Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 8 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

351 14363 [1827 Junii XIX] Gustavus Fredericus Palander, natus die XXV Julii MDCCCVIII in Paroecia Pyhämaa, patre Abr. Palander, Pastore in Somero jam demortuo. | Närvarande H.T. 1828 | Uttagit sitt Nationsbetyg d. 17 Oct. 1830 med vitsord af: Berömlig Flit samt ett sedigt och anständigt uppförande. | Kapellan i Merimasku 1839. Sedan Pastors Adj. i Akkas. Död 1846.
352 14367 [1827 Junii XIX] Bernhardus Taxell natus die VII Octobris Anno MDCCCVIII in paroecia Tammela, patre Centurione Taxell. | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829 | Uttagit sitt Betyg den 12 Mars 1831, med Vitsord af Berömlig flit, samt ett sedigt och anständigt Uppförande. | Sockne Adj. i Tammela Kapeller 1838.
353 14368 [1827 Junii XIX] Jacobus Wilhelmus Avellan natus die XXVI Februarii Anno MDCCCVI in paroecia Somero patre Jacobo Avellan praedii ruralis possessore. | Utbekom sitt Betyg af den 14:de April 1829 med Vitsord af Berömlig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt Uppförande. | Prestvigd 6/6 1829 med vitsordet Approbatur. | Rysk Språklärare vid Tavastehus Trivial Skola 1830.
354 14371 [1827 Junii XIX] Carolus Daniel Lindeström natus die XI Decembris Anno MDCCCXI in paroecia Somero patre Daniel Arvido‹!› Lindeström Judice territoriali vicario. | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829. | Uttog sitt Nations betyg den 19. October 1832. med Vitsord af Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande.
355 14385 [1827] Junii XXV. Gustavus Gullström natus die IX Julii anno MDCCCVII. in urbe Tavasteburgi patre fabro lignario Michaele Gullström jam defuncto. | Närvarande H.T. 1828 | Död såsom Renskrifvare år 18‹–›
356 14387 [1827 Junii XXV] Daniel Christianus Hirn natus die XIV Novembris MDCCCVII in paroecia Gustavi Adolphi patre Davide Hirn Judice territoriali vicario. | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829 | Kapellan i Hauho 1840.
357 14388 [1827 Junii XXV] Carolus Tammelander natus die IV Januarii MDCCCVI in paroecia Ackas, patre Erico Tammelander, procenturione.
358 14399 [1827] Junii XXIX. Henricus Åkerberg natus die XIX Aprilis anno MDCCCVIII in urbe Tavasteburgi patre ibidem tinctore Henrico Åkerberg. | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829 | Död 184‹–› såsom Student.
359 14398 [1827] Junii XXIX. Augustus Samuel Lindeblad natus die XV. Octobris MDCCCVI. in paroecia Hausjärvi patre Apparitore (Länsman) Samuele Lindeblad, jam defuncto. | Närvarande V.T. 1829 | Död 183‹–›. | såsom Landskanslist i Heinola.
360 14501 [1828] Juni d. 25. Gustaf Magnus Nohrström född i Luhango Capell under Syssmä Socken den 1 April År 1808. Son till numera afleden Oconomie Directeuren A: G. Nohrström | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829. | Uttagit Nations Betyg d. 4. Maji 1831, och erhållit Vitsord af Nöjaktigt Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och anständigt uppförande. | Inkom med Testimonium af Mag. v. Becker. Student Brefvet, utan vitsord, är af d. 25 Juni 1828. Theologiae Exam 1830 H.T.: Nöjaktiga. | Philos. Landtmäteri Examen 1833 V.T.: Nöjaktiga Insigter. Juridisk Landtmäteri Examen 1834 d. 10 Maj: Ganska Försvarliga. (Dispens fr. Ryska Examen.) Uttog, andra gången, Nations Betyg, hvilket är dateradt d. 25 October 1834: Flit, Nögaktig; Uppförande, i alla afseenden Stadgadt och Berömligt.
361 14519 [1828] Juni d. 30. Jonas Gabriel Grahn natus die 19 Martii 1809 in paroecia Hauho patre Sacellano Johanne Christiano Grahn, jam defuncto. | Närvarande 1829 V. och H.T. 1832 V. och H.T. 1834 V.T. (fr. medlet af Maj. | Uttagit Afdeln. Betyg 1835 Vårtermin för att blifva Prest. | Skrifvit pro Seminario Theol. 1832 V.T.: Latin – Adprobatur; Svenska – Adprobatur cum Laude.
Lue Efter Universitetets Flyttning till Helsingfors.
362 14489 [1828] Octobr. d. 15. Andreas Eskolin natus die XX Decembris MDCCCIX. in paroecia Tyrvändö patre agricultore Andrea Andreæ filio. (NB. Student Brefvet är dat. d. 21 Juni samma år.) | Närvarande H.T. 1828. | Uttog Nations Betyg d. 9. Mars 1832. med Videtur: Utmärkt Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och berömvärdt Uppförande. | Paedadog i Kajana 1840. | Presvigd med vittsordet Approbatur 1832.
363 14485 [1828] Octobr. d. 15. Otto Fredericus Winter natus die XX Julii MDCCCXI Tavastburgi patre Georgio Frederico Winter (Kronofogde) | (NB. Studentbrefvet är dateradt d. 21 Juni samma år.) | Uttagit Nationsbetyg den 3 Juli 1829 med vitsord om Nöjaktig flit och ett sedigt och anständigt uppförande. | Apothekare i Tawastehus 1849.
364 14488 [1829] die X Februarii Franciscus Gustavus Palander natus die XV Maji MDCCCX in paroecia Hattula patre Erico Gustavo Palander (Lieutenant) Centuonis locum tenente. | Närvarande V.T. 1829 | Disputerat pro Exercitio praes. A. A. Laurell d. ‹–› 1834. | Afled i Helsingfors d. 17 Augusti 1835, till stor saknad för vetenskaperna och sina vänner.
365 14484 [1829] Die XIV. Februarii Johannes Fredericus Svinhufvid natus die XXXI. Augusti MDCCCXI in paroecia Sääxmäki patre Petro Svinhufvud (Fändrik) Signifero. | Närvarande V.T. 1829 | Uttog Betyg, dat. d. 30 Nov. 1833 med vitsord af Utmärkt Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt Uppförande. Reste till Borgå, för att bli prest. | Kapellan i Heinola.
366 14584 [1829] Junii die 2. Gustaf Wallenius natus die XXVI Februarii MDCCCII in paroecia Hauho patre Henrico Matthiae Korkela Ruricola
367 14589 [1829] Die X Junii Carolus Fabianus Sahlberg natus die VIII Martii MDCCCVIII in paroecia Nykyrka patre Consiliario Aulico Gustavo Sahlberg. | Uttog Nationsbetyg den 10 October 1832. med Videtur af Berömlig Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande. | Ordinerad till Prest i Åbo Stift 19/12 1832 med vittsordet Approbatur.
368 14594 [1829 Die X Junii] Andreas Johannes Åhlberg natus die XXVI Novembris MDCCCVI in urbe Tavasteburg patre Mathia Åhlberg coriario | Närv. 1832 V.T., 1835 V.T., 1839 V.T. | 1850 V.T. | Bosatt i Tavastehus. | Efter erhållen dispence från Ryska och Logices examen, undergått Domare examen den 8. December 1851. Undfått Afdelningsbetyg den 10. Dec. 1851. med vitsord af berömlig flit samt hedrande och berömvärdt uppförande.
369 14487 [1829] Die XVI. Sept: Jonas Reginaldus Cavén, natus die XXI Septembris 1808, in paroecia Lampis patre quondam Exactore, Jona Cavén jam demortuo, in numerum civium Academicorum receptus Aboae die XXI. A:no 1828 | Uttagit sitt Nations Betyg den 22. Febr. 1832. och erhållit Vitsord af: Berömlig Flit samt ett Sedigt och Anständigt Uppförande.
370 14621 [1829] Die XXX. Sept. Olaus Reginaldus Churberg, natus die XXVIII. Julii 1811. in paroecia Hattula, a patre v. Pastore Matthia Churberg, in numerum civium Academicorum receptus die XXVIII. Septembris A:o ‹–› | Utt. Betyg d. 25 Mars 1835 | Prestvigd till Pastors. Adjunkt i Tavastehus d. 13 Juni 1835. | vice Pastor.
371 14622 [1829 Die XXX Sept.] Carolus Edvardus Palander, natus die XXII. Decembris 1811. in paroecia Hattula, a patre locum Centurionis tenente Erico Gustavo Palander in album Universitatis inscriptus die XXVIII hujus mensis. | Uttagit betyg 1834 Vårtermin. | Uttog Vittnesbörd, dat. d. 14 Mars 1834: Flit, Utmärkt; Uppförande, i alla afseenden Stadgadt och Berömligt. Prest i Åbo Stift.
372 14624 [1829 Die XXX Sept.] Gustavus Johanes Helsingius, natus die XXV. Septembris 1810. in paroecia Hattula, a patre Collegii Assessore Carolo Johanne Helsingio in album Universitatis inscriptus die XXVIII hujus mensis. | Undergått Rysk Examen V.T. 1830, med omdöme af Fullkomligt Nöjaktiga Insigter. V.T. 1831 erhållit uti Philosophisk. Examen för Historia och Geographi Ganska Nöjaktiga; i Natur Rätt Ganska Nöjaktiga; i Mathematik och Språk Nöjaktiga. Vid Juris Examen d. 10 Dec. 1833 gillad med Vittsord af Ganska Nöjaktiga Insigter. Nations Betyget, af d. 11 Dec. 1833 innehåller N:o 1 i afseende å Flit och Uppförande. Afgår till Hof Rätten i Åbo. (Har bivistat Univers. alla Terminer, utom Cholera-Termin.) | Kanslist i Senatens Just. Depart. d. 28. Junii 1845.
373 14625 [1829 Die XXX Sept.] Henricus Linderoos natus die XIX Januarii 1809 in paroecia Janackala a patre rustico Erico Erici in album Universitatis delatus die XXVIII hujusce mensis. | Uttog Nations Betyg d. 9. Mars 1832 med vitsord af: Utmärkt Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande | Prest i Åbo Stift 1832.
374 14637 [1829] Die VI Octb Wilhelmus Boxström natus die XXVIII Februarii 1810 in paroecia Vitasaari patre Theologiae Doctore, Praeposito nec non Ordin: Imperial: de S:to Volodomiro in quarta classe Membro Johanne Boxström, in album Universitatis delatus die III:io Octobris. | Phil. Mag. 1836 | Uttagit afd. betyg vårtermin 1838. | Död såsom Pastors Adjunkt i Rautalampi d. 17. Sept. 1845.
375 14649 [1829 Die VI Octb] Gustavus Hakstedt, natus die XII Junii 1810 in paroecia Tavasthusiæ patre rustico Erico Jonæ, in album Universitatis inscriptus die III Octobris. | Uttog sitt Nations Betyg d. 6. Junii 1833. med Vitsord af Berömlig Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande. | Prestvigd 1834. | Sockne Adjunkt i Wesilax.
376 14650 [1829 Die VI Octb] Andreas Andelin natus die XXVI Novembris 1809 in paroecia Wåno patre sartore Gustavo Andelin albo Universitatis adscriptus die III hujus mensis. | Uttagit Nat. Betyg 25 Mars 1835. | Prestvigd till Kapellans Adjunkt vid Wörå Moderkyrk. d. 13 Juni 1835.
377 14657 [1829] Die XIV Octobris Carolus Gustavus Grönqvist natus die XII. Octobris MDCCCIV in Paroesia Sääxmäki patre Gustafo Grönqvist Prædii Rustici Conductore albo Universitatis inscriptus die XIII hujus mensis | Uttagit. Nat. Betyg 1836 om hösten. | Sockne Adjunkt i Karislojo 1839.
378 14663 [1829] Die XXV Novembris Claudius Adolphus ‹Sukunimi Carsten on korjattu nimeksi Karsten.› natus die ‹Päiväys XXV Novembris on korjattu päiväykseksi XX Maji.› MDCCCXI. in Paroesia Pälkäne patre Petro Gustavo Carstén Centuriæ instructore (Fältväbel) albo Universitatis inscriptus die XXIV Novembris. | Uttog sitt Nationsbetyg af den 2 Maji 1833 med vitsord af Berömlig Flit, samt ett i alla afseenden stadgadt och berömlig Uppförande. | Prestvigd den 29 Junii 1833. | Lärare vid Ahlmanska skolan i Birkala 1840.
379 14668 [1829] Die XV Decembris Carolus Alexander Avellan natus die XVII Aprilis MDCCCXIV Aboæ, patre Carolo Adamo Avellan præside vicario tribunalis supremi Aboensis, albo Universitatis eodem die inscriptus. | XXX acceptis suffragiis. | Anno 1832 die 22 Decembris Helsingforsiae diem obiit supremum.
380 14691 [1830] Die XVII Febr Otto Wilhelm Kjellman natus die II Julii MDCCCVIII in Paroecia Laukas patre Magno Kjellman Geodæte. Die XVI Februarii Albo Universitatis in scriptus | Uttagit sitt Nations Betyg d. 2. Maji 1832 med Videtur: Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | ‹Sana Landtmätare on yliviivattu.›
381 14692 [1830] Die VI Martii Otto Tandefelt natus die XXII Junii MDCCCXI in Paroecia Saarijärvi patre Othone Wilhelmo Tandefelt Centurione in Album Universitatis delatus die XVII Februarii hujus Anni. | Afgången. | Contoirs Skrif: vid Post Contoiret i Tavastehus?
382 14698 [1830] Die XVIII Martii Josephus Ramstadius natus die I Martii MDCCCVII patre Johanne Ramstadio Cantore, albo Universitatis die XVI Martii inscriptus. | Närv. 1830 V.T., 1831 V.T., 1832 V.T. och 1833 V.T., under hvilka sistn. förlopp äfven presterat Seminarii, med omdömmet Approbatur och 5 röster. | Uttog Nations Betyg, för att ingå i Prestaståndet, och erhöll Vitsord af Berömlig Flit, samt ett i alla afseenden Stadgadt och Berömligt Uppförande, dat. d. 19 October 1833. | Kapellan i Påmark 1838.
383 14705 [1830] Die XXIX Maji Franciscus Vilhelmus Avellan natus die XXXI Decembris anno MDCCCXIII patre pastore Ecclesiæ in Nagu et primo sacrorum militarium curatore XXX ornatus suffragiis in album universitatis eodem die delatus. | Fadren: Michael Avellan | Prom. Phil. Mag 1836. Med. Doctor 1840. Uttog afd. Betyg hösttermin 1840 | E. O. Läkare i Finland.
384 14720 [1830] Die XVII. Junii Mathias Christianus Churberg natus die XVIII Februariis anno MDCCCXIII patre vicario Pastore Ecclesiæ Hattula ornatus suffragiis XXV in albo Universitatis inscriptus die XVII:mo Junii. | Phil. Mag 1836. Med. Doctor 1840. | Uttog afd. Betyg hösttermin 1840 | Stads-läkare i Wasa.
385 14725 [1830] Die XVII Junii Otto Ferdinandus Saxbeck natus die IV Aprilis Anni MDCCCXIV patre Erico Johanne Saxbeck Scriba a Tabulis Prætoris Provincialis Tavasteburgensis in Albo Universitatis, suffragiis XXIV auctus, inscriptus die XVII:mo Junii. | Phil Mag 1836 | Collega Scholae i Tavastehus 1840. | Rector Scholae i Åbo.
386 14726 [1830] Die XVII Junii Carolus Samuel Forsberg natus die XXXI. Julii anno MDCCCX. patre Carolo Forsberg, exactore in Tammela in album Universitatis XXII reportatis suffragiis relatus, die XVII:mo Junii. | Uttog. Bet. 1834 V.T. | Prestvigd i Åbo 12/12 1835 med vittsordet Approbatur. | Uttog Vittnesbörd, dat. d. 15 December 1834: Flit, Nöjaktig; Uppförande, i alla afseenden Stadgadt och Berömligt. | Prest i Åbo Stift.
387 14728 [1830 Die XVII Junii] Carolus Augustus Rehbinder, natus die III Junii MDCCCX. patre Carolo Rehbinder Libero Barone Centurionis locum tenente in Pelkäne dum invivis erat, habitante in albo inscriptus suffragiis XXI auctus, die XVII:mo Junii. | Uttagit sitt Nations betyg d. 6. Febr. 1833. med Vitsord af: Utmärkt flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande. | Predikant vid K. Första Finska Sjö-Equipaget.
388 14729 [1830 Die XVII Junii] Augustus Vilhelmus Oscar Florin natus die XVII Maji MDCCCXII patre Johanne Florin Pastore Ecclæsiæ & Præposito honorario Tavasteburgi, suffragiis, XXI reportatis in albo die XVII Junii inscriptus. | Logices Examen 1832 H.T.: Ganska Nöjaktiga. Rysk Examen samma Termin: Nöjaktiga. | Rysk Skrifprof 1833 V.T. Nöjaktiga. | Uttagit Betyg 1834 H.T. | Cancellist i Kejserl. Senaten för Finland. Sedan 3:die Kamrerare i Kejserl: Finska Banken | Förste Kamrerare i Banken 1850.
389 14730 [1830] Junii Die XVII Bengt Magnus Blomqvist natus die XVIII Octobris MDCCCXI patre Gabriele Blomqvist Inspectore prædii, in Album Universitatis die XVII Junii relatus, duodiviginta suffragiis Ornatus. | Afgången. | Lands Kanslist i Helsingfors.
390 14712 [1830 Junii] Die XVII. Bernhardus Gustavus Lagerstedt natus die XXVII. Aprilis Anno MDCCCXI. in paroëcia Janakala, patre Carolo Gustavo Lagerstedt Centurione equestri, in indicem Universitatis relatus die XVII. Junii, XVI. suffragiis ornatus. | Uttog Nations Betyg d. 14 Dec. 1832 med Videtur: Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt Uppförande.
391 14731 [1830 Junii Die XVII] Gustafvus Sebastianus Sagulin natus die XII Februarii 1813 patre Carolo Gustafvo Sagulin Exactore in paroecia Somero habitante, die XVII Junii XII reportatis suffragiis in album relatus Universitatis. | Afgången.
392 14743 [1830] Septembris Die XXX Georg Nordenswan natus die XIV Octobris MDCCCXIII, Aboae, patre Gustafvo Georgio Nordenswan, Consiliario Fisci Publici, in album universitatis die XX Septembris relatus, XII Suffragiis ornatus. | Kameral Examen 1839 | Uttag. afd. betyg V.T. 1839. | Kameral Examen V.T. 1839. | Possessionat, ägare af Tervakoski pappersbruk i Janakkala Socken.
393 14744 [1830 Septembris Die XXX] Carolus Nordenswan, frater praecedentis natus in paroecia Janackala, die XIII Septembris, in album uniwersitatis die XX Septembris relatus XIV Suffragiis ornatus. | Fanjunkare vid Skånska Husarerarna 183‹–›. År 1834 d. 6 September befordrad till Kornett vid samma Reg.
394 14748 [1830] Octobris die 2. Otto Fredricus Richardus Thure Neovius, natus die XXVIII. Aprilis MDCCCX in paroëcia Assikala patre Sacellano Otto. Henrico. Neovio in album Universitatis Die XXII Septembris relatus. epiteto approbatur cum laude. | Uttagit Afd. Bet. hösten 1836. | Antagen till Auskultant i K. Wasa HofRätt d. 12 September 1836.
395 14784 [1830] Octobris die II. Carolus Alexander Lillström natus die XXVIII Februarii Anno MDCCCXII patre Scriba Samuele Lillström in paroecia Ithis in album Universitatis die I Octobris relatus suffragiis XXVI atque epitheto Laudatur Ornatus. | Prom. Phil. Mag. 1836. | Uttog afd. bet. hösttermin 1838. | År 1837. | Afdelningens Curator. | Bataljons Predikant vid LifGardets Finska Skarpskytte Bat. 1847. | Kyrkoherde i Jorois 1850.
396 14814 [1830] Novembris die XXVI. Adamus Sallmén natus die XV Decembris anno MDCCC patre ruricola Michaeli Abrahami in Heinola anexa paroeciae Hollola in album Universitatis die XXII Novembris relatus suffragiis IX approbatus. | Uttog sitt Nationsbetyg den 4. Oct. 1832. med Vitsord af Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande. | Återvände till Universitetet d. 6 Mars 1834, efter att hafva hela tiden tjenstgjort såsom prest i Ingermanland, sedan han af Evang. Consist. i St. Petersburg dertill erhållit tillstånd, utan att dock prestvigas. | Uttog ytterligare Afd. Bet. hösttermin 1838. | Prestvigd i Borgå 1838.
397 14823 [1830] Decembris die IV. Carolus Theodorus Lindeström natus die I. Octobris anno MDCCCVII. patre Carolo Johanne Lindeström Geodæte in Paroecia Rimito habitante, in Album Universitatis die IV Decembris relatus IX suffragiis adprobatus. | Uttog Vittnesbörd, dat. d. 22 Mars 1836, innehållande: Flit = 0; Uppförande Oklandradt.
398 14831 [1830] Decembris die 16. Carolus Augustus Sahlberg natus die XVI Januarii MDCCCX in Tulois Annexa Paroesiæ Hauho patre Cantore, Carolo Gustavo Sahlberg in Album Universitatis relatus die XV Decembris suffragiis octodecim cum laude approbatus. | Uttog Nations Betyg, för att bli Prest i Borgå Stift. Det är dateradt d. 25 Sept. 1834, och innehåller vitsorden: Flit, Berömlig; Uppförande, i alla afseenden Stadgadt och Berömligt. | v. Pastor 1840.
399 14832 [1830 Decembris die 16.] Conradus Theodorus Murin natus die IX Novembris MDCCCXII in Tawasteburgo urbe patre mercatore Herman Murin in album Universitatis relatus die XV Decembris suffragiis duodecim, approbatus. | Den 1. Oct. 1831 uttagit sitt Nations Betyg med Vitsord af Nöjaktig Flit samt ett sedigt och anständigt Uppförande. Skulle gå in vid Ryska Militairen. | Ingick i Rysk militär-tjenst. Erhöll på begäran afsked såsom Stabs-Capitain 184‹–›. dog i Tavastehus 184‹–›

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >