Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 10 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 33 7039 Westzynthius, Olaus Ostrob. p. 402 || Ob. 851: 1744. Hans far p. 175. Född 1726 (1727?). Respondens 9.2.1754 (med ded. till 20 personer, deribland hans bror Magn. kpl i Ylivieska, och grat. på franska af Jean W., som kallar honom „mon très-cher oncle“) u. Clevberg, 14.6.1754 (med ded. till sin moster Marg. Fabricia f. Cajana) pro gradu u. Kalm. Magister 25.7.1754. Skolkollega i Uleåborg 1757. Kh i Kajana 1764. Död 1781.
s. 33 7057 Wialenius, Elias Sat. – Student 1745. Vistades 1749 hos sina föräldrar i Kangasala. Jfr. följande samt p. 446.
s. 33 7057 Widenius [läs: Wialenius], Elias Satac. p. 403 || Sat. 727: Wialenius, 22.1.1745, Kangasalensis; versatur in Alandia; uppbördsskrifvare; postea præfectus territorialis [kronofogde] Satacundiae superioris partis superioris. Född 1725.
s. 33 7054 Wigelius [Wegelius], David [Davidis] Ostrob. p. 402 || Sat. 724: 22.1.1745, Tyrvensis. Hans far p. 299. Informator på landet 1747. Pvgd 1749 till pastorsadj. i Tammela. Bataljonspred. vid Björneborgs regem. 1751. Kpl i Tavastkyro 1759. Kh i Vesilax 1769. Död 1806.
s. 33 Lue XCVII.
Rectore Joh. Brovallio 1745.
Studiosi inscripti 97. Pagg. 406–410.
Bor. 487, 488; Ob. 865–878; Sat. 738–757; Sm. 540–542; Svg. 252–262; Vib. 652–659.
s. 33 7165 Adde, Adolphus Sat. p. 407 || Sat. 749: 23.4.1746, Mouhijärviensis. Född 1724. Under studentåren fältskärsgesäll. Betyg 15.4.1751 till pvg. Kpl i Kangasala (Kuhmalax) s. å. Afsatt 1779. Död 1801.
s. 33 7150 Agander, Thomas Adolph. Vib. p. 407 || Vib. 656: 15.11.1745. Hans bror p. 383. Vistades under dennes information i Rantasalmi 1748.
s. 33 7260 Alovius, Jacob. Tav. p. 410 || I nat. 18.10.1746. Bondeson från Janakkala. Nämd i prot. 11.7.1744 att, ehuru 20 år gml, så okunnig att ej kunnat antagas till student; 18.5.1756 vägrad prolongation att absentera. Vistades 1757 i Rengo, känd för dåligt lefverne.
s. 33 7220 Arctelius, Abr. Austr. p. 410 || Student 9.7.1746. Från Halikko. Född 1727 i Svartå. Ännu 1757 vid akademin. Klockareprest i Kimito 1758. Kpl der 1778. Död 1784.
s. 33 7184 Bartolin, Petr. Andr. Austrof. p. 408 || Student 10.5.1746. Från Nagu. Född 1730 (annan uppgift: 6.1732). Respondens 8.4.1754 u. Gadd. Betyg 10.12.1756 till auskultering i hofr.
s. 33 7169 Birckman, Petrus Satac. p. 408 || Sat. 751: 23.1.1746, Kangasalensis. Född 1724. Vistades hos sina föräldrar 1749. Landthushållare.
s. 34 7141 Blom, Joh. Petrus p. 406 || Månne hans bror p. 404?
s. 34 7212 Bodberg, Thomas Austrof. p. 409 || Student 9.7.1746. Från Pargas. Född 10.1721. Betyg 27.9.1764 till pvg. Pastorsadj. och 1784 t. f. kpl i Pargas. Död 1804.
s. 34 7182 Bollstedt, Erhard Bor. p. 408 || Bor. 487: 15.4.1746, Raumoensis. Sjöfarande bosatt i Sth.
s. 34 7183 Bollstedt, Ephraim Bor. p. 408 || Bor. 488: 15.4.1746, Raumoensis. Föregåendes bror. Född 1730. Handlande i Raumo.
s. 34 7199 Bothnerus. Mart. Fried. Austrof. p. 409 || Student 9.7.1746, från Pemar. Betyg 6.12.1750 till pvg. Respondens 20.6.1753 u. Mesterton, 15.5.1754 (med ded. bl. a. till sin morbror handl. Lorens Bong i Sth, och sin svärfar kronolänsman Sevon) pro gradu u. Clevberg. Död som pastorssubstitut i Pemar.
s. 34 7154 Brander, Fredr. Reinhold. – Sat. 740, Loimijokiensis. Student 1746. Hans bror p. 381. Född 1730. Respondens 20.6.1750 (med ded. till sagde sin bror och grat. af brodren Otto Julius, p. 414) samt pro gradu 28.6.1751 u. Mennander. Magister 30.7.1751. Ämnesven i vet. akad. i Sth s. å. Konrektor i Björneborgs skola 1755, rektor 1760. Pvgd 1772. T. f. kh i Ulfsby några månader 1775. Kh i Vehmo 1791. Död 1800.
s. 34 7155 Breman, Jon. Jemtius. – Svg. 262: 11.1745. Student i Upsala 15.2.1739. Född 1723. Informator i Åbo hos skeppsbyggm. Fittie 1746, sedan hos kopparsmeden Argillander, derefter på landet 1747, 1748. Afreste till Åland 1749. Enl. en gml anteckn. ej i Album.
s. 34 7181 Cajander, Israel [Nyl.]. p. 408 || Student 13.4.1746. Hans bror p. 415. Gymnasist i Borgå 1739. Informator i Hollola 1748. Pvgd 1750. Sockneadj. i Ithis 1761. Kpl i Pieksämäki 1773. Död 1780.
s. 34 7189 Calén [ej Carlén], Olaus Ostrob. p. 408 || Ob. 876; förvexlad med Carleen p. 381 (dock nämnes en Ol. Carleen rådman i Brahestad 1747). Född 1725. Ursäktas i prot. 25.5.1754 att absenterat öfver tiden.
s. 34 U761 Carlman, Is. Is. Ostrob. – Student i Upsala 4.12.1745. Anmäles 2.10.1748 såsom på 2 året absens från Åbo, då hans hulthetsed skriftl. insänd från Ijo s:n. – En Is. Carlman var löjtn. i Kemi (1735).
s. 34 7179 Carstenius, Arvid Viburg. p. 408 || Vib. 658: 3.4.1746. Född 13.12.1725 (enl. Akiander II, 332; men enl. en förteckn. 30.10.1760 var han då 31 år gml). Hans bror p. 359. Gymnasist i Borgå 1743 under privat information; erhöll 15.2.1746 afgångsbetyg. Vistades 1746 och 1760 i Sääminge. Kallas okunnig. Död 1764.
s. 34 7221 Cavander, Joh. Nyl. p. 410 || Student 7.7.1746. Vistades i Kisko 1740. Betyg 27.9.1757 till pvg. På hemorten 12.12.1760. – En Joh. Cavander, pvgd till sockneadj. i Tenala, sockneadj. i Kalvola 1766, död 1795.
s. 34 7147 Coijander [Cojander], Joh. Vib. p. 407 || Vib. 654: 14.11.1745. Född 1725 (1727?). Kallas 30.10.1760 landtman på sin gård i Hauho.
s. 34 7218 Delin, Eric. Austrof. p. 409 || Student 9.9.1746, från Uskela. Född 5.1723. Informator hos kpl i Uskela 1748. Betyg 11.3.1754 till pvg på kallelse af pastor Lindström i Kakkis. Kh i Tyris, Ingermanland 1759–1808.
s. 34 7170 Domander, Georg. Tav. p. 408 || I nat. 5.3.1746, gratis enl. prot. 10.3.1746. Borgareson från Tavastehus. Född 1725. Informator i Hauho hos kh Martinius 1748–51, och fick på dennes förord 5.10.1752 tillåtelse att än vidare absentera. Betyg 10.4.1754 till pvg. Sockneadj. i Somero 1765. Kpl i Lojo Nummis 1787. Död 1798.
s. 35 7198 Eklund, Joh. Christoph. Ab. p. 409 || I nat. 14.7.1746. Född 1726. Studerade i filos. fakult.
s. 35 7178 Eklöf, Gust. Austr. p. 408 || Student 29.3.1746. Vistades i Bierno 1748; „ovisst om blir vid studierna“.
s. 35 7219 Ekman, Dan. Satac. p. 410 || Sat. 757: 17.6.1746, Loimijokiensis; procurator paroeciæ Loimijokiensis, jam vero mortuus 1779.
s. 35 7180 Ellonius, Christiern. Vib. p. 408 || Vib. 659: 8.4.1746. Gymnasist i Borgå 1734, från pedagogin i Kides. Således väl son af kpl der Krist. Ellonius († 1735). Vistades i Kides 1748. Informator i Sordavala 1749.
s. 35 7163 Enckel, Nicol. Satac. p. 407 || Sat. 747: 23.1.1746, Karckuensis. Född 1729. Pvgd 1759. Sockneadj. i Tyrvis 1769. Kpl i Tavastkyro 1777. Död 1791. Jfr p. 403.
s. 35 7164 Enholm, Laur. Joh. Sat. p. 407 || Sat. 748: 23.1.1746, Tyrvensis; obiit studiosus. Fadren sergeant?
s. 35 7137 Enroth, Joh. – Ob. 866: 1745, Vasensis. Född 1723. Studerade först teologi. Skall slutligen blifvit skrifvare i Storkyro vid jernbruk.
s. 35 7159 Enroth, Joh. – Sat. 743: 18.1.1746, Tyrvensis. Inne vid akad. 1746–48. Handlande i Nystad.
s. 35 7166 Fabrelius [ock Fabrilius], Joh. Satac. p. 407 || Sat. 750: 23.1.1746, från Orihvesi. Född 1726. Informator hos kapten Granfelt i Vesilax 1748. Betyg 10.4.1754 att pvg till pastorsadj. i Orihvesi. Sockneadj. i Pälkäne 1756. Död 1768.
s. 35 7162 Forshaell, Jac. Satac. p. 407 || Sat. 746: 23.1.1746, Ulfsbyensis. Utn. pedagog i Lojo 1755.
s. 35 7194 Flachsenius [äfv. Flachsen, Flaxen], Joh. Petri Aboens. p. 409 || I nat. 19.6.1746, ännu ej nattvardsgången. Född 1732. Stipendiat 1748–50 v. t. Nämd i prot. 20.8.1751 i arfsfråga; 27.2.1752 att svågern justiarien i Alingsås Jon. Froman önskar bli hans förmyndare, i st. f. Cerenius; detta bifalles 30.6, han kallas då manufakturiskrifvare. Hans far Joh. Pet. p. 214.
s. 35 7146 Gadd, Nic. Christianus Tav. p. 407 || I nat. 8.11.1745. Hans bror p. 392. Född 1730. Vicehäradshöfding (1767). Häradshöfding i Sääxmäki domsaga 1777. Afsked 1793. Död 13.7.1796 på Rokola gård i Birkala.
s. 35 7134 Godhemius, Jon. Andreæ Vg. p. 406 || Svg. 254: 29.8.1745. Torpareson från Gudhem. Född 1718 (annan uppgift: 1723). Stipendiat 1750–56. Informator hos handl. Siercken, dels på Odensaari, dels i staden 1745, hos enkefru Törner i Åbo 1750, hos räntm. Hellenius i Helsingfors 1752. Respondens 21.3.1752 u. Clevberg, 17.7.1754 pro gradu u. Scarin. Magister 25.7.1754. Afreste till Sverige 1756. Pvgd 1757. Kmn i Warnhem, Skara stift 1762. Död 1788.
s. 35 7129 Gottskalk, Petrus Nyl. p. 406 || Student 13.7.1745. Född 1722. Gymnasist i Borgå 1739. Pvgd 19.4.1753 till messprest i Borgå. Tillika director cantus och sedan 1780 domkyrkosysloman. Afsked för slarf 1791. Död 1793.
s. 35 U736 Gran, Theophil. Ol. – Kallas Ostrob. i sin gradual diss. i Upsala 1752, men 1747 i exercitii diss. Vbotn. Det senare det rätta. Född 1723 i Lycksele, der fadren då var kh. Student i Upsala 1742. Magister der 1752. Kh i Piteå. Död 1797. Dock var han gift från Österbotten; se Alcenius p. 222.
s. 36 7111 Gravelius, Jac. Tav. p. 408 || I nat. 8.7.1745. Från Urdiala. Betyg 5.10.1762 till pvg. Kpl i Vichtis s. å. Död 1796.
s. 36 7168 Hæggrot, Eric. Satac. p. 407 || Sat. 753: 23.1.1746, Sastmolaensis; klockare i Vasa.
s. 36 6888 Haffman, Henr. – Ob. 872, se p. 395.
s. 36 7172 Hartwall, Eric. Tavast. p. 408 || I nat. 5.3.1746, gratis enl. prot. 10.3.1746. Informator i Janakkala 1748.
s. 36 7217 Helenius, Israel Austr. p. 409 || Student 9.7.1746, från Uskela. Född 4.1726. Vistades hos sina föräldrar i Uskela 1748.
s. 36 6802 Hermolin, Ge. Vbotn. – Svg. 261: 9.1745. For snart åter hem. Ej i Album, enl. gml anteckn.
s. 36 7204 Jubbus, Elias. – Sat. 755: 17.6.1746, Lempäläensis. Född 1725. Skrifvare vid Nylands dragonregem. Död 1780.
s. 36 7139 Kiöping, Matth. Ostrob. p. 406 || Ob. 868: 1745. T. f. pedagog i Kristinestad 1748. Kpl i Pörtom 1752, i Terijärvi 1781. Död 1794.
s. 36 U723 Kiöping, Jac. Scan. – Född i Landskrona. Skall studerat i Åbo, hvilket synes sannolikt på den grund, att han, enl. Cavalin (IV, 235), uppvisat ett, delvis förfalskadt, betyg af Brovallius, rektor 1745–46. Respondens i Lund 1746 u. Stagnel. Skolkollega i Landskrona 1750. Köpt magister i Greifswald. Pvgd 1762. Kh i Örkelljunga, Lunds stift 1769. Död 1785. Medlemmar af slägten Kiöping i Österbotten, se Alcen. p. 66.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >