Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 9 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

400 14833 [1830 Decembris die 16.] Wilhelmus Ferdinandus Murin natus die V Aprilis MDCCCXV Tavasteburgi patre mercatore Herman Murin in Album Universitatis relatus die XV Decembris suffragiis duodecim, approbatus. | Uttog sitt Nationsbetyg d. 7. Dec. 1832. med Vitsord af Nöjaktig Flit, samt ett Sedigt och anständigt uppförande. Skulle gå in vid Finska Gards Skarpskytte Bataillon. | 1837 d. 11/23 Sept., såsom Underofficer vid Första Finska Linie Bataljonen, befordrad till Fänrik vid Ny-Ingermanländska Infanteri Regementet. (Åbo Underrättelser 1837 N:o 80.). | dog i Polen
401 14836 [1830] Decembris die XVI. Carolus Fredericus Wilhelmus Forstén natus die XXX Junii MDCCCXIV in paroecia Rautalampi patre Andrea Johanne Forstén locum Judicis territorialis tenente in albo Universitatis inscriptus suffragiis X approbatus. | Afgången. | Translator vid Landskansliet i S:t Michel. | Rysk Språklärare vid Högre Element. Skolan i Heinola.
402 14840 [1830] Decembris die XVIII Henricus Gustafvus Candelin natus die VII: Septembris MDCCCVII in paroecia Hollola Patre exactore Andrea Candelin in album Universitatis die XVI Decembris delatus suffragiis IX Approbatus. | Uttagit Afd. Betyg hösten 1837. | Häradsskrifvare i Kexholms Södra Härad
403 14837 [1830 Decembris die XVIII] Carolus Feldtman natus die I Augusti MDCCCVI in Annexa Heinola paroeciae Hollola Patre Inspectore praediorum Carolo Feldtman in album Universitatis die XVI‹!› Decembris delatus suffragiis ‹Numero IX on korjattu numeroksi XII.› Approbatus | Bosatt i Helsingfors, fattig och utan tjenst. | Afgången ifrån Afdelningen.
404 14844 [1831] ‹Sana Januarii on yliviivattu ja sen päälle kirjoitettu Februarii.› die IV. Steno Canutus Johannes Furuhielm natus die XXIII Julii MDCCCXIII in paroecia Urdiala patre Elis Furuhielm Chiliarcha, Civitate Academica Upsaliæ ornatus die VII Oct. MCCCXXVIII, in album Universitatis Finlandiæ domum redux inscriptus. | Uttog sitt Nations Betyg den 9:de April 1832 med Vits Ord af: Berömlig Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och berömligt uppförande. | Ingått i Militair-tjenst såsom Junkare vid Lif Gardes 1:sta F. Skarpskytte Bat. 1832. | Capitain vid Lifgardes Finska Skarpskytte Bataillon.
405 14846 [1831] Februarii die XV Fredericus Alexander Kjellman, natus die XIII Januarii MDCCCXI in Paroecia Laukas patre Magno Kjellman, Geometra in album Universitatis delatus die XIV Februarii, suffragiis XI Approbatus. | Juridisk Landtmäteri Examen den 19. Maj. 1835.
406 14852 [1831] Aprilis die XVI Johannes Carolus Asp natus die XI Julii MDCCCXIII in Parœciæ Padasjoki Anexa Kuhmois patre Johanne Asp ibidem Sacellano in album Universitatis delatus die 15 Aprilis suffragiis IX approbatus. | Död såsom Student. 1832.
407 14860 [1831] Maji Die XXVIII Gustavus Adolphus Mellin, natus die XXIII Decembris MDCCCXV in parœcia Ackas patre Carolo Johanne Mellin Libero Barone, Centurionis locum tenente, in albo Universitatis eodem die inscriptus, suffragiis XXV ornatus. | Uttagit Nations Betyg d. ‹–› Dec 1835. | Registrator i K. Senatens Just. Dep.
408 14868 [1831] Junii die XIV. Carolus Christianus Avellan natus die XI Februariis anno MDCCCXV patre pastore Ecclesiæ in Nagu et primo sacrorum militarium curatore XVI suffragiis reportatis in album Universitatis die XI Junii anno MDCCCXXXI relatus. | Uttagit Nat. Bet. d. 23 Junii 1835 | Vittnesbördet, af mig dock icke undertecknadt, expediertes V.T. 1835: Flit och Uppförande N:o 1. | Auskultant i Åbo Hof Rätt. | Cancellist i Kejserl. Senaten för Finland. | Kronofogde i Haliko Härad af Åbo Län.
409 14870 [1832] Januarii die XX Carolus Gustavus Cheilan natus die 31. Aprilis 1801. patre Carolo Fredrico Cheilan verbi divini ministerii ministro in Keuru jam defuncto novem suffragiis reportatis in album Universitatis die XI. Junii Anno MDCCCXXXI relatus. | Uttog Vittnesbörd, dat. d. 24 October 1835: Flit, Nöjaktig; Uppförande, Sedigt och Anständigt.
410 14891 [1832] Januarii die XX. Franciscus Edvardus Florin, natus die IX Oct. 1816 patre Gustavo Johanne Florin, Pastore Ecclesiae Tavasteburgensis jam defuncto, uno et viginti suffragiis reportatis, in album Universitatis die XX Januarii anno MDCCCXXXII relatus. | Prom. Phil Mag. 1840. Juris Utriusque Licentiat 1847 d. ‹–› | Cancellist vid General Landtmäteri Contoiret. | vice Häradshöfding | Tavastländska Afdelningens Curator ifrån Höstterminen 1841 till Vårterminen 1843. | Adjunct i National-Ekonomien vid Univ: i Hfors.
411 14869 [1832] Januarii die XXVII Sweno Theophilus Westling natus die 16 Martii 1812 Patre Erico Johanne Westling ante hac Sacellano in Pätäjävesi annexa Paroeciae Jämsä X Suffragiis reportatis in album Universitatis die 11 Junii 1831. relatus | Afgången. | Ingenieur vid Väg- och Vattenkommunikations Corpsen i Finland. Löjtnant.
412 14897 [1832] Februarii die I Davides Brummer natus die XI Decembris MDCCCV. in paroecia Syssmä Patre Vilhelmo Christiano Brummer instructore Centuriae albo Universitatis inscriptus die XXVIII Januarii quottuor decim suffragiis | Uttog Nations Betyg af d. 28. Sept. 1833, med Vitsord af: Berömlig Flit samt ett Sedigt och anständigt Uppförande. | Prestvigd i Borgå 18/12 1833.
413 14911 [1832] Martii XXIV Carolus Johannes Järnström natus die XXV Februarii MDCCCIX in Someroensi Paroecia Patre Johanne Järnström ibidem Sacellano in album relatus Universitatis die V Martii suffragiis undecim reportatis | Uttog Nations Betyg, för att ingå i Krigstjenst vid Ryska Armeen, dateradt d. 20 Februari 1835, innehållande vittsordet Berömlig Flit, samt ett i alla afseenden Stadgadt och Berömligt Uppförande.
414 14943 [1832] Maji 19. Augustus Wilskman natus die XXIV Junii 1812. in paroecia Patre Ottone Wilhelmo Wilskman, ibidem exactore, in albo Universitatis hodie inscriptus suffragiis 13. Approbatus. | Uttog Nat Bet. Dec 1836 | Prestvigd i Borgå, d. 14 Januari 1837, till Pastors Adjunkt i Syssmä.
415 14944 [1832 Maji 19.] Wernerus Wilhelmus Wilskman frater præcedentis natus die XIV. Septembris 1813. in paroecia Saarijärvi, suffragiis 16. approbatus in albo universitatis hodie inscriptus. | Uttog Nat. Bet. 1836. | Prestvigd i Borgå, d. 14 Januari 1837, till Kapellans Adjunkt i Saarijärvi.
416 14974 [1832] Junii 12. Isaacus Gustafvus Augustus Järnström natus die XXIII Septembris 1810 parœcia Somero Patre Johanne Järnström ibidem sacellano, in albo Universitatis die octavo hujus mensis inscriptus suffragiis IX ornatus. | Uttag. Betyg d. 12 Oct. 1835. | Juridisk Landtmäteri-Examen d. 19. Maji 1835. | vice Landtmätare
417 14874 [1832] Sept. XIX. Kanutus Fredericus Magnus Uggla natus die XXV Aprillis 1813 in paroecia Syssmä Patre Jacobo Magno Uggla Ex cubiarum praefecto, in albo Universitatis die XV juni 1831 inscriptus, sufragiis 11 approbatus. | Uttagit Nations Betyg den 30 Maj 1835. | Juridisk Landtmäteri examen d. 25 Maj 1835.
418 14898 [1832] Sept: 22. Alexander Magnus Brummer natus die V. Januarii 1811. in paroecia Syssmä. Patre Vilhelmo Christiano Brummer instructore Centuriae, suffragiis quindecim approbatus in album Universitatis die XXVIII Januarii 1832. relatus. | Uttog Nations Betyg d. 28. Sept. 1833 med Vitsord: Berömlig Flit, samt Sedigt och Anständigt Uppförande. | Prestvigd i Borgå 1834. i Juni. | Bönehus Predikant i Sumiais 1835
419 14994 [1832] October 1. Carolus Gustavus Bergstadi natus die IX Junii 1814. in Paroecia Pelkäne. Patre Johanne R: Bergstadio decasterio supremo adscripto, suffragiis XII approbatus in album Universitatis die 1:mo Octobris 1832. relatus. | Uttagit Nat. Bet. Dec 1835. | Uttog Vittnesbörd, dat. d. 6 December 1835: Flit, Berömlig; Uppförande, i alla afseenden Stadgadt och Berömligt. Prest i Borgå Stift. | Prestvigd d. 19 Juli 1836 till Pastors Adjunkt i Nurmijärvi.
420 15000 [1832] Octobris V. Michael Jernell | Relegerad samma dag.
421 15003 [1832] Octobris X Josephus Nyberg natus die III Februarii MDCCCX in Paroecia Hauho patre Fabro Henrico Nyberg in albo Universitatis hodie inscriptus, suffragiis XV approbatus | Domare-Examen 1844. | Nations-betyg om våren 1844 med Epith. Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Berömvärdt uppförande. | vice Häradshöfding 1846.
422 15014 [1832] Octobris XII. Johan Matthias Hackzell, natus die 1. Januarii MDCCCXVI. in Paroeciæ Sarijerfvi Annexa Carstula patre Johanne Jacobo Hackzell Geodæta, suffragiis XXI. ornatus in album Universitatis hodie relatus. | Phil. Mag. 1840. | Coll. Scholae i Helsingfors. | Conrector vid Helsingfors Högre Elementar-Skola.
423 15021 [1832] Novembris X Otto Ferdinandus Hofdahl natus die XIV Januarii MDCCCXIV in Tavasteburgo patre Andrea Magno Hofdahl decurione, suffragiis XIX approbatus, in albo Alexandreæ Universitatis hodie inscriptus. | Uttag. Nat. Bet. Våren 1839 | Prest i Borgå Stift. | Kapellan i Sibbo
424 15057 [1833] Martii XI Carolus Gustafvus Ericus Taube, natus die XIV Junii MDCCCXII in Paroecia Syssmä patre Petro Johanne Taube locum Centurionis Tenente, die VIII:vo hujus mensis, suffragiis XVI ornatus in album Universitatis relatus. | Uttagit Betyg 1836 Hösttermin. | Kollega vid Lovisa Trivial Skola. 1840. | Kollega vid H. Elem. Skolan i Borgå 1841. | Död 184‹–›.
425 15058 [1833 Martii XI] Johannes Augustus Kjellman, natus die XIII Julii MDCCCXIII in Paroecia Laukas patre Magno Kjellman Geometra, die VIII hujus mensis, suffragiis XIII ornatus in album Universitatis relatus. | Afgången.
426 15056 [1833] Martii die XI Carolus Hellén natus die XI Septembris MDCCCVI in Paroecia Korpilax patre Jona Thomae Colono die I Martii suffragiis XII ornatus in album Universitatis relatus. | Uttag. Nat. Bet. Hösten 1836. | Prestvigd i Borgå 1836. | Predikant vid Hoglands och Tytterskärs församl:r 1841.
427 15084 [1833] Juni 13. Jonas Fredricus Danielson natus die 10 Martii 1817. in Paroecia Witasari, patre Daniele Philippo Danielson, Eodeta. die XIII Junii 1833. suffragiis X. acceptis, in album Universitatis relatus. | Uttog Nations-Betyg den 13 Maji 1843 med Epithet: Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Domare Examen 1843.
428 15067 [1833] Sept: 21. Anders Johan Wilhelm Streng natus die 24. Julii 1813. in Paroecia Syssmä, patre Andrea Joachimo Streng, Pastore die 28 Martii, suffragiis VIII, acceptis, in Album Universitatis relatus. | Uttag. Betyg d. 20 Mars 1835. | för att ingå i Militair-tjenst. | död som Renskrifvare 18‹–›.
429 15120 [1833] Oct: 9 Gustavus Fredericus Helsingius natus in paroecia Hattula die XXVII Augusti anno 1815, Patre Centurione Henrico Jac. Helsingio, die VIII Oct. suffragiis XXVI ornatus in albo Universitatis inscriptus. | Phil Mag 1840. | Afdelningens Curator ifrån d. 13 Februarii 1843 till | 1844 Vårterminen. | Theologie Licentiat 1841 | Theologie Lector vid Åbo Gymnasium.
430 15113 [1833 Oct: 9] Gustavus Mauritius Lundequist natus Aboæ die XX Decembris anno 1812. Patre Gustavo Lundequist (Handels-Bokhållare), die IV Octobris suffragiis X ornatus in Album Universitatis relatus. | Uttagit Afdelnings Betyg vårtermin 1837. | Prestvigd i Borgå 1837.
431 15123 [1833] October 11. Carolus Daniel Hirn natus Aboæ die II. Maji anno MDCCCXV. patre Gabriele Hirn præposito die VIII Octobris suffragiis XI. ornatus in albo Universitatis inscriptus. | Sjöman. | ägare af et hemman i Kimito.
432 15122 [1833] October 11. Gabrielus Vilhelmus Hirn natus Aboæ die XVI Augusti anno MDCCCXVI. patre præposito Gabriele Hirn die VIII. Octobris suffragiis XVI. ornatus, in albo Universitatis inscriptus. | Phil. Mag. 1840 Med. Lic. 184‹–›. Med Doctor 1847. | Uttog Nations vittnesbörd den 13 Dec. 1843 med erhållna Epith.: utmärkt berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | E. O. Läkare vid Medicinal-Öfverstyrelsen d. 10. Juni 1845.
Lue Inspectore Axelio Gabriele Sjöström, Literaturae Graecae Professore Publico et Ordinario.
433 15125 [1833] October 18. Georg Otto Domander, född den 19 Januarii 1815 uti Kalvola socken. Vid Student examen den 11 October erhållit omdömet Laudatur med Tjugu Sex /26/ bifallsröster. | (Dimitterad från Åbo Gymnasium.) Son till afl. Kyrkoherden i Kalvola. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1845 | V.T. 1846 | H.T. 1846. | V.T. 1847. | Lärare vid Söndagsskolan i Helsingfors.
434 15179 [1833] Dec. 14 Wilhelm Levan, född den 16 Februarii 1811 uti Janackala. Vid Student examen den 11 December erhållit omdömet Approbatur cum laude med 17 bifallsröster. | Bondeson fr. Nuoljala By. | Uttog afd. betyg vårtermin 1838.
435 15154 [1833 Dec. 14] Gustaf Fredrik Domander, född den 8 October 1816 uti Kalvola Socken. Wid Student examen den 11 December erhållit omdömet Approbatur cum Laude med 14 bifallsröster. | Son till afl. Kyrkoherden i Kalvola. | Uttog betyg hösttermin 1840 | Extra Kammarskrifvare i Kejs: Sen: 1840, Kammarskrifvare dersammastäd: 1842. Andra Kammarförvandt därs: 1844. | Kronofogde 1847. i nedre Hollola Härad.
436 15143 [1833 Dec. 14] Lars Christian Tallberg, född den 29 September 1814 uti Tawastehus Stad. Vid Student examen den 11 December erhållit omdömet Approbatur med 12 bifallsröster. | Fadren Gull- och Silfver Arbetare. | Närv. H.T. 1844. | H.T. 1846. | Renskrifvare i K. Senaten | död i Cholera år 1849.
437 15141 [1833] December 14. Otto Werner Nordanwehr, född den 12 November 1811. uti Lampis Socken. Vid Studentexamen den 11 December, erhållit omdömet Approbatur med 10 bifallsröster. | Fadren Häradsskrifvare, afl. | Länebokhållare i T:hus Län 1847.
438 15159 [1833] December 17. Johan Grahn, född den 28 Maj 1813 i Nastola Kapell af Hollola Socken. Vid Student-examen den 15 December, erhållit omdömmet Approbatur med 8 bifallsröster. | Fadren Klockare. | Uttagit Nations Betyg vårterm. 1837. | v. Landtmätare 1848.
439 15130 [1834] Januari 21. Joël Jacob Boxström, född den 24. Augusti 1812, uti Wiitasaari Socken. Vid Student examen den ‹–› Maji 1833, erhållit omdömmet Approbatur med 9. bifallsröster. | Fadren, Johan Boxström, Prost. | Närv. H.T. 1844 | Afdelnings Betyg d. 29. November 1849. Uppförande 1 Kl. Flit 3 Kl. | Possessionat.
440 15175 [1834] Februari 10. Berndt Gustaf Emil Blåfield, född den 15. Augusti 1816 uti Säxmäki Socken. Vid Student examen den 7. Februarii 1834. erhållit omdömet Laudatur med 21. bifalls röster. Fadren Häradshöfding Gust. Ad. Blåfield | död 1847. | Uttog afd. betyg 1842 H.T. | Vice Häradshöfding 1844
441 15176 [1834] Februari 10 Knut Gustaf Reinhold Blåfield, född den 26 September 1817. uti Säxmäki socken. Vid Student examen den 7 Februarii 1834. erhållit omdömet Laudatur med 21 bifalls-röster. | Prom. Phil. Mag. 1840. | Broder till den föregående. | Uttagit afdelningsbetyg den 3 mars 1844 med Epith: Utmärkt Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Beömvärdt uppförande. | T. f. Rysk Språklärare vid Gymn. i Kuopio 1844. | Fransysk Språklärare vid Gymnasium i Kuopio 1845.
442 15207 [1834] Maj 20. Eduard Gottlieb Uppström, född den 3:dje October 1815 uti Rautalambi socken. Vid Student-Examen den 16 Maji 1834 erhållit omdömet Adprobatur med 11 bifalls-röster. | Uttagit Nat. Bet. Hösten 1836. | Död, såsom vorden Landtmäteri Auskultant, å Soitaia Gård i Libelitz Socken, d. 17 Febr. 1838. (Finl. Allm. Tg. 1838 N:o 60.)
443 15208 [1834] Maj 20. Gustaf Ferdinand Brummer, född den 8. Martii 1816. uti Ithis Socken. Wid Student-examen den 16 Maij 1834. erhållit omdömet Approbatur med 11. bifalls-röster. | Afgången ifrån Afdelningen.
444 15234 [1834] Juni 17. Ernst, Henric, Nicander, född den 23. October 1814. uti Hattula Socken. Vid Student-Examen den 14. Junii 1834. erhållit Approbatur cum laude med 14. bifalls-röster. | Fadren, Klockare i Hattula. | Uttagit afd. betyg hösttermin 1839. | Präst i Åbo Stift samma år.
445 15235 [1834] Juni 17. Carl Henric Tammelander, född den 14 Augusti 1812. uti Säxmäki Socken. Vid Student-Examen den 14 Junii 1834 erhållit vittsordet approbatur, grundadt på 12 Bifalls-Röster. | Uttag. afd. betyg V.T. 1835. | Löjtnant i Rysk tjenst. Erhållit Guldmedalj för frälsning af menniskolif.
446 15238 [1834] Juni 17 Carl Fredric Wilhelm Lind född den 15:de Maji 1812 uti Asikalla kapell af Hollola Socken. vid Student-Examen den 14:de Junii 1834. erhållit omdömet Approbatur, grundadt på 8 Bifalls-Röster. | Uttog afd. bet. h.t. 1840.
447 15239 [1834] Juni 17 Lars August Wessman, född den 22 Januarii 1814. uti Tammerfors. Vid Student Examen den 14 Junii 1834 erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på 8 Bifalls röster. | Fadren Färgare. | Uttog Betyg, dat. d. ‹–› Januari 1835, för att ingå i Krigstjenst. Vitsord: ett sedigt och anständigt Uppförande. (Om Fliten kunde intet nämnas, emedan han ingen termin varit vid Kejs. Universitetet närvarande.) | Enligt begäran återtagen bland oss å Nationsmötet, d. 1 Maj 1835. | Bosatt på sin egendom i Pemar.
448 15251 [1834] October 1 Carl Åström född den 24. Maji 1814 uti Nagu Socken. Vid Student Examen den 27. Marti 1834 erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på 11. Bifalls röster. | Far Kyrkoherde i St. Mårtens Socken. Studentbrefvet är dateradt d. 29 sistl. | Afgången.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >