Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Uusm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 586 henkilöä. Olet sivulla 10 / 12.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

440 16311 [1846 Febr. 12.] Wilhelm Myrberg. född i Sjundeå den 10. Januari 1824. | Fadren Rusthållare. Ank. med bet. från Åbo Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den 9 Dec. 1845 med vitsord. Laudatur och 21 röster.
441 16317 [1846 Febr. 12.] Carl Fredrik Stegman född i Perno den 12 April 1822. | Fadren Landtbrukare. Ank. med bet. från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matrikeln den 9 Dec. 1845 med omd. Approbatur c. laude och 16 röster. | Den 14 Dec. 1847 uttagit betyg för att i Preste-ståndet ingå.
442 16318 [1846 Febr. 12.] Gabriel Wilhelm Wulff född i Helsingfors den 21 September 1822. | Fadren Kopparslagare. Ank. med betyg af enskild lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 9 Dec. 1845, med omd. Approbatur cum laude och 14 röster.
443 16322 [1846] Febr. 12. Otto Gabriel Gardberg född d. 16 April 1825 i Helsingfors | Fadren Skomakaren. Ank. med betyg af enskild lärare. Inskr. i Univ. Matrikeln den 11 Dec. 1845. med omd. Approbatur cum Laude och 14 röster. | Uttagit Afd:s Vittesbörd den 7:de Juni 1851. för att taga Prest examen.
444 16326 [1846 Febr. 12.] Ernst: Johan: Wilhelm: Salingre född d. 20 oct. 1828 i H:fors | Fadren Apothekare och titulerad Coll. Assessor. Ank. med betyg af enskild lärare. Inskr. i Univ. Matrikeln den 13 Dec. 1845, med omd. Approbatur cum Laude och 18 röster. | Uttag. Afd:s Betyg Juni 1850.
445 16329 [1846 Febr. 12.] Andrej Kiseleff född d: 22 December 1827 i Helsingfors | Fadren Brukspatron och titul. Commerce-Råd. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matrikeln den 13 Dec. 1845 med omd. Approbatur och 13 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 15 Dec 1852 för att vid Kameral verken ingå
446 16269 [1846] October 19. Bror August Xenophon Björn Oldenburg född den 8 Feb. 1826 på Sjögren i Wermland. | Fadren Major i Svensk tjenst. Ank. med betyg af enskild lärare. Inskrifven i Univ. Matr. den 10 Junii 1845 med omd. Approbatur cum Laude och 15 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 11 December 1850. | Auscultant vid Åbo Hof Rätt s. å.
447 16313 [1846] October 19. Carl Peter Moberg, född den 25 December 1824 i Perno Socken. | Fadren Skomakare. Ank. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matrikeln den 9 Dec. 1845 med omd. Laudatur och 21 röster. | Den 14 Dec. 1847 uttagit betyg för att i Preste-ståndet ingå.
448 16352 [1846 October 19.] Otto Casimir Theodor Nassokin, född den 4 Mars 1829 i Sibbo Socken. | Fadren Major. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 11 Junii med omd. Laudatur och 26 röster.
449 16360 [1846 October 19.] Fredric August Wegelius, född den 10 Julii 1828 i Helsingfors. | Fadren Chartæ Sigill. Kamererare. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matrikeln den 13/6 med omd. Laudatur och 21 röster. | Uttag. Afd:s bet. V.T. 1850.
450 16371 [1846 October 19.] August Allén född den 25 December 1820 i Nurmijärvi. | Fadren Landtbrukare. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskrifven i Univ. Matrikel med omd. Approbatur cum Laude och 20 röster. | Uttag. Betyg 3 April 1849 för att i prestaståndet ingå.
451 16396 [1846] October 19. Adolf Neovius, född den 28 Junii 1822 i Helsingfors. | Fadren Kyrkoherde. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matrikeln den 10 Oct. med omd. Laudatur och 29 röster. | Prom. Fil. Mag. 19/VI 1850. | Afdelningens Kurator från den 11 Mars 1851. till Afdelnings indelningen upphäfdes.
452 16408 [1846 October 19.] Berndt Eric Rohr, född den 16 Julii 1829 i Mäntzälä socken. | Ankom med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matrikeln den 13 Oct. med omd. Approbatur cum Laude och 18 röster. | Död i Helsingfors 1847.
453 16430 1847 Februari 10. Otto Fredrik Linderos, född den 22 Januari 1827 i Perno Socken | Fadren Landtbrukare. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskrifven i Univ. Matrikeln den 11/12 1846, med omd. Laudatur och 22 röster.
454 16441 [1847 Februari 10.] Julius Fredrik Gadd född 11 Aprill 1829 i Helsingfors. | Fadren Handlande med titel af Commerce-Råd. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 14 Dec. 1846 med omd. Approbatur och 13 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 7 Juni 1851. för att ingå vid Åbo Hofrätt.
455 16446 [1847] Februari 10. Frans Thure Stråhle, född den 10 Junii 1827 i Borgå Stad. | Fadren Handlande och tit. Commerce-Råd. Ank. med bet. af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 14 Dec. 1846 med omd. Approbatur och 12 röster. | Död i Helsingfors 1847.
456 16447 [1847 Februari 10.] Eric Valentin Nylender, född den 9 Martii 1826 i Borgå Stad. | Fadren Stadsfogde. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 14 Dec. 1846 med omd. Approbatur och 12 röster. | Utt. Afd:s betyg d: 5 Mars 1851.
457 16316 [1847] October 12. Carl Oskar Lång, född d. 10 Septemb 1823 i Sibbo Socken. | Fadren Klockare. Ank. med betyg från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den 9 Dec. 1845 med omd. Approbatur cum laude och 18 röster
458 16462 [1847 October 12.] Nestor Nicolai: Nordenstedt född d: 26. Febr. 1827. i Helsingfors Stad. | Fadren Öfver-Directeur vid Landtmät. Contoiret. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. den 11 Febr. i Univ. Matrikeln med omd. Approbatur och 11 röster. | Uttag. Afd:s Betyg i Nov. 1849 för att ingå vid Landtmäteristaten.
459 16466 [1847] October 12. Carl Gabr. Jung född den 17 November 1830 i Helsingfors. | Fadren Tullförvaltare. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matrikeln den 8 Junii med omd. Approbatur cum Laude och 18 röster.
460 16468 [1847 October 12.] Carl Caesar Ferdinand Lange född den 3 Aprill 1828 i Helsingfors. | Fadren Kamererare i Finska Banken. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 8 Junii med omd. Approbatur cum Laude och 17 röster. | Uttagit Afdel:s vittnesbörd den 14:de Febr. 1852. för att vid Militairen ingå.
461 16476 [1847 October 12.] Edvard Johan Krook född den 26 Julii 1825 i Borgå. | Fadren f. d. Apothekare. Ank. med bet. af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 10. Junii, med omd. Approbatur och 11 röster. | Utt. Afd:s Betyg d: 1 Juni 1850.
462 16483 [1847 October 12.] Frans Carl Otto Wilhelm Winter född den 23 Julii 1826 i Perno. | Fadren Landtm. Directeur. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 12 Juni med omd. Approb. och 11 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 14 Dec 1852 för att i Presta ståndet ingå.
463 16488 [1847] October 12. Nicolai Matthias Weckström född den 13 Augusti 1830 i Helsingfors. | Fadren Expediteur vid Post-Directionen. Ank. med betyg af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 15 Junii med omd. Laudatur och 26 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 16:de Dec 1851. för att resa utrikes.
464 16496 [1847 October 12.] Carl Henr. Wilh. Kjellin född den 18 Maij 1828 i Sjundeå Socken. | Fadren Borgmästare i Ekenäs. Ank. med betyg ifrån Åbo Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den 19 Junii, med Omd. Laudatur och 26 röster. | Uttag. Afd:s betyg Sept. 1850.
465 16497 [1847 October 12.] August Wilhelm Wehman född den 14 Maj 1825 i H:fors. | Fadren Trädgårdsmästare. Ank. med betyg från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den 19/6 med omd. Laudatur och 26 röster. | Prom. Fil. Magister. 1853. Död 1854.
466 16537 [1847 October] 16. Gustaf Richard Björkstén född d: 22 December 1830 uti Lovisa. | Sjö-Capitaine. Ankom med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den 12 Oct., med omd. Laudatur och 25 röster.
467 16539 [1847] October 16. Berndt Herman Emil Söderling född den 5 Mars 1827. uti Sjundeå. | Fadren Munsterskrifvare. Ank, med bet. från Borgå Gymn. Inskr. uti Univ. Matr. den 12 Oct. med omdömet Laudatur och 25 röster. | Död 8/1 1851.
468 16541 [1847 October 16.] Carl Johan Numell född den 3:dje April 1826. uti Helsingfors. | Fadren Landtbrukare. Ankom med bet. från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den 12 Oct., med omd. Laudatur och 23 röster
469 16542 [1847 October 16.] Carl August Myrberg född den 20 Julii 1829 uti Esbo socken. | Fadren Sjö-Capitaine. Med bet. från Borgå Gymn. Inskr. den 12 October, med Omd. Approbatur cum Laude och 20 röster | Uttagit Afd:s betyg den 15 Dec 1852 för att vid Hof Rätten ingå
470 16543 [1847 October 16.] Carl Eduard Sibelius född den 15 Junii 1823 uti Lovisa. | Fadren Handlande. Ankom med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den 12 Oct, med omd. Approbatur cum Laude och 19 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 4:de December 1852 för att vid Landtmäteri staten ingå.
471 16544 [1847] October 16. Adolf Thure Schulman född den 11 November 1821 uti Helsinge-socken. | Fadren Sergeant. Ankom med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den 12 Oct., med omd. Approbatur cum Laude och 17 röster. | Uttagit Afd:s Betyg 1 Juni 1850. | uttagit Afd:s betyg den 15 Dec 1851 för att i Presta ståndet ingå.
472 16546 [1847 October 16.] Mauritz Edvard Ekroos, född den 17. October 1825. uti Helsingfors Stad. | Fadren Länsman i Perno. Ank. med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. d: 12 October med Omd. Approbatur och 12 röster.
Lue Förteckning öfver de vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland inskrifne Studerande, hvilka blifvit intagne uti Nyländska Afdelningens gemenskap sedan den ‹–› October år 1847, då Afdelningen till Inspector, i laglig ordning, valde Immanuel Ilmoni. Professor i Theoretiska och Praktiska Medicin.
473 16548 1848. Febr. 14. Carl Johan Alfred Björkstén, född den 20 October 1829 uti Lovisa stad. | Fadren Handlande och Vice Consul. Ankom med betyg från Gymnasium i Borgå. Inskrifven i Univ:s Matrikel den 10 Dec. 1847, med omd. Laudatur och 24 röster.
474 16554 [1848 Febr. 14.] Alexander Wilhelm Elis Holm född den 27 November 1828 uti Helsingfors stad. | Fadren f. d. Secreterare i Banken. Ank. med betyg från Gymn. i Borgå. Inskr. i Univ:s Matr. den 10 Dec. 1847. med omd. Approbatur cum Laude och 16 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 28 Maj 1852 för att vid Hof Rätten ingå
475 16553 1848. Februari 14. Gustaf Mauritz Ferdinand Pontan född den 24 December 1828 uti Borgå stad. | Fadren Coopvaerdie Skeppare. Ank. med betyg från Gymn. i Borgå. Inskr. i Univ:s Matr. den 10 Dec. 1847 med omd. Approbatur cum Laude och 17 röster. | Uttagit betyg den 4:de Febr. 1852, för att ingå vid Militären.
476 16555 [1848 Februari 14.] Jarl August Hagelstam. född den 31 October 1829. uti Helsinge Socken. | Fadren Major. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 13 Dec. 1847, med omd. Approbatur cum Laude och 17 röster. | Utt. betyg den 5 Mars 1851. | Possessionat.
477 16552 [1848 Februari] 29. Gustaf Ferdinand Stenström född d: 22 April 1826. uti Lojo-Nummis Kapell. Fadren Krono Länsman och Expeditions-Fogde. Ankom med betyg från Gymn i Åbo. Inskr. i Univ. Matr. den 10 Dec. 1847, med omd. Approbatur cum Laude och 19 röster.
478 16556 [1848 Februari 29.] Frithiof Hultman född d: 31 Mars 1831 uti Ekenäs. | Fadren Handlande. Ankom med betyg af enskild Lärare. Inskrifven i Univ. Matr. den 13 Dec. 1847, med omdömet Approbatur cum Laude och 14 röster. | Uttagit Afd:s vittnesbörd den 14:de April 1852.
479 16569 [1848] Februari 29. Carl Ferdinand Linderoos född den 30 November 1828 i Helsingfors. Fadren Räntmästare. Ankom med betyg af enskild Lärare. Inskrifven i Univ. Matr. d. 15 Febr. 1848, med omdömet Approbatur och 9 röster.
480 16504 [1848] Oktober 24. Mauritz Forss född den 4:de Januarii 1827 på Kärkelä Bruk i Karislojo Socken. | Fadren Bruksinspektor. Ankom med betyg från Åbo Gymnasium. Inskrifv. i Univers. Matr. d: 19 Juni 1847 med omdömet Laudatur och 25 röster. | Död 1854.
481 16570 [1848 Oktober 24.] Gustaf Elfving född den 1 Januarii 1829 i Lovisa Stad. | Fadren Smedmästare. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Mat. d: 15 Februari 1848 med omdömet Approbatur cum laude och 17 röster. | Uttagit betyg den 28:de November 1851.
482 16608 [1848 Oktober 24.] Carl Erhard Lindfors född den 7 Aprill 1829 i H:fors | Fadren handlande. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni 1848 med omdömet Laudatur och 23 röster.
483 16609 [1848] Oktober 24. Gustaf Ferdinand Gardberg född den 26 November 1827 i H:fors stad. | Fadren Garfvare. Ank. md betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni 1848 med omdömet Approbatur cum laude och 18 röster.
484 16610 [1848 Oktober 24.] Bror Adolf Brynolf Lange född den 16 Augusti 1829 i H:fors stad. Fadren Bankokamrer. Ank. md betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni 1848 md omdömet Approbatur cum laude och 16 röster.
485 16611 [1848 Oktober 24.] August Robert Ullner född den 13 September 1831 i Helsinge Socken. | Fadren Kapten. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15. Juni med omdömet Approbatur cum laude och 15 röster. | Uttagit Afd:s Betyg d: 26 April 1850 för enskilda angelägenheter. | Uttagit Afd:s betyg den 8 Juni 1852 för att ingå vid Åbo Hof Rätt.
486 16615 [1848 Oktober 24.] Victor Wilhelm Lauræus född den 18 September 1827. i Kyrkslätt Socken. | Fadren Bergskonduktör. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni 1848 med omdömet approbatur och 13 röster.
487 16612 [1848] Oktober 24. Engelbrecht Sten Svante Gustaf Adlercreutz född uti Sjundeå Socken den 6 April 1829. | Fadren Lagman. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni med omdömet approbatur och 13 röster. | Uttag. Afd:s betyg Jun. 1850. | Possessionat.
488 16616 [1848 Oktober 24.] Nils Kavaleff född uti Helsingfors den 25 Mai 1830. | Fadren f. d. handlande. Ank. med betyg af enskildt lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni 1848 med omdömet Approbatur och 11 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 13 Dec 1852. Landtbrukare

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   seuraava >