Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 90 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 358 10917 Ingerman, Daniel Tavast. p. 757 || Student 28.1.1795. Fadren kyrkoväktare i Sysmä. Född 14.12.1773. Gymnasist i Borgå 1788. Betyg 26.10.1798 till pvg i Borgå stift. Prestadj. Död 3.11.1806 i Pieksämäki i sitt 33 åldersår.
s. 359 10899 Junnelius, Johannes Ostrob. p. 754 || Ob. 1501: 27.9.1794 [25.9]. Hans far p. 472. Född 10.10.1773. Betyg 25.7.1800 till pvg. Kpl i Öfverkimingi 1806. Död 24.3.1821.
s. 359 U920 Kantzou [Kantzau], Joh. Christ. – Student i Upsala 4.10.1794: spondente curatore nationis Gabr. Rislachi. Son af apotekaren i Vasa Joach. Chr. K. (f. i Stralssund 1732 † 1819). Född 31.3.1774. Apotekare i Vasa. Öfverflyttade till Karlstad i Sverige. Död 1855.
s. 359 10954 Kriander, Thomas Timotheus Satac. p. 763 || Sat. 1212: 20.6.1795 [19.6], Sastmolaens. Hans far p. 512. Född 1774 (1776?). Stipendiat 1796, 1797. Respondens 15.6.1796 (med ded. till sin far) u. Lindqvist, 2.6.1798 pro gradu u. Joh. Gadolin; 24.5.1800 u. Lefrén. Magister 26.6.1798; väl utesluten från promotionen såsom öfvertalig i prot. 21.7.1798, men erhöll dock, – liks. äfven P. J. Aspelin (p. 798) o. G. Hyckert (p. 798) –, på särskild ansökan gen. kongl. bref af 6.11.1798 diplom. T. f. skolkollega i Åbo 1799 h. t. Betyg 23.3.1801 till pvg (24.3). Interimspred. i Koskis kapell af Nyby. Misshandlade på läsförhör en sinnessvag som deraf dog 1806. Häktades, dömdes slutl. till helmansbot m. m. samt förlustig sin tjenst 1811. Vicepedagog i T:fors 1812, ordinarie 1813. Afsked 1843. Död 1852.
s. 359 10951 Krusberg, Henricus Gabriel Satac. p. 763 || Sat. 1209: 17.6.1795 [19.6], Hvittens. Hans far p. 501. Född 15.3.1779. Stipendiat 1798–1802. Respondens 19.12.1799 u. Tengström, 28.3.1801 pro gradu u. Franzén. Magister 15.6.1802. Betyg 16.3.1802 till ryska sidan. Pvgd i Petersburg 12.1802. Lärare vid kretsskolan i F:hamn 1805. Tog afsked 1813, begaf sig till Ingermanland.
s. 359 10958 Kylenius, Benjamin Aboens. p. 764 || Student 1795.
s. 359 10906 Lagus, Andreas Johannes Vib. p. 755 || Vib. 1204: 6.10.1794. Hans far p. 424. Född 8.7.1775*). Student i Upsala 1.10.1788: utitur informatore d:no Sam. Törner Ostg. Respondens i Upsala 1.6.1791 (med längre grat. på lat. hexameter af Franzén) u. Thunberg, i Åbo 18.6.1795 (med ded. till sin mormor Anna Elisab. Kraftman f. Heintzius och sin morbror ass. Gabr. Fr. K. – p. 595) pro gradu u. Porthan; sjelf præses 18.5.1796, 29.5.1799 etc. Magister 23.6.1795. Docens i grek. litt. 30.9.1796. Aman. vid biblioteket 16.12 s. å. Teol. kand. o. licent. 1799; disp. för teol. grad 8.12.1798; teol. d:r 1817. Stipendiat 1800–02. Adjunkt i filos. fakult. 19.10.1802 (från 3:dje förslagsrummet; se prot. 27.7). Professor i logiken och metafysiken 5.4.1805, i prakt. filosofin 1812, i teologin 1824, med Pemar annex, i teol. moralen 1828. Ledamot i komiteerna för kyrkoordningen o. katekesen. Död 23.1.1831. Skrifter, se Marklin; J. J. Tengström; Renvall. — *) Denna uppgift, hvilken vanl. följes, förekommer så väl i Vib. som i Ups. nations matriklar, men torde vara icke mindre oviss än andra källors: 10.7.1775 och 3.10.1773. Enl. en gml historiebok (i Idensalmi kyrkoarkiv) öfver födde, döpte och döde för åren 1772–89 voro nml. prosten d:r Joh. Lagi barn: 1) And. Joh. född 3.8.1772; 2) Anna Elisab. † 11.1.1777, gml 1½ år; . . . 5) Fredr. f. 21.7.1781; . . . 8) Vilh. Gabr. (se här efteråt p. 804) f. 1786, döpt, enl. serien i kolumnen, emellan 6 och 16 juli; . . . Med sagda historiebok stämmer icke heller genealogin hos Akiander I, 266 ff.
s. 360 10907 Lagus, Fridericus Vib. p. 755 || Vib. 1205: 6.10.1794. Föregåendes bror. Född 21.7.1781. Student i Upsala 29.11.1792: informatore d:no Thurdfjeld. Betyg 6.6.1797 till Vasa hofr. Auditör, då antog namnet Lagi. Assessors tit. Död 17.1.1816.
s. 360 10923 Laiberg, Andreas Ostrobotn. p. 758 || Ob. 1510: 21.2.1795 [19.2]. Född 15.12.1774. Vicepedagog i Kristinestad 1801–03. Stipendiat, Vahlsk 1805, 1806. Betyg 17.6.1806 till auskult. i Vasa hofr.
s. 360 10953 Laurell, Bartholomæus [ej Barthold.] Satac. p. 763 || Sat. 1211: 20.6.1795 [19.6], Hvittens. Fadren rusth. i Laurila i Hvittis. Född 1776 (19.8.1778, 14.9.1778?). Stipendiat 1798, 1799, 1801–04. Betyg 16.12.1802 till auskult. i Åbo hofr. (20.12). Extra notarie. Kassör vid strömrensn. direkt. 1804–11. Kanslist i regeringskonseljens kansliexp. 1809. Kammarfiskal 1814. Afsked 1820. Landtbruk. i Hvittis. Död 28.4.1840.
s. 360 10924 Liljestrand [sedan Liljenstrand], Abraham Nyland. p. 758 || Student 21.2.1795. Fadren rusth. i Svartbäck, Sjundeå. Född 12.7.1773. Gymnasist i Borgå 1789, från Ekenäs pedagogi. Stipendiat 1796–99. Respondens (redan Liljenstrand) 29.3.1797 u. Porthan, 12.4.1798 pro gradu u. Bilmark. Magister 26.6.1798. Betyg 2.7.1799 till pvg (9.6?). E. o. bataljonspred. vid Nylands dragoner s. å. Kpl i Lempälä 1804. Regementspastor vid Nyl. dragoner 1808. I rysk fångenskap. Derunder tjenstgjorde vid Tyska församl. i Kostroma öfver 1 år. Predikant vid svenska ambassaden i Petersb. 1809–11. Kh i Kangasala 1811. Död 1837. Skrift, se Strandb. I, 269.
s. 360 10911 Lind, Samuel Johannes Viburg. p. 756 || Vib. 1206: 28.10.1794. Hans far (Joh. Gabr.) p. 443. Född 5.6.1778 (5.7.1776?). Gymnasist i Borgå 1789. Till Sth 15.8.1795. Student i Upsala 5.2.1796. Respondens der 1797 u. Neikter. Juriskandidat. Betyg derifrån 9.7.1798. Betyg i Åbo 18.12.1801 till auskult. i hofr. Död 9.11.1808 i Borgå, gml 30 år.
s. 360 10945 Lindsten, Ernestus Satac. p. 762 || Sat. 1206: 17.6.1795 [19.6], Sääxmäkiens. Hans far p. 389. Född 1775 (1777?). Betyg 16.12.1806 till pvg. Kaplansadj. i Virdois s. å. Pastorsadj. i Ruovesi 12.1807. Sockneadj. i Keuru 1814. Död 1816.
s. 360 10955 Ludin, Isaacus Borealis. p. 763 || Bor. 798: 20.6.1795, natus 17.4.1774, rei rusticæ addictus 1801.
s. 360 10916 Lundström, Johannes Aboens. p. 757[?] || Student 1795. Skomakareson. Död som student i Åbo 23.8.1809, gml 35½ år.
s. 360 10937 Löfvenmark, Carolus Andr. Austr. p. 760 || Student 4.6.1795. Betyg 6.6.1798 till auskult. i Åbo hofr. – En C. A. Lövenmark, hofrättsadvokat, † 1823 i Ulfsby å Ketola hmn, gml 76, 7, 14.
s. 360 10891 Lönnblad, Gustavus Satac. p. 753 || Sat. 1199: 27.6.1794, Björneb. Född 17.12.1775. Betyg 15.10.1800 till pvg (10.12). Pastorsadj. i Sysmä s. å. Kpl i Joutsa 1806, i Jaakimvaara 1825. Kh i Saarijärvi 1829. Död 20.8.1834.
s. 361 10933 Mennander, Henricus Wilhelm. Tavast. p. 760 || Student 1795.
s. 361 10957 Mentzer, Edwardus Eiland. Satac. p. 764 || Sat. 1213: 25.6.1795, Björneb. Hans far p. 503. Född 1775.
s. 361 10947 Mollerus, Abrahamus Viburg. p. 762 || Vib. 1211: 19.6.1795. Hans far p. 414. Född 6.12.1773. Gymnasist i Borgå 1792, från Uleå skola. Stipendiat 1795–99. Respondens 18.5.1796 u. A. J. Lagus, 16.6.1798 (med ded. till kh Joh. Lagus i Idensalmi) pro gradu u. Franzén. Magister 26.6.1798. Betyg 16.5.1799 till pvg (11.7). Interimspred. i Kiuruvesi s. å. Adjunkt vid finska kyrkan i Sth 1800. Domkyrkoadj. i Borgå 1810. Vicepastor vid biskopens annex Perno 1812. Kh i Pieksämäki 1823. Död 27.8.1840.
s. 361 10892 Montin [läs Montén], Johannes Andreas Satac. p. 754 || Sat. 1200: 27.6.1794, Ulfsbyens. Född 1.8.1775. Stipendiat 1798–1801. Respondens 3.12.1800 u. Ahlstedt, 22.6.1801 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 15.6.1802. Betyg 23.6.1801 till pvg i Borgå stift. Pastorsadj. i Lampis s. å. E. o. bataljonspred. vid finska artilleri reg. 1802. Koralis vid Åbo finska domkyrkoförsaml. 1806. Död 1814.
s. 361 10915 Nordgren, Israel Aboens. p. 756 || Student 1794. Hans bror p. 672?
s. 361 10893 Pontelius, Jonas Laurent. Satac. p. 754 || Sat. 1201: 27.6.1794, Björneb. Född 7.11.1777. Betyg 18.6.1796 till auskult. Rådman i Åbo. Död 1839.
s. 361 10939 Rostedt, Johannes Aboens. p. 761 || Student 1795. Född 177X. Pedagog i Nådendal 1796. Afsked 1810.
s. 361 10931 Ruuth, Jacobus Christoph. Austr. p. 759 || Student 1795.
s. 361 10896 Råberg, Gustavus Johannes Satac. p. 754 || Sat. 1202: 18.9.1794, Uskelaens. Hans far p. 470. Född 8.6.1778. Gymnasist i Borgå 1792. Stipendiat 1795–98. Betyg 6.10.1798 till auskult. i Åbo hofr. (17.10). Extra notarie. Vicehäradsh. 1800. T. f. landssekr. i Åbo o. Björneb. län 1810 några månader. Kanslist 1810. Extra fiskal. Notarie 1812. Häradsh. i Vehmo doms. 1814. Död 6.10.1831.
s. 361 10919 Sahlberg, Carolus Reginh. Satac. p. 757 || Sat. 1204: 7.2.1795 [5.2], Euraens. Son af fänr. sist majoren Is. Reinh. S. Född 22.1.1779 i Eura. Stipendiat 1796–1810. Respondens 12.11.1796 u. M. J. Tolpo, 10.6.1802 pro gradu u. Hellenius; sjelf præses 6.6.1804 etc. Magister 15.6.1802, primus; jubelmagister 1853. Kurator för Satak. nation 1800–17; inspektor 1828–41. Docens i nat. hist. 29.6.1804. T. f. botan. demonstrator 1805. Medic. kandidat 1806, licentiat 1810, disp. för medic. grad 15.6.1810 u. Gabr. Er. Haartman; d:r 1817. Medic. adj. o. botan. demonstrator 1810. Adjunkt i nat. hist. o. musei inspektor 1813. Professor i nat. hist. och ekonomin samt ledamot i kolleg. medikum 1818. Afsked som emeritus 1841. Flyttade derefter till sin egendom Yläne i Pöytis. Ledamot o. delvis hedersledamot af många in- o. utl. lärda sällskap. Död 18.10.1860. Skrifter, se Marklin; Elmgr.; Renvall.
s. 361 10889 Sarin, Jacobus Reginh. Satac. p. 753 || Sat. 1197: 27.6.1794, Björneb. Född 19.9.1775. Betyg 26.2.1800 till auskult. i Åbo hofr. (20.6). Rådman i Björneb. Borgmästare i Nystad 1817. Afsked 1834. Död 3.8.1836.
s. 362 10930 Schröder, Aaron Viburg. p. 759 || Vib. 1209: 31.3.1795. Hans far p. 424, bröder p. 700, 802, 904. Född 16.10.1778 g. st. Gymnasist i Borgå 1793. Pvgd 24.1.1799 till pastorsadj. i Sordavala. Kpl i Ruskeala 1802. Kh der 1807. Död 31.3.1830.
s. 362 10927 Schwindt, Johannes Christian. Rossia Vib. p. 758 || Vib. 1207: 4.3.1795. Hans far p. 427. Född 1.1.1776 g. st. Betyg 12.12.1796 till pvg (2.6.1797). Pastorsadj. i Räisälä s. å. Nådårspred. o. vicepastor der 1801. Kh der 1802. Död 4.4.1849.
s. 362 10944 Schäfer [äfv. Schæffer], Andreas Henricus Nyland. p. 761 || Student 16.6.1795. Hans bror p. 566? Född 1773. Betyg 9.12.1799 till pvg. Sockneadj. i Vichtis 1806. Död 1809.
s. 362 10928 Silander, Johannes Henricus Vib. p. 759 || Vib. 1208: 6.3.1795. Hans far p. 444. Född 20.5.1773. Gymnasist i Borgå 1791.
s. 362 10902 Silfverberg, Jacobus Gabriel Ostrob. p. 755 || Ob. 1504: 27.9.1794. Född 8.3.1778. Handl. i Vasa, sedermera värdshusvärd. Död 1842.
s. 362 10914 Simelius, Jacobus Johannes Ostrob. p. 756 || Ob. 1507: 3.12.1794. Hans far (Joh.) p. 556. Född 10.3.1778.
s. 362 10903 Sjöström, Haqvinus Smoland. p. 755 || Sm. 609: 25.9.1794. Soldatson. Född 24.10.1769 i Skatelöf. Stipendiat 1791–96. Betyg 18.6.1796 till ecklesiastik verket å hemorten.
s. 362 10926 Streng, Gustavus Nylandus. p. 758 || Student 14.3.1795. Hans far p. 445, bror p. 637. Gymnasist i Borgå 1789. Respondens 31.5.1797 u. M. Alopæus, 12.5.1798 pro gradu u. Bilmark. Magister 26.6.1798. Betyg 28.8.1804 till pvg. Residenspred. i Heinola 1812. Död 19.5.1814.
s. 362 10956 Thorén, Gustavus Tavast. p. 763 || Student 22.6.1795. Hans far p. 424. Född 1776 i Sääxmäki. Betyg 1.6.1802 till pvg (5.6). Tjenstgjorde i Toholampi o. Lestijärvi. Kpl i Sievi 1821. Vicepastor. Död 1838.
s. 362 10898 Ullbrandt [Uhlbrandt], Laurentius. p. 754 || Ob. 1500: 27.9.1794, i Upsala 14.9.1793. Son af förste lm i Uleå län, assess. Lars U. († 9.1.1809). Född 11.9.1777 (10.10?). Stipendiat 1794–96 afförd såsom absens. Justerare af mått, mål o. vigt 1802. Andre lm i Uleå län 1803. Död 7.7.1820.
s. 362 10913 Utter, Carolus Gustav. Satac. p. 756 || Sat. 1203: 20.12.1794 [18.12], Längelm. Hans far p. 415. Betyg 28.9.1798 till auskult. Assessor.
s. 362 10938 Wallén, Carolus Johannes Austr. p. 760 || Student 5.6.1795. Hans far (Er.) p. 423. Född 5.9.1781. Betyg 17.12.1796 till auskult. i Åbo hofr. (19.12). Extra notarie 1797. Kanslist. Extra fiskal. Notarie 1809. T. f. advokatfiskal 1807. Ombudsman vid Åbo diskontverk 1806–10. Hofrättssekr. 1809. Kallad till Petersb. såsom biträde vid finska ärendernas beredning till föredragning för kejsaren s. å. Tillika kanslerssekr. 1809–11. Lagman i Nyl. o. T:hus lags. 1810. Ledamot i komitén för finska ärenderna i Petersb. 1811. Statsråd 1812. Korresp. ledamot af lagkommiss. i Petersb. 1812. Landshöfding i Viborgs län 1816. Adlad 1816: Walleen. Ledamot i senatens ekon. depart. 1820. Prokurator 1822. Geheimeråd 1832. Juris d:r 1840. Ordförande i komitén för lagarnes systematisering 1835–39. Afsked från prokuratorsembetet 1854. Friherre s. å. Ledamot i flere sällskap. Död 21.3.1867 å den af honom anlagda villan Hagasund vid H:fors.
s. 363 10918 Wasenius, Henricus Johannes Tavast. p. 757 || Student 3.2.1795. Fadren rådman i T:hus? Född 19.10.1771. Efter att 5 år följt på ting, liqvidationskommiss. 3.10.1790. Betyg 12.6.1795 till auskult. i Åbo hofr. (17.6). Vicehäradsh. 1798. T. f. auditör vid finska gardes reg. 1804, 1805. Bondeståndets vicesekret. vid landtdagen i Borgå 1809. Assessors tit. 1809. Protok. sekr. i reger. konseljens just. depart. s. å. Häradshöfd. i Masku doms. 1811. Död 11.2.1833 i Lundo.
s. 363 10894 Westlin [äfv. Westling], Gustavus Reginh. Aboens. p. 754 || Student 7.1793 (sic!). Hans bror p. 706? Död 21.10.1801 i Åbo, ytterst fattig, hvarför hans syster, jungfru Westling, erhöll begrafningshjelp af k:m enl. prot. 27.10.
s. 363 10943 Ängman [äfv. Aengman, vanl. Engman], Ericus Satac. p. 761 || Sat. 1205: 17.6.1795 [16.6], Kangasal. Född 28.3.1768 i Kangasala. Betyg 19.6.1799 till pvg i Borgå stift (10.7). Predikant i Sumiais 1807. Kpl i Heinola 1815. Vicepastor. Död 6.9.1828.
s. 363 10912 Öhman, Jonas Aboensis. p. 756 || Student 28.10.1794. Betyg 23.9.1798 till auskult. i Åbo hofr. Stadsnotarie. Död 18.12.1804, gml 24 år 10 dar.
s. 363 Lue CXLVII.
Rectore Joh. Bilmark IV 1795.
Studiosi inscripti 71. Pagg. 765–773.
Bor. 799–805; Ob. 1512–1530; Sat. 1214–1225; Sm. 612; Svg. 482–490; Svg. II, 7–17; Vib. 1212–1225.
s. 363 10962 Afzelius, Eric. Andr. [vanl. Andr. Er.] Vgothus. p. 765 || Svg. 482, II, 10: 25.9.1795, i Upsala 1793. Son af kh Er. A. i Forshem, sedan i Mariestad († 27.9.1795). Född 25.4.1779 i Forshem. Respondens 10.10.1796 (vid hert. af Södarmanlands besök i akad.) u. Bilmark, 25.6.1798 pro gradu u. Porthan. Magister 26.6.1798. Åter till Upsala. Docens i litt. hist. 1799, i jus patriæ 1802. Auskult. i Svea hofr. Kanslist i justitie revisions exped. Vicehäradsh. Reste i Sverige, Norge, Tyskland o. Ryssland 1796–1804. Juris patriæ adjunkt 1807. Juris d:r 1810, ultimus. Ledamot i lagkommiss. 1811. Juris communis et patrii professor i Åbo 1818. Ledamot i komiteerna för kyrkolagen för revision af de akad. konstitutionerna o. för utarb. af ny tulltaxa. Afsked med hela lönen i pension 1822. För frispråkighet om polska revolutionen samt i anledn. af advokatyr i Viborgska donations-böndernas tvister förvist 1831, men återhemtad från Åland o. förd till Viätka. Internerad 1835 å en landtgård vid Vilmanstrand. Bodde efter 1837 i Wenden i Lifland o. slutl. i Riga, der han dog 1.3.1850. Skrifter se Marklin; Elmgr.; Renvall.
s. 364 10986 Ahlbäck, Gabriel Ostrobotn. p. 768 || Ob. 1524: 20.2.1796 [17.2]. Son af kommiss. lm Joh. A. († 1801). Född 6.4.1773. T. f. pedagog i Jakobstad 1796; ordinarie 1797. Betyg 11.7.1801 till pvg (15.7). Pedagog i Nykarleby 1815. Kpl i Pedersöre 1817. Död 5.2.1836.
s. 364 10964 Alcenius, Daniel Theoph. Ostrob. p. 766 || Ob. 1512: 1.10.1795 [28.9]. Hans far p. 436. Född 15.12.1773. Betyg 14.12.1798 till pvg. Kaplansadj. i Ilmola. Kpl der 1809. Död 18.7.1822.
s. 364 10979 Alopæus, Zacharias Viburg. p. 767 || Vib. 1217: 10.2.1796 [9.2]. Hans far (Jac.) p. 403. Född 17.10.1772. Gymnasist i Borgå 1785. Följde domare på tinget 1793, 1794. Tjenstgjorde vid Kuopio landskansli. T. f. landssekr. i Uleåborg 2.5.1795. Derefter till Åbo. Jurisexamen 27.2.1796. Betyg 29.2.1796 till ausk. i Vasa hofr. (10.3). Extra kanslist. Vicehäradsh. Auditör vid Savolax infant. Reg. 1802. Häradsh. i Salo doms. 1805. Donerade 16,000 rub. assign. till fattigskolor i Salo. Död 13.1.1839.
s. 364 11057 Asp, Johannes Ostrobotn. p. 772 || Student, ej i Ob. matr. Trol. skriffel i Index. Jfr p. 776.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >