Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 10 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 27 421 [Rudnesius] Malaxus, Christiern. Canuti Ostrob. p. 23 || Ob. 27. – Son af kh i Malax Can. Joh:is Rudnesius († 1648). Kpl i Pargas 1658. Tog namnet Forssander. Död 1675.
s. 27 451 Rungius, Matth. Sigfridi Loimij. p. 24 || Sat. 29: adjunctus in Urdiala. – Nämd i prot. 16.3.1646–48.
s. 27 461 Sciurus [äfv. Sciurenius], Dav. Matth. Vesm. [läs Vemoens.]. p. 24 || Bor. 30. – Respondens 1649 u. Petræus. Kh i Vehmo 1657, efter sin far Matth. Sigfridi. Riksdagsman 1660. Död 1684.
s. 27 427 Trander [Tranander], Haqv. Bened:i Vasbo. p. 23 || Svg. 27: Tranander, 1644.
s. 27 470 Tretzius [Thretzius], Andr. Danielis Cuprimontanus Vestm. – Född vid Stora Kopparberget. Ung student i Åbo 12.3.1645. Stipendiat 1646–50. Respondens 5.4.1648 u. Vexionius, 10.11.1648 u. Petræus. Kpl i Odensvi; förföll; afsattes 1674. Död 1689.
s. 27 432 Trosander, Joh. Georgii Suderm. p. 23.
s. 27 464 Ulander, Simon Laurentii Ostrob. p. 24 || Ob. 32. – En Sim. Laurentii Uloens. 28.6.1645.
s. 27 419 Ulostadius [Ulstadius], Andr. Andr. Ostrob. p. 23 || Ob. 25. – Student i Upsala 27.10.1641, i Åbo sedan 23.10.1644. Stipendiat på P. Brahes förord genast i 1 kl. Respondens 25.4.1646 u. Vexionius, 3.1647 u. Alanus. Magister 4.5.1647, ultimus. Skolrektor i Uleåborg 1649. Kh i Ijo 1660. Död omkr. 1668. – Skrifter, se Stjernm. p. 31; Elmgr. 1, 60.
s. 27 662 Vænerus, Joh. Thuronis & Andr. Thuronis Turonius. p. 23 || Namnen höra rätteligen till p. 33; der de i Index upprepas.
s. 27 663 Vænerus, Joh. Thuronis & Andr. Thuronis Turonius. p. 23 || Namnen höra rätteligen till p. 33; der de i Index upprepas.
s. 27 453 Wanæus, Petr. Jacobi Sat. p. 24 || Sat. 31: designatus conrector Björneburg.[?]. – Styfson till ryttmästaren Er. Ulf af Kägra i Tenala. Långliggare vid akademin, deltog i kroglif, agerade komedier o. s. v. Stipendiat 1652–58. Respondens 7.6.1661 u. P. Bergius. – Skrift, se Elmgr. 1, 60.
s. 27 456 Wellander, Joh. Christierni Lehm. p. 24.
s. 27 426 Westelius, Ol. Svenon. Dahliâ-Vestrog. Svg. 26: 1644.
s. 27 437 Vexionius, Olaus Olai Smol. p. 23 || Sm. 35. – Yngre bror till prof. Mich. Vexionius. Född i Vexiö 1626. Student i Åbo 1644. Stipendiat 1645–51. Aktör i Chronanders Surge 1647. Respondens 1647 u. Terserus jun., 1648 o. 16.2.1650 u. sin bror. Magister 2.5.1650. Professor i polit. o. hist. i Dorpat 1652. Juris professor i Åbo 14.5.1658, der han åter vistats sedan 1656 såsom flykting under kriget. Rektor 1660, 1667. Död 1671. – Skrifter, se Stjernm. p. 45; Elmgr. 1, 61; Sommel.; m. fl.
s. 27 472 Winterus, Paul. Henrici Kisco. p. 24 || Trol. son af kh i Kisko Henr. Thomæ Winterus (1639–57). Enl. prot. ännu djekne 6.11.1644 o. 19.3.1645.
s. 27 416 Witting, Reinh. Clavidi Ostrob. p. 23 || Ob. 22: Wittingh, R. David.
s. 28 Lue VI.
Rectore Joh. Elai Tersero m. 1645.
Studiosi inscripti 56. Pagg. 25–26.
Bor. 31–33; Ob. 33, 34; Sat. 33–36; Sm. 37–40; Svg. 0; Vib. 0.
s. 28 487 Alhemius, Matth. Jonæ. p. 25 || Sm. 40: in Novemb.
s. 28 539 Ancka, Martinus Jacobi Ab. – Nämd i prot. 24.11.1646. Månne = Mart. Jacobi Anchærus, kpl i Mouhijärvi 1661; död 1678?
s. 28 589 Barthollus Jacobi Vemoens. – Aktör i Chronanders Surge 1647. Nämd i prot. 20.3.1650.
s. 28 491 Broderus, Mart. Matthæi Nyl. p. 25.
s. 28 503 [Bruunlöf], Joh. Michaelis Tyrvensis. Sat. 35 || Respondens 1649 u. Petræus. Kpl i Loimijoki 1658. Död 1661.
s. 28 490 Ericus Martini Botniensis. Ob. 33: 1645.
s. 28 525 Ericus Petri Lundens. [från Lundo]. Nämd i prot. 22.5.1646.
s. 28 518 Fante [Fant], Andr. Michaelis Botn. p. 26 || Ob. 34: 1646. – Student i Upsala 1650. Kpl i Vasa 1655. Kh i Lillkyro 1669. Död 1691. Hans bror p. 67? Fadren rådman i Vasa.
s. 28 479 Forselius, Jon. Johannis Smol. p. 25 || Sm. 37: in Aug. – Stipendiat 1645, afgick 1647.
s. 28 275 Forsenius, Joh. Svenonis Lojoens., äfv. Helsingforsiâ-Nyl. – Son af kh i Helsingfors, sedan i Lojo, Sveno Torchilli († 1670). Orerade i Åbo De bonarum literarum diligentia 9.5.1646. Aktör i Chronanders Surge 1647. Stipendiat 1649–54. Respondens 2.1649 u. Nycopensis, 11.1649 u. Kempe, 9.1650 och 9.4.1653 u. Thauvonius, 1.1652 u. Sv. Vigelius; sjelf præses 1654, 1655. Skref till promotionen 2.5.1650 en komedi Om de 3 Hufvudstånden, hvilken uppfördes 3.5. Magister 3.5.1653. Bötfäld för „perlamente“ mot stadens vakt 3.4.1654. I presterlig tjenst redan 1656. Kh i Lojo efter sin far 1670. Död 1675.
s. 28 531 Frisius, Sam. Nicolai Austro-Fen. – Nämd i prot. 17.6.1646. Orerade i Åbo 28.6.1648. Stipendiat 1647–53. Respondens 3.11.1649 u. Vexionius, 20.4.1650 u. Nycopensis. Magister 2.5.1650. Konrektor i Åbo skola 1653. Kh i Janakkala 1667. Död trol. 1669.
s. 28 486 Gunnarus Gunnari. – I prubban 10.12.1645.
s. 28 496 Hambræus, Bened. Nicolai Suder. p. 25.
s. 28 330 Hambrinus, Olaus Henrici Ner. – Ansökte stipend. 23.10.1645, men tyckes ej erhållit. Aktör i Chronanders Surge 1647 och i den 9.5.1649 af studenter uppförda tragedin Tormenta Apostolorum.
s. 28 505 Hammar, Joh. Matthiæ. p. 25 || En Joh. Martini[?] Hammar nämd som kpl i Lumparland 1655.
s. 28 529 Henricus Henrici Finno. – Höll „absolutions öl“ 17.6.1646. Månne = Henr. Henr. Uloensis Finno, student i Upsala 17.12.1650? Eller Koschius här nedan p. 26?
s. 29 501 Henricus Jacobi Cumoensis. Sat. 33: sacellanus Messubyensis || Månne Reutter, hos Strandb. 1, 292?
s. 29 502 Henricus Erici Ulfsbyensis. Sat. 34: obiit studiosus.
s. 29 510 Hermainen, Eric. Abrahami. p. 26 || Nyl. – Son af kh i Kyrkslätt († 1672). Stipendiat 28.2.1649–57. Respondens 5.1652 u. Alanus, 1657 u. Vexionius. Kh i Kyrkslätt efter sin far. Död 1675.
s. 29 511 Hermainen, Isaac. Abrahami. p. 26 || Nyl. Föregåendes bror. Aktör i Chronanders Surge 1647. Respondens 3.5.1656 u. Petræus. Biträdde sin far redan 1652. Efterträdde sin bror 1676. Död 1700.
s. 29 1004 Holste l. Holstius, Claud. [Martini] Ab. – Respondens 1645 o. 1653 u. Vexionius. Magister 1656. Depositor. Director cantus vid akad. Kpl i Töfsala, der ock gifte sig (jfr prot. 8.6.1659). Kh i Lokalax 1672. Död 1672.
s. 29 522 Höök, Eric. Jonæ Neric. – Från Örebro. Nämd i prot. 1646–60. Stipendiat 1650, afgick 1652, åter 1658–60. Respondens 17.1 o. 28.3.1651 u. Petræus. Komminister i Trosa, Södermanland 1662. Död 1678.
s. 29 523 Höök, Jonas Nicolai Vestm. – Ansökte stipend. 6.5.1646, utan att få. Respondens 1649 u. Petræus. – En Jonas Ivari[?] Höök, skolkollega i Hedemora 1653; predikant vid Nora bruk; död 1690. Jfr strax nedan.
s. 29 530 Johannes Gregorii Finno. – Höll sitt novitii öl 17.6.1646. Kanske Joh. Gregorii Piikensis, nämd 5.11.1651; jfr dock Favorinus p. 41.
s. 29 521 Jonas Erici Neric. – Af sina kamrater på hösten 1645 affordrad kornutsöl, hvarom ransakas i prot. 25.4.1646. Stipendiat „inter politicos“ 1648, afgick 1649. Jfr Jonas Erici i IV.
s. 29 524 Jonas Ivari Ner. – I statsbokens stipendiatlista: Smol. 1.7.1646. Jfr Höök.
s. 29 483 Justander, Er. Johannis Finl. Aboens. – Af oäkta börd. Fick löfte om stipend., hösten 1645, det han åtnjöt 1646–55. Respondens 1648 u. Joh. Ketarmannus, 27.4.1650 u. Vexionius, 2.3.1653 u. Kexlerus. Magister 3.5.1653. Poeseos professor 1655. Kh i Virmo 1667. Död 1678. – Skrifter, se Elmgr. 1, 51.
s. 29 515 Klöfverblad, Joh. Arnt. p. 26 || Son af ass. i Åbo hofr. Arndt Klebladt, vanl. kallad Aron Klöfverblad, adlad jemte sin äldre bror Erik (se p. 12): Klöfversköld 1653. Försvann i okända öden.
s. 29 512 Koschius [Koskmannus], Henr. Henrici. p. 26 || Nyl. Respondens 1649 u. Petræus, 15.3.1651 (dock dissert. tryckt 1649) u. Alanus. Skolkollega i Helsingfors 1653. Kpl i Borgå 1655–75. – Anförvandt till major Henr. Silfverbögel af Koskis (Koskipää). Hans son(?) p. 104.
s. 29 516 Lemingius [Limingius], Gabr. Isaaci. p. 26 || Bothn. Antagligen son af Is. Josephi Lithovius, kh i Limingo († 1652). Nämd i prot. 13.1.1647. Kpl i Limingo 1648.
s. 29 528 Lucander, Eric. Andreæ Finno. – Född i Somero. Deponerad 1646 i maj. Stipendiat 1647–54. Respondens 1649 u. Petræus, 23.4.1653 u. Abr. Thauvonius. Magister 3.5.1653. Depositor 1656. Skolrektor i Vasa 1657. Död 1659. Bondeson.
s. 30 509 Martinus Simonis Rendemecensis [l. Aboens.]. Bor. 33 || Nämd i prot. 25.2.1646.
s. 30 498 Matthias Benedicti Hedemor. p. 25 || Äfven kallad Hedemoræus. Skolrektor i Saltvik 1655. Kh i Lemland 1657; afsatt 1674. Lefde ännu 1682.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >