Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 90 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 276 U532 Boy, Jac. Ostrob. – Student i Upsala 30.9.1695: e sch. Vasens. cum testim. rectoris. En Jac. Boy (fadren?), af skottsk slägt, var häradsh. och assessor i kammarrevisionen i Stockholm omkr. 1680.
s. 276 4188 Brodzenius, Gustavus [Martini] Nyland. p. 213 || Hans far skolkollega i Helsingfors 1655–82 (= Broderus p. 25?), hans bror p. 162. Född 1679 i Helsingfors. Respondens 1699 u. Munster, pro gradu när? Magister 14.12.1700. Rektor i Helsingfors trivialskola 1707. Död i pesten 1710.
s. 276 4203 Brotherus, Sigfrid. [Sigfridi] Savolax. p. 213 || Vib. 282: ex S:t Michaeli, 5.6. Hans far p. 77. Kpl i Viborg 170. Död 1716.
s. 276 4189 Brumerus, Sigfrid. Nyl. p. 213 || Från Helsingfors. Hans bröder p. 185, 196. Respondens 13.12.1699 (med ded. bl. a. till sin bror Erik, p. 196) u. Alander.
s. 276 4151 Brunell, Jacobus Ostrob. p. 211 || Ob. 434: 1695. Hans bror p. 204? Stipendiat 1699–1701 afrest. Skolkollega i Vasa 1701. Kpl i Solf under Malax 1706. Död 1725 (1724?).
s. 276 4152 Brunell, Johan. Ostrob. p. 211 || Ob. 435: 14.9.1695. Föregåendes bror. Respondens 1701 u. Lund, 7.12.1703 u. Pihlman. Magister 14.12.1703. Kpl i Vasa 1707. Död 1713 i jan.
s. 276 4155 Cajanus, Johan. [Erici] Sotcamoens. p. 211 || Ob. 439: Erici, 1695. Hans far p. 95. Respondens 27.1.1700 u. Wanocbius. Bataljonspredikant vid Åbo läns infanteri, sedan vid dess kavalleri. Fången vid Dnieper 1709, förd till Solikamsk. Återkom 1722. Kh i Lochteå 1724. Död 14.6.1730.
s. 276 4156 Cajanus, Gabriel [Erici] Sotcamoens. p. 211 || Ob. 440: Erici, 1695. Föregåendes bror. Respondens 18.11.1699 (med ded. till sin far och flera Cajaner, samt grat. af flera Cajaner), och pro gradu 9.5.1703 (med grat. af sin frände Gust. C.) u. Pihlman. Magister 14.12.1703. Kh i Kajana 1705. Död 12.3.1713, sårad vid kyrkans brand.
s. 276 4142 Carlquist, Jac. Ingerm. p. 211 || Vib. 276: 19.9.1695. Respondens 10.10.1696 – kallad Kex. Carel. – u. Lund. Kh i Räisälä 1697, i Sysmä 1721. Död 1729.
s. 276 4200 Carstenius, Ulricus [Ulrici] Viburg. p. 213 || Vib. 279: 5.6.1696; pastor legionis. Hans far, kh i Borgå, p. 51. Kpl i Askola 1704–13.
s. 276 4153 Colliin [Collin], Petr. Andreæ Vas. p. 211 || Ob. 436: 1695.
s. 276 4214 Coriander, Sam. Georgii Aboens. p. 214 || Nämd i prot. 14.11.1703 angifven af organisten Settergast att, honom till förfång, spelat på bröllop, 9.9.1710 begär försvar mot utskrifning till soldat. Coadjutor och curam gerens i Kiikala 1724. Död 1732.
s. 276 4162 Curtelius, Isaac. Uhloens. p. 211 || Ob. 445: Curtilius, 1695. Månne slägt med Clem. Curtilius, bördig från Finland, pestprest i Stockholm, derefter i Norrland, sedan vid finska församl. i Stockholm, sist (1718) kh i Trenninge, Lunds stift, † 1733 (om hvilken vidlyftigt hos Cavallin III, 141 ff.).
s. 277 3265 Dalman, Henr.(?) – Stipendiat 1696.
s. 277 4145 Dynesius, Georg. Hernösand. p. 211 || Trol. hans far p. 72.
s. 277 4204 Favenius, Andr. Aland. p. 214.
s. 277 4143 Felander, Petr. Nicolai Abo. p. 211 || Hans far p. 68 (hvars enka nämd i prot. 12.5.1686).
s. 277 4212 Flachsenius, Henr. Johannis Prof. fil. p. 214 || Hans far p. 49, bror p. 152. Stipendiat 1704–28.11.1706.
s. 277 4213 Flachsenius, Joh. Petrus Johannis Prof. fil. p. 214 || Föregåendes bror. Stipendiat 1695–1709. Inskrifven vid kongl. kansliet 1709 (se prot. 21.10). Akademins qvæstor 1719.
s. 277 4217 Florinus, Jacob. Jacobi. p. 214.
s. 277 4177 Forbus, Johan. [Johannis] Brahestad. p. 212 || Ob. 452: 1695. Hans far p. 104, bror p. 165? Sin fars adjunkt. Kpl i Franzila 1722. Död 1742. Jfr p. 235.
s. 277 4206 Forselius, Thom. Mich. Satac. p. 214 || Sat. 396: 1696. Född i Loimijoki. Sockneadjunkt i Pöyttis 1699. Kpl i Virmo 1707. Kh i Messuby under flykten 1718; konfirmerad 1721. Död 1730 i Febr. Månne Thomas Michaelis i LV?
s. 277 4136 Gislonius, Brynolph. Smol. p. 211 || Sm. 379: 19.7.1695. Bondeson. Född 1670. Stipendiat 1696–1700. Afreste enl. prot. 20.10.1700 i maj. Pvgd i Vexiö 1700. Kmn i Algutsboda 1702. Död 1736.
s. 277 4147 Gnospelius, Godofr. Narv. p. 211 || Vib. 277: 3.10.1695. En Ge. Gnospelius pastor i Narva 1688–91. En Jac. G. prof. vid gymn. i Reval 1678, diakon i Narva 1682, pastor i Vaivara 1691, död 1703. Jfr Napiersky II, 71.
s. 277 4202 Green, Johan. Vib. p. 213 || Vib. 281: Hveen, 5.6.1696.
s. 277 4190 Gutzæus, Jacobus. Nyl. p. 213 || Hans far p. 94? En Jac. Johan Gudseus, pastorsson, kpl i Lappträsk 1723–30.
s. 277 4191 Gutzæus, Fabian. Nyl. p. 213 || En Fab. W. Gudseus, regementspastor.
s. 277 4184 Gyldenstolpe, Gustav. [Michael]. p. 213 || Hans far, Daniel, p. 36. Född 1682. Fänrik vid Åbo läns fördubblingsregemente 1700. Löjtnant. Fången vid Pultava och förd till Moskva. Kapten vid Björneborgs regem. 1720. Död 1732; begr. i Kangasala, hvarefter liket nedsatt i Åbo domk.
s. 277 4173 Hammar, Nic. [Zachariæ] Ostrob. p. 212 || Ob. 448: 1695; adjunctus in Kelfviå obiit. Hans bror p. 107.
s. 277 4218 Hartman [Haartman], Jac. Jac. Austr. p. 214 || Hans bröder p. 204, 226. Född 1677. Student 1696. Stipendiat 1701–03. Respondens 25.5.1701 (med grat. af sin bror Joh., p. 226) u. Rudeen. Skolkollega i Åbo 1703. Pvgd 1705. Under flykten skolkollega i Köping 1716. Kh i Sääxmäki 1721. Död 1729.
s. 277 4221 Herkepæus, Andr. Christophori Tav. p. 214 || Hans far p. 47. Respondens 9.12.1699 u. Munster. En Andr. Herkepæus kpl i Koskis 1725–28. Jfr p. 200.
s. 277 4201 Hielman, Magn. Vib. p. 213 || Vib. 280: 5.6.1696. En Magn. Hielman kpl i Lappvesi 1699, död 1708; en annan, konstabel vid artilleriet omkr. 1730.
s. 278 4172 Hildén, Andr. Ostrob. p. 212 || Ob. 447: 1695. Förestod Kajana pastorat 1721–27; afsatt för liderlighet.
s. 278 4216 Holm, Abr. Matthiae p. 214.
s. 278 4204 Holmberg, Andr. – Bor. 236. Enl. yttrande af Borealernes inspektor prof. Alander i prot. 29.11.1700 flera år absenterat och mycket lat.
s. 278 4170 Holstius, Fred. Björneb. p. 212 || Sat. 395: 1695; pastor castrensis, obiit Rigae 1710.
s. 278 4198 Hordelius, Eric. Ostrob. p. 213 || Ob. 455: Lapoensis, 1696.
s. 278 4171 Jennerjan, Claud. [Claudii] Ostr. p. 212 || Ob. 446: Jenderjan, 1695, Ups. depos. [12.7.1692: ex gymn. Uhloensi cum test. rect.]; magister philosophiæ obiit. Son af råd- och handelsman Klas Jenderjan i Uleåborg (1700). Respondens 20.6.1696 (med ded. till sin far) och 23.5.1699 pro gradu u. Munster. Magister 14.12.1700.
s. 278 4175 Iiström, Matth. Uhloens. p. 212 || Ob. 450: 1695.
s. 278 4165 Justedt, Eric. Olai Junec. p. 212 || Sm. 382: Junstedt, 22.10.
s. 278 4179 Kryderus, Jac. Georgii Ab. p. 212.
s. 278 4197 Lauræus, Gabr. Gabr. Calajok. p. 213 || Ob. 454: 29.3.1696. Hans far p. 89. Född i Åbo 1677. Af sin farbror Olaus (p. 95) hållen i Uleå skola. Slöjdkunnig. Nämd i prot. 13.4.1701 som vitne, 18.10.1704–28.3.1705, 25.10 i lägersmålssak. Bataljonspredikant 18.4.1705 och sedan regementspastor i Riga. Efter slaget vid Pultava fången i Moskva till 1712, sedan i Tobolsk, hvarest verksam i der inrättade tyska skola och barnhus. Återkom efter fredsslutet. Kh i Loimijoki 1724. Riksdagsman 1732, 1736. Ledamot i kongl. svenska vetenskapsakademin 1746. Oförmodadt kallad till teol. prof. och domprost i Åbo 1749. Teol. doktor 1752. Död 1753. Skrifter, se Strandb. I, 47; Elmgr. I, 131. 133.
s. 278 4192 Laurinus, Sigfrid. Nyl. p. 213 || Hans far p. 60?
s. 278 4222 Leikman, Joh. Georgii Nyl. p. 214 || Son af kpl i Sammatti Ge. Leikman († 1703). Sockneadjunkt i Karislojo. Död 1715.
s. 278 4164 Lindaal, Dan. Og. p. 212.
s. 278 4208 Looskjöld, Nicol. Martini. p. 214 || Hans bror p. 147. Trol. en af de 6 söner, som fadren öfverlefde. Saknas i ättartaflorna.
s. 278 4133 Lundeen, Joh. Aboens. – Respondens 26.6.1695 u. Tålpo, 1706 u. Laurbecchius. Jfr p. 251.
s. 278 4163 Lyra, Henric. [Petri]. p. 212 || Ob. 438: Petri, 1695, stud. i Upsal. [21.10.1692: test. instructus].
s. 278 4163 Lyra, Henricus Randasalm. – Vib. 278: 8.10.1696. En Henr. Petri Lyra var 1656–64 kh i Pieksämäki; dennes farfar? En Lyra kh i Koporie 1703–44(?).
s. 278 4205 Mansnerus, Andr. Danielis Aland. p. 214 || Bor. 237: 1696. Hans bror p. 206. Född 1678. Sockneadjunkt i Kumlinge. Kpl i Brändö under Kumlinge 1709, i Sottunga under Föglö 1713. Död 1747. Någon tid suspenderad för fylleri.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >