Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 7 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 23 14830 Per August Lignell f. Sund 9.10.1813. Fdr ekonomiedir. Per L. och hans andra hustru Elisabet Hoffman. Vb N. A. Gyldén. Bor. Länsman i Saltvik, sedan jämväl i Sund och Vårdö 1836. † Saltvik Haga 26.9.1879.
s. 23 14831 Carl August Sahlberg f. Tuulos 16.1.1810. Fdr klockaren Carl Gustav S. och Eva Kristina Forstén. Vb N. A. Gyldén. Tav. Teol.ex. 1834. Kapellan i Kaukola 1846. † där 29.7.1866.
s. 23 14832 Conrad Teodor Murin f. Tavastehus 15.11.1812. Fdr handl. Herman M. och Anna Aurin. Vb N. A. Gyldén. Tav. I rysk militärtjänst 1831. Avsked med stabskaptens grad 1844. † Tavastehus 16.7.1846.
s. 23 14833 Wilhelm Ferdinand Murin f. Tavastehus 5.4.1815. Fdr handl. Herman M. och Anna Aurin. Vb N. A. Gyldén. Tav. Till finska gardet 1832. Underlöjtnant vid Nyingermanländska infanterireg. 1839. † i Polen aug. 1842.
s. 23 14834 Constantin Melartin f. Viborg 24.11.1812. Fdr ärkebiskopen Erik Gabriel M. och Natalia Sofia Sattler. Vb G. Rein. Vib. Lantm.ex. 1834. Kommissionslantmätare i Viborgs län 1861. † Viborg 11.2.1862.
s. 23 14835 Fredrik Wilhelm Ramsay f. Heinola (Nynäs) 13.1.1812. Fdr kaptenen Fredrik Adolf R. och hans först hustru Vivika Wilhelmina von Essen. Vb B. O. Lille. Tav. Ägde Nynäs i Heinola. † Heinola 19.10.1879.
s. 23 14836 Carl Fredrik Wilhelm Forstén f. Rautalampi 30.6.1814. Fdr vicehäradshövd. Anders Johan F. och Ulrika Wilhelmina Gjös. Vb J. F. Ticklén. Tav. Translator vid länsstyr. i S:t Michel 1841. Lärare i ryska vid högre elem.sk. i Heinola 1847 (teol.ex. 1852). † Heinola 19.5.1875.
s. 23 14837 Carl Fältman [Feldtman] f. Heinola (Taipale) 1.8.1806. Fdr gårdsinspektorn Carl F. och Eva Kristina Sjöman. Vb M. E. Alopaeus. Tav. Skiljebetyg 1841. »Bosatt i Helsingfors, fattig och utan tjänst» (AM). Ej anträffad i Helsingfors, dit han tog flyttningsbetyg 1848.
s. 23 14838 Johan Oskar Palmén f. Kauvatsa 4.10.1812. Fdr fänriken August P. och Kristina Ulrika Renvall. Vb J. J. Nervander. Österb. Vistades 1832 i Brahestad.
s. 23 14839 Carl Fredrik Solitander f. Borgå 8.3.1810. Fdr brukspatronen Johan S. och Katarina Elisabet Borgström. Vb S. J. Backman. Nyl. Lantm.ex. 1835. Vicelantmätare (i Tavastehus län) 1844. † Tavastehus 22.7.1853.
s. 23 14840 Henrik Gustav Candelin f. Hollola 27.9.1807. Fdr länsm. Anders C. och Kristina Sofia Taube. Vb C. A. Tulindberg. Tav. Landskontorist i Viborg 1838. Häradsskrivare i Kexholms södra härad 1846, avsked 1865. † Kexholm 2.3.1876.
s. 23 14841 Emanuel Grenman f. Pärnå 4.8.1813. Fdr byggmästaren, rusthåll. på Torsby Hemmings Petter G. och Maria Brandt. Vb A. M. Höglund. Lantmäterielev. Nyl. Lantm.ex 1836. Vicelantmätare 1855 och, efter att ha varit förlustig medborgerligt förtroende, ånyo 1876. † 24.9.1892.
s. 23 14842 Anton Lindh f. Vederlax 23.5[23.6].1811. Fdr kyrkväktaren Salomon L. och Elisabet Mattsdotter. Vb Borgå gymn. Vib. FK och FM 1836. MK 1840. ML 1843. MKD 1847. † Borgå 13.3.1881.
s. 24 14843 Jonas Reinhold Bernhard Manecke f. Pojo 7.10.1815. Fdr handl. i Helsingfors Bernhard M. och Helena Sofia Nymander. Vb C. N. Keckman. Nyl. † Degerby Nyl. 7.3.1847, krympling.
s. 24 14844 Sten Knut Johan Furuhjelm f. Urdiala (Hongola) 23.7.1813. Fdr översten Elias F. och Lovisa Avellan. Vb Univ. i Uppsala (stud. där ht 1828). Tav. Underfänrik vid finska gardet 1832. Överste 1854. Guvernör i Kuopio län 1855. Senator och chef för militieexp. 1862, avsked 1882. † Helsingfors 26.11.1892.
s. 24 14845 Carl Erik Soldan f. Sordavala 17.2.1811 g. st. Fdr kronobefallningsm. i Villmanstrand Carl Gustav S. och Ulrika Lucander. Vb Viborgs gymn. Vib. FK och FM 1836. MK 1840. ML 1844. MKD 1847. Provinsialläkare i Salo 1859, avsked 1869. † Helsingfors 4.3.1870.
s. 24 14846 Fredrik Alexander Kjellman f. Laukas 13.1.1811. Fdr komm. lantmät. Magnus Kjellman och Johanna Schöneman. Vb C. A. Tulindberg. Tav. Lantm.ex. 1835. Domarex. 1838. Vicehäradshövding 1843. † Nykarleby Jutbacka 4.1.1855.
s. 24 14847 Zachris Wilhelm Fabritius f. Kuopio sn 13.8.1812. Fdr vicehäradshövd. Erik Wilhelm F. och Anna Wilhelmina Hartman. Vb N. A. Gyldén. Vib. Lantm.ex. 1833. Kommissionslantmätare i Kuopio län 1853, avsked 1866. † Kuopio 8.2.1887.
s. 24 14848 Cid August Öhrnhjelm [Örnhjelm] f. Mouhijärvi 4.12.1812. Fdr ryttmästaren Erik Johan Ö. och Kristina Fredrika Weissman. Vb S. J. Backman. Satak. Lantm.ex. 1835. Lantmäteriauskultant s. å. Snart sinnesrubbad. † på Lappviks sinnessjukhus 18.5.1884.
s. 24 14849 Alexander Krogerus f. Itis 3.4.1809. Fdr kap. i Nastola Gustav Henrik K. och Kristina Sofia Brummer. Vb E. Lönnrot. Vib. Teol.ex. 1836. Kapellan i Säminge 1857. † där 19.1.1873.
s. 24 14850 Anders [A. Anton] Hägglund f. Vasa 8.1.1811. Fdr handl. Gabriel Petter H. och Maria Kristina Grönberg. Vb J. J. Nervander. Österb. Handlande i Vasa. † där 17.9.1871.
s. 24 14851 Carl Wilhelm Cadenius f. Helsingfors 6.7.1813. Fdr handl. Gabriel Johan C. och Maria Elisabet Landtman. Vb E. Lönnrot. Nyl. Handlande i Helsingfors, politierådman 1846. † där 7.12.1875.
s. 24 14852 Johan Carl Asp f. Kuhmois (Lästilä) 3.6.1813. Fdr kap. Johan A. och Hedvig Palander. Vb C. H. Lindequist. Tav. † student i Kuhmois 18.1.1839.
s. 24 14853 Carl Fredrik Durckman f. Lovisa 11.9.1808. Fdr kofferdikapt. Johan Gustav D. och Maria Ulrika Ståhlbom. Vb J. L. Runeberg. Lantmäterielev. Nyl. Lantm.ex. 1832. Extra kommissionslantmätare i Kuopio 1851. † där 13.11.1854.
s. 24 14854 Carl Wilhelm Calonius f. S:t Michels sn (Vuolingo) 5.4.1815. Fdr kornetten Henrik Johan C. och Hedvig Maria Hofman. Vb N. A. Gyldén. Vib. Kanslist vid generalguv.kansliet 1841. † Helsingfors 18.10.1847.
s. 24 14855 Georg August Cajanus [Kajanus] f. Torneå 1.5.1812. Fdr stadsfiskalen Carl Efraim C. och Anna Karolina Helsing. Vb E. Lönnrot. Österb. Lantm.ex. 1838. Överdirektörsadjoint vid lantmäteristyrelsen 1878. † Helsingfors 29.4.1888.
s. 24 14856 Oskar Wilhelm Forsman f. Lillkyro 27.2.1815. Fdr khd Zachris F. och Eva Aurora Estlander. Vb J. L. Runeberg. Österb. FK 1837. Teol.ex. 1838. FM 1840. Kyrkoherde i Storkyro 1872. † där 15.2.1886.
s. 25 14857 Nils Wilhelm Europaeus f. Savitaipale 8.7.1810. Fdr khd Petter Adolf E. och hans andra hustru Sofia Peijo. Vb Viborgs gymn. Vib. Betyg till medic. akad. i Petersburg 1833. Fänrik i rysk tjänst 1842. Stabskapten 1854, avsked s. å. † omkr. 1858.
s. 25 14858 Gabriel Lindeqvist f. Padasjoki 6.8.1814. Fdr khd Jakob L. och hans andra hustru Karolina Gustava Hedenlund. Vb C. H. Lindequist. Vib. FK och FM 1840. Teol.ex. 1841. Kyrkoherde i Padasjoki 1869. † där 30.7.1897.
s. 25 14859 Johan Fredrik Lilljander f. Kuopio 24.3.1809. Fdr stadskassören Carl L. och Anna Lovisa Forstén. Vb E. W. T. Sjöman. Lantmäterielev. Vib. Lantm.ex. 1833. Till Ryssland 1839. Avdelningschef vid ministeriet för riksdomänerna i Petersburg. Levde 1853.
s. 25 14860 Gustav Adolf Mellin f. Ackas 23.12.1815. Fdr löjtn. frih. Carl Johan Mellin och Beata Ulrika Mellin. Vb G. De Besche. Tav. Domarex. 1835. Protokollssekreterare 1851. † drunknade under en skridskofärd på Molnby i Borgå sn 9.12.1853.
s. 25 14861 Gustav Robert Kekoni f. Viitasaari [Kivijärvi] 14.4.1808. Fdr kap. i Libelits Johan Fredrik K. och Anna Kristina Stenroth. Vb N. A. Gyldén. Vib. Teol.ex. 1834. Tf kapellan i Eno 1839. † där 27.1.1840.
s. 25 14862 Adam Toikander f. Savitaipale [Suomenniemi] 26.1.1806. Far bonden Johan Tompuri. Vb B. O. Lille. Lantmäterielev. Vib. Lantm.ex. 1834. Kallade sig sedan Thonberg. Vicelantmätare 1840. † 23.1.1843.
s. 25 14863 Carl Gabriel Savander f. Leppävirta 30.12.1813. Fdr lasarettssysslom., löjtn. Petter Gabriel S. och Karolina Lovisa Hartman. Vb N. A. Gyldén. Vib. FK och FM 1840. Kollega vid högre elementarsk. i Nyslott 1844, i Kuopio 1849. † där 9.5.1875.
s. 25 14864 Fredrik Wilhelm Rosenqvist f. Helsinge [Helsingfors] 5.1.1815. Fdr vaktmäst. Gustav R. och Lovisa Ulrika Hammar. Vb A. G. Lindforss. Nyl. Domarex. 1837. Notarie vid poliskammaren i Helsingfors 1839. † där 15.4.1862.
s. 25 14865 Gustav Adolf Sunn f. Helsingfors 10.2.1811. Far okänd, mor Ulrika Andersdotter, gift Nyström. Vb A. G. Lindforss. Nyl. Lantm.ex. 1835. Vicelantmätare 1843. † Helsingfors 6.11.1848, i lungsot.
s. 25 14866 Carl Johan Edvard Gustafsson [Gustavson] f. Helsinge 10.1.1815. Fdr fanjunkaren Erik Johan G. och Gustava Margareta Zeyerling. Vb A. G. Lindforss. Elev vid intendentskontoret. Nyl. Länsarkitekt i Vasa län 1849, avsked 1851. † Helsingfors 1.11.1868.
s. 25 14867 Carl Magnus Dahlström f. Helsingfors 1.3.1812. Fdr badstuägaren Carl Gustav D. och Margareta Kristina Hultsten. Vb A. G. Lindforss. Nyl. Teol.ex. 1840. Kapellan i Korpilax 1865. † där 20.5.1875.
s. 25 14868 Carl Christian Avellan f. Nagu 11.2.1815. Fdr khd FM Mikael A. och hans första hustru Margareta Elisabet von Nandelstadh. Vb E. W. T. Sjöman. Tav. Domarex. 1835. Senatskamrerare 1856. † Helsingfors 7.2.1881.
s. 25 14869 Sven Teofil Westling f. Jämsä [Korpilax] 16.3.1812. Fdr kap. i Petäjävesi Erik Johan W. och Johanna Pedelius. Vb E. Lönnrot. Bergselev. Tav. Kadett vid strömrensningskåren 1833. Kapten vid ingeniörkåren för väg- och vattenbyggn. 1847. † Lappvesi 28.2.1852.
s. 26 14870 Carl Gustav Cheilan f. Keuru 30.4.1801. Fdr sockneadj. Carl Fredrik Ch. och Hedvig Margareta Asp. Vb A. G. Lindforss. Tav. Lämnade Univ. 1836. Vaccinatör. † Viitasaari 22.4.1870.
s. 26 14871 Gustav Adolf Mattens f. Helsingfors 28.10.1807. Fdr politieborgmäst. Fredrik M. och Eva Juliana Landtman. Vb E. Lönnrot. Nyl. Lantm.ex. 1833. Tjänstgjorde i Ryssland (från 1838?). † Kovno 1.8.1855.
s. 26 14872 Wilhelm Forsman f. Vasa 19.5.1816. Fdr hovrättspresidenten Johan William F. och Elisabet Charlotta Böcker. Vb J. J. Nervander. Österb. Domarex. 1837. Senator och ledamot av justitiedep. 1867. † Petersburg 18.3.1880.
s. 26 14873 Samuel Henrik Kyander f. Rantasalmi 25.1.1813. Fdr fänriken Carl Magnus K. och Margareta Elisabet Harlin. Vb C. H. Ståhlberg. Lantmäterielev. Vib. Lantm.ex. 1834. Kommissionslantmätare i Uleåborgs län 1860. † Kajana 9.3.1896.
s. 26 14874 Knut Fredrik Magnus Uggla f. Sysmä (Nykulla) 25.4.1813. Fdr majoren Jakob Magnus U. och hans andra hustru Karolina Sofia Toll. Vb J. G. Norring. Tav. Lantm.ex. 1835. Anställd vid lantmäterikåren i Ryssland 1840, avdelningschef 1853. Anställd sist vid departementet för tullutskylders indrivande. Statsråd. † Varschau 17.3.1899.
s. 26 14875 Gustav Carl Salonius f. Kuopio 14.4.1814. Fdr borgmäst. och magasinförv. Gustav S. och Katarina Sofia Wallens. Vb J. J. Nervander. Vib. Jordbrukare. † Kuopio Hiltulanlahti 31.7.1854.
s. 26 14876 Carl Constantin Heinricius f. Idensalmi 10.2.1815. Fdr vicehäradshövd. Gabriel H. och Sofia Charlotta Gummerus. Vb G. Rein. Vib. † Idensalmi 18.5.1840.
s. 26 14877 Bernt Alexander Ramstedt f. Helsingfors 26.11.1814. Fdr tolagsbokhåll., löjtn. Bernt Axel R. och Karolina Charlotta Kuhlström. Vb G. W. Himberg. Nyl. † student i Helsingfors 30.5.1836.
s. 26 14878 Carl Fredrik Hedman f. Pyhäjoki 22.9.1812. Fdr färgaren Johan H. och Kristina Charlotta Hermonius. Vb C. H. Ståhlberg. Österb. Domarex. 1836. Magasinsförvaltare i Vasa 1860. † där 6.3.1873.
s. 26 14879 Mikael Kallila f. Siikajoki [Paavola] 8.3.1813. Fdr bonden Johan Mickelsson Hämet och Maria Henriksdotter. Vb C. H. Ståhlberg. Österb. Kallade sig sedan Kallén. »Ob morum praevitatem e nostro conventu ejectus» 1835 (AM). † Revolax 26.1.1878, obesutten.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >