Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 10 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

449 15070 [1834] October 2. Berndt Fredric Löfman född den 19 Julii 1815 uti Tavastehus stad. Wid Student Examen den 18 April 1833 erhållit vittsordet Approbatur grundat på 10 (Tio) Bifallsröster. | Fadren Traktör. | Uttag. afd. betyg ht.t. 1837. | + Sjöman. Död år 183‹–›.
450 15263 [1834] October 11. Carl Petter Grönros, född den 18. October 1813. uti Rengo Kapell af Wåno Socken, har vid Student-examen den 9 October 1834. erhållit vittsordet Laudatur grundadt på 24. Bifalls röster. | (Son till afl. Kapellanen Simon Grönros i Rengo.) Dimitterad från Åbo Gymnasium. | Uti Seminarii Examen, d. 8 Juni 1836, erhållit vitsordet Approbatur cum Laude med 8 Suffragier. (Skrifvit pro Seminario 1835: Latin, Approbatur; Svenska, Admittitur. | Nationsbetyget, af d. 8 Oct. 1836, innehåller vitsordet: Utmärkt Flit samt ett i alla afseenden Stadgadt och Berömligt Uppförande. | Efter undergången Prest Examen i Åbo, hvarå följde Epithetet Approbatur (med 19 Röster af 32) vigd till Sockne Adjunkts biträde i Ny Karleby. | Sockne Adjunkt i Haliko 1839.
451 15256 [1834] October 11. Immanuel Robert Wallenius född den 19 Julii 1813 uti Luopiois Kapell af Hauho Socken, har vid Student Examen den 3. Otober 1834 erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundadt på 19. Bifalls-Röster. | Uttagit afd. Betyg, Hösten 1836. | Kyrkoherde i Liissilä i Ingermanland. | Tysk Språklärare i Kuopio | Kapellan i Sumiais.
452 15094 [1834] October 25. Johan August Forstén, född den 1 November 1815 uti Rautalambi Socken, har vid Student Examen, den 12. Junii 1833, erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på 12 Bifalls-Röster. | Fadren, And. Joh. Forstén, Häradshöfding | vice Häradshöfding. Cancellist vid General Landtmäteri Contoiret. | Sekreterare vid Landtmäteri Öfver Styrelsen.
453 15287 [1835] Februari 7. Gustaf Abraham Anchérus född den 16:de December 1809 uti Ithis Socken, har vid Student-examen den 26:te November 1834. erhållit vittsordet Approbatur, grundat på Elfva (11.) Bifalls-röster. | I Dec. månad 1836 befordrad till Kollega vid Pedagogien i Borgå | prestvigd i Borgå 183‹–›. | död som Kapellan i ‹–›
454 15029 [1835] Februari 13. Carl Magnus Montell född den 7 Augusti 1814 uti Kangasala Socken, har vid Student-examen den 6 December 1832 erhållit vittsordet Approbatur grundadt på Tolf (12) Bifalls-röster. | Uttagit afd. betyg hösttermin 1839. | Pharamaciæ Candidat. 184‹–›
455 15294 [1835] April 8 Johan Forsblom, född den 10:de November 1814. uti Orimattila Socken, har vid Student-examen den 21. Martii 1835. erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på Nio (9) Bifalls-röster. | Fadren Johan Forsblom är Klockare i Orimattila. | Uttog afd. betyg vårt. 1838. | Under Lieutenant i Rysk tjenst. | Död i Kaukasien
456 15298 [1835] Maji 2. Anders Nord, född den 6. Augusti 1812. uti Janakkala Socken, har wid Student-examen, den 27:de April 1835. erhållit vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på Nitton (19) Bifalls-röster. | Fadren Anders Nord, f. d. Soldat, är Landbonde i Loppis. | Uttagit afd. betyg vårt. 1837. | 1837 d. 14 Juni prestvigd till Kapellans Adjunkt i Helsingfors. | Kappelan i Mäntselä
457 15301 [1835] Maji 2. Johan Ferdinand Borenius, född den 29 Julii 1811 uti Haliko Socken, har vid Student-examen den 27 April 1835, erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundadt på Fjorton (14) Bifallsröster. | Fadren Johan Fredrik Borenius är Kapellan i Haliko. | Afgången.
458 15305 [1835] Juni 9. Carl Otto Helsingius, född den 29. April 1818 uti Hattula Socken, har vid Student-examen den 6. Junii 1835, erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på Trettio (30) Bifallsröster. | Fadren: Kronofogden Carl Johan Helsingius. | Afd. Betyg 17/6 1843 med vittsord: Utmärkt flit, och ett i alla afseenden Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Kameral Examen 1843 V.T. | Kammarskrifvare i Kejserl: Senaten för Finland
459 15343 [1835] September 15. Fredric Bergstadi, född den 2:dra Junii 1817 uti Pelkäne Socken, har wid Student-Examen, den 22:dra Junii 1835, erhållit Vittsordet Laudatur, grundadt på Tjugunio (29) Bifalls röster. | Phil Candidat examen d. 28 Maj 1841. | Promoverad Philosophiae Magister 1844. | 1843 V.T. Uttagit vittnesbörd med Epith.: utmärkt Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Berömwärdt uppförande. | Tredje Kollega i B:borg 31/1 1842, Andra D:o i Thus 1844. | Förste Kollega vid H. Elem. Skolan i T:hus | 27/7 1845., Prestvigd 19/2 1845., Speciminerat för Högre Skolläraretjenster 8, 9/6 1848. | Utnämd till vic. Conrector vid Högre Elem. Skolans Gamla Afd. i Åbo 21/6 1848.
460 15344 [1835] September 17. Frans Ferdinand Flinckman, född den 14:de October 1812. uti Hauho Socken, har wid Student-Examen, den 12:te Junii 1835, erhållit vittsordet Approbatur cum laude; grundadt på Fjorton (14) Bifallsröster. | Fadren Kapellan i Laukkas. | Uttog betyg höstterm. 1838. | Prest. | Kapellan i Borgnäs Kapell och Borgå Socken 1848. | Kapellan i Laukkas.
461 15324 [1835] September 19. Johan Belæjeff född den 16 April 1819 uti Tavastehus stad, har vid Student examen den 17 Junii 1835 erhållit vittsordet approbatur cum laude, grundat på Aderton (18) bifallsröster. | Fadren, Rysk Apothekare i Tavastehus. | Uttagit sina Nations-betyg den 13 Maji 1843 med Epithetet: Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Berömvärdt uppförande. | 10/10 1844 ånyo blifvit i afdeln. intagen. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | Uttog betyg den 17 Januari 1845 med vitsorden berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och beörmvärdt uppförande. | Phil. Mag. 1844. | Med. Doctor 1847. | Anställd såsom Läkare i Ryssland.
462 15325 [1835] September 26. Johan Gustaf Kirmén född den 14:de Martii 1814 uti Hauho Sokn af Tavastehus Län, har vid Student examen den 17:de Junii 1835 erhållit vittsordet approbatur, grundadt på Tio (10) Bifalls-Röster. | Fadren Rusthållare. | Uttog betyg vårtermin 1838. | Ingått i Militaritjenst. | Löjtnant vid 7. Finl. Linie Bat.
463 15348 [1835] October 1. Adolf Fredric Lindeblad, född den 2. Martii 1815. uti Hausjärvi Kapell af Janakala Socken och Tavastehus Län, har vid Student examen den 27. Martii 1834. erhållit vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på Femton (15.) bifalls-Röster. | Undergått Mindre Kameral Examen 1847. Krono Länsman i Hauho 1844. | i Lampis 1850. | Fadren Samuel Lindblad, Länsman i Hausjärvi.
464 15392 [1836] Februari 4. Torsten William Knut Nordenswan, född den 1 December 1818 uti Hausjärvi Kapell af Janakala Socken och Tavastehus Län, har vid Student examen den 16 December 1835 erhållit vitsordet Approbatur cum laude, grundadt på (16.) bifalls Röster. | Fadren Majoren Zacharias Nordenswan | Domare Examen 1841 | Uttog afd. betyg 1841 H.T. | vice Landskammererare i Nylands Län 1849.
465 15406 [1836] Maj 29. Adolph Mennander, född i Åbo stad den 25. December 1817., har vid Student-Examen den 18 Maji 1836 erhållit vittsordet Cum laude approbatur, grundadt på Femton bifallsröster. | Uttagit afd. betyg h.t. 1840. | Militair
466 15407 [1836] Juni 3. Gustaf Otto Holmström, född i Kalvola Socken af Tavastehus län den 27:de November 1815. har vid Student-Examen den 1:sta Junii 1836. erhållit vittsordet approbatur, grundadt på tretton röster. | Fader, Carl Gustaf Holmström, Kr: Länsman och Expeditions Fogde. | Uttog afd. betyg h.t. 1840. | 1840. den 23. Junii antagen till Extraordinarie Kammarskrifvare i Kejserl. Senaten för Finland. 1842. den 8. Februarii befordrad till Copist dersammastädes. 1845. den 25. November utnämnd till Cancellist ibid:
467 15415 [1836] Juni 16 Johan Alfred Sillfors, född den 12 April 1812 i Menzälä Socken, har undergått Student Examen den 14:de Junii 1836, erhållit vitts-ordet approbatur cum laude, grundadt på Adertton bifallsröster. | Fadren Såg Bokhållare. | Uttog afd. betyg höstterm. 1839 | År 1841 den 29 Juli (10 Augusti), såsom Under Officer vid 11 Finska Linie-Bataljonen, befordrad till Fändrik vid samma Bataljon. | 1849. Dec. 31. Afsked med Stabskaptens grad.
468 15416 [1836] Juni 16. Carl Henric Sillfors, född i Mäntzälä Socken den 6 November 1815, har vid Student-Examen den 14 Junii 1836 erhållit vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på Aderton bifallsröster. | Broder till föregående. | Närv. H.T. 1844. V.T. 1845. H.T. 1845. V.T. 1846. H.T. 1846. V.T. 1847. | Afd. Bet. d. 6 Juni 1847. Vitsord nöjaktig flit. hedrande o. berömvärdt uppförande. | Copist i Finlands Allmänna Revisions Rätt. | + Februari 1867.
469 15434 [1836] Juni 21. Henric Emil Helsingius, född i Hattula Socken den 2. September 1816. har vid Student-examen den 18 Junii 1836 erhållit vittsordet Laudatur grundadt på tjugu åtta (28) bifalls-röster. | Phil. Mag. 1840 | Fadren: Kaptenen Henrik Jakob Helsingius. | Nations betyg den 12 Junii 1844 med Epith: Utmärkt Berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Kameral Examen 1844. | Kopist i Keis. Senaten 1847.
470 15435 [1836] Juni 21. Johan Christian Helsingius, född i Hattula socken den 13 November 1818, har vid Student-Examen den 18 Junii 1836 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på tjugu åtta (28) bifalls-röster. | Broder till föregående. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | Phil. Mag. 1840. Med. Doctor 1847. | Afd. Betyg 1846. H.T. | Stads Läkare i T:hus 1848. | För att återställa sin helsa afrest i Augusti 1850 till ön Madeira, hvarest han | i Funchal | dog i lungsot den 19. Jan. 1851.
471 15333 [1836] November 9 Theodor Lagerstedt, född i Wichtis Socken den 3. Februarii år 1813, har vid Student-Examen den 21. Junii 1835. erhållit vittsordet: Approbatur grundadt på Tolf (12) bifalls-röster. | Närvarande Höst-term. 1837. | Vår och Höst-term. 1838 | Afgången.
472 15299 [1837] Januari 17. Jonas Mennander, född i Kisko Socken den 13 October 1813, har vid Student Examen den 28 Aprill 1835 erhållit vittsordet Approbatur grundadt på Tolf (12) bifalls röster. | Afgången.
473 15530 [1837] December 1 Johan Reinhold Sandberg född i Tavastehus den 1 Februari 1815. har vid Student Examen den 29 November 1837. erhållit vittsordet Approbatur grundadt på Tio (10). bifalls-röster. | Fadren Wagnmakare i T:hus. | Afd. Bet. 1842 H.T. | Tjenstgjort vid Handel i Björneborg. | Handlande i Christinestad.
474 15535 [1837] December 15. Wilhelm Andersson född i Janakkala Socken den 18. Augusti 1810. har vid Student Examen den 12. December 1837. erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundadt på Sexton (16) bifalls-röster. | Uttog afd. betyg 1841 V.T. | Fadren: Bonde. | Sockne Adjunkt i Sääksmäki, med enhällig kallelse, 1847.
475 15537 [1837] December 15. Magnus Eberhard Lindén född i Ithis Socken den 26 Februarii 1817. har wid Student Examen den 13. December 1837. erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundadt på Femton (15) bifalls-röster. | Kontorsskrifvare vid Tullkammarn i Hfors
476 15490 [1838] Februari 8. Gustaf Bernhard Mortimer Forstén född i Rautalambi Socken den 19 Junii 1819. har vid Student Examen den 20 Junii 1837 erhållit Laudatur grundadt på Tjuguen (21) bifalls-röster | Fadren, And. Joh. Forstén, Häradshöfding | Uttagit om våren 1843 sina nations-betyg med Epith.: Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Prest i Borgå Stift. | 1843. Cur. Gerens i Nurmjärvi annex.
477 15548 [1838] Februari 14. Conrad Gabriel Streng, född i Hejnola den 29 Aprill 1822, har vid Student examen 16 December 1837 erhållit vittsordet Aprobatur cum laude, grundat på femton (15) bifalls röster. | Fadren, Johan Streng, Apothekare. | Nations betyg om våren 1844 med Epith: Utmärkt Berämlig flit och ett Sedigt och anständigt uppförande. | Såsom Extra Copist i Kejs. Senaten ånyo intagen i afdelningen 4/11 1844. | Uttog betyg den 12 Mai 1845 för att göra ansökning om ryskt rese-stipendium. Vitsord: utmärkt berömlig flit och hedrande o. berömvärdt uppförande. | Afreste till Moskwa om hösten 1845. | Rysk Språklärare uti Nyslott.
478 15560 [1838] Maj 10. Herman Avellan, född i Åbo den 28 Junii 1820, har vid Student examen den 2 Maji 1838 erhållit vittsordet: Approbatur cum laude, grundadt på 20 bifalls röster. | Son till afl. Professoren J. H. Avellan. | Uttog afd. betyg hösttermin 1838 för att ingå i Milit. tjenst. | Löjtnant vid Ryska Östersjö Flottan. | Efter erhållit afsked fr. Milit. tjenst tog Kameral Examen | Häradsskrifvare i Kexholms härad 1847. | Stabs kapten vid Lotsverket 1850. | + 1890.
479 15573 [1838] Juni 19. Carl Ferdinand Sirelius, född i Tavastehus den 22 Februarii 1820, har vid Student examen den 18 Junii 1838 erhållit vittsordet: Laudatur, grundadt på 24 bifalls röster. | Fadren Magn: Gust: Sirelius, Handlande i Tavastehus, död 1833. | Aflagt skrifprof pro Gradu d. 9 Dec. 1844. vitsord approbatur. | Närv. V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Phil: Cand: Examen 27 Maij 1847 med 22 röster. | Prom: Phil. Mag: 1847. | Curator för Tavastländska Afdelningen den ‹–› Febr. 1848. | Död på Lastus gård i Lempelä Socken den 15. Sept 1848.
480 15581 [1838] Juni 20. Anders Gustaf Hahl, född i Heinola Kapell af Hollola Socken den 25 Januarii 1818, har vid Student-Examen den 19 Junii 1838 erhållit vittsordet: Laudatur grundadt på 25 bifalls röster. | Fadren, Bonde. | Uttog afd. betyg 1842 V.T. | Prest i Borgå Stift.
481 15586 [1838] Juni 20. Johan W: Nohrström, född i Orimattila Socken den 13 Aprill 1812. har vid Student-Examen den 19 Junii 1838 erhållit Vittsordet Laudatur grundadt på 21 bifalls röster. | Fadren, Ryttmästare C. H. Nordström | Uttog Vittnesbörd om Godkänd Flit samt Hedrande och Berömvärdt Uppf., dat. d. 25 Maj 1839. | Utnämd Collega vid Pedagogien i Borgå d. ‹–› October 1839. | Andre Collega vid H. Elementarskolan i Nyslott.
482 15601 [1838] Juni 22. Carl Edvard Wilchmann, född i Hollola Socken den 13. Apprill 1820. har vid Student-Examen den 21. Junii 1838 erhållit vittsordet Laudatur grundadt på 22 bifalls röster. | Uttagit nations vittnesbörd den 13 December 1843 med Epith: Utmärkt berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Kronofogde i Öfra Hollola Härad 1847. | Fadren, Sam. Edv. Wilchmann.
483 15630 [1839] Februarii 2. Carl Otto Thermén, född i Tavastehus Stad den 10 October 1818 har vid Student-Examen den 10 December 1838 erhållit vittsordet Laudatur grundadt på 23 bifalls-röster. | Fadren: Handlanden i Tavastehus Carl Thermén. | Domare Examen 1842 H.T. | Vice Häradsh. 1845. | Afd. Betyg 1842 H.T. | v. Landskammererare i Tavastehus Län 1849.
484 15631 [1839] Februari 2. Anton Johan Thermén, född i Tavastehus den 12 December 1819. har vid Student-Examen den 10 December 1838 erhållit vittsordet Laudatur grundadt på 24. bifalls-röster. | Fadren: Handl. C. Thermén. | Domare-Examen 1842 H.T. | Afd. Betyg 1842 H.T. | Borgmästare i Tavastehus 1846.
485 15632 [1839] Februari 2. August Wilhelm Helsingius, född den 21. Julii 1821. i Tavastehus, har vid Student Examen den 10. December 1838. erhållit Vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på 15. bifallsröster. | Fadren, Kronofogde. | Uttagit Nationsbetyg den 6 Juni 1844. med vittsorden: berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärd uppförande. | Domare Examen 1844. | v. Häradshöfding
486 15641 [1839] Februari 2. Henric Otto Kreuger, född den 19 September 1821 i Tavastehus, har vid Student Examen den 13 December 1838. erhållit Vittsordet Laudatur, grundadt på 28 bifalls röster. | Fadren, Sjökapten. | Uttog afd. betyg V.T. 1841. | Kapitalist, bosatt i Helsingfors 1848.
487 15644 [1839] Februari 15. Fredrik Julius Petersen, född den 4. April 1820 i Tulois Kapell, har vid Student Examen den ‹–› December 1838, erhållit Vittsordet Laudatur, grundadt på 34 bifalls-röster. | Fadren Frans Fredrik Petersen Kapellan i Tuulois död 1825. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | W.T. 1848. | H.T. 1849. | Phil. Cand. Examen i Jun. 1845. med 17 röster. | Promoverad Phil: Mag: 1847 | Tavastländska afdelningens Curator ifrån October 1844 till Februarii 1848.
488 15652 [1839] April 20. Carl Otto Johan Blåfield, född den 4. Januarii 1823. i Sääksmäki Socken, har vid Student Examen den 28. Martii 1839. erhållit Vittsordet Laudatur, grundadt på 29. Bifalls-Röster. | Fadren: Häradshöfding Carl Johan Blåfield, död 1834. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | W.T. 1848. | H.T. 1849. | Aflade 1846 den ‹–› Februari skrifprof pro gradu. Vitsord Approbatur | Phil. Cand Ex. d. 28 Maj 1847, med 15 röster; Prom. Phil: Mag: 1847. | Tavastländska Afdelningens Kurator den 9. Oktober 1849. | intill på afsägelse den 15. April 1851.
489 15656 [1839] Maj 6. Johan Reinhold Bergstadi, född den 20. September 1820 i Pelkäne Socken, har vid Student Examen den 1. Maji 1839. erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 34. Bifallsröster. | Närv. H.T. 1844. | Phil. Candidatexamen med 14 röster d. 22 Novemb. 1844. | Närv. V.T. 1845. | Afreste om våren 1845 till Sibirien, återvände derifrån Junii 1847. | Phil Cand. 1845. Prom. Ph. Mag. 1847. | Tjenstf. Andre Collega vid H. El. Skolan i Bborg Sept. 1847 – Febr. 1848 | Tavastländska Afdelningens Curator ifrån October 1848 till Oct. 1849. | död i Åbo den 13. Januarii 1850.
490 15667 [1839] Juni 7. Johan Alfred Björkstén, född den 22 November 1823 i Helsingfors stad, har vid Student Examen den 7. Junij 1839. erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 21. bifalls-röster. | Fadren, Bror Ulrich Björksten, Ledamot i K. Senatens Oeconomie Departement. | Uttagit vittnesbörd med Epithetet: Hedrande och berömvärdt uppförande den 20 April 1842. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | Afd. Betyg den 6 Dec. 1845. Vitsord: Berömlig flit, Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Auscultant i Åbo Hof-Rätt. | v. Häradshöfding 1849. | Cancellist i Åbo Hofrätt 1850.
491 15676 [1839] Juni 15. Ferdinand Granberg, född den 31. Martii 1820 i Tyrvis Socken, har vid Student Examen den 14. Juni 1839. erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på 13. Bifalls röster. | Afd. bet. 31/V 1842. Uppförande i alla afseenden hedrande o. berömwärdt, flit ganska nöjaktig.
492 15706 [1839] Juni 20. Carl Severin Adlerstjerna, född den 22 April 1822 i Åbo stad, har vid Student Examen den 19 Juni 1839 erhållit vitts ordet Laudatur, grundadt på 30 bifalls röster. | Fadren, President i Wasa Hofrätt. | Afd. Bet. d. 20/V 1842. med vitsord: ett i alla afseenden hedrande och berömwärdt uppförande jemte nöjaktig flit. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | Erhöll i Juris Examen d. 9 Jun. 1845 vitsorden af Lagus o. Palmén fullkomligt nöjaktiga af Nordström o. Tengström ganska nöjaktiga. | Afd. Bet. 10 Jun. 1845 med vitsorden: Berömlig flit och Hedrande och berömvärdt uppförande. | Auscultant i Åbo Hof Rätt. | Cancellist dersammastädes den 15. April 1849.
493 15715 [1839] Juni 20. Oscar Wilhelm Martin, född den 8 Martii 1821 uti Helsingfors stad, har vid student examen den 19 Junii 1839 erhållit vitts-ordet Laudatur, grundadt på 22 bifalls röster. | Fadren, Joh. Gabr. Martin, Statsråd. Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | Domare-Examen 1845. | Afd. Betyg den 6 December 1845. Vitsorden: Berömlig flit och Hedrande och Berömvärdt uppförande. | v. Häradshöfding.
494 15716 [1839] Juni 20. Gustaf Theodor Björkstén född den 22 Maji 1821 i Hollola socken har vid student examen den 19 Junii 1839 erhållit vitts-ordet Laudatur, grundadt på 22 bifalls röster. | Fadren Kapellan i Hollola. | Uttog afd. betyg Vårtermin 1840 för attt ingå i Militair-tjenst.
495 15737 [1839] Dec. 4. Adolf Fredrik Bökman född den 5 April 1816 uti Syssmä Socken har vid Student Examen den 29 November 1839 erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på 10 bifalls röster. | Afd. Betyg 1843 om sommaren. | Fadren, Löjtnant. | Lärare vid L. Elementarskolan i Heinola.
496 15761 [1839] Dec. 20. Nils August Berghäll född den 25. Martii 1817. i Tammela Socken, har vid Student Examen den 16 December 1839. erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på 10. bifalls röster. | Uttog nationsbetyg för att ingå i Presta-ståndet; vitsorden: Ganska nöjaktig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Fadren, Philos. Magister och Paedagog i Hollola | Prestvigd i Borgå 184‹–›
497 15750 [1840] Januari 25. Gustaf Olof Reinhold Kekoni, född den 3 September 1813 uti Jämsä Socken, har vid Student Examen den 13 December 1839 erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på 12 bifalls röster. | Fadren Häradshöfding. | Uttagit om våren 1844 Nations-betyg med Epith. Berömlig flit och sedigt och anständigt uppförande. | Närv. H.T. 1845. | H.T. 1846. | Mindre Kameral-Examen. h.t. 1848. | Afdeln. Betyg d. 16 Januari 1847 med vitsord af nöjaktig flit samt sedigt och anständigt uppförande. | Betyg med samma vitsord den 5. Mars 1849. | Antagit namnet Nordenstjerna år 1850.
498 15729 [1840] Februari 13. Carl Johan Lindholm, född den 19. Juni 1816. uti Janakkala Socken, har vid Student examen den 22. Juni 1839. erhållit vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på 18. bifalls röster. | Fadren, Skomakare. | Uttog afd. betyg V.T. 1841. | Prest i Åbo Stift.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >