Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 60 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 123 11008 Korsseman, Joh. Petr... Död 1803.
s. 123 10968 Lagus, Joh... Död 1836, sinnessvag i flere år till följd af fall från åkdon.
s. 123 11007 Löwenborg, ej Löwenberg.
s. 123 10985 Paulin, Car... Fadren handl. i Vasa.
s. 123 10996 Sacklén, Nils Gust... † i Åbo 19.3.1854.
s. 123 11023 Skönberg, Joh... Fråget. strykes.
s. 123 10984 Warnberg, Joh. Fr... Hans bror i CXLIV. Styrman. Död 1812.
s. 123 11020 Weckman, Gabr... Gabrielis. Fadren „rationarius territorialis in Ulfsby“. Skolg. i Bjb.
s. 123 11017 Östring, Petr... Petri. Förut Mört. Fadren bonde i Inderö, Ulfsby. Skolg. i Bjb. Jfr i CXXXIV.
s. 123 11128 Arenius, Henr... i Åbo läs i Bjb.
s. 123 11033 Caloander, Car... † å Nappari hmn i Tyrvis 13.8.1831 (ej 13.3).
s. 123 11119 Enberg, Gust... Student enl. Spåre 14.6.1795 läs 1797.
s. 123 11133 Helenius, Sim... Tjänstledig. Obefordrad. Död 14.7.1860. Virmoens, från Åbo skola, där hette Turvelius.
s. 123 11075 Krook, Joh... Född 22.10.1776 ej 1771.
s. 123 11095 Mattheiszen, Gust. Ad... Född 1778. Död 19.1.1836 på Munknäs vid H:fors.
s. 123 11084 Melartin, Er. Gabr... Själf praeses 1804, 1812, 1828, 1829, 1830.
s. 123 11040 Palmén, Henr. Joh... Fadren sågbokhållare o. hemmansegare i Hvittis.
s. 123 11069 Sederholm, Henr. Fr... bror läs halfbror. Afsked 1834. Donerat till Upsala univ. bl. a. ett stipendium å 500 kronor för resor i Sverige, Norge, Finland o. Danmark.
s. 123 U1200 Silvan, Adolf. – Hans far p. 439. Född 1777. „Studerade“ i Åbo. Lm 1800. Kom. lm i T:hus län 1816. Död 1830.
s. 123 U1310 Sundén, Gust. Erici. – Bondeson från Hinnerjoki. Född 3.10.1776. Fr. Bjb sk. 15.6.1797. Död s. å. Ej i Index.
s. 124 11125 Tauler, Arv. Joh... Son af Joh. Carström (p. 469), men kallade sig med sin moders namn. Född 20.8.1778 i Åbo. Skolg. i Bjb.
s. 124 11092 Wargelin, Andr. Is... Fadren adjutant. Underofficer vid Österb. regem.
s. 124 11071 Wasz, Er... Son af bruksdirekt. Er. W.
s. 124 11143 Almqvist, Magn... Född 1779. Kronofogde i Norra Dal. Död 1848.
s. 124 11161 Edman, El... Joh:is. Fadren bagare i Bjb.
s. 124 11158 Ganander, Gust. Er... Stadspred. i Vasa läs i Kaskö.
s. 124 11220 Grönblad, Jac. Joh... Son af borgaren Joh. Er. G. i Bjb. Skolg. där.
s. 124 11212 Grönström, Gust. Vilh... Fadren handl. i Raumo.
s. 124 11230 Hierpe, Car. Joh... Pastorsadj. först i Somero, sedan i Kumo.
s. 124 11200 Hoffrén, Magn. Jac... Fältväbel vid Savol. jäg.
s. 124 11169 Holmström, Nic. Petr... Född 1777 enl egen skriftlig uppgift.
s. 124 11167 Kempe, Henr... Hans bror i CXXXII. Tingsskrifvare.
s. 124 11239 Laurell, Edv. Joh... Död 22.6.1873.
s. 124 11226 Lundenius, Car. Gust... Död 22.5.1844 (ej 19.12.1840).
s. 124 U924 Nylander, Aristot... Fråget. strykes. Possessionat i Ijo. Död 1845.
s. 124 11206 Packman, Zach... Vice lm i Kuopio län. Död 1816 i Idensalmi.
s. 124 11179 Parell, Abr... Död 1809.
s. 124 11168 Reuther, Joh. Fr... Fadren från Sverige, bokhållare i Kimo. Död 1855.
s. 124 11221 Rönbäck, Gust, Vilh... Skolg. i Bjb. Respondens 6.6.1804 u. Sahlberg.
s. 124 11139 Sourander, Jac... Son af handl. Erland S. i Bjb. Skolg. där. Handlande. Död 1856.
s. 124 11166 Tötterman, Claud. Jac... Fadren landtbrukare i Pusula. Född 1770 † 1820.
s. 124 U1311 Wahlberg, Er... i Borgå stift läs i Viborgs stift.
s. 124 11162 Wahlros, Car. Joh... Hans far i CXXIV. Skolg. i Bjb.
s. 124 11180 Wikström, Herm... Klockareson från Qveflax. Äfventyrare. Död vid finska armén 1809. (Laurén).
s. 125 11301 Avellan, Gust. Ad... Respondens 29.5.1828. Om honom läsvärd skildring af Hanna Lindberg i F. Tidskr. 1893 sid. 245 ff. 325 ff.
s. 125 11292 Choraeus, Mich... (15.3? läs 15.3.1774?) Ch. M. Fant läs Joh. M. Fant.
s. 125 11269 Erholm, Henr... Död i Letala.
s. 125 11293 Fraser, Gust. Fr... Död 27.4.1766 (ej 17.4).
s. 125 11245 Granberg, Petr. Nic... Född Ganander (hans bror i CXLIX), men adoptivson till handl. P. Granberg i Vasa († 1795). Jfr Laurén sid. 132 och Sukukirja sid. 507.
s. 125 11250 Hirn, David läs Daniel.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >