Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 70 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 274 Lue CXXXIV.
Rectore Petr. Adr. Gadd III 1782.
Studiosi inscripti 96. Pagg. 617–632.
Bor. 695–705; Ob. 1320–1333; Sat. 1083–1092; Sm. 599–601; Svg. 432–437; Vib. 1052–1070.
s. 274 10027 Aeimelæus, Andreas Austr. p. 628 || Student 1783. Hans far p. 394?
s. 274 9971 Ahlbäck, Joh. W. [läs: N.] Ostrobotn. p. 630 || Ob. 1320: 28.8.1782 [26.8]. Rätteligen Joh. Nils, äfv. Nils Joh. Född 31.3.1763 (1764?). Betyg 10.5.1787 till civil tjenst, 9.6.1789 till pvg. E. o. predikant vid arméns flottas finska eskader; bevistade kriget 1789, 1790. Sockneadj. i G. Karleby 1792. Kpl i Öfvervetil 1808. Död 1814.
s. 274 10047 Ahlgren, Elias Tavast. p. 631 || Student 18.6.1783. Född 10.6.1762. Betyg 15.7.1791 till pvg i Borgå stift (3.8). Tjenstgjorde i Jämsä, Laukas o. Viitasaari. Kpl i Viitasaari 1800. Vicepastor. Död 6.1831.
s. 274 10003 Backman, Daniel Boreal. p. 624 || Bor. 700: 22.2.1783. Hans far (Dan.) p. 415. Född 8.4.1769. Stipendiat 1790, 1791 afförd emedan absens. Respondens 21.6.1790 u. Gust. Gadolin, 9.6.1792 pro gradu u. Bilmark. Magister 22.6.1792. Betyg 16.8.1792. Pvgd 1794. Predikant vid arméns flotta på Sveaborg 1800, pastor der 1801. Hofpredikant 1802. Kh i Brunflo, Hernösands stift 1808, sedan i Tuna. Teol. d:r. Död 27.1.1834.
s. 274 10015 Barck, Laurent Frider. Nyland. p. 626 || Student 1783. Bröder p. 584, 587.
s. 274 10019 Bergklint, Carol. Frider. Nyland. p. 627 || Student 11.4.1783. Betyg 28.10.1783 till landtmäteriet.
s. 274 10005 Berndtson, Isaac. Ostrob. – Ob. 1330: 20.2.1783; i Upsala 16.10.1780 (16.9?). Son af borgmäst. i Kristinestad Er. B. (1768–73). Född 4.2.1766. Munsterskrifvare. Död 179X i Sth.
s. 274 9999 Boxström, Andreas Nyland. p. 624 || Student 13.2.1783. Son af inspekt. på Gammelbacka gård, sedan egaren af Hannula hmn i Karsby af Borgå s:n. Född 1.10.1760. Gymnasist i Borgå 1776. Stipendiat, publik 1785–90, Haartmansk 1792–95. Respondens 20.12.1787 u. Gabr. Bonsdorff. T. f. lasarettsläkare vid armén i Åbo o. Lovisa under kriget 1788–90. Medic. kandidat 1790, licentiat 1792. Tjenstgjorde vid Serafimer lasaretter i Sth 1795. Fattigläkare der s. å. T. f. Provinsialläkare i Åbo 1797–99. Disp. för medic. grad 4.6.1802 u. G. E. Haartman. Prom. medic. d:r 14.6 s. å. Den första som använde vaccinen i Finland 1802. E. o. medic. adjunkt vid akad. 1806. Länelasarettsläkare i Åbo 1811–23. Professors tit. 1812. Död 30.9.1849 i Åbo. Stundom nämd i Porthans bref till Calonius.
s. 274 10009 Bäck, Johan Henr. [läs: Fridr.?] Ostrobotn. p. 625 || Ob. 1331: 12.3.1783 [8.3]. Äfven kallad Hans Henr. och Joh. Fredr. Hans far (Casp.) i LXXXIX. Född 16.4.1766 (13.4?). Stipendiat (Hans Henr., trol. afses dock Henr. Reginald p. 544) genast i 2 kl. 1787–90. Betyg (Joh. Fredr.) 23.11.1789 till pvg. Apologist i Uleåborgs skola 1793. Kpl der 1801. Död 17.9.1807.
s. 275 9994 Chydenius, Samuel Reinh. Ostrob. p. 623 || Ob. 1325: 31.1.1783. Hans bror p. 569. Född 18.3.1766. Betyg 19.6.1790 till pvg. Predikant i Perho 1794. Kpl i Kaustby 1799. Död 1805.
s. 275 9995 Chydenius, Andr. Ostrob. p. 623 || Ob. 1326: 31.1.1783. Föregåendes bror. 26.7.1768. Betyg 5.7.1791 till pvg. Predikant i Revolax 1794. Kpl i Lumijoki 1801. Död 1809.
s. 275 U880 Clayhills, Anton. – Student i Upsala 26.8.1782: sub informatione d:ni Ingman (p. 515). Från Fredrikshamn. Kronofogde i Kymmene härad och hofråd.
s. 275 10033 Corsman, Johannes Aboens. p. 629 || Student 1783. Stipendiat 1785. Död s. å.
s. 275 10006 De Carnal, Carol. Henr. Nobil. p. 625 || Student 1783. Son af kapt. Hans Henr. De C. († 1801 i H:fors). Född 1771. Page hos konungen 1787. Sist kapten. Afsked. Död 13.1.1828 i H:fors.
s. 275 10017 Edlund, Johannes Viburg. p. 626 || Vib. 1064: 11.4.1783. Fadren skeppsredare i Lovisa. Född 2.2.1765. Betyg 27.4.1784 till landtmät.
s. 275 10028 Ekman, Gustav. Johan. Austr. p. 628 || Student 1783.
s. 275 9987 Ekström, Jacob Henric Suderman. p. 622 || Svg. 436: 7.12.1782. Fadren kh i Näshulta, Södermanland. Född 1761. Stipendiat 1784–86 afförd såsom absend. Studerade juridik. Lärde barn i staden 1785, på landet 1786. Fänrik vid arméns flotta på Sveaborg 1788. Död 8.2.1789.
s. 275 10045 Elers, Henricus Satac. p. 631 || Sat. 1092: 17.6.1783. Född 1761. Betyg 19.6.1790 till pvg.
s. 275 10043 Fahlgren, Johannes Nyland. p. 631 || Student 17.6.1783. Betyg 19.6.1790 till pvg.
s. 275 10011 Finander [Fennander], Henricus Viburg. p. 625 || Vib. 1061: 12.3.1783. Fadren handlande (kopparslagare) i Viborg. Född 1764 (24.2.1763?). Pvgd 1786. Kpl i Impilax 1788. Pastor för lutherska Finnar i Petrosavodsk 1791. Kh i Parikkala 1794. Suspenderad 1809. Afsatt, i sht för hordom, 1817. Död 1831.
s. 275 10025 Florin, Otto Reinh. Satacund. p. 628 || Sat. 1090: 11.4.1783. Hans far p. 332, bröder p. 515. Född 1764. Blef landtbrukare.
s. 275 9984 Fock, Johan Edv. Nobil. p. 622 || Student 1782. Son af löjtn. Fr. Bogislaus F. († 1771). Född 28.6.1770. Antagen i krigstjenst 1780. Sergeant 1787. Bevistade kriget 1788–90. Fänrik 1792. Blef sinnessvag. Afsked 1805. Död 24.6.1809 i Åbo.
s. 275 9959 Forbus, Martinus Wilh. Viburg. p. 618 || Vib. 1052: 29.6.1782. Fadren lm i Jokkas. Född 1766. Betyg 25.2.1785 till landtm.
s. 275 10046 Forsbohm, Carol. Gustav. Austr. p. 631 || Student 1783.
s. 275 9990 Gadolin, Gustav. Borealis. p. 623 || Bor. 699: 19.12.1782. Hans far (bisk.) p. 358. Född 22.7.1769. Respondens 14.3.1789 och pro gradu 26.6.1789 u. Porthan; sjelf præses (för docentur) 21.6.1790. Magister 14.7.1789, primus; jubelmagister 1840. Aman. vid bibliotek och stipendiat 1789–95. Docens i oriental. språk 13.7.1790. Borealernas kurator 1792–95; inspektor 1797–1828. E. o. filos. adj. 1793. LL professor 1795; erhöll som prebende Åbo finska församl. 1796, samt Nådendal o. Reso 1803. Pvgd 1797. Riksdagsman i Norrköping 1800. Inspektor för Satakunda nation 1804–28. Teol. professor 1805. T. f. domprost 1807. Landtdagsman i Borgå 1809. Ledamot i komitén rör. Finlands blifvande civila styrelse. Förste teol. prof. och domprost 1812. Direktör i Finlands låne- o. deposit. kontor 1812–17. Adelskap för hans barn 1816: af Gadolin (ätten utdog med hans son Jac. Joh. 1849). Teol. d:r 1818. Vid univ. flyttning till H:fors qvarstannade som domprost i Åbo och erhöll Storkyro till personligt prebende 1828. Död 22.8.1843 på Suikkila i Reso. Skrifter, se Marklin; Renvall. Ofta nämd i Porthans bref till Calonius.
s. 276 10018 Godenhjelm, Adolph. Frider. Nobil. p. 627 || Student 10.4.1783. Son af rustmästaren Berndt Joh. G. († 1767). Född 16.8.1760. Betyg 30.7.1783 till lm auskult. (3.8). Vice lm 1785. Kommiss. lm i Kymmenegårds län 1793. Lm direktörs tit. 1795. Tillika salpetersjuderi föreståndare s. å. Kommiss. lm i S:t Mikels län 1820, i Vasa län 1833. Död 12.9.1841 på Tyllilä i Mäntyharju.
s. 276 9985 Gottsman, Petrus Nyland. p. 622 || Student 1782. Hans far p. 406 (der tryckfel: Gottskalk). Född 31.12.1763. Gymnasist i Borgå 1777. Director cantus der, efter fadren 1791. Afreste till Sth 1792 och qvarblef utan tillstånd der. Afskedad 10.4.1793, dock med förbehåll af halfva lönen till fadrens underhåll.
s. 276 10010 Granbaum, Isaacus Viburg. p. 625 || Vib. 1060: 12.3.1783. Fadren löjtnant. Född 1762. Kh i Skvorits, Ingermanland 1787–24.4.1821.
s. 276 10020 Gröndahl, Michael Viburg. p. 627 || Vib. 1065: 11.4.1783 [10.4]. Fadren bruksbokhållare i Elimä. Född 24.9.1762. Gymnasist i Borgå 1780. Betyg 30.7.1783 till landtmäteriet.
s. 276 10013 Gummerus, Johan Ostrobotn. p. 626 || Ob. 1332: 19.3.1783 [18.3]. Hans far p. 441. Född 18.7.1764. Betyg 23.11.1789 till pvg. Kpl i Alavieska 1805. Afsatt för fylleri 1812, „deinde circumvagans“. Död 17.1.1831 i Limingo.
s. 276 9970 Haartman, Ericus Sviogoth. [Gevaliens]. p. 620 || Svg. 433: 18.10.1782 [annan uppgift 20.6.1780, kanske i Upsala]. Fadren bruksdirektör vid Bolstad (masugn i Ångermanland?). Född 1766. Betyg 11.6.1784 till auskult. i Åbo hofr. Fänrik vid arméns flotta 1789.
s. 276 9956 Hackss, Axelius Christ. Satac. p. 617 || Sat. 1086: 28.6.1782. Född 1764. Betyg 17.12.1785 till lm auskult. Vice lm. Död 9.9.1791.
s. 276 10030 Hassel, Henric Johan Nyland. p. 629 || Student 12.6.1783. Hans far p. 434. Född 1772. Respondens 20.12.1791 u. Calonius. Betyg 2.3.1792 till auskult. Kanslist i Åbo hofr. 1794. Viceadvokatfiskal 1796. Ordinarie d:o Död 7.3.1800 i Borgå.
s. 276 9982 Haxell, Jacob W[ilh.] Smol. p. 621 || Sm. 601: 26.11.1782, i nat. 7.12. Fadren lm i Bygdeå i Vesterbotten. Född 26.8.1754.
s. 277 9974 Hildén, Carol. Christ. [läs: Constantin] Ostrobotn. p. 620 || Ob. 1323: 28.9.1782 [26.9]. Hans far p. 363. Född 14.1.1762. Stipendiat 1786. Betyg 2.10.1786 till pvg. Bataljonspred. vid Österb. reg. 1790; ordinarie 1793. E. o. kongl. hofpred. 1793. Kpl i Temmis. Kh i Vesilax 1813. Död 1822.
s. 277 10032 Huss, Enochus Jemtius. p. 629 || Svg. 437: 17.6.1783. Bondeson. Född 1760. Studerade teologi. Informator i Tavastland. Hemrest 1786.
s. 277 9986 Idman, Carolus Ostrobotn. p. 622 || Ob. 1324: 6.12.1782. Född 10.11.1768.
s. 277 9980 Ithimæus, Daniel Boreal. p. 621 || Bor. 697: 16.11.1782. Född 21.11.1767. Munsterskrifvare vid Åbo läns infant. reg. 1785. Biträde åt sin åldrige morbror regementsskr. Adam Ullner (p. 433). Dennes eftertr. 1790. Fältkamrer 1796. Död 13.11.1836.
s. 277 9981 Ithimæus, Petrus Boreal. p. 621 || Bor. 698: 16.11.1782. Föregåendes bror. Född 5.3.1769 (15.3). Betyg 18.12.1788 till auskult. (6.2.1789). Extra notarie 1791. Häradsh. i Piikis o. Halikko medledels doms. 1795. Död 23.6.1820 i Sagu.
s. 277 9965 Kandelin [vanl.: Candelin], Abraham Nyl. p. 619 || Student 1782. Hans far p. 44? Gymnasist i Borgå 1777.
s. 277 9961 Kriander, Paulus Satac. p. 618 || Sat. 1087: 5.7.1782. Född 1764.
s. 277 9993 Kuhlberg, Johan Nyland. p. 623 || Student 1782. Borgmästare i H:fors?
s. 277 10037 Kyrenius, Henricus Austral. p. 630 || Student 17.6.1783. Bondeson från S:t Mårtens s:n. Född 18.1.1761. Betyg 3.12.1787 till pvg på ryska sidan. Kpl i Sordavala 1792. Vicepastor. Död 1805.
s. 277 9972 Lagerberg, Jacob Ostrobotn. p. 620 || Ob. 1321: 18.9.1782 [14.9]. Hans bror p. 575. Född 10.1.1766. Betyg 21.3.1791 till pvg.
s. 277 10002 Lagus, Gabriel [Georgii] Nyland. p. 624 || Student 20.2.1783. Hans far p. 413. Född 7.8.1766. Gymnasist i Borgå 1777. Betyg 24.8.1789; 5.7.1791 till pvg (6.7). Fadrens adj. i Vichtis. Pedagog i G. Karleby 1805. Pastoralvård i Jomala 1809. Kpl der 1810. Vicepastor. Död 1846.
s. 277 9975 Landtman, Johan Petr. Boreal. p. 620 || Bor. 696: 3.10.1782. Hans far p. 414. Född 11.1764. Betyg 17.12.1790 till pvg. Kpl i Vårdö af Sund 1802. Död 1810.
s. 277 9953 Laxenius, Thomas Tavast. p. 617 || Student 1782.
s. 277 9958 Lilius, Fredericus Borealis. p. 618 || Bor. 695: 28.6.1782. Född 16.11.1764. Betyg 19.6.1790 till pvg. Sockneadj. i Euraåminne 1796. Kpl i Vambula 1810. Död 1819.
s. 277 10039 Lilius, Gustav. Wilhelm Austr. p. 630 || Student 1783. Hans bror p. 614?

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >