Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 60 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 235 9483 Melartopæus, Carl [Gustaf] Viburg. p. 565 || Vib. 991: 4.4.1777. Hans bror p. 554. Född 1760. Gymnasist i Borgå 1773. Pastorsadj. i Kuopio. Död 10.2.1803.
s. 235 9472 Moliis, Johannes Ostrob. p. 565 || Ob. 1238: 30.1.1777. Hans far p. 327, bröder p. 479. Född 16.5.1758. Betyg 5.12.1781 till pvg.
s. 235 9460 Mörtengren, Carl Boreal. p. 564 || Bor. 641: 29.11.1776. Född 19.10.1763. Betyg 16.12.1779 till auskult. Borgmästare i Björneborg 1791. Dömd från tjensten 1806. Död 28.2.1813 på resa å Linnamäki hmn i Nousis.
s. 235 9494 Neovius, Thomas Tavast. p. 565 || Student 1777. Hans far p. 355. Född 7.7.1756. Gymnasist i Borgå 1772. Pvgd 1779. Kpl i Luhango 1782, i Joutsa 1789, utn. i Kärkölä 13.11.1805. Död 20.3.1806.
s. 235 9502 Neurén, Andreas Boreal. p. 566 || Bor. 643: 16.6.1777. Född 5.10.1755. Död 1784.
s. 235 9495 Norman, Abraham Tavast. p. 565 || Student 1777. Gymnasist i Borgå 1771. En Abr. Nordman kpl i Laukas 1795, död 1796.
s. 235 9473 Norring, Andr. Tavast. p. 565 || Student 15.2.1777. Född 1754. Gymnasist i Borgå 1772. Pvgd 1778 till kaplansadj. i Nastola, sedan i Strömfors och Elimä. Kpl i Nastola 1784. Vicepastor. Död 12.6.1829.
s. 235 9481 Orræus, Paul Gustaf Viburg p. 565 || Vib. 989: 4.4.1777. Hans far p. 392. Född 29.4.1759. Gymnasist i Borgå 1773. Betyg 26.4.1783 till pvg (29.9). E. o. bataljonspred. vid Savolax fotjägare 1784. Regementspastor. Död 27.8.1803 i Kangasniemi.
s. 236 9482 Orræus, Andr. Vilhelm. Vib. p. 565 || Vib. 990: 4.4.1777. Föregåendes bror. Född 15.11.1761. Gymnasist i Borgå. Resp. 15.6.1785 u. Calonius. Betyg 14.12.1785 till auskult. (17.12). E. o. kanslist. Vicenotarie. Vicehäradsh. 1790. Häradsh. i Stor Savolax domsaga 1795. Lagmans tit. 1812. Ledamot i senatens just. depart. 1817. Död 20.2.1826 i Helsingfors; begr. i stadens träkyrka.
s. 236 9477 Perander, Carl Ostrob. p. 565 || Ob. 1240: 5.3.1777. Hans bror p. 527? Född 19.2.1757.
s. 236 9508 Procopæus, Henr. Adolph. Bor. p. 566 || Bor. 646: 16.6.1777. Född 1757. Död som student 1789. Hans bror p. 570?
s. 236 9471 Riska, Andreas Ostrob. p. 564 || Ob. 1237: 23.1.1777. Född 7.1.1758. Handlande i G. Karleby.
s. 236 9447 Rislachius, Henr. Adrian Ostr. p. 564 || Ob. 1225: 14.9.1776. Hans far p. 403. Född 6.12.1756. Betyg 5.12.1781 till pvg (7.12). Kpl i Nedervetil 1783. Död 20.12.1817.
s. 236 9474 Roos, Daniel Ostrob. p. 565 || Ob. 1239: 21.2.1777. Hans far p. 331. Född 9.5.1760 (15.5). Död utan tjenst i Lappfjärd 1809.
s. 236 9506 Rosendahl, Johan Boreal. p. 566 || Bor. 645: 16.6.1777. Född 1756 i Töfsala. Stipendiat 1779, 1780. Betyg 29.5.1780 till pvg. Pastorsadj. i Tyrvis. Sockneadj. 1787 och 1805 kh der. Död 1821.
s. 236 9437 Rågback, Andr. Viburg. p. 563 || Vib. 983: 17.7.1776. Fadren gårdsinspektor i Storabborfors. Född 1759. Gymnasist i Borgå 1776. Betyg 18.12.1779 till pvg. Pvgd i Viborg 1781 (enl. Akiander). Kpl i Suomenniemi 1783, i F:hamn 1791. Död 27.2.1799.
s. 236 9479 Salmenius [Salmén], Enoch Viburg. p. 565 || Vib. 987: 4.4.1777 [5.4]. Hans far (Enoch) p. 306. Född 7.10.1758. Gymnasist i Borgå 1772. Betyg 28.8.1779 af nationens insp. Calonius att vistats vid akad. till slutet af 1778. Pvgd 6.9.1779. Kpl i Pieksämäki 1792. Död 26.5.1793.
s. 236 9480 Salmenius [Salmén], Ernest Johan Vib. p. 565 || Vib. 988: 4.4.1777 [5.4]. Föregåendes bror. Född 15.8.1760. Gymnasist i Borgå 1772. Betyg 10.4.1781 till landtm. Kommiss. lm i Nyl. o. T:hus län.
s. 236 9496 Salonius, Adam Austr. p. 565 || Student 1777. Hans bror p. 550?
s. 236 9513 Schäfer [äfv. Schæffer], Carl Johan Nyland. p. 566 || Student 6.1777. Hans far p. 409. Född 1758. Betyg 4.7.1785 att pvg till pastorsadj. i Vichtis (6.7). T. f. regementspastor i kriget 1789, 1790. E. o. sqvadronspred. vid lifdragonerne 1790. Sockneadj. i Vichtis s. å. Kpl der 1798, i Tyrvändö 1804. Kh i Lempälä 1816. Död 1840.
s. 236 9505 Sevonius, Johan Jacob Austr. p. 566 || Student 1777. Hans bror p. 549?
s. 236 9516 Silfvernagel, Johan Aboens. p. 566 || Student 1777.
s. 236 9485 Silvén, Steph. Ostrob. – Ob. 1241: 5.4.1777, i Upsala 29.10.1774 [28.10]. Född 2.1749 (1752?). Landtmätare.
s. 236 9458 Skogman, Carl Ostrob. – Ob. 1232: 4.10.1776; natus 8.12.1755.
s. 236 9515 Somel, Christoph. Tavast. p. 566 || Student 1777.
s. 236 U858 Spolander, Ericus Ostrob. – Student i Upsala 22.11.1776. Född 4.9.1758. Assessor i Uleåborg. Son af handl. Spolander i Uleåborg?
s. 237 9449 Starck, David Vib. p. 564 || Vib. 984: 16.9.1776. Hans far p. 326. Född 30.11.1759. Gymnasist i Borgå 1772. Student i Upsala 16.11.1779. Respondens der 1781 u. E. M. Fant. Hans grad. diss. i Åbo u. Porthan är väl dagtecknad 6.1781, men finge enl. särskildt begifvande af k:m i prot. 21.6 o. 29.6 först under loppet af sommarferierna ventileras, enär Starck, som i Upsala innehade stip. Nesselianum, hela terminen måste stanna der (se registraturet af denna dag). Föreslogs af k:n till erhållander af vanl. magisterbref, ty uteslöts vid promot. 26.6.1782 blott emedan då ännu ej kändt, att kansler bifallit till hans promoverande, oaktadt hans gradual diss. ej blifvit ventilerad. Hofpredikant i Sth. Död 1786.
s. 237 9450 Starck, Daniel Vib. p. 564 || Vib. 985: 16.9.1776. Föregåendes bror. Född 22.3.1762. Major. Död 1816.
s. 237 9444 Stierwald, Reinh. Wilh. Ostrob. p. 564 || Ob. 1223: 14.9.1776 [13.9]. Son af landtm. i Vasa län Karl Fr. S. Född 23.2.1760. Respondens 5.4.1780 (med ded. till kansler gr. Scheffer) u. Hellenius. Fil. kandidat 1.11.1781. Betyg 25.6.1781 till auskult. i Åbo hofr. Vicenotarie der. Respondens 18.12.1784 för juris licent. grad u. Calonius. Betyg 29.7.1786 vid ansökn. till notarie i Vasa hofr. Vicehäradsh. Ansökte rätt att utan solennitet nämnas till juris doktor; k:m tillstyrkte. Kansler bifaller i bref af 3.2.1790 att jurid. fakult. må, efter utgifvet program, i konsist. öfvervaro i dess sessionsrum förklara Stierwald för jur. d:r och tilldela honom insignierna. På hans anmälan 3.6.1791 att ej kunna emottaga den honom beviljade förmånen, i fall ej får frånvarande deraf begagna sig, svarar k:n sig icke kunna frångå kanslers resolution. Landssekreterare i Kymmenegårds län 179X. En af finska hush. sällsk. stiftare 1797. Landtdagsman i Borgå 1809. Referendariesekret. i regeringskonseljens just. depart. 1809. Ledamot i komitén för Viborgs läns organisation 1812, 1813. Ledamot i regeringskonseljens ekon. depart. såsom chef för kammar- o. räkenskaps exped. Död 21.12.1815 i Åbo.
s. 237 9458 Sylvan, Carl Ostrob. p. 564 || Student 1776. Ej i Ob. matr.
s. 237 9445 Tengström, Johan Ostrob. p. 564 || Ob. 1224: 14.9.1776 [13.9]. Hans far p. 396, bror p. 531. Född 11.10.1758 (21.8.1757?). Stipendiat 1780, 1781. Orerade vid firandet af drottningens förlossning 21.11.1778. Betyg 7.12.1781 till pvg. Sockneadj. i G. Karleby 1784. Kpl i Vasa 1791. Kh der 1810. Kontraktsprost 1811. Teol. d:r 1817. Ledamot af katekeskomitén s. å. Död 28.3.1821.
s. 237 9500 Tiliander, Abraham Aboens. p. 566 || Student 1777. Hans bror p. 542?
s. 237 9518 Tolpo, Simon Gustaf Bor. p. 566 || Bor. 647: 16.6.1777. Född 10.1755. Död såsom student?
s. 237 9434 Utter, Johannes Satac. p. 563 || Sat. 1015: 12.7.1776 [10.7], Tyrviens. Hans far p. 415. Född 1760. Respondens 11.1780 (med ded. till sin far och sin farbror mag. El. U. kollega i Björneb.) och pro gradu 24.11.1781 u. Porthan. Magister 20.6.1782. Kurator för Sat. nat. Betyg 9.11.1781 att söka prestalägenhet vid arméns flotta på Sveaborg; 11.5.1782 till pvg (15.5). T. f. kh i Kangasala 1785. Kpl i Sagu 1787. Kh i Lempälä 1805, i Orihvesi 1815. Kontraktsprost. Död 1824.
s. 238 9452 Utvik, Petr. Ostrob. p. 564 || Ob. 1226: 18.9.1776. Född 4.11.1756. Död 4.12.1777.
s. 238 9522 Wegelius, Carl Fridric. Tavast. p. 566 || Student 7.1777. Hans bror p. 552. Född 1759. Betyg 21.11.1782 till pvg. Sockneadj. i Vesilax 1786. Kpl der 1787. Kh 1807. Död 1809.
s. 238 9490 Wessman, Samuel Fridric. Bor. p. 565 || Bor. 642: 9.5.1777. Född 7.3.1757.
s. 238 9489 Wialenius [Wialén], Carl Henr. Satac. p. 565 || Sat. 1020: 24.4.1777, Orivesiens.; natus 1759; vitam elegit geodet.
s. 238 9511 Wialenius [Wialén], Joh. Reinh. Satac. p. 566 || Sat. 1021: 16.6.1777, Cangasal. Fadren underofficer. Betyg 7.12.1784 till pvg (8.12). Pastorsadj. i Pungalaitio 1784. Kpl i Kuhmolax (af Kangasala) 1790. Död 1821.
s. 238 9512 Wialenius [Wialén], Carl Gustaf. p. 566 || Sat. 1022: 16.6.1777, Cangasal. Föregåendes bror. Född 1760. Betyg 15.11.1783 till pvg (15.12). Pastorsadj. i Rantasalmi 1783. Kpl i Karttula 1792. Död 10.9.1794.
s. 238 9476 Wikman, Gideon Viburg. p. 565 || Vib. 986: 28.2.1777. Köpmansson från F:hamn. Född 2.11.1759. Gymnasist i Borgå 1776. Betyg 2.2.1781 att söka civil tjenst på hemorten. Blef mjältsjuk.
s. 238 9517 Willman, Henric. Aboens. p. 566 || Student 1777.
s. 238 U856 Winqvist, Gustaf Aboens. – Student i Upsala 18.9.1776: utitur præc. privato mag. Gust. Winqvist (se p. 487).
s. 238 9465 Zellberg, Andreas Vestrob. p. 564 || Svg. 407: 15.11.1776.
s. 238 9466 Zellberg, Daniel Vestrob. p. 564 || Svg. 408: 15.11.1776.
s. 238 U857 Zimmerman, Henr. Ostrob. – Student i Upsala 6.11.1776. Född 1757. En Henr. Z. munsterskrifvare, hvars far p. 336.
s. 238 9478 Åberg, Gustaf Fridric. Smoland. p. 565 || Sm. 594: 3.4.1777, i nat. 7.4. Borgareson från Kalmar. Född 24.6.1753. Stipendiat 1776–84. Fattig, okunnig. Blef borgare i Åbo, enl. prot. 11.11.1784(?).
s. 238 Lue CXXIX.
Rectore Joh. Bilmark II 1777.
Studiosi inscripti 94. Pagg. 567–573.
Bor. 648–662; Ob. 1243–1253; Sat. 1024–1039; Sm. 0; Svg. 410–415; Vib. 995–1008.
s. 238 9604 Agander, Johan Viburg. p. 572 || Vib. 1007: 26.6.1778. Fadren länsman i Kuopio. Född 1760. Gymnasist i Borgå 1775. Respondens 16.5.1781 u. Bilmark, 12.1781 pro gradu u. Gadd. Magister 20.6.1782. Betyg 19.3.1784 till pvg. Pvgd 1.12.1784 till e. o. esqvadr. pred. vid Nylands dragonreg. Kpl i Jyväskylä 1787. Död 25.7.1794.
s. 239 9566 Alftan, Jacob Johan Nyland. p. 570 || Student 24.4.1778. Hans far p. 404. Född 1761. Betyg 9.4.1782 till auskult. Viceauditör. Död 6.12.1818 å Kalkulla gård i Ingå.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >