Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Uusm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 586 henkilöä. Olet sivulla 9 / 12.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

390 15957 [1842 Februarii 10.] Carl Henrik Johan Gardberg, född i Borgå den 18 Julii 1821. | Fader: Kyrkoh. i Björkö Henr. Gardberg. Ank. med fulllst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. uti Univ. Matrikel den 18 December 1841, med vitsordet Laudatur och 26 röster. | Anställd vid H. Elem. skolan i Heinola
391 15970 [1842 Februarii 10.] Israel Joachim Sucksdorff född i Lovisa den 22 Aprill 1822. | Fader: Handl. Christ. Sucksdorff. Ank. med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel den 10 Febr. 1842, med vitsordet Approbatur cum Laude och 20 röster. | Prom. Phil. Mag. 19/VI 1850.
392 15968 [1842 Februarii 10.] Johan Didrik Lönnroth född i Sibbo Socken den 13. Februarii 1815. | Fader: Bonden Gustaf Lönnroth. Ank. med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. uti Univers. Matrikel den 10 Febr. 1842, med vitsordet Approbatur cum Laude och 19 röster. | Uttagit betyg 1847. | Ordinerad till prest 1847 i Borgå stift.
393 15973 [1842] Februarii 10. Henric Ongelin född den 2 Augusti 1807 i Askola Kapell församling. | Fader: Bonde Erik Eriksson. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matrikel den 10 Febr. 1842, med vitsordet Approbatur och 13 röster. | Ordinerad till Prest i Borgå Stift, /7 1844. | Erhållit Afdsbetyg s. å. | Kapellan i Helsinge 1850. | Död.
394 15900 [1842] October 5. Carl Reinhold Ferdinand Serlachius född den 22 April 1822 i Ithis Socken. | Fader Stadsfiskalen Elias Serlachius. Ank. med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel den 21 Junii, 1841, med vitsordet Laudatur och 26 röster. | Uttagit Afdelningsbetyg vårtermin 1848. Efter två års studier i Moskwa utnämnd till Rysk Språklärare vid Gymnasium i Kuopio. | 1850 transp. till enahanda befattning i Borgå.
395 15980 [1842 October 5.] Johan Boström född den 2 April 1822 i Borgå Moder Kyrko Församling. | Fader: Nämndemannen Matth. Boström. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 9 Junii, 1842, med vitsordet Approbatur cum Laude och 15 röster. | Uttagit betyg för att vid Landtmäteriet ingå.
396 15992 [1842 October 5.] Carl Otto Forsell född den 19 Mars 1825 i Elimä Socken | Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr i Univers. Matrikel den 13 Junii, 1842, med vitsordet Approbatur cum Laude och 17 röster. | Efter att den 12 December 1847 hafva uttagit Afdelningsvittnesbörd, inskrifven som Auscultant i Åbo Hof-Rätt den ‹–›
397 16002 [1842] October 5. Otto Anders Vilhelm Wegelius, född d: 30 November 1823 uti Helsingfors | Fader: Casseuren i Charta Sig. Contoiret Carl Gabr. Wegelius. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matrikel den 14 Junii 1842, med vitsordet Approbatur cum Laude och 20 röster. | Uttagit Afdelningsbetyg 1847.
398 16003 [1842 October 5.] Gustaf Adolf Reinhold Wegelius född 14 Januari 1826 i Helsingfors. | Broder till den föregående. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 14 Junii, 1842, med vitsordet Approbatur cum Laude och 17 röster. | Uttagit Afdelningsbetyg Febr. 1848 för att ingå i militär ståndet.
399 16024 [1842 October 5.] Carl Edvard Sjöberg född den 3 October 1822 i Helsingfors. | Fader: Spegelfabr. Carl Christian Sjöberg. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 20 Junii, 1842, med vitsordet Approbatur och 10 röster.
400 16032 [1842 October 5.] Albert Boman född den 10 December 1818 i Borgå Stad | Fader: Kyrkoherden Adolf Boman. Ankom med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel den 21 Junii, 1842, med vitsordet Approbatur och 12 röster. | Uttagit Afdelningsbetyg 1846. | Ordinerad till prest i Borgå Stift.
401 16033 [1842] October 5. Adolf Boman född den 20 December 1820 i Borgå Stad. | Broder till föregående. Ankom med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matrikel den 21 Junii, 1842, med vitsordet Approbatur cum Laude och 18 röster. | Prom. Fil. Mag. 19/VI 1850.
402 16041 [1842 October 5.] Otto Iwar August Thuneberg född den 5 Junii 1824 i Kangasala Socken. | Fader: Öfverste Lieut. Carl. Thuneberg. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 22 Junii, 1842, med vitsordet Laudatur och 29 röster.
403 15995 [1842] October 19. Carl Hultman född den 24 Mars 1824 uti Ekenäs. | Fader: Handl. Carl Fredr. Hultman. Ankom med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 13 Junii 1842, med vitsordet Approbatur cum Laude och 18 röster. | Uttagit betyg d: 6 Juni 1848 för att vid rättegångsverken ingå. | Auskultant vid Åbo HofRätt.
404 16040 [1842 October 19.] Feodor Kiseleff född den 5 Februarii 1823 i Helsingfors. | Fader: Comm. Rådet Feodor Pantil. Kiseleff. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univers. Matrikel den 13 Junii, 1842, med vitsordet Laudatur och 29 röster. | Uttog. Betyg i Sept. 1849. | Handlande.
405 16064 1843. Febr. 15. Carl, August, Holm född den 9 Maji 1825 i Parikala Socken. | Fader f. d. Secreterare i Finska Banken Aug. Holm. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matrikel den ‹–› December, 1842, med vitsordet Approbatur och 13 röster. | Uttagit betyg d: 16 Febr. 1849. | Ing. vid Åbo HofRätt. | Död.
406 16077 [1843 Febr. 15.] Carl Alexis Ekmark född i Helsingfors den 24 September 1822. | Son af framl. Refer. Secret. i Eccles. Expeditionen i Kejs. Senaten D:r Carl Georg Ekmark. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matrikel den 11 Febr. 1843, med vitsordet Approbatur cum Laude och 19 röster. | Uttagit Afd:s Betyg Dec. 1847. | ‹Teksti Auscultant i Åbo HofRätt on yliviivattu.› | E. Kammarskrifvare vid postdirektion. Åter inträdt i Afd:n 22 Jan. 1850. Erhållit för 2:dra gången Afd:s vittnesbörd d: 30 Jan. 1850 för att resa till Ryssland.
407 16079 [1843] Octob. 12. Fredrik Wilhelm Rydman, född den 30 Januarii 1824 i Loppis socken. | Fadren Kronofogde. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–› med omd. Approbatur cum Laude och 20 röster.
408 16089 [1843 Octob. 12.] Carl Ludvig Wilhelm Ullner, född den 16 April 1826 i Helsingfors. | Fadren Capitaine. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. uti Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur cum Laude och 14 röster. | Fänrik vid Finska Gardet. | Uttagit Afd:s betyg 1844.
409 16108 [1843] October 12. Ernst Fredrik Theodor Strandberg, född d. 19 Oct. 1824. i Karuna kapell af Sagu socken. | Fadren Prost och Kyrkoh. i Karis. Ank. med bet. från Åbo Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Laudatur och 35 röster. | Promoverad såsom Ultimus vid Phil. Mag. Promotionen 1847.
410 16117 [1843 October 12.] Carl Johan Ekroos, född den 28. October 1822. i Helsingfors Stad. | Fadren Länsman i Perno. Ank. med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Laudatur och 23 röster. | Prom. Fil. Mag. 19/VI 1850.
411 16122 [1843 October 12.] Fridolf Ekberg född den 23 Junii 1825 i Borgå Stad. | Fadren Waktmästare. Ank. med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur cum Laude och 19 röster. | Uttagit Afd:s Betyg d: 16 Febr. 1849. Ing. vid Åbo HofRätt.
412 16119 1844. Februarii 8. Bengt Gustaf Jonas Malmborg född den 11 Augusti 1825 i Borgå socken. | Fadren Capitaine. Ank. med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omdömet Laudatur och 21. röster. | Fil Kand. i Dec. 1848, Medicine Kand. i Mars 1851. Medicine Licentiat i Dec. 1852. Uttagit Afd:s betyg.
413 16139 [1844] Februarii 8. Carl Adolf Nordenskjöld född 15:de now 1824 i Thusby Socken. | Fadren Lieutenant. Ankom med bet. från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Laudatur och 22 röster. | Uttagit Afd:s betyg d: 16 Febr. 1849. Auskultant i Åbo Hof Rätt.
414 16144 [1844 Februarii 8.] Johan August Ferdinand Kuhlefelt född 14:de October 1824. i Mäntzälä Socken. | Fadren Capitaine. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur och 11 röster. | Ingått i Militär-tjenst
415 16148 [1844 Februarii 8.] Gustaf Emil Malm, född den 27. Febr. 1824 i Eura Socken. | Fadren Fältkamrerare. Ank. med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. med Omd. Approbatur cum Laude och 19 röster. | Uttagit Afd:s vittnesbörd den 28:de Maj 1852, för att vid Hof rätten ingå.
416 16152 [1844 Februarii 8.] Gustaf Adolf Berggrén, född den 11 Februarii 1815 i Wichtis Socken. | Fadren Landtbrukare. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur och 10 röster.
417 16158 [1844] Febr. 8. Nicolai Gulin född den 18:de December 1824. i Lovisa Stad. | Fadren Snickare. Ank. med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur cum Laude och 18 röster | Uttagit Afdelningsbetyg 1848 för att resa till Moskva.
418 16163 [1844 Febr.] 29. Carl Albert Alfström född i Pojo Socken den 17:de April 1824, Ankom med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Laudatur och 29 röster. | Fdr. Tingsnotarie. | Anställd vid H. El. Skolan i Björneborg
419 16179 [1844] October 10. Rudolph Fredrik Wilhelm Ekman född i Hamburg den 23 November 1826. | Fadren t. f. Capitainen, sedan Handlande. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur och 11 röster.
420 16182 [1844 October 10.] Emil Reinhold Strömberg född i Helsingfors den 30 Augusti 1826. | Fadren Borgmästare med titel af Lagman. | Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omdömet Approbatur cum Laude och 16 röster. | Uttog. Afd:s Bet. Dec. 1849. Auskultant vid Åbo HofRätt.
421 16203 [1844] October 10. Nils Christian Westermarck, född i Lovisa den 3 December 1826. | Fadren Sjö-Capitaine. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskrifven i Univ. Matrikeln den ‹–›, med omd. Laudatur och 27 röster. | Prom. Fil. Mag. 19/VI 1850.
422 16207 [1844 October 10.] Magnus Fredric Adolph Edvard Winter född i Hollola d 18 Aug. 1824. | Fadren Landtmäteri-Directeur. Ank. med bet. från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Laudatur och 21 röster. | Prom. Fil. Mag. 19/VI 1850. | Uttagit Afd:s betyg den 19:de Dec. 1851.
423 16204 [1844 October 10.] Christian Gustaf Sucksdorff född i Lovisa den 24 September 1824. | Fadren Handlande. Ankom med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den 19 Junii, med omd. Laudatur och 25 röster. | Prom. Fil. Mag. 19/VI 1850.
424 16224 [1844 October 10.] Alexander Lundell född i Pusula Kapell den 6 November 1821. | Fadren Kapellan, Ankom med betyg från Åbo Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Laudatur och 27 röster. | Uttagit betyg den 6 Dec. 1845 för att i preste-ståndet ingå.
425 16230 [1844] Octob. 17. Svante Dahlström född i Helsingfors den 14 October 1826 | Fadren Tullnär. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Laudatur och 24 röster. | Uttag. Betyg i Juni 1849. Auskultant i Åbo HofRätt.
426 16123 1845. Februarii 10. Wilhelm Engelbert Neovius född i Helsingfors den 7 November 1823. | Fadren Kyrkoherde. Ankom med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–› 1843, med omd. Laudatur och 26 röster. | Prom. Fil. Mag. 19/VI 1850.
427 16140 [1845 Februarii 10.] Gustaf Magnus Lindström född i Ekenäs den 1:sta Junii 1826. | Fadren Skeppare. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: ‹–›, med omd. Approbatur cum Laude och 15 röster. | Uttog. Afd:s Betyg i Jun. 1849. | Auskultant i Åbo Hof Rätt. Död.
428 16240 [1845] Februarii 20. Gustaf Fridolph Lampa född i Helsingfors den 22 September 1828. | Fadren Handlande och Rådman. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur och 13 röster. | Uttag. Afd:s Betyg Mars 1849. | Uttagit Afd:s betyg den 15 Dec. 1852 för att vid Hof Rätten ingå.
429 16256 [1845] Febr. 20. Nicolai Fabian Gadd, född i Helsingfors den 20 Februarii 1826. Handl. och Commerce-Råd. Ank. med bet. af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur och 9 röster | Afd:s kassör från 1 Jan. 1848 till 1 Jun. 1850. | uttagit betyg. | Handlande
430 16255 [1845 Febr. 20.] Gustaf Johan Gadd, född i Borgå, den 25 Febr: 1824. | Fadren Apothekare. Ankom med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur och 10 röster | Uttagit Afd:s betyg för att ingå i Åbo Hofrätt. 7:de Juni 1851.
431 16257 [1845 Febr. 20.] Elias Wilhelm Lindström född i Åbo den 17 Februari 1820 | Fadren Skräddare. Ankom med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med Omd. Approbatur och 10 röster. | Död i Helsingfors d. 3 Sept. 1845.
432 16238 [1845] October 13. Henrik Reinhold Krogell född i Sibbo d: 19 Januarii 1821. | Fadren Landtbrukare. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Laudatur och 26 röster. | Prom. Fil. Mag. 19/VI 1850. | Uttagit Afd:s betyg den 11:te Juni 1852 för att i Presta ståndet ingå.
433 16261 [1845] Octobr. 13. ‹Seuraava teksti on kokonaan yliviivatty: Georg Plaksin född i Helsingfors den 3/15 Junii 1828. | Fadren Collegii Assessor och Casseur vid Gen. Gouv. Cancelliet. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur och 12 röster. | På mötet den 6 November 1849 utstruken från antalet af Afdelningens medlemmar.›
434 16264 [1845 Octobr. 13.] Eric Gabriel Borgström, Hfors den 5 Junii 1825. | Fadren Chartæ-Sigill. Kamererare. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. med omd. Approbatur cum Laude och 14 röster.
435 16265 [1845 Octobr. 13.] August Magnus Tolpo född i Lojo-Nummis 5. October 1819. | Fadren Byggmästare. Ank. med bet. af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med vitsord. Approbatu och 13 röster | Uttag. Afd:s Betyg d: 3 Apr. 1849 för att i prestaståndet ingå.
436 16290 [1845 Octobr. 13.] Jacob Axel Albert Saurén född i Helsingfors den 4 Junii 1827. | Fadren Lagman och Magazins Förvaltare. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den ‹–›, med omd. Approbatur och 10 röster. | Död i H:fors 30 Maj 1850.
437 16292 [1845 Octobr. 13.] Carl Gustaf Ruuth, född i Perno den 11 Julii 1827. | Fadren Kapellan i Perno. Ankom med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matrikeln den 11 October, med vitsordet Laudatur och 33 röster | Uttag. Betyg d: 4 Juni 1848. | t. f. Lärare vid L. Elem. Skolan i Lovisa.
438 16301 [1845] October 13. Johan Isak Björkstén född i Lovisa den 15 December 1828. | Fadren Sjö-capitaine. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den 11 October, med omd. Laudatur och 23 bifallsröster.
439 16310 1846. Febr. 12. Israël Holmström född i Kyrkslätt den 15 April 1823. | Fadren Fiskare. Ankom med bet. från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den 9 December 1845 med omd. Laudatur och 29 röster. | Den 14 Dec. 1847 uttagit betyg för att i Preste-ståndet ingå. | Död.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   seuraava >