Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 62 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 127 11529 Sandberg, Ad. [Fredr.]... Student 1.7.1801, i Nyl. nat. 20.10.1802. Betyg 18.7.1826, var då exped. fogde.
s. 127 11635 Sourander, Gust... Handlande. Död 1846.
s. 127 11636 Sourander, Joh. Phil... Sat. 1316: 12.6.1802 [10.6]. Åter i CLXXII. Handlande. Död 1870.
s. 127 11602 Stenius, Car. Gust... Kämnerspreses i Lovisa, afsked 1841. Död 1850.
s. 127 11586 Tuderus, Joh. Vilh... 1804 läs 1801.
s. 127 11625 Wilenius, Car... Död 1868.
s. 127 11664 Aeimelaeus, Jon. Chr... Död 1810 läs 1819.
s. 127 U950 Arenius, Mich... Bondeson från Finström på Åland. Vice lm i Stockholms län 1816. Fänrik. Död 12.2.1820. (Ekstr.).
s. 127 11719 Brander, Ern Fr... Bor. 868: 4.1.1803 läs 4.4.1803.
s. 127 11693 Cederbom, Jonas... Efterlyst såsom stråtröfvare. (Laurén).
s. 127 11759 Dahlstedt, Ephr... Hette i Åbo skola, därifrån skilde sig, Hinsberg.
s. 127 U1206 Elers, C. Dan... Hans far i CXX. Född 29.4.1784. Skilde sig från Åbo sk. 20.4.1803. Engagerad vid kammarkolleg. i Sverige.
s. 127 U1208 Fleming, Otto. – „Starka baron“. Hans stjufbröder p. 548. Född 1786 † 1851 i Nådendal. Vida beryktad vildhjärna. Enl ättartaflorna student i Åbo 1802, men tyckes ej varit inskrifven som sådan. Ej i Index.
s. 127 11732 Flemmer, Car. Gust... = Car. Gust. Flemming, bondeson fr. Mustasaari. Född 20.1.1782 i Vasa, skolaris där. Apotekselev 1803. Underläkare vid Österb. reg. 1806. Bevistade kriget, sedan läkare vid sv. flottan m. m. Bataljonsläk. vid Vermlands reg. Död 1848 i Karlstad.
s. 128 11677 Forstén, Andr. Joh... Vicehäradsh. 1828. Possessionat. Död 1856.
s. 128 11756 Fredricsson, Vilh... Pemarensis. Fr. Åbo sk. 16.6.1803.
s. 128 11666 Heikel, Pet. Sam... Född enl Sukukirja 15.3.1784. Död 1862.
s. 128 11661 Kreuger, Br. Fr... Jfr i CLXXII.
s. 128 11704 Kyrcklund, Gust... Död i T:hus läs i T:fors.
s. 128 11651 Lagus, Gust. Re... Född 14.2.1782. Lm, trol. blott biträde. Fänrik, först vid Vasa reg., därefter 1813–14 vid v. Engelbrechtens reg. (sedermera andra lifgardet i Pommern). Gift i Sth 10.10.1824 med enkan Maria Elisab. Lindgren.
s. 128 11683 Richter, Rob... Son af garfvaren i Åbo Jac. Chr. R. Född 26.1.1787 i Åbo. Fänrik 1805 vid enkedrottn. lifregem. Deltog i kriget 1808. (fången) i Tyskland 1813, i Norge 1814. Kapten 1816, chef för Åbo kompani 1817. Major i armén 1835. Öfverstelöjtn. 1840. Kommendant vid invalidinrättn. på Ulriksdal s. å. –1849. Död 30.1.1861 i Sth. (Se O. Bergström, K. Invalidinr. på Ulriksdal. Sth 1891).
s. 128 11679 Roos, Reginald... Hans far p. 370 läs farfar, ty fadren Elias R. var sergeant, boende i Karislojo o. sedan i Kisko (1812). Reinhold R. blef slutl. landsfiskal 1825. (Sukukirja).
s. 128 11681 Smalén, Sam. Ge... Egde Numlaks i Nurmijärvi.
s. 128 U1315 Tillberg, Car. Petr... Fadren landskanslist i Åbo. Född 11.3.1780. Skilde sig från Åbo sk. 20.4.1803, „trög o. okunnig“.
s. 128 11838 Apollof, Car. Jac... Död 1864 i Cimbritshamn.
s. 128 11866 Arenius, Gust... Fr. Åbo sk. 18.6.1804.
s. 128 11853 Arnell, Joh... Fadren soldat Eklöf i Lundå. Född 19.9.1779. Skilde sig från Åbo sk. 1803, „trög o. okunnig“, men blef student under namnet Arnell, „genom adj. Radins (i CXXIII) biträde“.
s. 128 11827 Berner, Dav... Tjenstgj. i Mäntyharju. Död där.
s. 128 11836 Bruun, Const... Militärläk. under kriget mot Napoleon, samt därefter flerstädes, sist i Kiev. Död där 1879.
s. 128 11789 Holm, Er. Henr... Död 5.8.1856.
s. 128 11818 Ignatius, Alex... Död som pastorsadj. i Kerimäki 1810.
s. 128 11828 Mesterton, Car. Dan... Auditör. Död 1830.
s. 128 11848 Möller, Herm... läs Mäller.
s. 128 12025 Polén, Fr... Åter i CLVII.
s. 128 11803 Ricy, Johannes Augustus Italus p. 900 || Resande Italienare, öfverstelöjtn. o. legationssekreterare. Inskref sig vid Åbo akad. där han ofta sågs i lärda kretsar. Skall, enl hvad geheimirådet baron L. Sacklén berättat mig, af någre ansetts polit. misstänkt. Porthan säges vid eftersökande af ett boklån åt honom i sitt kalla biblioteksrum ha ådragit sig sin sista sjukdom. Porthan nämner och rekommenderar honom i ett bref till P. A. Aurivillius 3.1.1804.
s. 129 11815 Streng, Car. Gust... Född 31.12.1785 läs 21.12.1783. Död 1873.
s. 129 11816 Streng, Otto Vilh... Död 1863.
s. 129 11865 Tulander, Joh... Död 1867.
s. 129 11921 Arenius, Isr... Död 1819.
s. 129 11916 Belitz, Otto Ern... Pvgd i Borgå 1807. Död 1808.
s. 129 11971 Bröker, Joh... Pemarensis. Skolg. i Åbo.
s. 129 11947 Dahlbeck, Petr. Gerh. Död 21.9.1866.
s. 129 11880 Ekblad, Car. Joh... Vicelandsfiskal. Död 3.11.1811 på Åland.
s. 129 11869 Forsell, Andr... Bondeson från Hvittis.
s. 129 11964 Friberg, Er. Joh... Respondens 1820 u. J. A. Edman.
s. 129 11939 Garvolius, Car. Chr... Död 15.10.1820.
s. 129 11934 Hartman, Jac. Chr... Hans bror p. 1021. Död 1846.
s. 129 11917 Herpman, Geo. Lud... Fråget. strykes.
s. 129 11933 Hjertman, Andr. Jac... Stipendiat 1810–16.
s. 129 11911 Hinders, J. Lager... läs Hinders s. (= sive) Lager.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >