Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 70 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 213 3193 Thunius, Eric. Suderm. p. 161 || Son af kmn i Trosa Er. Thunius (trol. † 1694). Student 1685. Director musices i Strengnäs 1688. Domkyrkosysloman der 1698. Kh i Botkyrka 1714. Död 1717.
s. 213 3172 Tranberg, Petr. Laurentii Og. p. 161 || Bondeson. Född 1660 på Tranberga i Torpa socken, Östergötland. Student i Upsala 1691. Kmn i Vi 1699. Död 1708.
s. 213 3251 Trander, Eric. Erici Austr. p. 163.
s. 213 3212 Ugla, Gust. Augustinus Nob. p. 162 || Son af ryttmästaren Karl Uggla till Haga i Janakkala och Dregsby i Borgå socken. Kornett vid adelsfanan 1697. Löjtnant 1701. Sist ryttmästare. Död, slagen i Ingermanland.
s. 213 3228 Ursinus, Joh. Johannis Vib. Carel. p. 162 || Vib. 188: 8.3.1685. Kpl i Pyhäjärvi 1693. T. f. kh i Pyhäjärvi och Kexholm 1710. Död 1720.
s. 213 3201 Waccenius, Sim. Simonis Ab. p. 162 || Äfven Wacsenius. Kpl vid Åbo domk. finska församl. 1690. Kh i Masku 1699. Död 1739. Hans och hans hustrus porträtt skola finnas i Masku kyrka.
s. 213 3232 Wallenius, Jerem. Josephi Tav. p. 162 || Hans far i IX, bror p. 149. Född 1667. Student 14.4.1685. Respondens 29.11.1689 u. Lund, 21.11.1694 pro gradu u. Tålpo. Magister 25.11.1694. Pvgd 1690 till prof. Wanochii adjunkt i Pemar. Kpl i Piikis 1693. Sockneadjunkt och pedagog i Kimito 1694. Kh i Karislojo 1696, i Vehmo 1712. Död 1735.
s. 214 3233 Wallenius, Johan. Josephi Tav. p. 162 || Föregåendes bror. Född 1669. Sockneadjunkt 1689, kpl 1708 och kh 1712 i Akkas. Död 1719.
s. 214 3220 Warg, Matth. Bartholli Nyland. p. 162 || Predikant i Helsingfors 1691–1706.
s. 214 3221 Warg, Andr. Bartholli Nyland. p. 162 || Föregåendes bror.
s. 214 3202 Wargentin, Joachim. Ab. p. 162 || Son af handels- och rådman Vilh. Wargentin i Åbo. Blef handl. i Åbo.
s. 214 3203 Wargentin, Wilhelm, Ab. p. 162 || Föregåendes bror. Född 1670. Student 1684; i Upsala 15.12.1692: cum testim. honorifico. Stipendiat 1691–92. Respondens 6.12.1690 u. Wanochius, 30.10.1697 u. Hahn. Magister 14.12.1697. Vicebibliotekarie 1698–1702. Pvgd 1700 till kpl vid Åbo domk. finska församl. Kh i Jomala på Åland 1711. På flykten 1714. Kh i Sunne, Jemtland, 1716. Död 1735.
s. 214 3238 Wastenius, Henr. Olai Reso. p. 163 || Bor. 196. Son af kpl Ol. Henrici Wastenius i Reso († 1694), hvilken han efterträdde 1695. Död 1713.
s. 214 3188 Wendelius, Ol. Johannis Ostrob. p. 161 || Ob. 320: 1684. Hans bror p. 155. Stipendiat 1690, 1691. Sockneadjunkt och pedagog 1692, kpl 1698 i G. Karleby. Död 1707.
s. 214 2765 Wennergren, Jac. – Svg. 114. Redan p. 143.
s. 214 2765 Wennergren, Nic. – Nämd i prot. 1.4.1685 för slagsmål. Skriffel i förnamnet?
s. 214 3170 Veræus, Andr. Og. p. 161.
s. 214 3196 Vhael, Barthold. Gabrielis Ostrob. p. 161 || Ob. 321: 16.12.1684. Född i Uleåborg 1667. Skolkollega i Uleåborg 1689. Konrektor i Vasa 1692. Director cantus der 1694. Regementspastor. Kh i Ilmola 1699. Riksdagsman 1704. På flykten 1714, men återförd af Ryssarne och konstituerad kh i Vasa 1717. Åter till Ilmola efter fredslutet 1721. Död 1723 som riksdagsman i Stockholm. Af honom en finsk runo 1714 och Grammatica Fennica, tryckt i Åbo 1733.
s. 214 3226 Wulff, Magn. Suderm. p. 162 || Son af kh Folkerus Georgii Wulff i Hölo († 1688). Gymnasist i Strengnäs 1678. Student i Åbo 1684. Nämd för slagsmål i prot. 10.10.1685–12.5.1686. Pvgd i Strengnäs 1692. Kmn i Helgesta 1692. Död 17X.
s. 214 3176 Ååman, Arv. Svenonis Gudhemius Vg. p. 161 || Svg. 117: 4.9.1684. Månne sonson till kh i Österplana Sveno Gudhemius från Gudhem i Vestergötland († omkr. 1650)? Nämd i prot. 6.5.1686 vitne.
s. 215 Lue XLVI.
Rectore Enev. Svenonio IV 1685.
Studiosi inscripti 73. Pagg. 165–168.
Bor. 203; Ob. 324–336; Sat. 298–307; Sm. 277–285; Svg. 0; Vib. 190–201.
s. 215 3320 Aescolenius, Gabr. Nic:i Sat. p. 168 || Sat. 307: Escholin. Hans far p. 3: Euraboensis. Adjunkt i Storkyro. Regementspastor vid Lifdragonerna, med hvilka i Polen och Sachsen 1699–1706. Kh i Uskela 1707. Död 1732. Författat Topographia Uskelensis, ett numera förlorat ms.
s. 215 3315 Albogius, Ericus Justi Narv. p. 167 || Vib. 198: 5.2.1686. Hans far p. 73. Domkyrkosysloman i Narva 1688. Rektor vid svenska skolan der 1692. Kh i Nyenskans 1699. Jfr p. 162.
s. 215 3319 Andreas Petri Viburgens. – Vib. 201: 28.5.1686. Jfr Chytræus nedan.
s. 215 3428 Arbogensis, Abrah. Petri. – Son af kh i Himmeta i Vesterås stift Petr. Laurentii Arbogensis († 1683). Informator i Åbo för Karl Gust. och Anders Joh. Österling (se p. 173). Nämd i prot. 21.3.1688 för gäld. Respondens 1688 u. And. Hasselqvist, 20.12.1687 u. Wanochius. Låg länge vid akad. Blef klockare i Dorpat, men afsattes.
s. 215 3280 Arosinus, Gust. Nicolai Vestm. p. 166 || Skomakareson från Vesterås. Född 1658. Student i Åbo 1685. Nämd i prot. 1.3.1689 att slagit annan. Pvgd i Vesterås 1695. Skolkollega i Fahlun. Död 1705.
s. 215 3314 Bergman, Johann. Og. p. 167.
s. 215 3255 Bodelius, Joh. Haquini Smol. p. 165 || Sm. 279: 7.7. Från Vexiö. Stipendiat 1687–89. Respondens 4.2.1688 u. Svenonius. Kmn i Algutsboda 1689. Död 1696.
s. 215 3297 Bohm, Laur. Zachariae Holm. p. 167.
s. 215 3253 Bohlhemius, Arvid. Caroli Smol. p. 165 || Sm. 277: Bolhemius, Rostochio arcessitus, 4.7. Son af kh i Markaryd Karl Bolhemius († 1709). Född 1666. Respondens 21.4.1688 (med ded. till sin far) u. Hahn. Student i Lund 1691. Sist kh i Knäred, Göteborgs stift. Död 1738.
s. 215 3291 Bonderus, Henric. Olai Björneb. p. 166 || Sat. 301: Bonerus; pædagogus. Bjœrneburgensis, postea pastor in Sastmola, sed numquam ibidem fuit. Stipendiat 1690–99. Respondens 1691 u. Laurbecchius, 1696 u. Tålpo, 27.11.1697 u. Lund. Magister 14.12.1697. Enl. Stjernm. skolrektor i Björneborg.
s. 215 3274 Cajanus, Andr. Samuelis Ostrob. p. 166 || Ob. 329: 1685. Utan tvifvel bror till följande. Student i Upsala 6.10.1683.
s. 215 3273 Cajanus, Samuel Samuelis Idensalmensis. – Ob. 328: 1685; äfven Vib. 196: 14.10.1685.
s. 216 U431 Carlander, Simon Johannis Ostrob. – Student i Upsala 24.9.1685: cum testim. rectotis scholae Uhloensis; ock i Åbo? Hans bror p. 152. Kpl i Östermark 1694. Död 1722.
s. 216 3281 Chrysander, Joh. Claudii Og. p. 166 || Nämd i prot. 21.9, 3.10.1688 illa noterad.
s. 216 3279 Chytræus, And. Petri Vib. p. 166 || Vib. 197: 23.12.1685. Ofvan Andr. Petri?
s. 216 3265 Daalman, Sveno Vib. p. 165 || Vib. 195: 28.8.1685. Hans bror p. 162. Stipendiat 1693–95. Skolkollega i Kexholm omkr. 1700. Konrektor i Viborgs skola 1707. Respondens 9.3.1707 (med gratul. af Sam. Dycander på Svensk vers, som „sjunges på sin egen melodi“) u. Munster. Magister 17.6.1707. Pvgd i Viborg 1710 med trohetsed åt ryska tsaren, i Borgå, efter ny ed, ånyo 1711.
s. 216 3310 Eenholm, Jacobus Jac. – Ob. 333: 1686.
s. 216 3286 Ericius, Johann. Aboens. p. 166 || Hans bror p. 149? Stipendiat 1686–91. Sockneadjunkt i S:t Marie 1691. Regementspastor 1694. Kh i Birkala 1702. Död 1704.
s. 216 3267 Fårbuss [Forbus], Jac. [Johannis] Ostrob. p. 165 || Ob. 325: Forbus 1685; Upsal. depos.; sacellanus in Siikajoki meritissimus, tempore Martis turbulentissimo a Russis occisus. Sockneadjunkt i Pulkila 1691 och kpl i Franzila 1698, båda kapell under Siikajoki.
s. 216 3304 Forsten, Joh. Petri Helsingf. p. 167 || Stipendiat 1691–93. Respondens 1689 u. Achrelius. Notarie i Åbo hofrätt. Häradshöfd. i Euräpää härader 1709.
s. 216 3276 Fortelius [Forthelius], Joh. Gestric. p. 166 || Son af kmn i Valbo, Gestriksland, Abr. Fortelius. Född 1662. Besökte Gefle gymnasium. Student i Upsala 1679; sedan i Åbo. Respondens 18.12.1685 u. Wanochius, 1687 u. Achrelius. Magister 26.7.1688, ultimus. Pvgd i Upsala 1689. Regementspastor. Sist kh i Arboga. Död 1707.
s. 216 3317 Fuldha, Henning. Tav. – Son af länsman („praetor territorialis“) Henning Fuldha i Hollola. Respondens 8.5.1686 (med ded. till sin far) u. Wanochius, 16.10.1686 u. Tålpo, 27.6.1690 u. Jac. Lang, 1691 pro gradu u. Lund. Magister 25.11.1691. Sökte sig 15.3.1693 till vicesekreterare vid akad. Ofta nämd i prot. 1687–94, mest för gäld. Hade redan 3.10.1693 begifvit sig till Stockh. Blef enl. Stjernm. „justitiarius amiralitatis“.
s. 216 3323 Gam, Jac. Jac. p. 168 || Väl Gahm.
s. 216 3268 Gråå, Martin. [Johannis] Nyl. p. 165 || Hans bror p. 117. Född 1669. Student i Upsala 1683. Expektant i Åbo 1689. Respondens 27.5.1691 u. Hahn. Regementspastor vid Viborgs kavalleri 1693. Kh i Ruokolax 1705. Under flykten kh i Sånga, Upsala stift, 1718. Kh i Töfsala 1725. Död 1736.
s. 216 3309 Hackman [Häckman], Henr. Uhloens. p. 167 || Ob. 332: Häckman, 1686; Upsal. depos.; sacellanus in Carlö 1700; obiit 1712.
s. 216 U430 Hermiger, Gabr. – Student i Upsala 20.9.1685: cum testim. e. gymn. Viburgensi; ock i Åbo? Namnet på denna tid allmänt i Viborgs stift. En Gabr. H. andra kpl vid klosterkyrkan i Viborg 1660–74. En Herm. H. tredje kpl der 1694–97. M. fl.
s. 217 3282 Hertzen, Jacob. Holmens. p. 166.
s. 217 3269 Hodenius, Henr. Henr. Tav. p. 165 || Nämd i prot. 9.4.1689 för gäld. Sockneadjunkt i Lemo 1692. Kpl i Paattis 1694, i S:t Marie 1698. Död 1704.
s. 217 U434 Hollander [Hollender], Adolphus Ostrob. – Student i Upsala 11.11.1685: cum testim. scholae Veckelaxensis in Nyland; ock i Åbo? Apologist i Viborgs skola 1693. Kh i Jaakimvaara 1703. Jfr p. 151.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >