Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 60 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 182 2750 Hååf, Andr. Erici Vg. p. 143 || Svg. 91: 28.7.1679. – Född i Acklinga 1657. Informator i Finland hos major Chr. Carpelan till Kerknäs etc. och hos borgm. i Åbo Bern. Richardi (Munster). Stipendiat 1680–85. Respondens 25.9.1683 u. Laurbecchius, 9.5.1685 pro gradu u. P. Hahn. Magister 21.7.1685. Utgaf 1688 under eget præsidium en diss. De decretis Dei. Skref ofta svenska gratulationsverser i dissertationer. Begärde rekom. till tjenst 1688 och åter 12.9.1689; sedan 5.2.1689 inskrifven vid Upsala akad. Konrektor 1690 och rektor 1694 i Skara. Eloqv. lektor vid gymnasiet der 1694. Död 1697.
s. 182 2776 Håålberg, Ol. Suderm. p. 143 || Gymnasist i Strengnäs 1674. Student (i Upsala? och) i Åbo 1679. Pvgd i Strengnäs 1696. Sist kpl i Svennevad, Nerike, 1709. Död 1733.
s. 182 2848 Högh, Jon. Jonae Angerm. p. 146 || Nämd i prot. 10.12.1686.
s. 182 2751 Jacobus Henrici Narvens. – Vib. 148: 12.8.1679. Nämd i prot. 16.4.1684 att slagen af Småländingar.
s. 182 2767 Jacolenius, Joh. Joh. Hvitt. p. 143 || Sat. 264: miles.
s. 182 2802 Jansenius, Joh. Holm. p. 144.
s. 182 2783 Indrænius [Indrenius], And. Caroli Björn. p. 144 || Sat. 256. – Son af? Stipendiat 1682–87. Respondens 13.5.1685 och pro gradu 30.5.1688 u. Sim. Paulinus. Magister 26.7.1688. Kpl i Euraåminne 1690. Skolrektor i Björneborg 1693. Kh i Ruovesi 1694. Död 1704 (1703?).
s. 182 2806 Insulander, Petr. Neric. p. 144 || En son Petrus af kh i Haqvin. Petri Insulander i Axberg i Nerike (1667) blef gymnasist 1674.
s. 183 2782 Jönstadius, Laur. Vg. p. 144 || Svg. 94: 7.11.1679.
s. 183 2789 Kalia, Eric. Henrici. p. 144 || Sat. 262: Callia. Hans bror p. 135. Kpl i Gustafs kapell under Töfsala 1692. Död 1697.
s. 183 2833 Kalm, Gabr. Petri Ostrob. p. 145 || Ob. 275: 31.1.1680. – Pvgd 31.1.1685. Kpl i Korsnäs under Nerpes 1694. Död på flykten i Själevads socken i Ångermanland 1716, kort före hans sons, sedermera prof. P. Kalms födelse.
s. 183 2814 Karling, Petr. Holmens. p. 145 || Hans far kallas i prot. 10.7.1680 „olycklig med sina barn“. Inskrefs som student 8.11.1679 efter att relegerats från Upsala (dylika fall, se Insulander i XXI och Rodde här nedan). Utspred fult rykte om ass. Gartzii dotter, hvarom i prot. 7.7–27.10.1680, då likväl ännu tillsvidare innehölls med hans relegation.
s. 183 2763 Krook, Nic. Benjamini Vib. p. 143 || Vib. 154: 3.9.1679. – Hans far i IX. Nämd i prot. 6.7.1681. Predikant vid Karelska kavalleriet 1689. Kh i Saarijärvi 1704. Död 1711.
s. 183 2760 Lacmannus, Carol. Bartholdi Vib. p. 143 || Vib. 151: 3.9.1679. Hans far p. 10. Nämd i prot. 27.4.1681 för excess med Viborgska novitier.
s. 183 2456 Lavenius, student ihjälslagen i slagsmål enl. prot. 7.6, 22.6, 11.9.1680.
s. 183 2816 Lidhing, Joh. Svenonis Vg. p. 145 || Svg. 95: 8.12.1679.
s. 183 2827 Linolenius, Nic. Matthiae Nyl. p. 145.
s. 183 2824 Lucander, Joh. Nicolai Abo. p. 145 || Respondens 19.11.1686 u. Svenonius. En Joh. Lucander sockneadjunkt och sedan kpl i Längelmäki, † omkr. 1698; en annan, se p. 141.
s. 183 2256 Lund, Jac. Johannis & David Johannis. p. 145 || Redan inskrifne p. 110, men här omigen efter återkomsten från Upsala.
s. 183 2257 Lund, Jac. Johannis & David Johannis. p. 145 || Redan inskrifne p. 110, men här omigen efter återkomsten från Upsala.
s. 183 2792 Miltopæus, Petrus [Martini] Ab. p. 144 || Hans far professoren p. 31. Stipendiat 1683–95. Respondens 1684 u. Wanochius, 1687 (1697 enl. Stjernm. p. 137) pro gradu u. Tålpo, 15.6.1695 u. Munster. Magister 1697 (enl. prot. etc.). Nämd i prot. 11.3.1686 för paskillet mot tullinsp. Edner, 1689–28.6.1692 till svars för svek vid malthandel, men frikänd, 27.6.1693 kräfver genom sin mor en del af arfvet efter sin far. Blef rektor vid katedralskolan i Narva.
s. 183 2793 Miltopæus, Joh. Ab. p. 144 || Föregåendes bror. Hade långvarig tvist dels vid akad. dels vid rådsturätten för ett paskill mot tullinsp. Edner, såsom det sades (se prot. 10.3.1686), emedan några fat tobak blifvit konfiskerade hos rådman Miltopæus (hans farbror) 25.11.1685, 1686, 1689. Praktiserade hos häradsh. Roskamp 1686–88. Sedan åter vid akad.
s. 183 2780 Mollenus, Joh. Joh:is Vib. p. 144 || Vib. 156: Mollerus, 23.10.1679.
s. 183 2838 Mollerus, And. Andr. Vib. p. 145 || Vib. 158: 13.2.1680.
s. 183 2794 Munsterus, Andr. postea Munsterhjelm. p. 144 || Son af borgm. i Åbo Berndt Richardi l. Riggertsson Munster. Hans bror p. 134. Född 1667. Student 1680. Auskultant i hofrätten 1684. Handlingsskrifvare der 1689. Vicefiskal. Notarie. Sekreterare 1697. Assessor 1709. Vicepresident 1723. Vicelandshöfding 1726. Adlad 1726: Munsterhjelm. Död 1748.
s. 184 2851 Mörling [vanl. Meurling], Ol. Haquini Og. p. 146 || Köpmansson, hvars far från Mörlunda. Född 1661. Pvgd i Linköping 1688. Sist kh i Kristdala 1709. Död 1738.
s. 184 2798 Nicelius [äfv. Niscelius, Nigelius], Eric. Martini Nyl. p. 144 || Nämd i prot. 22.4.1681. Kpl i Pyttis 1688. Död 1711.
s. 184 2820 Nyman, Andreas Laurentii Strengn. p. 145 || Jfr p. 169.
s. 184 2757 Osander, Eric. Nicolai p. 143 || Sm. 236: 12.8. – Son af N. Osander, apologist i Vexiö skola. Född 1659. Ansökte stipendium 29.3.1682 utan framgång. Respondens 1682 u. Svenonius och s. å. i Lund (der immatrikulerad 1.11.1682) u. Enev. Widebeck. Pvgd i Vexiö 1683. Regementspastor 1687. Kh i Hallaryd 1689. Död 1719.
s. 184 2830 [Oselius], Andreas Abrahami Icalens. p. 145 || Sat. 266: Andr. Oselius Ikalensis; concionator castrensis; obiit 1693. Af honom en Oratiuncula in victoriam de Turca armis Christianorum reportatam, Ab. 16.3.1684 (vid Wiens belägring). Månne son af Abr. Ikalensis i XI?
s. 184 2772 Otherdahl, Joh. Gothob. p. 143 || Trol. son af skomakareåldermannen Andr. Olsson i Göteborg och bror till gymnasilektorn i Göteborg, sedan kh i Slättåkra, Ol. Andr. Otherdahl (f. 1653 † 1710), hvilken Skarstedt förmodar ha studerat i Åbo, hvaremot brodren Johan säges „idkat fadrens yrke“.
s. 184 2787 Pacchalenius, Jon. Andreæ Björneb. p. 144 || Sat. 260. – Hans bröder p. 87. Esqvadronspredikant. Kpl i Björneborg 1699. Död 1706.
s. 184 2788 Pikius, Joh. Joh. p. 144 || Sat. 261: cantor templi Ridderholmensis.
s. 184 2496 Pithonius, Andr. – Nämnes i prot. 26.3.1680 såsom expektant; ännu 26.2, 4.3.1695 för excesser. Hans bror p. 126?
s. 184 U391 Ratkerus[?], Gabr. Ostrob. – Student i Upsala 8.10.1679; ock i Åbo? Månne för Rothenius, Gabr. Gustavi (hvars far i IX), född på 1650-talet, sist kapten?
s. 184 2769 Reinius, Matt. Henrici Kyroens. p. 143 || Ob. 271: 1679. – Sockneadjunkt i Storkyro. Kpl i Laihela 1691. Död 1723.
s. 184 2746 Rinnander, Joh. Joh. Ostrog. p. 143 || Skolkollega i Ekesjö, Östergötland, 1683. Kmn i Rumskulla 1695. Död 1729.
s. 184 2764 Rohianus, Joh. Vib. p. 143 || Vib. 155: 3.9.1679. – Kpl i Viborg 1690, i Mola 1697. Död 1702. – Nämd i prot. 8.2.1684 att brutit sin förlofning, 12.3.
s. 184 2849 Runbeck, Magn. Aeschilli Öland. p. 146 || Sm. 239: 10.6.
s. 184 2773 Rundqvist. Magn. Olai Verm. p. 143 || Bondeson. Född 1656. Student i Åbo 1679. Pvgd i Karlstad 1686. Kmn i Brattfors. Död 1698.
s. 184 U1226 Rydman, Andr. – Nämd i prot. 5.5.1680 att lånat mot pant.
s. 184 2781 Rådde [Rodde], Joh. Calmar. p. 144 || Sm. 238: 28.10. Son af borgm. i Kalmar Jonas Rodde. Född 1654. Student i Upsala 1673, men relegerad derifrån 24.5.1679, då begaf sig till Åbo (jfr här ofvan Karling). Respondens 21.5.1680 u. Svenonius, 1682 och pro gradu 10.5.1684 u. Tålpo. Pvgd i Kalmar 1685. Ofta anklagad och suspenderad. Kmn i Wissefjerda. Död 1705.
s. 185 2845 Sarcolinus, Matt. Sim:is Hauhoens. p. 146.
s. 185 2839 Scroderus [Schroderus], Georg. Georgii Narv. p. 145. 158 || Vib. 159: 27.2.1680, Ingerm. – Son af kh i Moloskovits i Ingermanland Ge. Schroderus († 1675). Pedagog i Nöteborg 1688. Kpl i Novabura 1690–95. – Hans far redan anförd p. 40?
s. 185 2811 Spurling, Nic. Samuelis Og. p. 144.
s. 185(?) 2882 Stadius. – Student nämd i prot. 17.12.1680 såsom vitne.
s. 185 2828 Stigelius, Mich. Henrici Nyl. p. 145 || Hans far p. 46. Född i Karis. Respondens 1688 u. Wanochius. Kpl i Lumparland 1693. Kh i Sjundeå 1703. Flydde under kriget. Tjenstgjorde som kmn i Mortorp, Kalmar stift. Död i Kalmar, derifrån han ärnade återvända till hemlandet, i slutet af 1717. Sjundeå kyrkas egendom och skatt i hans förvar.
s. 185 2774 Sylvius, Magn. Johannis Verm. p. 143 || Hans far p. 28. Student i Åbo 1679. Nämd i prot. 22.4.1682 att varit på fenster i Nådendal, 12.5.1687 begär rekommend. till k:m i Karlstad. Stipendiat 1683–87. Respondens 24.4.1682 (med ded. till sin far) och pro gradu 9.5.1687 u. Wanochius, 1686 u. Sim. Paulinus. Magister 26.7.1688. Lektor i Karlstad 1693. Kh i Steneby 1702. Död 1723.
s. 185 2682 Sylvius, Nic. Nic. Nyl. p. 139 || Son af kpl i Perno Nils Sylvius från Vermland (1652–78). Född 1662. Student i Upsala 2.11.1683 u. Svenonius. Kollega och 1705–10 rektor i Viborgs trivialskola. Flyktade under kriget till Stockholm 1711. Kh i Myresjö, Vexiö stift, 1713. Död der 1731. Hör till XXXIX.
s. 185 2829 Teet, Joh. Joh:is Euraåm. p. 145 || Sat. 265. – Hans far p. 51. Respondens 1692 u. Joh. Flachsenius. Ej magister, ehuru ofta så uppgifves. Skolrektor i Tavastehus 1696. Kh i Vånå 1700. Död 1704 (1706?).

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >