Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 80 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 314 Lue CXL.
Rectore Salom. Kreander 1788.
Studiosi inscripti 65. Pagg. 685–694.
Bor. 734–756; Ob. 1406–1425; Sat. 1142–1146; Sm. 602; Svg. [460]; Svg. II*), 1; Vib. 1120–1125.

*) Så beteckna vi matr. för den genom förening af Småländska o. Sveogot. nationerna (hvilka dock till en början fortforo att ha hvar sin skilda kurator, se prot. 9.10.1801) 27.6.1798 nybildade Svenska l. Sveogot. nationen.
s. 314 10509 Ahlman, Jonas. p. 694 || Student 1789. Stadsnotarie i Nådendal 1804. T. f. postmästare der 1812; ordinarie 1821. Afsked 1825.
s. 314 10503 Allenius [Allén], Adolphus Boreal. p. 694 || Sat. 1144: 17.6.1789, Alandus. Hans far p. 420. Född 1772. Stipendiat 1791, 1792 afförd såsom absens. Betyg 16.9.1794 till auskult. i kammarkollegium. Länebokhållare i Åbo o. Björneborgs län.
s. 314 10473 Alvenius, Georgius [Tav]. p. 689 || Student 9.3.1789. Bondeson från Tuulois. Född 25.1.1765. Gymnasist i Borgå 1785. Betyg 19.2.1791 till pvg i Borgå stift (4.4). Nådårspred. i Mäntsälä. Tjenstgjorde vidare, ofta som kaplansadj., i Nilsiä, Lampis, Padasjoki, Koskis, Orimattila, Hollola, Gust. Ad. s:n, Kärkölä. Kpl i Luopiois 1826. Död 27.5.1834.
s. 314 10488 Andersin, Matthias [Tav.]. p. 691 || Student 28.5.1789. Betyg 5.1.1793 till pvg på ryska sidan. Kh i Markkova, Ingermanland 1807–30.
s. 314 10485 Antell, Matthias Viburg. p. 691 || Vib. 1123: 28.4.1789. Bondeson från Perno. Född 1.1767. Gymnasist i Borgå 1785. Betyg 15.7.1791 till pvg (enl. Akiander: 28.1.1793). Stadskaplan i Kuopio 1796, i Leppävirta 1807. Död 13.8.1823.
s. 314 10457 Avellan, Michael Johannis Tav. p. 687 || Student 23.1.1789. Hans far (Joh.) p. 431. Född 21.9.1772 (21.9.1771?). Gymnasist i Borgå 1785. Stipendiat 1791–96. Respondens 8.5.1793 och pro gradu 29.4.1795 u. Lindqvist; sjelf præses 12.12.1798 (med ded. till sin far). Magister 23.6.1795; jubelmagister 1847. Inskr. vid akad. i Upsala 14.10.1796. Lärare vid Haapaniemi krigsskola 1798. Prest- o. pastoralexamen 1800. Regementspastor vid Savolax fotjägare s. å. Pvgd i Borgå 1802. Bevistade kriget 1808–09. Afsked o. fältprost 1810. Kh i Nagu 1811. Teol. d:r 1840. Död 24.2.1855.
s. 314 10445 Bergius, Johannes Suderman. p. 685 || Svg. 460: 15.9.1788, i Upsala 1783. Son af kh Joh. Gust. B. i Björkvik, Södermanland. Född 1767. Respondens i Upsala 1786 u. E. M. Fant, i Åbo 3.7.1789 (med ded. till sin far) pro gradu u. Porthan. Magister 14.7.1789. Åter till Sverige 1790. Teol. d:r. Kh i Jerna, Södermanl. Död 1838.
s. 315 10454 Bergström, Nicolaus Gustav. [Austr.]. p. 687 || Student 11.12.1788. Hans far p. 389. Född 1774 i Andskog. Betyg 25.7.1800 till pvg (26.7). Pastorsadj. i Jomala s. å. Curam gerens i Föglö 1807–12. Vicepastor. Kpl i Vårdö 1815. Död 1847.
s. 315 10455 Bergström, Sigfridus Henr. [Austr.]. p. 687 || Student 11.12.1788. Föregåendes bror.
s. 315 10500 Calenius, Jacobus [Bor.]. p. 693 || Bor. 755: 17.6.1789. Bondeson från Masku. Född 15.1.1768. Informator i Nousis 1791, 1792. Betyg 17.12.1794 till pvg (19.12). Pastorsadj. i Pyhämaa 1794. Interimspred. i Karjala 1800. Pastorsadj. i Rimito 1801. Sockneadj. i Masku Vahto 1806. Död 1817.
s. 315 10446 Castrén, Ericus Ostrob. p. 685 || Ob. 1406: 27.9.1788 [21.9]. Hans far p. 423, bröder p. 596, 777. F. 7.3.1769. Stipendiat 1789–94. Respondens 19.4.1800 u. Porthan, 16.6.1801 (redan kpl) pro gradu u. Hellenius. Magister 15.6.1802. Betyg 7.7.1794 till pvg (9.7). Kaplans o. sedan pastorsadj. i Kemi 1794. T. f. pastor i Utsjoki o. Enare 1798, efter sin bror. Kpl i Tervola 1799. Kh i Kuusamo 1801, i Lappajärvi 1816, i Nedertorneå 1830. Död 1846.
s. 315 10475 Cavén, Jonas. p. 690 || Student 1789. Bondeson. Född 16.11.1768. Gymnasist i Borgå 1784, derifrån consilium abeundi, dock sedan demiss. betyg 10.3.1798. Kronolänsman i Lampis o. expeditionsfogde.
s. 315 10452 Durkman, Gustavus Ostrob. p. 686 || Ob. 1411: 8.11.1788. Fadren timmerman i Uleå. Född 12.8.1771. Betyg 17.12.1793 till pvg (18.12). Pastorsadj. i Paldamo 1793, i Ijo 1796. Nådårspred. i Kuusamo 1799. Sockneadj. i Ijo 1800. Kpl der 1813. Död 1837.
s. 315 10498 Eenquist, Christianus [Austr.]. p. 693 || Student 17.6.1789. Fadren smed i Kiikala. Född 1765. Betyg 19.12.1799 till pvg. Pastorsadj. i Vånå. Kpl i Keuru 1811. Död 1816.
s. 315 10495 Enckel, Carolus Henric. Satac. p. 692 || Sat. 1143: 17.6.1789, Virmoens. Hans far p. 492. Född 1.4.1770 i Vånå. Stipendiat 1791–95. Respondens 7.3.1792 u. Porthan, 8.3.1794 (med ded. till sin far) u. Bilmark. Magister 23.6.1795. Pvgd 2.4.1795. Stadskpl i Borgå 1796. Hofpredikants tit. 1796. Kh i Orimattila 1805. Död 1809.
s. 315 10461 Enegren, Matthias Ostr. p. 688 || Ob. 1414: 19.2.1789. Bondeson från Mustasaari. Född 14.10.1768. Stipendiat, Vahlsk. Respondens 15.12.1791 u. Franzén, 14.6.1794 pro gradu u. Porthan. Magister 23.6.1795. Betyg 7.3.1794 till pvg. Kaplansadj. i Lillkyro 1794. T. f. skolkollega i Vasa; ordinarie 1798. Pedagogierektor i G. Karleby 1797. Konrektor i Björneborg 1810. Kh i Föglö 1811. Död 1823.
s. 315 10472 Enning, Alexander [Nyl.]. p. 689 || Student 4.3.1789. Född 1769. Gymnasist i Borgå 1786. Betyg 18.12.1789 till auskult. Justitie rådman i Helsingfors. Död 27.6.1799, gml 30 år.
s. 315 10507 Favorin, Franciscus Herman. Tavast. p. 694 || Vib. 1124: 26.6.1789 [25.6]. Fadren häradsfogde i Hauho, tit. assessor. Född 12.2.1774. Betyg 2.6.1791 till auskult.
s. 315 10499 Fogelholm, Ericus [Bor.]. p. 693 || Bor. 754: 17.6.1789. Född 5.1766. Betyg 23.7.1795. Jägmästare på Åland 1797. Länsman i Eckerö. Kollegiisekret. tit.
s. 316 10464 Forsten, Gustavus Ernest. Vib. p. 688 || Vib. 1121: 18.2.1789. Länsmansson från Rautalampi. Född 3.12.1773. Gymnasist i Borgå 1787, från skolan i Rantasalmi. Länsman i Rautalampi. Kronofogde. Vicelandskamrer i Kuopio. Assessors tit. Död 16.11.1808 i Kuopio, i sitt 35 lefnadsår.
s. 316 10467 Frosterus, Israel Ostrob. p. 688 || Ob. 1419: 25.2.1789 [23.2]. Hans far p. 342. Född 26.6.1767 (26.7.1766?). Betyg 3.7.1792 till pvg (4.7). Kpl i Siikajoki 1801. Död 20.5.1826.
s. 316 10450 Ganander, Ericus Ostrob. p. 686 || Ob. 1409: 8.11.1788. Hans far p. 462. Född 21.1.1769 (21.10.1768?). Betyg 17.12.1793 till pvg. Nådårspred. i Paavola 1807. Interimspred. i Kembele. Död 30.3.1815.
s. 316 10458 Glasberg, Johannes Frider. Ostr. p. 687 || Ob. 1412: 30.1.1789. Son af borgaren i Vasa Fr. G. Född 19.8.1770. Stipendiat, Vahlsk, sedan Ekest. –1798. Tjenstgjorde vid arméns fältlasarett i Åbo 1790. Respondens 28.11.1791 u. Porthan, 20.5.1795 pro gradu u. Gadd. Magister 23.6.1795. Medic. kandidat o. licentiat. Bataljonsläkare i Åbo 1796. T. f. prosektor vid akad. några månader. Provinsialläkare i Kuopio 1798. Medic. d:r 1802, sedan af kungen befriats från dissert. prof. Död 12.5.1809 på Kuopio sockens prestgård, gml 40 år.
s. 316 10456 Grahn, Carolus Frider. [Tav.]. p. 687 || Student 1788. Hans far p. 427, bror p. 587. Född 3.8.1766. Gymnasist i Borgå 1783. Pvgd 3.2.1793 till pastorsadj. i Thusby. Tjenstgjorde i Helsinge, Pukkila, Hauho. Kpl i Jämsä 1804. Vicepastor. Död 23.10.1840.
s. 316 10497 Grönros, Simon [Aboens.] p. 693 || Student 12.6.1789. Född 1768. Betyg 17.12.1793 till pvg. Kpl i T:hus 1804, i Rengo 1808. Död 1814.
s. 316 10468 Hedberg, Isaacus Ostrob. p. 689 || Ob. 1420: 25.2.1789 [23.2]. Hans far p. 375. Född 2.5.1768. Betyg 15.7.1793 till pvg (17.7). Predikant i Perho 1801. Kpl i Kaustby 1806. Död 1834.
s. 316 10469 Hedberg, Jacobus Ostrob. p. 689 || Ob. 1421: 25.2.1789 [23.2]. Föregåendes bror. Född 15.6.1769. Betyg 17.12.1794 till pvg (19.12). Predikant i Töysä 1800. Kpl i Storå 1806. Död 1834.
s. 316 10448 Heikell, Jacobus Ostrob. p. 686 || Ob, 1407: 8.11.1788. Född 16.12.1771. Vikarie vid Uleåborgs skola 1792. Stipendiat 1794–97. Respondens 22.4.1795 u. Franzén, 10.6.1802 (apologist) pro gradu u. Porthan. Magister 15.6.1802. Betyg 13.3.1797 till pvg. Kaplansadj. i Munsala 1797. Apologist i Uleåborgs skola 1801. Död 1808.
s. 316 10477 Holmdal [läs: Holmudd], Benjamin Ostrob. p. 690 || Ob. 1424: 24.3.1789. Hans far p. 370. Född 17.11.1770. Stipendiat, såsom skicklig musiker, 1794–96. Respondens 21.6.1793 (med ded. till sin far; ej 18.12.1792) u. Porthan; 20.12.1797 (medic. licent. o. utn. stadsfysiker i Uleåborg) för medic. grad u. Gabr. Er. Haartman. Prom. medic. d:r 14.6.1802, ty ännu ej kändt i Åbo att han dött 11.6 (sjelfmord gen. förgift).
s. 316 10479 Holmgren, Henricus Johan. p. 690 || Student 1789.
s. 316 10486 Holmström, Ericus. p. 691 || Student 1789. Vicelandskamrer i Åbo o. Björneb. län. Kronofogde i Masku härad. Död 1816. = Er. Otto H. vicelandssekr. o. kronobefallningsman (1803)?
s. 317 10466 Jurvelius, Fridericus Ostrob. p. 688 || Ob. 1418: 25.2.1789 [23.2]. Född 6.5.1767. Betyg 17.12.1794 till pvg. Kpl i G. Karleby 1803. Död 9.1.1815.
s. 317 10460 Kuhlberg, Carolus Frid. p. 687 || Student 1789. Hans bror p. 623.
s. 317 10460 Kuhlberg, Christian. Nyl. – Student 31.1.1789. Betyg 18.12.1789 till auskult.
s. 317 10506 Levin, Jonas Wilhelmus Satac. p. 694 || Sat. 1146: 23.6.1789, Björneb. Född 1774. Betyg 27.7.1792 att besöka Upsala, 17.12.1795 till auskult. i Vasa hofr.
s. 317 10471 Lyra, Henricus Johannes Vib. p. 689 || Vib. 1122: 25.5.1789. Hans far (Joh.) p. 437*). Född 26.9.1769 (26.12?). Gymnasist i Borgå 1782. Stipendiat 1792. Betyg 12.12.1792 till pvg i Borgå stift (28.1.1793). Pastorsadj. i Jämsä 1793. Kpl i Haukivuori 1795, i Pielavesi 1805. Död 1.8.1844. Var enl. Akiander innan sin prestvigning „först klockare och sedan fänrik“. — *) Artikeln, bortfallen vid korrekturet, lyder: Lyra, Joh. Vib. p. 437 || Vib. 721: 9.4.1753. Föregåendes bror. Född 1733. Gymnasist i Borgå 1750. Kpl i Pieksämäki efter fadren 1776. Vicepastor 1781. Sinnessvag. Död 1781 i skogen. Jfr dock p. 439.
s. 317 10465 Mathesius, Nicolaus Ostrob. p. 688 || Ob. 1417: 25.2.1789 [23.2]. Hans far p. 444, bror p. 564. Född 23.1.1772. Student i Upsala 21.9.1790. Respondens der 1793 u. Thunberg, i Åbo 21.2.1798 vdm (med ded. till sin onkel, kh vid sv. kyrkan i London Aron M. samt sina föräldrar) pro gradu u. Porthan (jfr derom dennes bref 6.9.1798). Magister 26.6.1798. Betyg 3.3.1797 till pvg. Pastorsadj. i Nykarleby s. å. Pedagog der 1803. Kpl der 1810. Död 6.7.1822.
s. 317 10451 Mellin, Abrahamus Ostrob. p. 686 || Ob. 1410: 8.11.1788. Son af guldsmeden Karl Gust. M. i Uleåborg. Född 6.1.1772. Betyg 13.3.1797 att pvg till adj. i Uleåborg. T. f. kpl der 1801. Predikant i Revolax 1802. Förlorade en stor del af sin egendom vid slaget der 27.4.1808 och flydde, då fienden i nov. återkom, med hustru o. barn till Sverige. Kh i Thun, Skara stift 1810. Död 26.9.1815 (ej 1818).
s. 317 10480 Mennander, Adolphus Frider. Tavast. p. 690 || Student 3.4.1789. Fadren färgare i T:hus. Född 23.5.1772. Betyg 15.3.1795 till pvg (15.8). Pastorsadj. i Valkeala, sedan i Savitaipale. Ngn tid domkyrkoadj. i F:hamn. Kpl i Savitaipale 1802. Död 31.7.1832.
s. 317 10493 Palmgren, Henricus. p. 692 || Student 1789.
s. 317 10449 Pijponius, Elias Ostrob. p. 686 || Ob. 1408: 8.11.1788. Född 5.8.1771. Hans bror p. 823?
s. 317 10501 Rosberg, Abrahamus. p. 693 || Student 1789. Hans bror p. 752?
s. 317 10489 Rotgier, David. p. 692 || Student 1789.
s. 317 10459 Schöring, Gustavus Ostrob. p. 687 || Ob. 1417: 30.1.1789. Född 5.12.1771. Död som student. – En Gust. Henr. son af kronolänsm. Sam. S. i Laihela (Alcen. p. 168).
s. 317 10462 Skog, Johannes Petr. Ostrob. p. 688 || Ob. 1415: 19.2.1789 [16.2]. Son af hattmakaren i Vasa Joh. Skog. Född 28.6.1770. Stipendiat, Vahlsk, – 1795. Respondens 14.5.1794 u. Porthan, 11.3.1795 (med ded. till kapt. And. Joh. Hästesko, för hvars söner informator, och sin svåger d:r Herm. Rud. Hast i Vasa) u. Bilmark. Nämd i prot. 29.4.1796 att vid promot. 23.6.1795 utesluten såsom öfvertalig, men gen. kanslersbref af 10.4.1796 förklarad magister vid sagda promot. (se derom äfv. Porthans bref 26.11.1795, 14.4, 21.4.1796). Betyg 21.12.1795 till pvg. Huspred. i Vasa. Död 7.5.1797.
s. 318 10508 Sohlberg, Henr. Johannes. p. 694 || Vib. 1125: 26.6.1789. Fadren guldsmed i H:fors. Född 19.7.1770. Respondens 19.6.1793 u. Calonius. Betyg 11.12.1793 till auskult.
s. 318 10474 Spoof, Jonas Gustavus [Tav.]. p. 689 || Student 9.3.1789. Fadren länsman i Paldamo(?). Född 1766 i Paldamo. Gymnasist i Borgå 1785. Betyg 3.7.1792 till pvg. Sockneadj. i Storkyro 1799. Kpl i Lappo 1805. Död 1811.
s. 318 10487 Spoof, Matthias Henricus. p. 691 || Student 1789. En Matts Henr. Spoof – son af lm o. kronolänsm. i Paldamo Matts S. – f. 24.1.1771 och † 1838 – var fältväbel och sedermera socknepedagog i Hyrynsalmi (enl. Alcen. p. 179).
s. 318 10490 Synnerberg, Gustavus [Tav.]. p. 692 || Student 17.6.1789. Hans far p. 445. Betyg 19.12.1791 till auskult. – På hvad grund Tavastens, liks. äfv. hans bröder? Jfr p. 788, 832.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >