Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 80 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 245 3741 Evander, Johannes. p. 101.
s. 245 3731 Fahlander, Jacob. [Isaaci] Bothn. p. 190 || Ob. 386: 1691. Hans bror p. 160. Nämd i prot. 27.3.1693 för oväsen. Kpl i G. Karleby 1697. Död 1714 i Uleå under flykten.
s. 245 3728 Finelius, Eric. [Caroli] Ostrob. p. 190 || Ob. 383: 1691, Ups. depositus [17.6.1685: e schola Carleburg.]
s. 245 3733 Forshell, Henr. Ostrob. p. 190 || Ob. 388; 1691, Forshäll. Född 1670. Kpl i Pyhäjoki. Död 1727 l. 1728.
s. 245 3716 Forsten, Gabr. Nyl. – Stipendiat 1692–97. Respondens 1.6.1695 u. Magn. Steen. Auskultant i hofrätten 1695. Notarie. Advokatfiskal 1703. Assessor 1710. Död 1717. Jfr p. 167: bror?
s. 245 3736 Gezelius, Nicol. Johannis. p. 191 || Son af bisk. Gezelius d. y. Född i Narva 1682. Höll en lat. orat. på Karl XII:s födelsedag 1695. Respondens 20.5.1697 u. Lund. Död 4.7.1697; befrafven i Gezeliska grafkoret i Åbo domkyrka.
s. 245 3711 Gilbergius, Laur. Verm. p. 189 || Fadren möjl. kh i Grytnäs, Vesterås stift, Andr. Gilberg († 1704), ty denne var född i Gilberga (gård i Vestmanland?) och hade en son Lars, som fick någon tjenst vid staten i Kungsöhr (Muncktell). Dock förekommer namnet äfven i Vermland, der en socken Gilberga.
s. 245 3689 Gripenberg, Dan. Adam. p. 188 || Hans bror p. 160. Ättartaflornas David Gripenberg, om hvilken det följande. Född 1678 i Åbo. Page hos drottn. Hedv. Eleonora 1697. Sist kapten vid Stralsundska regem. 1712. Död s. å.
s. 245 3690 Gripenberg, Gustavus, p. 188 || Föregåendes bror. Född 1680 i Åbo. Fänrik vid öfverste Putbus regem. Död på 1690-talet.
s. 245 3702 Gumerus [Gummerus], Johannes Björneb. p. 189 || Sat. 338: Gummerus, obiit 1724 sacellanus in Idensalmi. Nämd i prot. 27.3.1694 för oväsen, 7.11 som expektant. Hans bror p. 152.
s. 245 3703 Gumerus [Gummerus], Andr. Björneb. p. 189 || Sat. 339: obiit vice pastor in Loimijoki a:o 1716 i Aprili, male habitus a Muscovitis. Enl. Strandb.: sockneadjunkt i Loimijoki 1695, i Hvittis 1723, kpl i Vambula 1730, död 1772(!).
s. 246 3725 Hakes, Andreas. p. 190 || Sat. 343: Haaks; magister tormentorum.
s. 246 3712 Hamberg, Aestanus Ang. p. 189 || Bondeson, Östan Martini. Född 1666 i Bjertrå, Ångermanland. På 1690-talet pastors adjunkt. Kmn i Oviken 1713. Död 1742.
s. 246 U455 Hamnius, Elias Ostrob. – Student i Upsala 8.10.1690: cum testim. ex acad. Carolina. Hans far p. 90. Borgmästare i Jakobstad 1719. Vicelagman.
s. 246 3755 Hasselqvist, Andreas junior Ab. p. 192 || Hans bror p. 160. Stipendiat 1696–14.2.1703 då i Stockholm. Respondens 1692 u. sin far, 13.5.1698 u. Hahn, 1700 pro gradu u. L. Tammelin. Magister 14.12.1700, ultimus. Pvgd 1700. Utn. kh i Viborgs stift? Krigsprest. Kh i Uddevalla, Göteborgs stift, 1714. Död 1717.
s. 246 3675 Haustrammius [Martinus J.] Ilmol. p. 187 || Ob. 378: 1690. Hans far p. 69 (Albilacuvius). Respondens 1692 u. Laurbecchius, 26.6.1696 u. Wanochius. Konrektor i Vasa 1696. Kh efter fadren i Lappo 1710. Död 1714, på flykten.
s. 246 U494 Haveman, Georgius Henrici Vib. – Student i Upsala 16.5.1691: testim. habens Dn Martini, lectoris in gymnas. Viburgensi; 10.9.1695: antea 16.5.1691 civis acad. Ups. factus, mox studiorum gratia tetendit Dorpatum, indeque jam reversus cum test. juramento deposito, in numerum studiosorum denuo est relatus. Son af borgm. i Viborg Henr. Haveman. Höll 29.3.1694 en or. De Carelorum civitate Viborgo, tr. i Dorpat s. å. Sekreterare i Åbo hofr. 1710–1716 l. 1717.
s. 246 3665 Heinricius, Andr. Vib. p. 187 || Vib. 246: 10.7.1690. Hans far i XVI. Stipendiat 1691–97. Respondens 1692 u. Laurbeccius, 22.11.1694 u. Steen. Magister 25.11.1694. Konsist. notarie i Viborg 1696. Eloqv. lektor 1698. Kh i Rantasalmi 1704. Död 1729.
s. 246 U475 Helsingius, Jacobus. – Student i Upsala 28.7.1690: sub fratris (jfr p. 143) informatione cum testim. e. gymnas. Viburg.; sedan i Åbo? Kpl i Viborg 1695–1705.
s. 246 3748 Himenius, Martin. [Bernhardi Aboens.] p. 191 || Respondens 1692 u. Hasselqvist, 1694 u. Tålpo. Nämd i prot. 14.11.1693 för öfverfall, 15.11 att sökt vaktmästaretjenst, 2.3.1694 att tagit värfning, 9.2.1695 att prof. Tålpo orätt tagit honom till respondens, då han redan är skilt från akad.
s. 246 U483 Hoffrenius, Jac. Petri. – Student i Upsala 16.8.1690: Ostrobotn., sub priv. præcept. non juravit, spondet pro, eo nomine nationis, Gust. Ulstadius; sedan i Åbo, hvarest död. Son af kpl i Ijo Petr. Petri (Hoffrenius († 1701).
s. 246 3681 Junbeck, Theodor. Smol. p. 188 || Sm. 334: 16.7. Klockgjutareson från Jönköping. Stipendiat 1692–95. Respondens 29.11.1695 u. Tålpo, hos hvilken förut bodt, 1697 pro gradu u. Rudeen. Magister 14.12.1697. Militärprest. Kh i Jönköping 1709. Död 1739. Skrifter, se Wieselgren.
s. 246 3745 Juslenius, Dan. p. 191 || Bor. 215: 3.1691. Hans bröder p. 128, 152. Född 1676 i Virmo. Att förtjena sitt bröd dels informator i Ingermanland, dels båtsman på sin brors Henriks skuta. Stipendiat 1694–1706. Respondens 12.5.1700 för sin dissert. Aboa vetus et nova (med ded. bl. a. till sina 3 bröder och grat. af Joh. Polviander på längre finska verser) u. Munster, 19.6.1701 u. Lund, 7.10.1703 pro gradu för sin dissert. Vindiciae Fennorum, u. sin bror Gabr. Juslenius. Magister 14.3.1703, primus. Notarie i domkap. 1699. Medarbetare i det Gezeliska bibelverket. Vicesekreterare vid akad. 1702, ordinarie 1707. Kurator för Boreal. nation 1704. Filos. adjunkt 1705. LL professor 1712. Flykting under kriget 1713. Eloqv. lektor i Vesterås 1714. Pvgd der 1720. Åter till sin professur 1722. I häftig teol. tvist med prof. Alg. Scarin (se Nettelbladt V, 131–230 och konsist. prot. 28.7.1735). Teol. professor 1727; doktor 1732. Akademins rektor 1729. Riksdagsman i Stockholm 1730. Biskop i Borgå 1734. Flykting åter 1742. Derunder bisk. i Skara 1744. Död 1752. Skrifter, se Stjernm. p. 147; Elmgr. I, 93. 129; Strandb. I, 55; Lidén; Marklin.
s. 247 3718 Kellinus, Petrus Og. p. 190.
s. 247 3729 Kluwensick [Klouensich], Joseph. p. 190 || Ob. 384: Klofvensich, 1691; consul Uloensis. Hans far p. 86. Född 1676. Död 1740.
s. 247 3730 Kluwensick [Klouensich], Henric. p. 190 || Ob. 385: Klofvensich, 1691; capitaneus cohortis in militia. Född 1677. Död 1745. Enl. Alcenius löjtnant, liksom fadren.
s. 247 3692 Komstadius, Joh. Smol. p. 188 || Sm. 337: 7.8. Andre af detta namn p. 99, 103, 172.
s. 247 3684 Kyander, Andr. Ingerm. p. 188. 233 || Vib. 249: 26.7.1690. En And. Kyander coadjutor 1704 och 1709–12 kpl i Elimä. Jfr p. 233.
s. 247 3749 Langius, Joh. p. 191 || Sat. 347: pastor castrensis, deinde adjunctus ministerii. Hans far p. 58. Respondens 1695 u. Tålpo. En Joh. Langius sockneadjunkt i Ruovesi 1704; kpl i Kustö 1713, i Snappertuna 1726; flyttade till Viborgs stift 1731.
s. 247 3756 Laurbecchius, Isaac. p. 192 || Hans far p. 46, bror p. 163. Respondens 1.2.1696 och pro gradu 14.5.1698 u. Tålpo samt, såsom „phil. cand.“ u. Wanochius (s. a.). Med stipend. regale till utlandet. Teol. licentiat i Altdorf, på dissert. u. Langius 1700. Återkommen till Åbo, söker e. o. teol. professur 19.7.1701 samt, då detta för hans ungdom afslås, den ena befattn. vid akad. efter den andra. Derom samt om hans irrläror ständigt i prot. 1701–08 (särskildt 3.9.1704, 25.10.1705, 18.9, 7.11, 14.11, 5.12.1706). E. o. teol. adjunkt 1704. T. f. predikant i Piikis 1706, 1707. Afsatt och förklarad sin teol. grad förlustig 1708. Död i Ystad 1716. Skrifter, se Stjernm. p. 138; Lidén; Marklin.
s. 247 3757 Laurbecchius, Carol. p. 192 || Föregåendes bror. Född 1677. Student 1691. Respondens 28.4.1700 u. Hahn, 18.12.1703 (sic!) pro gradu u. Rudeen. Magister 14.12.1703. Eloqv. lektor i Viborg 1704. Flyktade under kriget till Sverige 1710. Teol. lektor i Linköping och kh i Skeda 1713. Död i Linköping 1723.
s. 247 3720 Lejonberg, Andr. p. 190 || Hans halfbröder (Barckman) p. 94, 109, 135. Löjtnant vid amiralitetet. Död i Ostindien.
s. 248 3721 Lejonberg, Johann, p. 190 || Föregåendes bror. Född 1683. Fänrik vid lifgardet 1701. Kapten 1709. Fången vid Pultava, förd till Kasan 1709–21. Öfverstelöjtnant. Afsked 1741. Död 1767.
s. 248 3722 Lejonberg, Carolus. p. 190 || Föregåendes bror. Häradshöfding i Savolax? Död 1718 i en skog.
s. 248 3723 Lejonberg, Lorentz. p. 190 || Föregåendes bror. Fänrik vid lifgardet. Kapten. Fången vid Pultava, förd till Kasan.
s. 248 3701 Levenius, Petr. Vg. p. 189 || Svg. 135: 19.8.1690.
s. 248 3740 Lietzen, Nicolaus Ab. p. 191 || Jfr p. 120. Nämd i prot. 27.3.1694 för oväsen.
s. 248 3750 Liinvall, Ol. Og. p. 191 || Månne bror till Andr. Olavi Liinvall l. Lindvall, skräddareson från Linköping, student i Upsala 1683, sist kh i Tingstad, Östergötland († 1722)? Expektant 1692.
s. 248 3713 Linbeck [Lindbeck], Magn. Vermel. p. 189 || Född 1663. Student 1690. Pvgd i Karlstad 1700. Kmn i Ör 1701. Död 1724.
s. 248 3691 Lithomannus, Nicol. – Sm. 336: 7.8. Expektant 1691, 1692.
s. 248 3735 Malmenius, Nicolaus. p. 191.
s. 248 3737 Molsdorffer, Joh. p. 191 || Son af f. d. aktuarien i krigskollegiet Sam. Molsdorffer l. Molsdorf († 1692), som sedan 1685 utan tjenst i torftiga omständigheter lefde i Åbo hos sin svärfar bisk. Gezelius d. ä. Stipendiat 1692–99. Pvgd 1700 till bataljonspred. vid Nylands infanteri. Regementspastor vid Björneborgs regem. Kh i Esbo 1705. Flyktade med stort hushåll 1713 till Sverige. Kh i Hassled, Skara stift, 1715. Anklagad 1722 att medtagit Esbo kyrkas skrud och egendom, men nekade. Död 1724.
s. 248 3793 Nidelström, Petr. – Nämd som expektant 1691, 1692. Hans bror p. 241?
s. 248 3693 Nyander, Car. Smol. p. 188 || Sm. 338: 7.8. Kmn i Hellebärga, Vexiö stift, 1707–27.
s. 248 3686 Nybeck, Edvard. Ingerm. p. 188 || Vib. 251: 29.7.1690. Konrektor i Narva 1696. Kh i Järvisaari i Ingermanland; vid finska församlingen i Reval 1709. Flyktade till Finland. Sockneadjunkt i Kyrkslätt 1704? Kh i Finström 1713. Flyktade till Sverige. Kh i Resmo, Kalmar stift, 1716. Riksdagsman 1716 i Stockholm. Död der 56-årig 1727.
s. 248 3669 Nybelinus, Bergerus [Birgerus] Smol. p. 187 || Sm. 327: 10.7. Expektant 1691, 1692.
s. 248 3704 Palander, Joh. Björneb. p. 189 || Sat. 340: sacell. in Ruovesi; obiit 1708. Redan i XLIX!
s. 248 3738 Palmberg, Joh. – Student. Nämd i prot. 26.3–30.3.1691, angifven och dömd för lägersmål.
s. 248 3668 Platinus, Erland. p. 187 || Sm. 326: 10.7. Stipendiat 1691–24.3.1693 afförd. Hans bror p. 165?
s. 248 3751 Polviander, Joh. p. 191 || Sat. 346: S. f. (ej Michaelis!). Hans far p. 72. Stipendiat 1697–1700. Pvgd 1700 (på våren, enl. prot. 20.10). Predikant vid Åbo läns kavalleri (infanteri?). Fången vid Pultava, hölls i Solikamsk 1709–1717. Kh i Kumo 1722. Död 1729.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >