Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Uusm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 586 henkilöä. Olet sivulla 8 / 12.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

342 15554 [1838 Febr. 7.] Canutus Albertus Ruth, natus in Paroecia Helsinge, die 29 Julii 1820, Patre Gustavo Ruth, Exactore publico. E schola privata Albo Universitatis adscriptus est die 21 Decembris a. 1837, accepto epitheto: Approbatur, suffragiis 10. | Uttagit betyg 1840. | Anställd såsom Fänrik vid en Rysk Skarpskytte-Bataillon.
343 15543 [1838 Febr.] 21. Johannes Bredfeldt, natus in Paroecia Ingå, die 15 Junii, a. 1816, Patre Carol. Gust. Bredfeldt, Instructore quondam Centuriæ legionis prætor. Vid. Reg. Svec. E schola privata Albo Universitatis adscriptus est die 16 Decembris 1837, acc. epitheto: Approbatur, suffr. 8. | Ambulatorisk Barnlärare.
344 15571 [1838] Oct. 10. Nicolaus Kiseleff, natus Helsingforsiæ, den 15. Februarii, a. 1820, Patre Feodoro Panteleide Kiseleff, Consiliario Commerciorum. E schola privata Albo Universitatis est adscriptus die 15 Junii a. 1838, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 25. | Promoverad till Philos. Magister den 22/6 1844. | Erhållit Afd:s Betyg den 21 April 1849.
345 15610 [1838] Oct. 10. Augustus Julius Linsén, natus Aboæ die 11 Aprilis a. 1820, Patre Sam. Jac. Linsén, dum viveret Præfecto ærarii ditionis Aboënsis, Assessore Collegiorum. E Gymnasio Aboensi dimissus Albo Universitatis est adscriptus, d. 23 Junii a 1838, acc. epitheto Laudatur, suffr. 30. | Afled i Helsingfors den 28 Martii, 1844, efter att hafva absolverat ungefär hälften af tentamina för Phil. Cand. Examen.
346 15585 [1838 Oct. 10.] Carolus Fredricus Stockus, natus in Paroecia Perno die 25 Maji 1817, Patre Henrico Stockus, Fabro ferrario. E Gymnasio Borgoënsi legitime dimissus Albo Universitatis est adscriptus die 20 Junii a. 1838, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 22. | Lärare vid lägre Elementar-skolan i Helsingfors 1842. | Rector derstädes den 29 Sept. 1847.
347 15623 [1838 Oct. 10.] Carolus Reginaldus Lindberg, natus in Paroecia Tenala, die 7 Decembris a. 1818, Patre Joh. Christ. Lindberg, dum viveret Nauclero. E Gymnasio Aboensi legitime dimissus, Albo Universitatis est adscriptus die 16 Octobris a. 1838, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 34. | Promoverad till Philosophiæ Magister den 22/6 1844. Vic. Lector vid Gymnasium i Wiborg. Uttagit Afds. betyg 1845.
348 15578 [1838] October 10. Carolus Gustavus Finér, natus in Paroecia Hollola die 1 Septembris 1819, Patre Gust. Ad. Finér, Exactore publ. in Mörskom. E Gymnasio Borgoensi legitime dimissus Albo Universitatis est adscriptus die 20 Junii 1838, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 30. | Prom. Phil. Mag:r 22/VI 1847. | Nyl. Afd:s Bibliotekarie fr. 2 Maj 1848. Död i Helsingfors den 11 Maj 1850.
349 15576 [1838] Johannes Augustus Stark, natus in urbe Ekenäs, d. 25 Febr. 1816, Patre J. F. Stark, mercatore. E schola privata Albo Univ. adscr. d. 18 Jun. 1838, c. epith. Approbatur, suffr. 9. | Possessionat.
350 15633 [1838] Franciscus Otho Rydman, natus in Paroecia Loppis, die 6 Septembris a. 1819, Patre Axelio Gabriele Rydman, Rationario territorii. E schola privata Albo Universitatis est adscriptus die 10 Decembris 1838, accepto epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 14. | Uttagit betyg 1843, för att vid Civila embetsverk tjenstgöra. | Kammarskrifvare i Kejs. Senaten den ‹–›
351 15664 1839. Junii 1. Jacobus Wilhelmus Ekwall, natus Helsingforsiæ die 15 Octobris a. 1822, Patre Jac. Ulr. Ekwall, dum viveret delineandi artem docentu in Collegio Fennico Geodætico. E schola privata adscriptus est Albo Universitatis die 29 Maji 1839, acc. epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 16. | Promoverad till Philos. Magister den 22/6 1844. | Utt. Afds. betyg d: 18 Okt. 1848. | Kanslist i Collegium Medicum s. å.
352 15665 [1839 Junii 1.] Johannes Edwardus Jerngren, natus Helsingforsiæ, die 26 Aprilis a. 1823, Patre Joh. Dan. Jerngren, bellariorum Pistore. E schola privata Albo Universitatis est adscriptus die 29 Maji 1839, accepto epitheto: Approbatur, suffr. 12. | Uttagit betyg 1845, för att i rättegångsverken ingå, den 9 Dec. 1845.
353 15726 [1839] Alexander Edwardus Ruuth, natus in ecclesia Anjala, urbi Lovisæ adjuncta, die 6 Maji 1820, Patre Sam. Matth. Ruuth, prædiorum privator. Inspectore dum viveret. E Gymnasio Aboensi rite dimissus Albo Universitatis est adscriptus die 22 Junii, 1839, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 24. | Prestvigd i December 1842. ‹Lyijykynämerkintä: cf. pag. 100., Nyl. #378.›
354 15701 [1839] October 16. Wernerus Johanes Majander, natus in Paroecia Thusby die 28 Aug. 1819, Patre Joh. Majander, Aedituo. E Gymnasio Borgoensi rite dimissus Albo Universitatis est adscriptus die 19 Junii a. 1839, acc. epitheto: Laudatur suffr. 24. | Uttagit betyg 1844 för att blifva prest
355 15648 [1839] October. 9. Augustus Mauritius Öhman, natus Helsingforsiæ die 12 Julii a. 1819, Patre Joh. Öhman, Aurifabro dum viveret. E schola privata Albo Universitatis est adscriptus die 15 Decemb. a. 1838, acc. epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 14. | Uttagit betyg den 14/3 1842 för att i militär-tjenst ingå. | Sedermera anställd vid Borgå Gymnasium, såsom Rysk Språklärare, efter att hafva studerat i Moskva. | Dog Jun. 1849 uti Choleran i Petersburg.
356 15677 [1839 October 9.] Carolus Magnus Albertus Strandberg, natus in eccl. Koskis Paroeciæ Bjerno annexa die 2 Julii 1818, Patre Car. Henr. Strandberg, Pastore in Karis et Præp. E schola privata Albo Universitatis est adscriptus die 14 Junii a. 1839, acc epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 17. | ‹Teksti Prom. såsom Primus vid Phil. Mag. Promotionen 1847. on yliviivattu.› | Possessionat.
357 15702 [1839 October 9.] Odert Theodorus Illberg, natus in Paroecia Mäntzälä, die 6 Decembris a. 1816, Patre Carol. Gust. Illberg, Aedituo. E Gymnasio Borgoënsi rite dimissus Albo Universitatis est adscriptus die 19 Junii 1839, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 21. | Betyg 1842. | Ordinerad till prest i December 1842.
358 15741 1840. Februarius 12. Otto Reginaldus Reuter, natus ad Mariæfors in Paroecia Thusby, die 21 Septembris 1816, Patre Jona Reuter, Inspectore officinæ ferrariæ. E schola privata Albo Universitatis adscriptus die 13 Decembris a. 1839, acc. epitheto: Approbatur, suffr. 8. | Utt. betyg 1844. | Anställd vid Lands-Cancelliet i H:fors. | Kopist vid Post-Direktion.
359 15740 [1840 Februarius 12.] Laurentius Fredricus Wessman, natus Helsingforsiæ die 14 Octobris 1815, Patre Johanne Fredr. Wessman, Hortulano. E schola privata adscriptus est Albo Universitatis die 13 Decembris, a. 1839, accepto epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 14. | Uttagit betyg 1843. | Ordinerad till Prest i Borgå stift.
360 15744 [1840 Februarius 12.] Carolus Jacobus Lannér, natus die 6 Septembris a 1823, Patre Camerario castrensi Carolo Johanne Lannér. E schola privata adscriptus est Albo Universitatis die 13 Decembris a. 1839, recepto epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 17. | Den 12 Dec. 1847 uttagit betyg. | Auskultant i Åbo Hof-Rätt s. å.
361 15748 [1840 Februarius 12.] Johannes Adolphus Alopæus, natus Lovisæ, die 20 Decembris a. 1817, Patre mercatore ibidem, Henrico Adolpho Alopæus. E schola privata adscriptus est Albo Universitatis die 13 Decembris 1839, accepto epitheto: Approbatur, suffr. 13. | Utt. betyg 1843. | Ordinerad till Prest.
362 15762 [1840] Februarius 12. Adolphus Fredricus Malmborg, natus in paroecia Syssmä, die 8 Octobris a 1821, Patre Carolo Malmborg, dum viveret Centurione. E Gymnasio Borgoënsi rite dimissus Albo Universitatis est adscriptus die 19 Decembris 1839, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 27. | Prom. till Phil. Magister 22/VI 1847. | Uttagit betyg 15:de Juni 1851 för att inträda vid Hofrätten i Åbo.
363 15763 [1840 Februarius 12.] Andreas Johannes Wathén, natus Borgoæ die 18 Octobris, 1819, Patre Johanne Wathén, dum viveret Decurione urbis. E Gymnasio Borgoënsi rite dimissus, Albo Universitatis est adscriptus die 19 Decembris a. 1839, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 24. | Uttagit betyg den 5 Okt. 1848, för att inträda vid Bergsstaten.
364 15745 [1840] Aprilis 8. Adolphus Alonzo Matthias Sucksdorff, natus Lovisæ die 25 Januarii 1820, Patre Joach. Christoph. Sucksdorff, mercatore ibidem. E schola privata Albo Academico est adscriptus die 13 Decembris a. 1839, acc. epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 16. | Uttagit Vitnesbörd /11 1840 för att i militärtjenst ingå.
365 15788 [1840] October 5. Adolphus Alfridus Boucht, natus Helsingforsiæ die 23 Septembris a. 1821, Patre, dum viveret Med. Doctore et Coll. Assessore Adolpho Reinholdo Boucht. E schola privata adscriptus est Albo Universitatis die 16 Junii a. 1840, acc. epitheto: Approbatur, suffr. 13. | Utt. Afd:s Betyg våren 1849. Ausk. i K. Wiborgs HofRätt.
366 15791 [1840] October. 5. Fredricus Augustus Broberg, natus Helsingforsiæ die 20 Nobembris a. 1822, Patre Fredrico Broberg, mercatore ibidem. E schola privata adscriptus est Albo Universitatis die 16 Juni, a. 1840, accepto epitheto: Approbatur, suffr. 11. | Anställd vid Tull-Directionen | Uttog. Betyg H.T. 1849.
367 15786 [1840 October 5.] Andreas Kusmin, natus Helsingforsiæ, die 28 Januarii a. 1821. E schola privata adscriptus est Albo Universitatis die 16 Junii a. 1840, acc. epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 14. | Uttagit betyg 1846 för inträda i militär-tjenst.
368 15820 [1840 October 5.] Magnus Forsell, natus in Paroecia Elimä die 10 Novembris a. 1820. E schola privata adscriptus est Albo Universitatis die 19 Junii a. 1840, accepto epitheto: Approbatur cum laude, suffr. 18. | Uttagit betyg 1843, för att i militärståndet ingå.
369 15819 [1840 October 5.] Carolus Gabriel Krook, natus in urbe Sveciæ Köping, die 18 Januarii a. 1822, Patre quondam Pharmacopola Car. Fredr. Krook. E schola privata Albo Universitatis est adscriptus die 19 Junii, a. 1840, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 21. | Den 12 Dec. 1847 uttagit betyg. | Auscultant vid Åbo Hof Rätt.
370 15816 [1840] October 5. Carolus Edwardus Strömberg, natus Helsingforsiæ die 9 Octobris a. 1824, Patre Joh. Adolpho Strömberg, Consule urbis, tit. Judicis provincialis ornato. E schola privata Albo Universitatis est adscriptus die 19 Junii, 1840, acc. epitheto: Laudatur, suffr. 24. | Auscultant i Åbo HofRätt. | Uttagit Afd:sbetyg 1847.
371 15817 [1840 October 5.] Carolus Gabriel Edwardus Wegelius, natus Helsingforsiæ die 18 Aprilis a. 1822, Patre Car. Gabr. Wegelio, Quæstore rationarii pro charta publico signo munita conficienda. E schola privata Albo Universitatis est adscriptus die 19 Junii, 1840, acc. epith. Laudatur, suffr. 23. | Uttagit betyg 1846 för att vid rättegångsverken ingå.
372 14853 ‹Sivulla 98 inspehtori J. G. Linsénin kauden lopussa:› [... dock torde, för likformighetens skull hit ännu böra räknas följande i Universitetets Matrikel, såsom Nylandi, upptagne: Carl Fredr. Durckman, född i Lovisa d. 11 Sept. 1808; inskr. den 5 Maji 1831; ...]
373 15398 ‹Sivulla 98 inspehtori J. G. Linsénin kauden lopussa:› [... dock torde, för likformighetens skull hit ännu böra räknas följande i Universitetets Matrikel, såsom Nylandi, upptagne: ... Carl Fredr. Löfman, född i Esbo d. ‹–›; inskr. såsom student d. 27 Febr. 1836, och ...]
374 15471 ‹Sivulla 98 inspehtori J. G. Linsénin kauden lopussa:› [... dock torde, för likformighetens skull hit ännu böra räknas följande i Universitetets Matrikel, såsom Nylandi, upptagne: ... Sam. Gust. Wolmar Barck, fr. Lovisa, född i Nystad d. 11 Febr. 1819; inskr. d. 8 Junii, 1837. ...]
Lue Sedan Nyländska Nationens äldre Matrikel uppbrunnit vid den år 1827 i September månad Åbo Stad öfvergångna svåra brand, har förestående Matrikel, hvad åren 1817–1827 beträffar blifvit utdragen ifrån Kejs. Universitetets nyare Matrikel, som ensam blifvit räddad undan lågorne. Deraf deraf hafva dock åtskilliga misstag uppkommit. Sålunda har Carl Rob. Agricola, som är antecknad å pag. 15 ‹#47a›, aldrig varit Nyländning utan Tavastens; flere hafva också aldrig blifvit verkligen intagna i Afdelningens gemenskap, och således icke varit dess medlemmar. Efter afdrag af nyssnämnde Agricola, utgör hela summan af de hittils ‹5.10.1840› i denna Matrikel inskrifne 371; dock torde, för likformighetens skull hit ännu böra räknas följande i Universitetets Matrikel, såsom Nylandi, upptagne:

Carl Fredr. Durckman, ‹#244a› född i Lovisa d. 11 Sept. 1808; inskr. den 5 Maji 1831;

Carl Fredr. Löfman, ‹#323a› född i Esbo d. ‹–›; inskr. såsom Student d. 27 Febr. 1836, och

Sam. Gust. Wolmar Barck, ‹#334a› fr. Lovisa, född i Nystad d. 11 Febr. 1819; inskr. d. 8 Junii, 1837.

‹Lyijykynämerkintä: A. T. Synnerberg p. 84, #312a.›

Till följe deraf utgör hela antalet af de sedan October månad år 1817, såsom Nylandi i K. Universitetets Matrikel inskrifne, och äfven i denna Afdelningens Matrikel upptagne Studenrande: 374.

Lue Förteckning öfver de vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finland inskrifne Studerande, hvilka blifvit intagne uti Nyländska Afdelningens gemenskap sedan den 21 October år 1840, då Afdelningen till Inspector, i laglig ordning, valde Alexander Blomqvist, Prof. i Lärdoms-Historien.
375 15850 1841. Febr. 3. Johan Christian Lampén född den 15 Martii 1821 i Hollola socken. | Fader: Carl Lampén, ‹–›. Inskrifven i Universitetets Matrikel, den 15 Dec. 1840. Ankommit med fullständigt betyg från Borgå Gymnasium. Erhållit i Student-Examen vitsordet Laudatur, med 32 röster. | Prom. Phil. Mag. 22/VI. 1847.
376 15852 [1841 Febr. 3.] Carl August Wilhelm Malmborg född i Borgå Socken den 19 September 1823. | Fader: Capitainen Carl Adolph Malmborg. Ank. med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel med vitsordet Laudatur, och 24 röster, den 15 December 1840. | Promoverad Phil. Mag. 22/VI 1847.
377 15851 [1841] Februar. 17. Johan Wilhelm Rosenborg född i Perno Socken den 6 Aprill 1823. | Fader: Sjö-kapit. Johan Rosenborg. Ank. med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matr. den 15 Dec. 1840, med vitsordet Laudatur och 27 röster. | Prom. Phil. Mag. 22/VI 1847. | Den 11 April 1848 vald till Afd:ns t. f. kurator. | Afsade sig Kuratoret d: 7 Mars 1854. | Undergått Juris Kandidat examen den 20 Februari 1854.
378 15726 [1841] October 11. Alexander Edvard Ruuth född i Anjala Kapell den 6 Maji 1820. | Fader: Inspectoren Sam. Matth. Ruuth. Ank. med fullst. betyg från Åbo Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel den 22 Junii, 1839, med omdömet Laudatur och 24 röster. (Se Matrikeln sid. 93. ‹#353› för den 1 Junii 1839, der han finnes orätt upptagen.) Uttagit betyg 1842. Ordinerad till prest i December, 1842.
379 15861 [1841 October 11.] Alexander Gottfr. Ferd. Bastman född i Borgå den 3 September 1821. | Fader: Handl. Daniel Bastman. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univers. Matr. den 28 April, 1841, med vitsordet Approbatur och 12 röster. | 2/6 1846 uttagit vittnesbörd, för att i Preste-ståndet ingå.
380 15894 [1841 October 11.] Carl Adolf Theodor Sederholm född i Helsingfors den 23 Augusti 1824. | Fader Handl. Gust. Adolph Sederholm. Ank. med betyg af enskild lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 18 Junii 1841, med vitsordet Approbatur och 12 röster. | Efter att den 12 Dec. 1847 hafva uttagit Afdelningsvittnesbörd, inskrifven som Auscultant i Åbo Hof-Rätt den ‹–›
381 15896 [1841] October 11. Johan Wilhelm August Ståhlhane föd i Åbo 4. September 1823. | Fadren: Dansläraren Joh. Chr. Gottl. Ståhlhane. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 19 Junii, 1841, med vitsordet Approbatur och 11 röster. | Död.
382 15902 [1841 October 11.] Christian Gustaf Sibelius född i Lovisa den 10 December 1821. | Fader: Handl. Joh. Sibelius. Ank. med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel den 21 Junii, 1841, med vitsordet Laudatur och 24 röster. | Prom. Phil. Mag. 22/VI 1847. Med. Kand. hösten 1851.
383 15897 [1841 October 11.] Carl Edvard Nyman född i Ekenäs den 19 Aprill 1824. | Fader: Färgaren C. H. Nyman. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel, den 21 Junii, 1841, med vitsordet Approbatur och 10 röster. | Uttagit vittnesbörd den 12 Dec. 1846, för att i rättegångsverken ingå. | vice Härads höfding. | Död.
384 15863 1842. Februarii 10. Carl Johan Stark född i Ekenäs Stad den 12 Julii 1825. | Fader: Handl. Gust. Adolph Stark. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 27 Maji 1841, med vitsordet Approbatur cum Laude och 15 röster. | Uttagit Afd:s betyg 1847, för att vid rättegångsverken ingå.
385 15913 [1842] Februarii 10. Sven August Ferdinand Strandberg född i Sagu 1/3 1822. | Fader: Prosten och Kyrkoh. i Karis Carl Henr. Strandberg. Ank. med fullst. betyg från Åbo Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel den 23 Junii, 1841, med vitsordet Laudatur och 35 röster. | Prom. såsom ‹Sana Ultimus on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Primus.› vid Phil. Mag. Promotionen 22/VI 1847. | Död den 12 November 1847.
386 15943 [1842 Februarii 10.] Adolph Erhard Jansson född i Helsingfors den 8 Januarii 1823. | Fader: Slaktaren Salom. Jansson. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matrikel, den 10 December 1841, med vitsordet Approbatur och 12 röster. | Uttagit Afd:s betyg, sommaren 1848. | Återinträdt i Afd. 1849. | Uttagit betyg Jun. 1850. Auskult. i Åbo Hof Rätt.
387 15944 [1842 Februarii 10.] Carl Henric Lindberg född i Mäntsällä den 3 Januarii 1820. | Fader: Kapellanen i Mentzälä Henrik Lindberg. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 10 December 1841, med vitsordet Approbatur ocoh 11 röster. | Efter att den 12 Dec. 1847 hafva uttagit Afdelningsvittnesbörd, inskrifven som Auscultant i Åbo Hof-Rätt den ‹–›
388 15945 [1842 Februarii 10.] Johan Alexander Thomander född i Helsingfors den 11 December 1815. | Fader: Hattmak. Joh. Thomander. Ankom med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 13 December, 1841, med vitsordet Approbatur och 12 röster. | Uttagit bittnesbörd 1847 för att blifva prest i Borgå stift.
389 15960 [1842] Februarii 10. Carl Nylenius född i Mörskom socken den 23 Jan 1822 | Fader: Bonden Joh. Matth. Nylenius. Ank. med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel den 18 December 1841, med vitsordet Laudatur och 33 röster. | Prom. Phil. Mag. 22/VI 1847. | Kollega vid H. El. Skolan i Helsingfors.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   seuraava >