Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 7 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

301 14020 [1825] Februaris XII Adolphus Lyra natus in Ecclesia Asickala Paroeciae Hollola Annexa die XX:o Juni MDCCCV Patre Gabriel Lyra ibidem Sacellano et Vicario Pastore. | Uttagit sitt Nationsbetyg, innehållande Vitsorden af Berömlig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande, d: 13 Mars 1827, för att blifva Prest i Borgå-Stift. | Ordinerad den 21 Junii 1827. | Kapellan i Elimä 1837. Utnämnd Kyrkoherde i ‹–› död den 5. April 1845.
302 14041 [1825] Aprilis XV: Johannes Fredericus Palm natus die XI: Augusti MDCCCV, in eclesia Kärkölä parœciæ Hollola anexa, Patre Gust. Carol. Palm judice Castrensi. | Närvarande V.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829. | Uttog sitt Nations Betyg den 30:de Januarii 1830, för med Vitsord af Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Vice Pastor, Kapellan i Kärkölä 1842. | ‹Teksti Död 1850. on yliviivattu.›
303 14040 [1825 Aprilis XV] Carolus Augustus Ekholm natus die XXIII Decembris anno MDCCCIV in ecclesia Heinola parœciæ Hollola annexa, Patre Michaeli Ekholm sutore. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827
304 14039 [1825 Aprilis XV] Elias Gustavus Schogster natus die XXIX Julii anno MDCCCVI in urbe Borgoa, Patre Gustavo Schogster ibidem tum Sacellano jam in paroecia Jämsä Pastore. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829 | Död 1846 i Fredrikshamn såsom stadsfiskal dersammastädes.
305 14051 [1825] die 27 Maij Carolus Fabianus Theodorus Langenskiöld natus die XVIII Novembris MDCCCX in urbe Heinola, Patre Andrea Gustavo Langenskiöld, præfecto ejusdem Gubernii. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829. | Prom. Phil. Mag. | Lärare vid K. Finska Cadet-Corpsen i Fredrikshamn. Translator för Ryska Språket i K. Senatens Allm. Cancellie. Collegii Assessor. Riddare af Kgl: Norska S:t Olofs Orden. Expeditions Sekreterare. | Cancellie Råd 1850.
306 14052 [1825 die 27 Maij] Ernestus Gustavus Wentzeslaus Rotkirch natus die XXIV Januarii anno MDCCCVII in paroecia Somero, Patre Adolpho Fredr: Rotkirch, Signifero. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829; | H.T. 1829. V.T. 1830. H.T. 1830. Uttagit Nationsbetyg den 7 Dec. 1830 med vitsord af Utmärkt Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt Uppförande. | 1836 d. 20 Dec., såsom Extra Notarie, erhållit Vice Härads Höfdinge Titel af K. Hof Rätten i Åbo. | Protocoll Secreterare i Kejserl: Sen: Just Dep: d. 7. Aug. 1845.
307 14072 [1825] Die XXI Junii Johannes Lampén natus die II:do Martii anno 1807. in urbe Tavasteburgi, Patre Andrea Lampén cive ibidem urbico. | Uttog sitt Betyg d. 6 Mars 1829, med vitsord af Utmärkt Flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömvärdt Uppförande: Han hade sedan sin inskrifning varit blott 2:ne Terminer frånvarande. | Prestvigd i Åbo 1829 med vittsordet Approbatur cum laude. | Kyrkoherde i Haapajärvi 1840.
308 14073 [1825 Die XXI Junii] Petrus Ulricus Florin natus die X:mo Maji anno MDCCCX in paroecia Pichiæ, Patre Johanne Florin deinceps Pastore et Præpostio Tavasteburgensi jam decuncto. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1828; V.T. 1829 | H.T. 1829. V.T. 1830. H.T. 1830 V.T. 1831. Philosophiæ Cand. d. 6. Maji 1831. med 18. Suffr. | Med: Lic: 1835. Prom: Med: Doct: 1840. | Curator för Tavastländska Afdelningen Höstterminen 1834 och Vårterminen 1835. | 1837 d. 22 April (4 Maj) förordnad till Provincial Läkare i Kexholms Distrikt. | Stads Läkare i Helsingfors
309 14074 [1825 Die XXI Junii] Johannes Henricus Wijkberg natus die XX Decembris anno MDCCCIV Tavasteburgi, Patre Amando Wijkberg ibidem pictore jam defuncto. | Uttog sitt Betyg d. 18 April 1829 med Vitsord af fullkomligt Nögaktig Flit samt sedigt och anständigt Uppförande, för att blifva Prest | Pastors Adjunkt i Sääksmäki. Kyrkoherde i Ingermanland afsatt från tjensten. Gårdsinspektor i Kronoborgs Socken i Wiborgs Län.
310 14103 [1825] Junii XXVII. Gustavus Adolphus Cavonius natus die XXVI Octobris anno MDCCCV: in Paroecia Hollola, Patre Laurentio Cavonius Exactore. | Närvarande V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; V.T. 1829. V.T. 1830. | Uttagit sitt Afdelningsbetyg d. 11 Juni 1830 med vitsord af Utmärkt Flit och ett i alla Afseenden stadgadt och berömvärdt Uppförande. Likväl detta senare med med en anmärkning. | 1835 d. 9 Juli, såsom HofRätts ExtraNotarie, utnämnd till Vice LandsKamererare i Nylands Län. | Just. Borgmästare i Helsingfors den 11. Dec. 1844.
311 14105 [1825] October VIII. Nicolaus Gustavus Jack natus die I Junii MDCCCV. in Paroecia Jämsä, patre Johanne Nicolao Jack Agrimetatore. | Uttog sitt Betyg d. 18 April 1829 med Vitsord af Nöjaktig Flit samt sedigt och anständigt Uppförande | Kapellan i Maaninga Sacellani 1841.
312 14132 [1825] October XXVI. Augustus Blomqvist natus die XXXI. Martii MDCCCII. in Paroeciæ Hollola, patre Prædiæ ruralis domino Abrahamo Blomquist. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; | Prestvigd uti Borgå den 19 Dec. 1827.
313 14131 [1825] October XXVI. Henricus Hidén natus die VI. Maji MDCCCVI Tavastburgi, Patre mercatore Henrico Hidén. | Närvarande V.T. 1827 | Uttog Nations Betyg d. 1. Junii 1830 med Vitsord: Nöjaktig Flit, samt Sedigt och Anständigt Uppförande. | Prest i Åbo Stift 1830.
314 14130 [1825 October XXVI] Johannes Augustus Albrectus Appelroth natus die VIII Novembris MDCCCVI in paroecia Lampis patre ibidem Pastore O: M: Appelroth. | Uttog sitt Nations Betyg Höst-Termin 1828 | Kapellan i Joutsenus 1841.
315 14133 [1825 October XXVI] Wilh: Synnerberg natus XVII Novembris MDCCCI in paroecia Hauho patre Praedii ruralis Domino Johanne Synnerberg. | Närvarande V.T. 1826; H.T. 1826 | Renskrifvare. | Hemmansägare uti Hauho. | Ålades, genom Consistorii Academici Beslut, d. 15 November 1834, att, enligt Statuternas §. 106, taga ny Student-Examen och erlägga nya afgifter, derest han sina privilegier vill begagna.
316 14138 [1825] Novembris II. Carolus Gustavus Salovius natus die XIV Decembris anno MDCCCIV in paroecia Achas patre ibidem Sacellano Andrea Salovio, jam defuncto. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827 | Prestvigd 1827. | Kapellan i Paattis 1831
317 14137 [1825 Novembris II] Carolus Johannes Palander natus die XXIX Maji Anno MDCCCVI in paroeia Pyhäma patre ibidem Pastore Abrahamo Friderico Palander. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827 | Prestvigd 1828. | Predikant vid Slottshäktet och Läne Lazarettet i Tavastehus 1835
318 14147 [1825] Decembris III Haraldus Victor Vilhelmus Furuhjelm, natus die XII Aprilis MDCCCX, in paroecia Tenala patre tribuno militum Elia Furuhjelm. | Uttog Nations Betyg den 23 Januari 1828 med videtur af Utmärkt Flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande. | Promoverad Ph. Magister i Upsala 1830. Återkommen till Universitet i Januarii 1831. Uttagit sin nations betyg d. 22. Maji 1832 med samma Videtur som förut. | Befordrad till Cancellist i Kejs. Åbo Hof Rätt den 10 Dec. 1833, då han redan var derstädes Extra Notarie. | 1837 d. 22 Mars befordrad till Kopist i K. Senatens Justitiæ-departement. | Ledamot i Censur Comitén d. 21 Maj 1838. | Assessor i Wiborgs HofRätt 1839.
319 14148 [1825] Decembris X. Johannes Gustavus Laurentz, natus die XVI Novembris MDCCCIV in paroecia Loppis patre Apparitore Militari Carolo Gustavo Laurentz. | Närvarande H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829 | Död som Student 183‹–›
320 14165 [1825] Decembris XVII. Gustavus Adolphus Saxbäck, natus die XXV. Septembris MDCCCV in paroecia Kohmalax patre jamjam defuncto Sartore Erico Johanne Saxbäck. | Inskrifven i Semin. Theol. V.T. 1827. Uttog Nations Betyg, innehållande Berömlig Flit samt sedigt och anständigt Uppförande; dat. d. 19 Maj 1828. Erhållit i Prestexamen, som skedde d. 23 Maj 1828; XI Suffragier (Approbatur) och prestvigd d. 3 derpå följande Juni till Adj. Pastoris i Pemar. | Kyrkoherde i Carlö 1838.
321 14166 [1825] Decembris XVII ‹Etunimet Gabriel Gustavus on vaihdettu järjestykseen Gustavus Gabriel.› Montell, natus Borgoæ die XVI Augustii MDCCCIII. patre subsignifero Gabriele Gustavo Montell jam jam defuncto | Närvarande H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829; H.T. 1829 | d. 5 Dec. 1829 Uttagit ett Betyg i afseende på en tilltänkt resa till Petersburg. | död i Tavastehus den 25. Februarii 1832 såsom Student.
322 14154 [1825] Decembris XXI. Victor Mauritius Leonardus Tamelander. natus die I Augusti MDCCCIX in paroecia Esbo patre ibidem pastore Adamo Johanne Tamelander jam jam defuncto. | Afgick ifrån början af år 1827 till Heinola, för att engagera sig i Apotheket derstädes. | Närvarande V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1829 | Apothekare i Gamla Karleby.
323 14155 [1826] Februarii XI. Carolus Adolfus Borgenström natus die XXXI Decembris MDCCCXI in sacellania Rengo patre tribuno militum vicario Adolfo Borgenström. | Närvarande V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829 | Uttog sitt Nations Betyg den 1. Mars 1830 med Vitsord af Nöjaktig Flit samt sedigt och anständigt uppförande.
324 14179 [1826] Februarii XXIII. Johannes Friedericus Kjellstrand natus die II Septembris a. MDCCCII in Sacellania Asickala patre ‹–› Elia Kelio. | Uttagit sitt Nationsbetyg, med videtur af Berömlig Flit, samt Sedigt och anständigt Uppförande, d: 13:de Mars 1827. | Ordinerad till prest uti Borgå Stift den 21. Junii 1827. | Kapellan i Wiitasaari 1837.
325 14182 [1826] Martii III. Henricus Samuel Savenius natus die IX Aprilis A: 1805 in Ecclesia Luopiois annexa Paroeciæ Hauho, Patre ibidem Sacellano Henrico Gabriele Savenius. | Närvarande V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829 | Närv. H.T. 1844. Uttagit Afdelningsbetyg med vitsorden: berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande d. 28 Nov. 1844. | Prom. Phil. Mag 1832. | Collega Scholae i Helsingfors | Närv. V.T. 1845. | H.T. 1845. V.T. 1846. H.T. 1846. | Afd. Betyg d. 29 Nov. 1845. Samma vitsord söm förut. | Afd. Bet. d. 31 Mars 1847. Vitsord oklandradt uppförande o. nöjaktig flit.
326 14183 [1826] Martii III. Ericus Johannes Gestrin natus die VII Decembris A. 1806 in Ecclesia Padasjoki Patre Carolo Salomone Gestrin centurionio locum tenente. | Närvarande V.T. 1826; H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829 | Sånglärare vid Gymnasium i Wasa.
327 14188 [1826] Martii XIII. Carolus Gustavus Parén natus die XIII. Octobris Anno 1804. in Paroecia Hollola, Patre ibidem Ruricola. | Närvarande V.T. 1826; H.T. 1828; V.T. 1829 | Uttog sitt Nationsbetyg d. 5 Nov. 1829, med Vitsord af Nöjaktig Flit, samt ett Sedigt och anständigt Uppförande. | Varit sedermera när:de Höst T. 1830 Vår Termin 1831 samt uttagit sitt Nations Betyg d. 22. Maji 1832 och erhållit samma Videtur som förut. | Prest i Borgå Stift. Afsatt från Presta Embetet
328 14185 [1826] Martii XIII. Johannes Hymander natus die I. Januarii anno MDCCCIII in Paroecia Hauho patre Agricola. | Uttagit sitt Nat. betyg d. 26 Febr. 1827. För att bli prest i Borgå Stift. Betyget innehöll Nöjaktig flit: Seditg och anständigt uppförande.
329 14201 [1826] Aprilis XXVIII Gustafus Wilhelmus Stormbohm natus die I Januarii anno MDCCCVII in Paroecia Säxmäki patre Friderico Stormbohm Centurionis locum tenente | Uttagit Betyg d: 3 Decemb. 1828, För undergående af Landtmätare-Examen, och var Nations vitsordet: Berömlig Flit, och Ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Commissions Landtmätare 1850.
330 14204 [1826] Maji die V Augustus Reginaldus Blum, natus die VII Octobris anno MDCCCVII. in Parricia Janakala Patre Johanne Hendrico Blum Centurionis locum tenente. | Närvarande H.T. 1826; H.T. 1828; V.T. 1829 | H.T. 1829. | Uttagit sitt Nations betyg d. 7. Dec 1832. med Vitsord af Utmärkt Flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömvärdt uppförande. | v. Häradshöfding
331 14203 [1826] Maji die V. Otto Wilhelmus Blum, frater antecendentis, natus die I Junii MDCCCIX, ibidem. | Närvarande H.T. 1826; H.T. 1828; V.T. 1829 | H.T. 1829 | Uttagit sitt Nations Betyg d. 7. Dec. 1832. med Vitsord af Utmärkt Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och berömvärdt Uppförande. | vice Häradshöfding.
332 14214 [1826] Maij XXVI Gustavus Wilhelmus Mesterton Subcenturio natus die XVI Julii MDCCC in Paroecia Hollola Patre Judicii Tribunalis membro Carolo Jacobo Mesterton | Närvarande V.T. 1827 | Lieutenant.
333 14245 [1826] Junii XX. Samuel Nordgren natus, patre Sacri Ministerii Adjuncto in paroecia Tammelæ Adolpho Nordgren, die XXVIII Aprilis anno MDCCCVII in eodem paroecia. | Utbekom sitt Betyg d. 9 Mars 1829, med Vitsord af Berömlig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt Uppförande. Han hade varit blott Höst-Terminen 1828 och vid pass en månad af Vår-Terminen 1829 vid Universitetet närvarande. | Prest i Åbo Stift 1829. | Suspenderad från tjensten 1838–1839.
334 14243 [1826] Junii XX Carolus Johannes Cederblad natus die XXXI Decembris MDCCCV in Paroecia Hollola Patre Johanne Vilhelmo Cederblad Centurione. | Uttagit sitt Nations Betyg den 25 Sept. 1829, med vitsord af Berömlig Flit samt ett sedigt och anständigt uppförande. | Prest i Borgå Stift 1830.
335 14244 [1826 Junii XX] Henricus Erlander natus die XVI. Aprilis anni MDCCCV. in Paroecia Pelkäne Patre Agricola. | frv. H.T. 1826. Närv. V.T. 1827 äfvensom till och med Vår Termin 1828 i Åbo, men visade så väl under sistnämda Termin, som sedermera, ett sig sjelf och Nationen så vanhedrande Uppförande att denna fann sig d. 11 Nov. 1828 föranlåten, att på då haft allmänt Nations Möte genom ett honom förständigadt Consilium abeundi för ett års tid skilja honom ur sin gemenskap.
336 14246 [1826] XX. Junii Carolus Magnus Lagerstedt natus die XII Januarii MDCCCVI. in Paroecia Vichtis patre Friderico Magno Lagerstedt Centurionis locum tenente. | Närvarande H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829 | Capitain Löjtnant vid Finska Sjö Equipaget.
337 14247 [1826 XX Junii] Johannes Gustavus Florin natus die IV Maji MDCCCIX in paroecia Pichis, patre Johanne Gustavo Florin pastore et præposito honorario Tavasteburgi. | Uttog sitt Nations Betyg d. 5 Junii 1833. med vitsord af Utmärkt Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Secreterare i Revisions Rätten, Kronofogde i Raseborgs Östra Härad. | Fält Kamererare.
338 14248 [1826 XX Junii] Axelius Herlin natus die XIX Decembris anni MDCCCVII. in Valle Gratiæ patre Opifice pileorum Andrea Herlin. | Närvarande H.T. 1826; V.T. 1829 | Uttagit sitt Betyg med videtur: af Berömlig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömvärdt uppförande den 24 Febr. 1830. | Kapellan i Nådendal 1833, död 1839.
339 14249 [1826 XX Junii] Vilhelmus Thurén natus die XXIII. Octobris Anni MDCCCVI. in Paroecia Janackala patre Ruricola. | Utbekom sitt Betyg den 30 Maj 1829, med Witsord af: Nöjaktig Flit, samt ett Sedigt och Anständigt Uppförande. | Prestvigd 1829 uti Åbo. | Kapellan i Tenala. Vådligen omkommen i Tenala 1845.
340 14241 [1826] VI Octobris Fredricus Otto Grahn natus XXVI Octobris MDCCCIX in Paroecia Jämsä patre Carolo Fredrico Grahn Ibidem Sacellano. | Närvarande H.T. 1826; V.T. 1827; V.T. 1829 | Uttog afd. betyg 1841. V.T. | Prestvigd i Borgå den 12 Juni 1841.
341 14291 [1826] I: Novembris Christophorus Victor Leonardus Segercrantz natus die XXVIII Septembris MDCCCV in Paroecia Ackas Patre Fredrico Segercrantz Centurione. | Närvarande H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829. | Uttagit sitt Nations Betyg d. 22. Sept. 1830, för att söka en Skollärarebefattning, och dervid erhållit videtur af: Utmärkt Flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Prom. Phil. Mag. 1832. | Rysk Språklärare vid Åbo Trivial Skola 1831.
342 14296 [1826] XI: Decembris Otto Nordensvan natus die XIII Novembris MDCCCXI. Aboæ, Patre Gustavo Georgio Nordensvan, Conciliario Camerario. | Närvarande H.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829. H.T. 1829. | Uttagit sitt Nations Betyg den 22. Januarii 1830, med Vitsord af Berömlig Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt Uppförande. | Ingått i Kongl. Svensk Tjenst, och var 1834 Under Lieutenant vid Svea Artilleri.
343 14301 [1827] 19. Februarii Carolus Johannes Vilhelmus Löfman natus die XVII. Februarii Anno MDCCCVIII a Patre Carolo Magno Löfman (Sergeant) in Paroecia Hauho. | Närvarande V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829. | V.T. 1830. | Uttagit Betyg den 7 Juni 1830 med Vitsord af Berömlig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och Berömvärdt Uppförande.
344 14305 [1827] 19 Februarii Gustafvus Adolphus Rosenblad natus Die 16 Februarii 1802 Patre Gustawo Fredrico Rosenblad (Landtm: auscultant) | Närvarande V.T. 1827; V.T. 1829
345 14304 [1827] III Martii Joannes Justén natus die XIII Julii MDCCCIV in Paroecia Jämsä Patre Andrea Justén Fabre Ferrario | Uttog sitt Betyg d: 17 Septemb. 1829 med ‹Sana videtur on alleviivattu ja sen päälle on kirjoitettu vitsord.› af Berömlig flit samt Sedigt och anständigt Uppförande. | Prestvigd i Borgå 19/12 1832.
346 14318 [1827] VII Martii Adam Wirén, natus die IX Martii MDCCXCIX. in Paroecia Syssmä Patre Erico Wirén Praedii Rustici administratore. | Närvarande V.T. 1827 | Uttog betyg Hösttermin 1827 | Ordinerad till prest uti Borgå Stift den 19 Dec. 1827. | Kapellan i Jyväskyla 1842.
347 14324 [1827] XX Martii Alexander Asp natus die IX Julii anno MDCCCVIII in Paroecia Kuhmois Patre Johanne Asp Sacellano | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829. | Uttog sitt Nationsbetyg d. 19. October 1832. med Vitsord af Berömlig Flit samt ett Sedigt och Anständigt Uppförande. | Kapellan uti Jämsä.
348 14335 [1827] XI Maji Carolus Augustus Rehnström natus Die III Novembris anno 1809 Patre Johanni Rehnström sacellano in Petalax paroeciae Nerpis annexa. | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829 | Uttagit sitt Nations Betyg den 4. Maji 1831, med vitsord af Berömlig Flit, och ett i alla afseende stadgadt och berömligt uppförande. | Commissions Landtmätare i Kuopio Län.
349 14340 [1827] Junii VIII Gabriel Flygtman Natus Die XXVII Decembris anno. MDCCCV parente rustico Johanne Flygtman in paroecia Laucas | Uttagit Nations Betyg, med Vitsord af Nöjaktig Flit samt Sedigt och anständigt Uppförande, d. 7 Febr. 1829. | Prest i Borgå Stift 1829.
350 14346 [1827] Junii XIX August Lagerstedt född d: 28: Januarii ‹Vuosiluku 1807 on ympyröity ja sen päälle on kirjoitettu 1803.› son till Fanjunkaren H: L: Lagerstedt boende i Helsinge Socken | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829 | Uttog sitt Nations Betyg den 9. Dec: 1830. med Vitsord af Berömlig Flit, samt Sedigt och Anständigt Uppförande.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >