsman, Car. Henr... Själf praeses 10.6.1802.
s. 119 10580 Grönström, Laur. Joh... Åter till akad. 21.10.1801. Afförd 20.2.1805.
s. 119 10522 Nyssén, Joh... Född 1767. Bondeson Nyselä från Pedersö. Skolg. i Vasa. Präst i Kumo.
s. 119 10576 Perander, Er... Erici. Hans far p. 364 (399). Skolg. i Bjb.
s. 119 10582 Rubén, Gust... Francisci Joh:is. Fadren sergeant i Urdiala.
s. 119 10553 Weman, Car. Gust... Rättelse i CLXIXb.
s. 119 10515 Wiens, Car. Gust... „Sekreterare“, bosatt i Somero.
s. 119 10542 Wörlund, Henr... Skomakareson från Vörå.
s. 119 10579 Åhlman, Henr. Abr... Abrahami. Fadren landsfiskal i Vesilaks.
s. 120 10617 Alopaeus, Magn... Docens i matem. 16.9 läs 16.9.1787 (22.9?)
s. 120 10649 Blomqvist, läs Blanqvist, Chr... Född enl egen uppgift 30.4.1773. Fr. Åbo sk. 16.6.1791.
s. 120 10655 Fabricius, Er... läs enl. Index Eric Wilh. Vicehäradsh. Död 1833.
s. 120 10597 Gadd, Jac. Adr... Hans far i XCVII. Född 1777. Styrman. Sist bosatt i Sääksmäki. Död 1832. (Sukukirja)
s. 120 U1199 Ganander, Thom. – Hans bror p. 686. Född 1772. Blef enl Vasa skolmatr. „student[?], underofficer o. sjöman“. (Laurén).
s. 120 10633 Haartman, Joh. Gust... p. 714 läs 717.
s. 120 10598 Hedman, Petr. Nic... Fadren † 1795, son † 1823 i Vasa.
s. 120 10646 Kyrenius, läs Kylenius... Fr. Åbo sk. 16.6.1791.
s. 120 10666 Nordström, Ax. Gust... Fadren „commissarius nobilitatis Ulfsbyensis“.
s. 120 10587 Orlander, Henr... Bondeson från Lochteå.
s. 120 10659 Roos, Er... Skog. i Raumo o. Bjb.
s. 120 10662 Rosenback, Laur... Fråget. strykes.
s. 120 10660 Runeberg, Lars Ulr... Skog. i Bjb.
s. 120 10661 Skönberg, Henr... Bondeson från Paistila i Kumo. Skolg. i Bjb.
s. 120 10591 Winge, Hans Petr... Rådmansson från G. Karleby.
s. 120 10608 Wolter, Tob... Död i Keksholm 1794.
s. 120 10731 Andrell, Joh. Gust... Bondeson från Sukkila i Lappo. Skolg. i Bjb.
s. 120 10710 Berner, Zach. Joh... Bodde som enstöring i Mäntyharju, idkande fårskötsel. Död 1839.
s. 120 10711 Berner, Andr. Ge... Död i S:t Michel s:n.
s. 120 10703 Brunell, Laur... Regementsskrifvareson. Vicehäradsh. Död 1802 i Vasa.
s. 120 10684 Fonteen, Car. Ephr... Tros afseglat fr. Sth 1795 på fregatten baron Höpken; efterlyses 12.1796.
s. 120 10690 Holmberg, Abr... Fråget. strykes.
s. 120 10701 Hägglund, Magn... Fråget. strykes.
s. 120 10724 Kekonius, Gabr... Rusthållareson. Vicehäradsskr. Död 1850 i Jyväskylä.
s. 120 10687 Lundén, Mich... Bondeson från Eura.
s. 120 10702 Lybeck, Laur. Fr... Son af Ol. L. f. d. tullman i Bohuslän, sedan föreståndare för kronobränneriet i Vasa († 1809 i Sverige, flykting under kriget). Soldat under kriget i Finland. Död 1810.
s. 121 10673 Sacklén, Ad... Hans far (Lars) p. 377.
s. 121 U1307 Sederholm, Alex. Magn. – Hans halfbror p. 621, bror p. 780. Född 1775 i H:fors. Studerade (student?) i Åbo, pensionär hos prof. slutl. erkeb. Tengström. Handlande i H:fors, sedan 1807 bruksegare i Sverige. Död 1830 å Näfverqvarn i Södermanland.
s. 121 10706 Stråhlman, Joh... Hans bror (Jac.) p. 873.
s. 121 10714 Åström, Car... Kh i Töfsala 1843.
s. 121 10782 Achrén, Matth... Bondeson.
s. 121 10780 Ahlbäck, Mich... Fadren sockneskräddare i G. Karleby. Skolaris i Vasa 1786. T. f. pedagog i Jakobstad nödåret 1795.
s. 121 10807 Ahlstedt, Joh. Fr... Amanuens vid domkap. 1803.
s. 121 10794 Brander, Justus Gust... Död 1816.
s. 121 10763 Bremer, Hans Henr... Född 1779. Sjökapten. Handl. i Ekenäs. Bruksegare. Död 1832 i Åbo genom själfmord.
s. 121 10786 Calamnius, Fr... Död 20.5.1815 (ej 25.5).
s. 121 10757 Carlstedt, Otto... Sergeant. Kadett på Karlberg 1796. Fänrik vid Bjb reg. 1798. Löjtn. Egde Palikais i Somero. Död 1835.
s. 121 10774 Cleve, Joh. Fr... Död 1852 i Åbo.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >